6,5 miljoonaa euroa tukea seurakuntien rakennushankkeille

Suomen evankelis-luterilaisen kirkkohallituksen täysistunto jakoi rakennusavustusta seurakuntien 70 eri hankkeelle.

Yhteensä tukea jaettiin

  • 4,7 miljoonaa euroa valtion rahoittamaa suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea ja
  • 1,8 miljoonaa euroa kirkon keskusrahaston tukea muille seurakuntarakennuksille.

Seurakuntien hakemuksista yli puolet koski suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea. Hakemusten määrä oli kaksinkertainen muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna.

Hankkeet koskevat olemassa olevien rakennusten kunnostamista. Avustusten kohteina ovat kirkot, seurakuntatalot ja muut seurakuntien toimitilat. Korjattavana ovat yleisimmin katot, julkisivut, lämmitys- tai paloturvajärjestelmä.

Suurin yksittäinen tuki maksettiin Petäjäveden kirkon sisätilakorjaukseen (1 545 000 euroa). Muita huomattavia hankkeita ovat suojeltujen kirkollisten rakennusten ryhmässä Mäntyharjun, Korpilahden ja Imatran Kolmen ristin kirkkojen korjaus sekä muiden toimitilojen ryhmässä Valtimon, Lumijoen ja Kinnulan seurakuntatalojen korjaukset.

Rahoitusmalli uudistunut

Esityksen valmistelussa noudatettiin uudistettuja jakoperusteita. Tukea jaettiin nyt myös seurakunnille, joiden hoidettavana on suojeltuja kirkollisia rakennuksia, kun aiemmin rakennusavustusten myöntäminen on ollut sidottu ainoastaan seurakunnan verotuloihin ja kirkollisten rakennusten määrään.

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus uudistui vuonna 2016. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta poistui. Kirkon keskusrahasto saa valtion budjettirahoitusta tiettyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon. Rahoituksesta suurin osa tilitetään seurakunnille hautaustoimen kustannusten kattamiseen.