Timo Mantila Lakea Oy:n toimitusjohtajaksi

Timo_Mantila__200px

Lakea jatkaa suomalaisen asumisen kehittämistä

Vakaassa kasvussa olevan Lakea Oy:n toimitusjohtajaksi nousee Timo Mantila. Hänen tavoitteenaan on, että Lakea hakee kilpailukykyä jatkossakin tuottamalla uudenlaisia asumisen malleja.

– On tärkeämpää kehittää tuotteita pitkällä tähtäimellä kuin hakea nopeita voittoja. Pitkäjänteisellä toiminnalla ja aidolla halulla kehittää asiakkaiden tarvitsemia tuotteita varmistetaan asumisen korkea laatu ja toiminnan kannattavuus, toteaa Timo Mantila (37v.).

Lakea Oy:n hallitus valitsi perusteellisen valintaprosessin päätteeksi Mantilan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Keijo Ullakon siirtyessä eläkkeelle. Mantila ottaa tehtävät vastaan 1.8.2015.

Mantila on ollut mukana kehittämässä Lakeaa nykymuotoonsa. Yhtiön teknisenä johtajana hän on toiminut vuodesta 2010. Rakennusalan vankkaa kokemusta hänellä on myös Etelä-Suomen isoista rakennushankkeista muun muassa PPTH:n eli nykyisen Ruukin palveluksessa.

– Yrityksen pitää pysyä vakaalla ja hallitulla kasvu-uralla, jotta voidaan jatkossakin tarjota töitä niin omalle organisaatiolle kuin välillisesti laajalle joukolle rakennusalan toimijoita, korostaa Mantila.

Vapaarahoitteisessa vuokra-asuntotuotannossa on Mantilan mukaan Lakean tulevaisuus. Tuotanto keskitetään asukasluvultaan kasvaviin keskuksiin. Myös pääkaupunkiseudulta etsitään sopivia tontteja. Toimintaprosesseja tullaan kehittämään siten, että pystytään toteuttamaan yhä isompia kokonaisuuksia keskittyen kokonaisurakoinnin hallintaan.

– Lisäksi puurakentamista tullaan jatkamaan erityisesti asumisen kehittämisen kautta. Tavoitteenamme on luoda kilpailijoihin verrattuna erilaista asuntotuotantoa ja olla jatkossakin suunnan näyttäjä. Samalla periaatteella jatkamme Omaksi-rahoitusmallin kehittämistä vapaarahoitteiseen tuotantoon, linjaa Mantila.

Mantilan mukaan yhtiön etuna on osaava henkilöstö, jonka merkitystä hän korostaa nyt ja tulevaisuudessa.
– Vain motivoituneen henkilöstön kautta tapahtuu kaikki se, mitä hallitus linjaa toiminnan tavoitteiksi. Pidän tärkeänä tehtävänäni saada henkilöstö mukaan jatkossakin toiminnan kehittämiseen, korostaa Mantila.

Lakean hallituksen puheenjohtaja, Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki uskoo Mantilan potentiaaliin toimia Lakean kaltaisen asiantuntijaorganisaation vetäjänä.

– Kokonaisuutena arvioiden Mantila täyttää haastavan tehtävän vaatimukset erinomaisesti ja uskon, että hänen johdollaan Lakea jatkaa vakaalla kehitystiellä. Hallittu ja kannattava kasvu ovat nyt toiminnan keskiössä. Toimialan muutoksiin ja tarpeisiin pitää pystyä vastaamaan jatkossakin ennakoivasti, toteaa Rasinmäki.

Lakean kasvu on ollut voimakasta toimitusjohtaja Keijo Ullakon aikana vuodesta 2008 lähtien. Tämänpäiväisessä hallituksen kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös, joka osoitti yhtiön historian parasta tulosta.

– Tulos on syntynyt hyvien osaajien yhteistyön tuloksena, kun henkilöstö on pystynyt vaikeina taloudellisina aikoina kurottamaan huippusuorituksiin. Uskon, että yhtiö pystyy Mantilan johdolla vastaamaan myös tuleviin haasteisiin, jotka liittyvät erityisesti pääomien hankintaan, toteaa Keijo Ullakko.