Sweco tuo eurooppalaista puurakentamisen osaamista Suomeen

y0gygjmbhb9p2wji1qc8

Rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijayritys Sweco hakee kasvua Keski-Euroopan rakennusmarkkinoilta. Ostettuaan Hollannin johtavan rakennusalan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen Grontmij-yhtiön, Sweco on Euroopan johtava konsultointi- ja insinööritoimisto, jolla on 14 500 työntekijää 15 eri maassa.

Kaupan seurauksia Sweco Rakennetekniikka Oy:n toimitusjohtaja Ismo Tawast arvioi kaksisuuntaisiksi. ”Swecon osuus Keski-Euroopan rakennushankkeissa tulee kasvamaan ja toisaalta me voimme tuoda keski-eurooppalaista osaamista suomalaisiin hankkeisiin. Saamme nyt yrityskaupan kautta jalansijaa sinne, missä osaamisen lisäksi tunnetaan paikalliset markkinat ja rakentamisen säädökset.”

Tawastin mukaan yhtiöllä avautuu yrityskaupan kautta myös puurakentamiseen suuria odotuksia ja yhteistyömahdollisuuksia. ”Emme ole enää vain skandinaavinen vaan eurooppalainen yhtiö, jolla on laajaa puurakentamisen teknologiaosaamista ja kosketuspintaa entistä suurempaan puurakentamisen markkinaan.”

”Keski-Euroopan markkinat kiinnostavat meitä, koska siellä on tehty mm. teollisen puurakentamisen hankkeita pitkään ja tehokkaasti. Suomessa teollisen puurakentamisen tarina on toistaiseksi lyhyempi, mutta kehitystyön tuloksena meilläkin on saatu aikaan paljon hyviä laadukkaita ja kilpailukykyisiä kohteita”, Tawast jatkaa.

Tawast huomauttaa, että puurakentamisen koko potentiaalia ei ole vielä mitattu eikä sen laajuutta välttämättä edes nähdä. ”Valmiit teollisesti tuotetut puurakenteiset komponentit ja järjestelmät ovat tulevaisuuden puurakentamista. Kehitystyössä tulee samanaikaisesti olla näkemyksellinen, mutta täytyy myös oikea-aikaisesti varmistaa ratkaisujen toimivuus.”

Puurakentamisen kehittäminen vaatii yhteistä tekemistä ja pelisääntöjä

Sweco Rakennetekniikka Oy on syntynyt monen perinteisen suomalaisen suunnittelutoimiston yhdistymisen seurauksena. ”Olemme Suomen selkeä markkinajohtaja sekä rakennetekniikassa että puurakentamisessa ja siksi olemme määrätietoisesti kehittäneet omaa osaamistamme myös puurakenteiden suunnittelussa ja kehityksessä. Olemme saaneet työskennellä useiden puurakentamisen järjestelmätoimittajien kanssa ja kehittää markkinoilla olevia ratkaisuja ja järjestelmiä.”

”Haluamme tukea puurakentamisen kehitystyötä ymmärtäen samalla oman vastuumme siitä, että meidän tulee omalla ammattitaidollamme tarjota oikeaa materiaalia oikeaan paikkaan. Meillä on tarjota asiakkaillemme laajapohjaista kokemusta kaikista rakennusmateriaaleista, mikä mahdollistaa optimoidut ratkaisut. Haluamme jatkuvasti kehittää omaa ammattitaitoamme ja käyttää sitä kustannus- ja elinkaaritehokkaasti asiakkaidemme eduksi”, muistuttaa Tawast.

Tawast näkee puurakentamisen haasteen siinä, että puupuolella alan toimijoiden välinen yhteistyö on ollut vähäisempää kuin muissa materiaaleissa, joiden piirissä alan kehitystyötä on tehty pitkäjänteisesti ja kiinteästi kattojärjestöjen kautta. ”Nyt ollaan vaiheessa, jossa yhteinen tekeminen ja yhteiset pelisäännöt osin puuttuvat. Kehitetyt järjestelmät eivät vielä lainkaan kata kaikkia alan tarpeita.”

