Arabianranta valmistuu

4682701a-3593-4dfd-8a10-bb663dbcf378-main_image

Arabianranta. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy.

Helsingin Arabianrannasta on tullut 8 000 asukkaan koti 15 vuoden rakentamisen jälkeen. Arabianranta on merellinen alue luonnon helmassa ja samalla osa kantakaupunkia. Se on toiminnoiltaan moninainen kaupunginosa: asuntoalue, kampus sekä työpaikkakeskittymä.

Helsingin kaupunki päätti laajentaa asuntotuotantoa rakentamattomille ranta-alueille 1980-luvun lopulla. Arabianrannan kaavoitus ja esirakentaminen käynnistyivät 1990-luvun alussa, rakentaminen alkoi vuonna 2000 ja viimeiset rakennukset valmistuvat vuonna 2015.

Arabianranta oli ensimmäinen Helsingin kantakaupungissa toteutettu aluerakentamisprojekti. Alueen tekee erityislaatuiseksi myös sen voimakas historiallinen kerroksellisuus. Arabianrannassa on muistumia sekä Helsingin perustamisen ajalta 1500-luvun puolivälistä, maanviljelysjaksosta, alueen huvilakaudesta sekä teollistumisen aikakaudelta.

”Arabianrannan rakentamisen myötä Helsinki on palannut syntysijoilleen. Samalla kaupunginosa on suunnannäyttäjä historiallisessa kaupunkirakenteen murroksessa, jossa merellisyys, omaleimainen design ja kestävä kehitys korostuvat”, sanoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Edelläkävijyyttä ja kokeilevuutta

Helsinki tavoittelee aluerakentamisprojekteissaan suunnittelun ja rakentamisen edelläkävijyyttä Suomessa sekä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Arabianrannan yksi omaleimainen piirre on kokeilevuus.

Asumisen laatua Arabianrannan alueella on alusta asti lisätty taiteen keinoin. Kaupunki on velvoittanut rakennuttajat käyttämään taiteeseen 1–2 prosenttia jokaisen kohteen rakennuskustannuksista. Periaate koskee myös pihojen sekä katu- ja viheralueiden rakentamista. Alueella on yhteensä 80 taideteosta 87 taiteilijalta.

Alueen erityislaatuun kuuluva yhteisöllisyys kumpuaa jo kaavoitukseen sisältyneestä yhteispihaideasta. Taloyhtiöillä ei ole aidattuja alueita, vaan koko korttelille on rakennettu yhteinen piha, joka on kaikkien käytössä. Kulkuyhteys yhteispihalta toiselle on avoin.

Arabianranta on myös tietoliikenneyhteyksien edelläkävijä. Se on ensimmäinen alue Suomessa, jossa kaupunki yhdessä palveluyhtiön kanssa rakennutti nykyaikaisen alueverkon kaikkiin asuintaloihin. Asuntotonttien rakentajat velvoitettiin liittymään mukaan myös tähän hankkeeseen.

Alueella on toiminut vuodesta 2002 lähtien oma yhtiö, Arabian Palvelu Oy, joka huolehtii tietoverkosta, yhteispihoista ja -kerhotiloista sekä asukaspysäköinnistä.

Uusien rakennusmenetelmien kehittämisalue

Arabianrannan eritysolosuhteet ja sinne toteutetut tavanomaisista ratkaisuista poikkeavat alueet ja rakenteet vaativat kehittämään uudenlaisia ratkaisuja ja myös uudenlaisia, perinteisistå osapuolten roolijaoista poikkeavia yhteistoimintamuotoja. Näitä oppeja on sittemmin sovellettu muilla kaupungin alueilla ja muualla Suomessa, jopa ulkomailla.

Arabianranta oli Suomen ensimmäisiä pilaantuneelle maalle rakennettuja kaupunginosia. Alueen rakentamisessa testattiin ja kehitettiin uusia maaperän kunnostusmenetelmiä, joilla oli vaikutuksia alan suomalaiseen normistoon.

Arabianrannassa on tutkittu ja sovellettu lukuisia erityisen vaikeisiin maaperäolosuhteisiin tarkoitettuja mittaus- ja tutkimusmenetelmiä, laskentamenetelmiä sekä pohjarakentamismenetelmiä kuten syvästabilointia eli pehmeän maaperän vahvistamista rakentamiskelpoiseksi maa-aineista poistamatta, kennomaista syvästabiloimalla toteutettua maan sisään tehtyä pitkää seinämärakennetta sekä erilaisia paalulaattoja. Näiden tekniikoiden kehittämiseen Arabianrannassa osallistuivat yhteistyössä Helsingin kaupunki, rakennusalan korkeakoulut, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä konsulttiyritykset.

Arabianranta kiinnostaa matkailijoitakin

Arabianranta on vakiinnuttanut paikkansa matkailijoita kiinnostavana merellisenä kaupunginosana. Alueen historia, luonto ja asuminen sekä design- ja taidetarjonta tekevät siitä vetovoimaisen tutustumiskohteen. Matkailuyrittäjät toteuttavat Arabianrannan alueella tilauksesta erilaisia taide- ja arkkitehtuurikierroksia.

Turistivirtojen vuoksi Helsingin kaupunki pilotoi alueella uudenlaisia, käyttäjälähtöisiä matkailijoita palvelevia tuotteita, kuten opasteita, kosketusnäytön, kävelykierrosreittejä ja erilaisia oppaita lukuisilla kielillä, jotka valmistuivat designpääkaupunkivuonna 2012.