SRV toteuttaa Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen

© Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

SRV toteuttaa Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen

SRV vahvistaa edelleen asemaansa yhtenä Suomen suurimpana sairaala- ja terveydenhuoltorakennusten rakentajana. Kirkkonummen kunta valitsi SRV:n historiansa suurimman investoinnin, uuden hyvinvointikeskuksen, rakennusurakan toteuttajaksi. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on 44,5 miljoonaa euroa, josta SRV:n osuus on noin 32 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan marraskuussa.

Kirkkonummen hyvinvointikeskus valmistuu Jokiniittyyn uimahallin pohjoispuolelle arviolta kesällä 2022. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden aikana. Rakennushanke, jonka kokonaisala on noin 12 500 brm2, käsittää hyvinvointikeskuksen sekä muuntamo- ja varavoimarakennuksen. Lisäksi toteutukseen kuuluvat tontin maa- ja piha-aluetyöt suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa sekä eteläpuolinen LPA-kaava-alueelle suunniteltu paikoitusalue maa- ja pintarakenteineen sekä varusteineen.

”Pääsemme hyödyntämään Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen toteuttamisessa vuosien aikana kerryttämäämme kokemusta ja hyviä käytäntöjä terveydenhuollon ja vaativien erityistilojen rakentamisesta. Hyvinvointikeskuksen rakentamisessa sisäilman puhtauden hallinta ja kosteudenhallinta tulevat olemaan merkittävässä roolissa. Rakennamme Kirkkonummella parhaillaan myös elinkaarihankkeena toteutettavaa Jokirinteen oppimiskeskusta ja uutta pääkirjastoa”, toteaa SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Saku Kosonen.

Hyvinvointikeskus korvaa 80-luvulla rakennetun, jo huonokuntoisen keskustan terveysaseman sekä useita vuokratiloissa olevia toimipisteitä. Jokiniittyyn siirtyvät kaikki keskustan sosiaali- ja terveyskeskuksessa sijaitsevat palvelut sekä lähes kaikki perusturvan avopalvelut keskustan muista toimipisteistä. Hyvinvointikeskuksen palvelut tavoittavat asiakkaat vauvasta vaariin.

SRV:n vahva rooli terveyden- ja sairaanhoidon tilojen rakentajana näkyy ympäri Suomen. SRV on toteuttanut muun muassa Tampereen yliopistollisen sairaalan etupihan uudisrakennukset, Uuden lastensairaalan ja Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen. SRV rakentaa parhaillaan Keski-Suomen Sairaala Novaa Jyväskylässä ja Siltasairaalaa Helsingissä.