”Eri materiaaleilla on omat ominaisuutensa, eikä eri materiaaleja edustavien järjestöjen ja toimijoiden keskinäinen nokittelu vie asioita ja alaa eteenpäin. Kun rakennukset suunnitellaan ja toteutetaan ammattitaitoisesti ja huolella, materiaalien parhaat ominaisuudet hyödyntäen, saadaan laadukkaita lopputuloksia ja voidaan välttää esimerkiksi homehtumisen, kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien kaltaiset laatuongelmat”, huomauttaa Tawast.

Puurakentamisen taso Keski-Euroopan tasolle

Tawast odottaa puutuoteteollisuudelta selkeitä tavoitteita ja suunnitelmia määrätietoiseen kehitystyöhön. ”On päätettävä tavoitteet ja pidettävä niistä kiinni. Kun kehitetään uutta, ei kannata katsoa liikaa peruutuspeiliin vaan eteenpäin ja hakea niitä uusia vahvuuksia mitä puurakentaminen oikeasti tarjoaa.”

”On tärkeää, että valitaan ne rakentamisen segmentit, jotka sopivat puurakentamisen järjestelmille parhaiten. Puurakentajien kannattaakin keskittyä ensisijaisesti siihen, missä puurakenteilla on eniten potentiaalia”, painottaa Tawast.

Tawast muistuttaa, että puurakentamisen lopullinen läpimurto teolliseksi laajamittaiseksi rakentamiseksi ei ole helppo rasti. ”On hyväksyttävä, että ennen kuin puurakentaminen on normaalia laajamittaista teollista rakentamista, se ottaa hieman aikaa ja vaatii rakentamisen eri osapuolten sitoutumista. Tuotteille pitää hankkia sertifikaatteja, tehdä tutkimuksia ja selvityksiä, joilla voidaan osoittaa puurakenteiden toimivuus ja kestävyys erilaisissa kohteissa ja olosuhteissa.”

”Me haluamme puurakentamisen isoihin kärkihankkeisiin mukaan. Kun 700 rakennesuunnittelijastamme jo noin joka kymmenes on sidottu puurakentamiseen, on tarvittavien puusuunnittelukohteidenkin määrä hyvin merkittävä, ja se pitää meidät aktiivisina”, sanoo Tawast.

Sweco haluaa Tawastin mukaan tarjota palveluita alan tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotantotekniikan ja työmaatekniikan kehittämiseen. ”Puurakentaminen muuttaa rakentamisen käytäntöjä ja rakenteita. Tulevaisuuden rakentamisessa tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota laatuun, kuivarakentamiseen teollisissa olosuhteissa, työturvallisuuteen ja rakentamisen aikataulujen ja prosessien hallintaan. Meidän täytyy näissäkin asioissa nostaa rima Keski-Euroopan tasolle.”

Kestävän kehityksen teknologia tulee rakentamiseen

Swecon tavoitteena on hakea muiden maiden käytännöistä Suomen olosuhteisiin ja kulttuuriin soveltuvia puurakentamisen ratkaisuja. ”Uskon että Swecon laajenemisen myötä mekin saamme uudenlaista osaamista Suomen kohteisiin. Hankkeet ja osaaminen eivät katso maan rajoja. Esimerkiksi Tukholman metron rakennesuunnittelua tehdään paraikaa Suomessa, ja meillä on useita muitakin käynnissä olevia yhteishankkeita Ruotsiin ja Norjaan.”

Swecossa korostetaan kestävän kehityksen ratkaisuja kaikessa toiminnassa, ja kestävän kehityksen teknologiat tulevatkin vääjäämättä kaikkiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Rakentaminen on usein hybridirakentamista, jolloin materiaalien elinkaarikestävyys, toimivuus ja tehokkuus ovat yhä keskeisemmässä asemassa.

”Näiden tekijöiden lisäksi rakennesuunnittelijalta odotetaan rakennetekniikan perinpohjaisen hallinnan lisäksi määräysten, rakennusten muuntojoustavuuden, rakenteellisen turvallisuuden ja joskus jopa talotekniikan perusteiden osaamista”, kuvailee Tawast tulevaisuuden rakennesuunnittelun haasteita.

Tawast kuitenkin muistuttaa, että rakentamisen ekologiset ja elinkaarikysymykset ovat vielä paljon enemmän esillä Keski-Euroopassa ja muissa pohjoismaissa kuin Suomessa. ”Meillä edelleenkin investointikustannukset ohjaavat liikaa rakentamista, mutta pitkässä juoksussa elinkaaritehokkuus tulee entistä enemmän vaikuttamaan rakentamisen päätöksiin.”

