Caverion ja Teollisuuden Voima jatkavat kunnossapitoyhteistyötä

Caverion on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen Teollisuuden Voima Oyj:n kanssa Eurajoella sijaitsevien Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden kunnossapitopalveluista. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Sopimus kattaa kunnossapitopalveluja sähköistyksen, automaation, teollisuusasennusten ja prosessiputkistojen osalta. Palvelut painottuvat ydinvoimalaitosten vuosihuoltoihin, ja ne sisältävät teknisen huollon ja kunnossapidon ohella asiantuntijapalveluja sekä projektien toteutuksia.

Sopimus on jatkoa yhteistyölle, joka alkoi jo ydinvoimalaitosyksiköiden rakennusvaiheessa 1970-luvulla. Tavoitteena on edelleen yhdessä kehittää palveluiden sisältöä sekä turvallista työskentelyä.

”Olemme tyytyväisiä uudesta sopimuksesta, joka jatkaa pitkään kestänyttä hyvää yhteistyötä palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Turvallisuusosaaminen, jonka merkitys korostuu erityisesti ydinvoimalaitoksissa, edellyttää määrätietoista kehittämistä. Uusittu sopimus kertoo asiakkaamme luottamuksesta osaamiseemme”, kertoo kunnossapitopalveluista Caverionin
Teollisuuden ratkaisut -divisioonassa vastaava johtaja Tapio Waris.

“Teollisuuden Voima Oyj varmistaa toimintansa jatkuvuutta pitkäaikaisin yhteistyösopimuksin hyvien ja osaavien kumppaneiden kanssa”, kommentoi Teollisuuden Voiman tuotantojohtaja Mikko Kosonen.

Teollisuuden Voima kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.