Caverion ja Schlumberger sopivat tuotantolaitosten teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Venäjällä

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen öljykenttäpalveluja tarjoavan Schlumbergerin tuotantolaitosten ja toimitilojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Surgutin seudulla ja Astrahanissa Venäjällä. Huolto- ja kunnossapitosopimus kattaa kohteiden kaiken kiinteistötekniikan: lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, sähkö-, informaatio- ja viestintäteknologia- sekä turvallisuusjärjestelmät. Sopimus astui voimaan helmikuun 2015 alusta ja on voimassa kolme vuotta. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Sopimus työllistää 39 caverionilaista Surgutin seudulla ja kahdeksan henkeä Astrahanissa. Kunnossapidettävät kohteet ovat tuotantolaitosten lisäksi toimisto- ja varastorakennuksia, pysäköintihalleja, autopesuloita ja korjaamoita. Tuotantolaitosten kokonaispinta-ala on 300 000 m2 ja toimistojen 70 000 m2. Caverion vastaa myös nosturipalkkien, silta- ja puominosturien, nosturiratojen sekä hissimekanismien kunnossapidosta.

”Sopimus on meille tärkeä, sillä Caverion on laajentamassa läsnäoloaan Venäjällä. Tuotantolaitokset ovat erityisen kiinnostavia kohteita, sillä niiden kunnossapidettävät järjestelmät ovat laajoja ja monimutkaisia”, kertoo Caverionin Moskovan liiketoiminnasta vastaava johtaja Vjatšeslav Karpovitš.

Schlumberger, joka kuuluu Caverion teollisuuden asiakassegmenttiin, on maailman johtava öljy- ja kaasuteollisuuden teknologia-, projektinhallinta- ja tietotekniikkaratkaisujen toimittaja.