Rakentamisen säädöksiä kevennettävä – vastuuta myös käyttäjälle

Tawastin mielestä puurakentamisen rakennesuunnittelun osaamista löytyy Suomesta, mutta osaamispohjaa pitää koko ajan vahvistaa ja pätevyyksiä päivittää. ”Vaikka erityisen vaativien kohteiden suunnittelijoita ei ehkä löydy monestakaan alan toimistosta sormia napsauttamalla, koulutuksen ohella myös hankkeiden määrän myötä osaaminen kasvaa. Uusien pätevyysvaatimusten laatijoiden tulisi muistaa, että jos kaikki vaateet kiristetään äärimmilleen, loppuvat maasta pätevät suunnittelijat ilman että kenenkään pätevyys olisi vähentynyt. Eihän se voi olla tarkoitus, että vaatimukset ja käytännöt eivät kohtaa. Se pätevyys ja kokemus jolla kymmenen vuotta sitten suunniteltiin erittäin vaativia kohteita, ei välttämättä enää riitäkään tämän päivän hankkeissa.”

Suomessa pyritään Tawastin mukaan ratkomaan asumisen ongelmia tiukoilla säädöksillä, jotka saattavat johtaa ratkaisujen kilpailukyvyn menetykseen. ”Esimerkiksi Japanissa asuinrakennuksissa on ohuet seinät ja tapana sanoa, että asutaan naapuria häiritsemättä. Meillä ääneneristysvaatimukset ja palomääräykset ovat tiukat. Myöskään lämmöneritysmääräyksissä ei enää ole kiristämisen varaa.”

Normitalkoissa tulisi keventää rakentamisen säädöksiä siihen suuntaan, että voidaan rakentaa myös kohtuuhintaista, turvallista ja terveellistä asuntotuotantoa. ”Käyttäjän virheitä, onnettomuuksia tai vahinkoja ei millään säädöksillä voida kokonaan estää. Suunnittelu- ja rakentamismääräysten noudattamisen lisäksi pitäisi korostaa enemmän myös käyttäjävastuuta ja käytön opastusta. Rakennus on monimutkainen laitos, jota tulee myös käyttää ja huoltaa oikein”, Tawast summaa.

Sweco Rakennetekniikka on entistä vahvempi

nbqyax4nqlibttcfuhzy

Vahvat rakennetekniikan osaajat Aaro Kohonen Oy, Finnmap Consulting Oy, IS-Plan Oy, KPM-Engineering Oy ja Narmaplan Oy ovat nyt Sweco Rakennetekniikka Oy.

Vuonna 2012 käynnistynyt Swecon Suomen toimintojen yhtenäistäminen on saatu päätökseen. Myös kaikki rakennetekniikan yksiköt toimivat nyt Sweco-brändin alla.

Viime vuoden aikana Sweco Rakennetekniikka -nimeä siirtyivät käyttämään Finnmap Consulting Oy ja KPM-Engineering Oy. Aaro Kohonen Oy, IS-Plan Oy ja Narmaplan Oy ovat toimineet Sweco Rakennetekniikka -nimellä vuoden alusta alkaen.

Yhdistymisen myötä Sweco Rakennetekniikasta on tullut maan ylivoimaisesti johtava rakennetekniikan suunnitteluyritys, jossa työskentelee yli 700 rakennetekniikan ammattilaista.

Integroituvien yritysten yhteyshenkilöt ja toimipaikat säilyvät, joten käytännössä muutos tarkoittaa asiakkaille vain selkeämpää yritysrakennetta ja entistä monipuolisempia rakennetekniikan palveluja yhden toiminimen alla.

– Sweco Rakennetekniikka Oy:n kaikkien tulosyksiköiden resurssit ja osaaminen ovat nyt entistä helpommin kaikkien asiakkaiden käytettävissä kohdetyypistä ja paikkakunnasta riippumatta. Samalla kuitenkin sekä paikalliset palvelut että tutut yhteyshenkilöt säilyvät, Sweco Rakenne-tekniikka Oy:n toimitusjohtaja Ismo Tawast toteaa.

