Caverion toteuttaa Espoon Päivänkehrän koulun perusparannuksen ja laajennuksen elinkaarihankkeena yhteistyössä YIT:n kanssa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Espoon kaupungin kanssa Päivänkehrän koulun perusparannuksesta ja laajennuksesta elinkaarihankkeena. Hanke toteutetaan yhteistyössä YIT:n kanssa. Sopimuksen arvo on Caverionin osalta noin 14 miljoonaa euroa, ja se sisältää kohteen kaiken talotekniikan suunnittelun, projektin toteutuksen ja projektin johtamisen, kohteen teknisen huollon ja kunnossapidon sekä palveluiden johtamisen vuoteen 2037 ulottuvan sopimuskauden aikana.

Caverion vastaa investointivaiheessa kohteen talotekniikan suunnittelusta sekä sähköistys-, lämmitys-, vesi- ja viemäröinti-, ilmastointi-, turvallisuus- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toteutuksesta.

Elinkaarihankkeeseen sisältyvän 20 vuoden palvelujakson aikana Caverion vastaa kiinteistön teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta, johon sisältyvät teknisten palveluiden ohella myös muun muassa kiinteistön siivouspalveluiden ja ulkoalueiden hoitopalveluiden johtaminen. Caverion on siten vastuussa kiinteistön käytettävyydestä, olosuhteista, turvallisuudesta, kunnosta ja energiankäytöstä koko sen elinkaaren ajan. Kohde on liitetty HelpDesk-palveluun sekä Caverionin ympärivuorokautiseen etävalvontaan ja -hallintaan, mikä takaa kiinteistön käytölle sovittujen tavoitteiden saavuttamisen. 

”Elinkaariratkaisut muodostavat Caverionin strategian ytimen, ja uskomme, että elinkaarimallilla pystymme parhaiten luomaan terveellisiä, turvallisia ja toimivia kiinteistöjä. Elinkaarimallissa korostuvat pitkäjänteinen yhteistyö ja vastuu. Päivänkehrä on jo kolmas Espoon kaupungille toteuttamamme elinkaarihanke. Toteutimme Espoolle Suomen ensimmäisen PPP (Public Private Partnership) -hankkeen yli kymmenen vuotta sitten”, sanoo Caverion Suomi -divisioonasta vastaava johtaja Jarno Hacklin.

Päivänkehrän koulun perusparannus käsittää nykyisen vuonna 1975 valmistuneen koulurakennuksen täydellisen modernisoinnin ja kaikkien teknisten järjestelmien uusimisen. Hankkeen suunnittelu käynnistyy välittömästi. Vuonna 2017 valmistuvan rakennuksen bruttoala on noin 7 400 neliömetriä, johon sisältyy noin 2 500 neliömetrin laajennusosa.

Espoon kaupunki kuuluu Caverionin asiakassegmenttiin Julkinen sektori.