AGA investoi 15 milj. € kaasujen tuotantoon Äänekoskella

BTT_hires (33)_52276__web634_179348

AGA ja CP Kelco ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen toimitussopimuksen typen ECOVARTM toimituksista Äänekoskelle. ECOVARTM toimitustapaan sisältyy tuotantolaitoksen rakentaminen asiakkaan läheisyyteen, laitoksen käyttö ja kunnossapito sekä nestemäisen typen höyrystämiseen perustuva varajärjestelmä, jonka avulla AGA voi taata asiakkaalleen jatkuvan typen syötön kaikissa olosuhteissa. CP Kelcon prosessin toiminnan, tuotteiden laadun ja toiminnan turvallisuuden kannalta typen katkeamaton saanti on ensiarvoisen tärkeätä.

Typpilaitoksessa käytetään PSA- tekniikkaa ( Pressure Swing Adsorption) ja sen toimittaa AGAn emoyhtiön Linde AG:n Linde Engineering divisioona. Laitos on osa pitkälle standardoitua Linde Gas ECOVARTMADSOSSTM-N laitosperhettä. Typpilaitoksen toteutusprojekti on käynnistetty ja laitos aloittaa toimintansa toukokuun alussa 2016.

”Käytyjen neuvottelujen  aikana AGAn asiantuntijat saivat meidät vakuuttuneiksi PSA-teknologian tehokkuudesta ja varmatoimisuudesta. *CMC-valmistuksen yksi prosessiturvallisuuskulmakivistä on prosessin typetys happitason kontrolloimiseksi, joten typpijärjestelmän varmatoimisuus on ensisijaisen tärkeää. Uskomme, että AGAn PSA-yksikkö yhdessä nestetypen (LIN) kanssa auttavat meitä osaltaan toteuttamaan CP Kelco:n ”Turvallisuus ensin”-filosofiaa”, sanoo CP Kelcon Äänekosken tehtaanjohtaja Pasi Harju.

*CMC on maailman laajimmin käytetty selluloosaeetteri.

AGA ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat sopineet  pitkäaikaisista hapen toimituksista AGAn ECOVARTM -toimitustapaan perustuvalta, Metsä Groupin biotuotetehtaan alueelle rakennettavalta, ADSOSSTM-O -happilaitokselta. Metsä Fibre käyttää happea uuden Äänekosken biotuotetehtaan prosesseissa mm. sellun valkaisuun sekä valkolipeän hapetukseen. Happi on nykyaikaisen sellutehtaan keskeisiä kemikaaleja ja sen katkeamaton toimitus on edellytys selluntuotannon jatkumiselle.

Äänekosken ADSOSSTM-O -happilaitos on yksi maailman suurimmista VPSA-tekniikkaan (Vacuum Pressure Swing Adsorption) perustuvista happilaitoksista ja laitoksen toimittava Linde Engineering on tämän tyyppisten laitosten johtava toimittaja maailmassa. Happilaitos käynnistyy samanaikaisesti Metsä Groupin biotuotetehtaan kanssa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

”Olemme tehneet AGAn kanssa pitkään yhteistyötä, ja olemme tottuneet luottamaan AGAn teknologiaan”, biotuotetehdasprojektin johtaja Timo Merikallio Metsä Fibrelta sanoo.

ECOVARTM toimitustapa ADSOSSTM-O ja  ADSOSSTM-N laitoksilla on energiankulutukseltaan ja ympäristövaikutuksiltaan edullisin tapa toimittaa suuria määriä kaasuja teollisiin prosesseihin. Paikalla tapahtuva valmistus vähentää merkittävästi säiliöautokuljetusten tarvetta ja adsorptiotekniikka säästää energiaa yleisesti käytettyyn kryogeeniseen tislaukseen perustuvaan kaasun valmistukseen verrattuna. Laitokset toimivat täysin automaattisesti ja niiden toimintaa valvotaan AGAn kauko-ohjauskeskuksesta, Avestasta, Ruotsista.

”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme olla osaamisellamme mukana rakentamassa näin huomattavaa metsäteollisuuden uusinvestointia Suomessa. Kaiken kaikkiaan emoyhtiömme Linden investointisalkku Suomessa on tällä hetkellä historiallisesti mittavin. Kaasut ovat tänä päivänä oleellinen osa metsäteollisuuden tuotantoprosesseja. Tämä investointi on meille tärkeä osa kasvuamme. Lisäksi biotuotetehdas tulee luomaan uusia mahdollisuuksia tuotteillemme myös tulevaisuudessa. Niinpä satsaamme asiantuntijaosaamiseen metsäteollisuudessa kehittääksemme asiakkaiden prosessien tehokkuutta ja kestävää kehitystä kaasujen avulla”, sanoo AGAn myyntijohtaja Johanna Ylikoski.

Investoimalla 15 miljoonaa euroa kaasujen tuotantoon Äänekoskella AGA tukee sekä CP Kelcon että Metsä Fibren toimintaa, mikä edesauttaa niiden kannattavan liiketoiminnan jatkumista Äänekosken alueella myös tulevaisuudessa.