Yhteistyö tiivistyy

Aaro Kohonen Oy tuo Sweco Rakennetekniikkaan lisää osaamista etenkin vaativaan teollisuus-, talon- ja korjausrakentamiseen. Yli 40-vuotias ja sata henkeä työllistävä yritys on ollut Suomen johtavia rakennusalan suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä, ja se on jo aiemmin kuulunut Swecon rakennetekniikkatoimialaan. Yhtiö on tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä myös Sweco Industryn kanssa.

– Meillä on pitkä kokemus muun muassa paperiteollisuuden projekteista, toteaa tulosyksikön johtaja Hannu Nissinen.

– Yhteistyö asiakkaiden kanssa tulee olemaan yhtä mutkatonta kuin ennenkin. Yhdistyminen Swecoon laajentaa meidän toimintaamme. Saamme kokoetua resurssointiin ja lisää monimuotoisuutta toimintaan. Jatkamme Aaro Kohosen perinteitä: keskitymme siihen, minkä osaamme, eivätkä osaajamme häviä mihinkään.

Teräsrakenteiden huippuosaamista

IS-Plan Oy:stä muodostuu Swecon teräsrakennesuunnittelun vahvin osaamiskeskus. IS-Plan on tunnettu yhtenä maan johtavista teräsrakenteiden suunnitteluyrityksistä, joka on kotimaan toiminnan ohella osallistunut erittäin vaativiin kansainvälisiin hankkeisiin. Muutoksen myötä teräsrakenne-yksikkö vahvistuu lähes 50-henkiseksi. Meillä on erittäin pitkä yhteistyötausta Swecon kanssa, ja jatkossa tulemme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin ja tehokkaammin, toteaa tulosyksikön johtaja Juha-Matti Savolainen.

Sweco Rakennetekniikka vahvistuu Lounais-Suomessa

Sweco Rakennetekniikan nimellä nyt toimiva entinen Narmaplan Oy säilyttää johtavan asemansa Lounais-Suomessa. Yrityksellä on edelleen toimistot Turussa ja Raumalla. Narmaplanilla on runsaasti kokemusta erilaisten julkisten rakennusten sekä teollisuus-, toimisto- ja liikerakennusten suunnittelutehtävistä. Lähes kolmasosa työstä on asuinrakennusten rakennesuunnittelua.

– Yhdistyminen ei tuo suurta muutosta mukanaan. Henkilökunta pysyy samana ja samoissa osoitteissa, ja toimintatavat säilyvät entisellään. Resursseja on kuitenkin entistä helpompi jakaa eri yksiköiden kesken ja voimme tarjota osaamistamme kokonaisprojekteissa. Yhteistyö muiden toimialojen kanssa on jo nyt tiivistynyt, toteaa tulosyksikön johtaja Mikko Sirén.

Kaikki osaaminen nyt samasta konsernista

Sweco Finland palvelee asiakkaitaan yhtenäisen Sweco-brändin alla tarjoten rakennetekniikan, talotekniikan, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan sekä teollisuuden palveluita. Palveluihin kuuluvat myös projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut sekä arkkitehtisuunnittelu. Kaiken osaamisen saa nyt siis samasta konsernista.

– Haluamme tehdä edelleen tuttujen hyvien yhteistyökumppaneidemme kanssa töitä. Tehtävämme on tehdä asiakkaiden elämä helpommaksi, Ismo Tawast summaa.

Sweco Rakennetekniikka: Puurakentamisen osaaminen vahvistuu

w8rbpxonxiemoewatbc8

Sweco Rakennetekniikka on puurakentamisen edelläkävijä Suomessa. Yli 50 rakennesuunnittelun asiantuntijoistamme on erikoistunut puurakentamiseen. Nyt suunnitteilla on Suomen korkeimmat puurakennukset Jätkäsaareen.

Vaativien puurakennusten suunnittelukokemusta Swecolle on kertynyt muun muassa Joensuun monitoimihallin sekä Heinolan Vierumäelle ja Helsingin Omenamäkeen rakennettujen puukerrostalojen rakennesuunnittelusta sekä lukuisista puurakentamisen tuotekehitys- ja asiantuntijatehtävistä.

