A-Insinöörit vahvistaa liiketoiminnallista kehitysosaamistaan

print_SkxypSYAWh

 

Tiina Talvitie

A-Insinöörit on nimennyt DI Tiina Talvitien liiketoiminnan kehitysjohtajan tehtävään. – Nimitys vahvistaa strategiaamme kehittää palvelujamme koko rakentamisen arvoketjussa asiakasarvoa lisäämällä ja laatuhajontaa pienentämällä, A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen kertoo.

Talvitien vastuulla on strategialähtöinen liiketoiminnan kehittäminen, joka sisältää niin nykyisen toiminnan kehittämistä, kuin uusien innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien luomista ja kehittämistä.

Tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä toimintamalleja, joissa integroidaan eri osapuolet rakentamisen koko elinkaaren yli varmistaen, että lopputuloksena saadaan asiakkaan tarpeita vastaava toimiva ratkaisu. – Tietomallintaminen yhdessä uusien innovatiivisten teknologioiden kanssa mahdollistaa entistä tehokkaampien integroivien toimintamallien kehittämisen. Rakentamisen aikana syntyvä tietomäärä on valtava, joten haasteena on varmistaa aina ajantasaisen ja laadullisesti oikean tiedon sujuva jakaminen eri osapuolien välillä. Projektin aikaisen tiedon jalostaminen edelleen käytön ja ylläpidon puolella luontevasti hyödynnettäväksi on mielenkiintoinen jatkumo tietomallintamisen hyödyntämisessä, Talvitie luonnehtii.

Kokonaisuuden optimoinnilla merkittäviä säästöjä investointeihin

– Haluamme kehittää suunnittelu- ja rakennuttamisprosesseja siten, että prosessia ajatellaan kokonaisuuden optimoinnin, ei osaoptimoinnin kautta. Tällä uskomme saavutettavan merkittäviä säästöjä investoinneissa, Keinänen esittää. – Tiinan vahva kokemus ohjelmistopuolelta ja tietomallintamista hyödyntävän liiketoiminnan kehittämisestä tuo hyvän lisän etenkin tietomallipohjaisten prosessien kehittämiseen ja mallien laajempaan hyödyntämiseen suunnittele-rakenna-käytä-omista -ketjussa sekä systematiikkaa tuotekehitykseemme.

Talvitie näkee tehtävänsä kiinnostavana näköalapaikkana tulevaisuuden kehitykseen. – Rakennusala on haasteiden lisäksi myös erittäin mielenkiintoisten mahdollisuuksien äärellä tilanteessa, jossa teknologiakehitys toimii mahdollistajana alaa muuttavia käytäntöjä kehitettäessä. A-Insinöörien erinomainen työskentelyilmapiiri ja avoin kulttuuri tarjoavat hedelmällisen ympäristön innovatiiviselle kehittämiselle. Uskon, että tuomalla oman näkökulmani lisänä A-Insinöörien vahvaan rakennusalan asiantuntijuuteen, pystymme yhdessä kehittämään suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujamme rakentamisen arvoketjussa kokonaisuutta optimoiden ja tarjoten asiakkaalle merkittävää lisäarvoa.

Tiina Talvitie

• -valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990 maanmittauksen koulutusohjelmasta
• -Innovation Management Officer –sertifikaatti, innovaatiojohtamisen ja tietomallintamista hyödyntävän liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen
• -25 vuoden kokemus ohjelmistotuotannosta ja tietomallintamisesta, 10 vuoden kokemus muutosjohtamisesta ja laajojen kehityshankkeiden ohjaamisesta
• -työskennellyt aiemmin 23 vuotta Tekla Oy:ssä (osa Trimble-konsernia) ohjelmistotuotannon tehtävissä, vuodesta 2010 innovaatiopäällikkönä ja Teklan innovaatioyksikön johtajana
• -ennen A-Insinööreille siirtymistään työskenteli innovaatio- ja tuotepäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä Solibri Oy:ssa
• -23.2.2015 lähtien nimitetty A-Insinööreihin liiketoiminnan kehitysjohtajaksi