Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä

Tuoreen suhdannekatsauksen mukaan tilanne Satakunnan talonrakentamisessa nähdään viime kevättä heikompana. Alan toimijat odottavat töiden määrän laskevan ensi talven ja kevään aikana. Erityisesti asuntorakentamisen vähenemistä ennakoidaan, mutta myös toimitilarakentamisen näkymät ovat vaisut. Korjausrakentaminen puolestaan työllistää edelleen heikosta suhdannetilanteesta huolimatta.

Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana rakennusala on työllistänyt Satakunnan seudulla noin 6 000 henkilöä. Viime vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvoon verrattuna määrä on laskenut noin tuhannella.

Ennakkotietojen mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä Satakunnan kaikkien talonrakennustöiden aloitusten vuosisumma oli reilut 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Myönnettyjen rakennuslupien määrä oli vastaavasti 11 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Vastaavaan aikaan asuntoja aloitettiin vuositasolla 426 kappaletta, mikä on 34 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Asuntorakentamisen rakennusluvat supistuivat 35 prosenttia. Suuntaus näkyi kaikissa asuintalotyypeissä. Omakotitalojen aloitukset vähenivät 12 prosenttia ja kerrostalohuoneistojen 42 prosenttia, rivitaloja aloitettiin noin puolet vähemmän suhteessa edellisen vuoden toisen neljänneksen vuosisummaan.

Muun talonrakentamisen aloitukset lisääntyivät vuosisummana 5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä, määrän ollen yhteensä vajaat miljoonaa kuutiota. Teollisuus- ja varastorakennusten aloitukset nousivat eniten, yhteensä 72 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Seuraavaksi suurimmaksi nousijaksi ylsivät julkiset palvelurakennukset 21 prosentin kasvulla. Liike- ja toimistorakennusten aloitusmäärät lisääntyivät 11 prosenttia.

Sekä rakennuttajat, suunnittelijat että talonrakennusurakoitsijat antoivat oman alansa suhdanteelle viimeisen puolen vuoden ajalta tyydyttävän tai jokseenkin tyydyttävän arvosanan. Kaikki osapuolet ennakoivat laskua töidensä määrään seuraavan puolen vuoden aikana. Rakennuttajat uskovat laskun kohdistuvan ennen kaikkea toimitilarakentamisen, asuntotuotannolle ja korjausrakentamiselle he puolestaan ennakoivat kasvua. Suunnittelijat ja talonrakennusurakoitsijat uskovat ainoastaan korjausrakentamisen kasvuun.