Puun osuus asuinkerrostalojen rakennusmateriaalina on vielä betoniin verrattuna marginaalinen, mutta mahdollisuudet sen käytön lisäämiseksi ovat mittavat. Palomääräysten muututtua vuonna 2011 puukerrostalorakentaminen onkin vauhdittunut. Rakennusrungon materiaalina puun käytön suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa.

Ensimmäinen yli neljä kerrosta korkea puukerrostalo valmistui Heinolaan vuonna 2011. Viisikerroksisessa, passiivitalon kriteerit täyttävässä talossa on hybridirakenne, jossa on yhdistetty perinteinen suurelementti- ja liimapuurakenne.

– Heinolan kohteessa suoritetut vertailulaskelmat ja seurantamittaukset ovat osoittaneet , että puurakentamisella on mahdollista saavuttaa teknisesti toimiva sekä myös kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto kerrostalorakentamisessa, Sweco Rakennetekniikan sektorijohtajaAntti Vilén toteaa.

Sweco mukana suurissa puurakennushankkeissa

Kiinnostavia puurakennuskohteita valmistuu lähivuosina muun muassa Helsingin Jätkäsaareen ja Vantaan asuntomessualueelle. Molemmissa kohteissa Sweco vastaa sekä rakennesuunnittelusta että puuelementtien suunnittelusta.

Vuoden 2015 asuntomessuille rakennetaan Euroopan suurin puurakenteinen asuinkerrostalo. Taloon tulee 189 asuntoa.

– Siinä sovelletaan Heinolan kohteeseen suunniteltuja rakenneratkaisuja, osin niitä kehittäen. Rakennuksen alin, pääasiassa pysäköintiin tarkoitettu kerros on betonirakenteinen. Sen päälle rakennetaan kuusi puurakenteista asuinkerrosta sääsuojan alla, Vilén sanoo.

Jätkäsaareen puolestaan on suunnitteilla Suomen korkeimmat puukerrostalot asumista, hotellia ja toimistoja varten. Kahdeksankerroksiset talot toteutetaan CLT (cross laminated timber) massiivipuisella tilaelementtitekniikalla. Elementit varustellaan valmiiksi tehtaalla ja nostetaan paikoilleen työmaalla. Rakennusten ensimmäinen kerros tehdään betoni-rakenteisena paloteknisin
perustein.

Erityisosaamista tarvitaan

Puu on kevyt ja elävä materiaali, mikä asettaa monikerrosrakennusten suunnittelulle haasteita. Puurakennus tulisikin suunnitella alusta lähtien puun materiaaliominaisuudet huomioiden.

– Keskeistä on liitostekniikan sekä rakennusfysikaalisten tekijöiden hallinta. Puukerrostaloissa liitosten äänitekninen hallinta edellyttää erikoisratkaisuja. Heinolan kohteessa tässä onnistuttiin hyvin. Oman haasteensa suunnittelutyöhön tuo se, että puurakennejärjestelmiä on useita. Kullekin kohteelle sopivan järjestelmän valinnassa on eduksi Swecon laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus puurakentamisesta, pelkkä kirjaviisaus ei aina riitä, Vilén toteaa.

Swecoon lisää puurakentamisen osaamista

Vaikka puurakentaminen lisääntyy, useimmat isot rakennusliikkeet eivät ole vielä alkaneet rakentaa puukerrostaloja. Muutoksen merkkejä on kuitenkin odotettavissa, kun suurissa kaupungeissa on jo alettu kaavoituksella edistää puurakentamista. Esimerkiksi Espoo ottaa käyttöön puurakentamisen edistämisohjelman vuosille 2014–2020. Swecossa uskotaankin, että puutalokohteita suunnitellaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

– Puu on ekologinen rakennusmateriaali, jota Suomessa on omasta takaa. Olemme Sweco
Rakennetekniikassa satsanneet puurakentamiseen. Tampereen toimipisteessä puurakenteiden suunnittelua sekä kehityshankkeita  on tehty jo pitkään, Lahden toimipisteessä muutamia vuosia, ja nyt vuoden 2014 alussa Helsingin toimipisteessä aloitti uusi puurakenteiden suunnitteluun ja asiantuntijatehtäviin keskittyvä osasto. Swecon puurakenteiden suunnitteluresursseja on yhä tarkoitus hallitusti kasvattaa, Vilén toteaa.

