:TAMPERE: Kaleva-Hakametsän paikalliskeskuksen suunnittelukilpailun voitti ehdotus nimeltä Sarana

Ilmoittautumiskutsukilpailu Tampereen keskustan länsiosan Kaleva – Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta on ratkaistu. Kilpailun tuomaristo toteaa arvostelussaan, että kilpailuehdotus nimimerkki Sarana täyttää parhaiten kilpailuohjelmassa esitetyt tavoitteet ja vaatimukset.

Tuomaristo päätti yksimielisesti jakaa kilpailuohjelman mukaisesti 20 000 euron palkinnon kilpailuehdotukselle Sarana sekä kunniamaininnan kilpailuehdotukselle Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Voittaneen kilpailuehdotuksen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Suunnitteluryhmän vastuullisena vetäjänä oli professori, arkkitehti SAFA Ilmari Lahdelma. Maisemasuunnittelusta vastasi VSU Maisema-arkkitehdit ja liikennesuunnittelusta WSP Finland. Kaupallisena asiantuntijana toimi Nortecon.

Mikään ehdotus ei sellaisenaan sovellu asemakaavan pohjaksi. Liikennejärjestelyissä, kaupallisten toimintojen järjestelyissä sekä rakentamisen mittakaavassa on palkintolautakunnan mielestä puutteita ja korjattavaa.

Saranassa vahva visio

Sarana erottui muista ehdotuksista. Se esittää identiteetiltään vahvan vision uuden paikalliskeskuksen toteuttamiseksi. Ehdotuksessa joukkoliikenteen vaihtopysäkki, laadukas julkinen kaupunkitila, kaupallinen alue ja asuminen integroituvat luontevaksi kokonaisuudeksi. Ehdotuksen korttelirakenne on selkeä ja arkkitehtuuri kauttaaltaan korkealuokkaista. Näistä syistä Sarana asetettiin kilpailun voittajaksi ja jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua -ehdotuksen kaupallinen konsepti arvioitiin kilpailun parhaaksi. Prismakeskuksen laajennus on toteutettu hyvin. Sen ja kortteleiden kivijalkakauppojen suhde on oikeaan osunut. Lisäksi ehdotuksen julkiseen kaupunkitilaan liittyvät ideat ovat kehityskelpoisia. Näistä syistä palkintolautakunta päätti myöntää ehdotukselle Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua kunniamaininnan. Sen tekijäksi paljastui L Arkkitehdit Oy, suunnitteluryhmän vastuullinen vetäjänä arkkitehti Safa Jari Lonka.

Suunnittelukilpailu oli luonteeltaan ideakilpailu, jossa haettiin yhteistä näkemystä muodostumassa olevan paikalliskeskusalueen kehitysvisiosta sekä toteutuskelpoista korttelisuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi.

Vaihtopysäkin tuntumaan asumista ja liikerakentamista

Kilpailun kautta toivottiin mielenkiintoisia ja toteutuskelpoisia ideoita korttelirakenteesta, jossa Sarvijaakonaukion (Hakametsän) joukkoliikenteen vaihtopysäkkialue sekä kehittyvään Prisma Kalevaan liittyvät liiketilat, julkiset ja yksityiset palvelut, toimitilat, erimuotoinen asuntorakentaminen sekä julkiset ulkotilat olisi kytketty toisiinsa toimivaksi, viihtyisäksi ja korkeatasoiseksi kaupunkitilojen kokonaisuudeksi.

Kilpailussa haettiin ideoita myös alueen helppoon ja sujuvaan saavutettavuuteen kaikilla liikkumismuodoilla.

Kilpailuehdotuksissa on esitetty mielenkiintoinen kirjo erilaisia näkemyksiä Kaleva-Hakametsän paikalliskeskuksen kehittämisestä. Kaikissa ehdotuksissa Sarvijaakonaukion tuntumaan on sijoitettu korkeita rakennuksia ja vaihtopysäkkialueelta Prisma-keskukselle johtaa sujuva kävelyreitti.

Julkiset ulkotilat on joissakin ehdotuksissa keskitetty yhdeksi suureksi kävelyalueeksi ja toisissa jaettu pienempien kaupunkiaukioiden tilasarjoiksi. Pysäköintiä on kilpailuehdotuksesta riippuen esitetty maan alle yhteen tai useampaan kerrokseen sekä erillisiin pysäköintirakennuksiin. Kaikissa ehdotuksissa on tutkittu alueen toteutumista vaiheittain.

Tuomaristo painotti arvostelussa kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista kokonaisuutta, toiminnallisia ja kaupallisia ratkaisuja sekä toteutettavuutta.

Ideoita kehitellään jatkosuunnittelussa

Sarvijaakonaukion lähiympäristön asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää kilpailun ratkettua. Kilpailualue sijaitsee Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän liittymäalueen eteläpuolella, noin kolmen kilometrin päässä Tampereen ydinkeskustasta.

Kilpailualueen maapohja on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Osuuskaupan omistuksessa. Kilpailualueen pinta-ala on noin 6,2 hehtaaria.

Kilpailualueen osat ovat Sarvijaakonaukion vaihtopysäkkialue, Prisman Kalevan pohjoispuolelle nykyisin jäävä pysäköintikenttä, Prisman länsipuolisten liikerakennusten alue sekä Sammonkadun ja Rieväkadun katualuetta.

Työt verkossa ja näyttelyissä

Kaikki kilpailutyöt sekä arviointipöytäkirja ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, Galleria Nottbeckissa sekä Kalevan Prismalla 25.4. – 10.5.2019. Finlaysonin Galleria Nottbeck (os. Satakunnankatu 18) on avoinna toukokuun ensimmäisillä viikoilla to-pe klo 14-18, päivämäärät 2.5.-3.5.2019 ja 9.-10.5.2019. Näyttely Kalevan Prismalla on avoinna liikkeiden aukioloaikoina.

Kilpailu käynnistyi 6.9.2018 julkaistulla hankintailmoituksella, jossa haettiin monialaisia kilpailijaryhmiä. Ryhmiltä edellytettiin monipuolista kokoonpanoa, jossa on mukana niin arkkitehtuuri-, maisema- ja liikennesuunnittelun kuin kaupallisenkin alan osaajia.

Määräaikaan ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta valintalautakunta pisteytti ja valitsi jatkoon neljä kilpailuryhmää, jotka kilpailivat nimimerkkien suojissa. Varsinainen kilpailuaika päättyi 7.2.2019, jonka jälkeen kilpailutyöt olivat esillä Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja Kalevan Prismalla. Molemmissa paikoissa töistä oli mahdollista jättää palautetta.