Boliden Harjavalta investoi prosessijätteiden turvalliseen sijoittamiseen

Boliden Harjavalta Oy ja Ekokem-Palvelu Oy ovat 21. toukokuuta 2015 allekirjoittaneet sopimuksen prosessijätteiden sijoitusalueen rakennustöistä Harjavallassa. Rakennustöissä valmistuu noin 16 hehtaaria kuparihienokuonan sijoitusalueen pohjarakennetta Sievariin ja 1,6 hehtaaria rakeistetun nikkelikuonan sijoitusalueen pohjarakennetta Ratalaan.

Harjavallan Sievarissa aloitetaan uuden kuparihienokuonan sijoitusalueen pohjarakenteen rakennustyöt. Ekokem rakentaa Sievarin vaiheen I työt. Projekti sisältää pohjarakennetta yli 16 hehtaaria. Pohjarakenne koostuu tasatun pohjamaan päälle tiivistettävästä metrin paksuisesta maabentoniittikerroksesta sekä sen päälle asennettavasta kahden millimetrin HDPE-muovikalvosta. Projekti sisältää lisäksi varasto- ja vesienkäsittelyalueen rakenteiden sekä allasrakenteiden, vesien johtamisjärjestelyiden ja pumppaamoiden rakennustyöt Sievarin alueella.

Boliden Harjavallan ja Ekokemin välinen sopimus sisältää myös Ratalan alueella toteutettavan rakeistetun nikkelikuonan sijoitusalueen laajennustyöt, joilla nykyistä sijoitusaluetta laajennetaan noin 1,6 hehtaarilla. Ratalan rakeistetun nikkelikuonan sijoitusalueen pohja koostuu puolen metrin paksuisesta maabentoniittikerroksesta ja kahden millimetrin HDPE-muovikalvosta. Laajennustyöt sisältävät alusrakenteiden pengertämisen ja muotoilun kuivatusrakenteineen sekä allasrakenteet ja pumppaamot.

Rakennustyöt käynnistyvät heti ja valmistuvat vuoden 2015 aikana Ratalassa ja vuoden 2016 lopussa Sievarissa. Hankkeiden yhteisarvo on noin 13 miljoonaa euroa. Kaikki rakenteet toteutetaan ympäristölupapäätösten ja viranomaisten hyväksymien rakennussuunnitelmien mukaan.