Sweco Rakennetekniikka yhdistyy alan ykköseksi

vp51qre9chwjdmvxj952

Toimialajohtaja Ismo Tawast

Heinäkuun alusta lähtien Suomen johtavat rakennesuunnittelutoimistot Finnmap Consulting ja KPM-Engineering ovat toimineet Sweco Rakennetekniikka -nimellä. Vuoden 2015 alusta koko rakennetekniikkatoimiala yhdistyy Sweco-nimen alle. Palvelut ja yhteyshenkilöt pysyvät samoina, kapasiteettia ja synergiaa tulee rutkasti lisää. Nyt ei tarvitse enää miettiä, minkä firman kautta asiantuntemus löytyy.

Yhdistymisten myötä Swecosta tulee ylivoimaisesti johtava rakennesuunnittelutoimisto Suomessa. Organisaatio työllistää yli 700 rakennetekniikan ammattilaista.

– Pidämme huolen, että paikalliset palvelut ja tutut, luotettavat yhteyshenkilöt säilyvät, lupaa toimialajohtaja Ismo Tawast. – Asiakkaidemme käytössä ovat nyt alan parhaat resurssit yhden yrityksen kautta ja lisäksi pohjoismaisen emoyhtiön koko kapasiteetti. Olemme entistä yhtenäisempi ja osaavampi yritys.

Sweco Rakennetekniikka on osa Sweco Finlandin maaorganisaatiota. Sweco Finland palvelee asiakkaitaan rakennetekniikan, talotekniikan, teollisuuden sekä ympäristö ja yhdyskuntatekniikan aloilla ja tarjoaa myös projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, arkkitehtisuunnittelua sekä asiantuntijapalveluita.

Suomessa työskentelee 1 800 swecolaista. Kokonaisuutena Sweco Group on pohjoismaiden johtava rakennusalan asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee 9 000 asiantuntijaa.

Rakennetekniikan tekeminen ja osaaminen vahvistuvat

– Rakennetekniikkatoimialan yhtenäistyminen näkyy asiakkaillemme entistä vahvempana tekemisenä ja osaamisena projekteissa, Tawast jatkaa. – Pystymme selkeyttämään niin toimintaamme, tarjontaamme kuin viestintäämmekin ja samalla kasvattamaan Swecon tunnettuutta Suomessa. Uusia toimintamalleja emme ole rakentamassa, vaan asiakkaamme voivat jatkaa töitä tuttujen yhteyshenkilöiden kanssa, kuten ennenkin.

Swecon yksiköiden välinen yhteistyö alkoi jo vuosia sitten. KPM-Engineering ja Finnmap Consulting ovat tehneet pitkään yhteistyötä monissa vaativissa kohteissa ja kehityshankkeissa, joihin on tarvittu paljon resursseja puolin ja toisin: niin betonirakenneosaamista kuin teknistä laskentaa, jota jatkaa nyt perustettu laskentateknologian osasto.

Sweco on ympäristötietoisen suunnittelun edelläkävijä

– Jatkamme yhteistoimin eteenpäin, kertaa Ismo Tawast. – Kehitämme jatkuvasti tulosyksiköitämme, suunnitteluratkaisuja ja -työkaluja sekä nykyaikaisimpia laskenta-, simulointi- ja mallinnussovelluksia. Varmistamme myös, että tunnemme toisemme hyvin ja että yhteistyö asiantuntijoiden kesken sujuu jatkossakin.

– Kuten tiedämme, toimialojen välistä yhteistyötä erityisesti edellyttävä puurakentaminen on kovassa nousussa. Hankkeita viedään eteenpäin myös valtion tasolla. Kaikki viime aikojen merkittävimmät puurakentamisen kohteet on suunniteltu meillä yksiköiden välisellä yhteistyöllä, ja yli 50 rakennesuunnittelun asiantuntijoistamme on erikoistunut puurakentamiseen. Kaiken kaikkiaan yhdessä tekeminen lähtee asiakaskohtaamisista, ja olemme mukana kehittämässä asiakkaidemme järjestelmiä erityisesti talotekniikan osalta. Suunnittelussa keskitymme asiakkaidemme elinkaaritavoitteiden toteutumiseen, investointien kannattavuuteen ja rakennusten pitkään käyttöikään.