POSSE CAPITAL OY TUO MARKKINOILLE RAKENNETUN YMPÄRISTÖN DIGITALISOINTIIN SIJOITTAVAN PÄÄOMARAHASTON

Posse Capital Oy tuo markkinoille POSSE FUND I Ky -nimisen pääomarahaston. Rahasto keskittyy rakennetun ympäristön digitalisointiin ja sijoittaa suomalaisiin digitaali-, pilvipalvelu- ja teknologia- startup -yrityksiin.

Rahaston tavoitteena on nostaa suomalaiset digitaali-, pilvipalvelu- ja teknologiayritykset Euroopan kärkimaiden joukkoon, tehostaa rakennuksien elinkaarijohtamista sekä tarjota sijoittajille kilpailukykyinen tuotto pitkällä aikavälillä. Rahastoa markkinoidaan ammattimaisille sijoittajille.

”Rakennetun ympäristön digitalisoituminen tarjoaa miljardien eurojen voimakkaasti kasvavat globaalit markkinat, josta suomalaisella osaamisella on mahdollisuus ottaa merkittävä osuus”, sanoo Posse Capitalin toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi. ”Laaja suomalainen asiantuntijajoukko on tarkastellut rakennetun ympäristön hallinnon rajoja sekä alalla hyödynnettäviä digitaalisia mahdollisuuksia. Rakennetun omaisuuden tila (ROTI 2015) -raportissa todetaan mm., että digitaalisten ratkaisujen mahdollistamat uudet toimintamallit tehostavat suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa niin alan omia kuin viranomaistenkin prosesseja.”

Posse Capital Oy on antanut Finanssivalvonnalle lain 12 luvun 1§:n mukaisen ilmoituksen vaihtoehtorahaston markkinoinnin aloittamisesta.

Posse Capital Oy vaihtoehtorahastojen hoitajaksi

Finanssivalvonta on 29.6.2015 annetulla päätöksellä merkinnyt Posse Capital Oy:n rekisteröidyksi vaihtoehtorahastojen hoitajaksi ylläpitämäänsä AIFML 5 luvun 2 §:n mukaiseen julkiseen rekisteriin. Finanssivalvonnan päätöksen mukaisesti Posse Capitalin hakemus sisältää AIFML 5 luvun 1 (yhtiöjärjestyksen toimiala) ja 3 §:n komission delegoidun asetuksen ((EU) N:o 231/2013) 5 artiklan sekä AIFML 12 luvun 8 §:n (asiakkaan tunteminen) mukaiset tiedot ja selvitykset. Rekisteröityneenä vaihtoehtorahastojen hoitajana Posse Capital voi hankkia pääomia vaihtoehtorahastoihin ja hallinnoida niitä. Rekisteröinti liittyy 2014 voimaantulleeseen lakiin, joka edellyttää erillistä toimilupaa tai rekisteröintiä myös pääomarahastojen hoitamiseen.

”Olemme pitkin rekisteröintiprosessia tiedostaneet, että erityisesti institutionaaliset sijoittajat vaativat, että riskinhallinta- ja valvontaprosessimme ovat vaihtoehtorahaston hoitajista annetun sääntelyn mukaisia. Varsinkin nyt kun tuomme markkinoille uuden rahaston, on erittäin tärkeää, että toimintatapamme vastaavat uusiin vaatimuksiin”, toteaa Kari Hirvijärvi.