Parmalta mittava investointi Hyrylän tehtaalle

parma_hyryla_

Rakennusalan vahva suhdannetilanne alkaa tuottaa investointeja myös alan tuotantokapasiteettiin. Parma vastaa kasvavaan kysyntään uusimalla Hyrylän tehtaan betoniaseman ja betoninkuljetusjärjestelmän.

Consolis-konserniin kuuluvan Parman Hyrylän tehtaalla Tuusulassa valmistetaan betonisia ontelo- ja kuorilaattoja asuin- ja toimitilarakentamisen tarpeisiin. Vuodesta 1971 toimineella tehtaalla on valettu jo yli 16 miljoonaa neliömetriä laattatuotteita ja se on yksi Parman keskeisistä tuotantolaitoksista eteläisessä Suomessa.

”Investoinnin ansiosta maksimikapasiteettimme kasvaa noin 50 prosenttia ja kilpailukykymme paranee. Uusi kuljetusjärjestelmä nopeuttaa tuotantoprosessia ja pienentää kunnossapitokustannuksia”, kertoo Hyrylän tehtaan tehdaspäällikkö Jouni Rimpiläinen.

Muutostöiden yhteydessä uusitaan myös kiviaineen lämmitysjärjestelmä, joka yksinkertaistaa betoninvalmistusta, parantaa laatua ja pienentää ympäristökuormitusta.

Parman Hyrylän tehdas työllistää 34 henkilöä. Investointi turvaa töiden jatkumisen tehtaalla ja luo mahdollisuuksia lisätyövoiman palkkaamiseen tarvittaessa.

Kotimaista tekniikkaa

Uuden betoniaseman ja betoninkuljetusjärjestelmänlaitetoimituksesta vastaa suomalainen Steel-Kamet Oy.

”Kahden betoniaseman ja Kamet Control-ohjausjärjestelmän avulla varmistetaan nykyaikainen, tehokas ja ympäristöystävällinen betonin valmistus tehtaalla”, kertoo myyntipäällikkö Janne Joki-Erkkilä Steel Kamet Oy:sta.

Muutostyön toteutus ja käyttöönotto kokonaisuudelle on kesällä 2017.

Tampereen Rantatunneliin Parman elementit

Parma on vahvasti mukana Tampereen Rantatunnelin rakentamisessa. Parma toimittaa kohteeseen betonielementit, jotka valmistetaan Kangasalan tehtaalla. Isolla tilauksella on tehtaalle merkittävä työllistämisvaikutus.

Parma Oy on tänään sopinut Rantatunneli-hankkeen elementtitoimituksista Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Tilaus koostuu tunnelin perustus- ja seinäelementeistä sekä tunneliin johtavien teiden meluseinistä. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Myyntijohtaja Jarmo Viljasen mukaan tilaus on Parmalle merkittävä ja työllistää ensi vuonna etenkin Kangasalan tehdasta. Näin Parma omalta osaltaan varmistaa, että Rantatunneli tuo työtä myös Pirkanmaalle.

”Toimitukset alkavat vuoden 2015 alussa ja jatkuvat tammikuuhun 2016 saakka. Tilaus on poikkeuksellisen suuri ja toimitusvarmuuden takaamiseksi teemme erikoisjärjestelyjä muun muassa tehtaan logistiikassa”, Viljanen kertoo.

”Rantatunneli on luontevaa jatkoa muille isoille infrahankkeille, joissa olemme viime vuosina olleet mukana. Niihin lukeutuvat muun muassa Kehärata ja Länsimetro”, myyntijohtaja lisää.

Suomen pisin maantietunneli

Tampereen läpikulkuliikennettä helpottava Rantatunneli on yksi Suomen suurimmista infrahankkeista. Vuoteen 2017 jatkuvien rakennustöiden myötä Tampereen Rantaväylä linjataan uudelleen runsaan neljän kilometrin matkalta. Hankkeen maamerkki on Suomen pisin (2,3 km) maantietunneli sekä siihen liittyvät eritasoliittymät tie- ja katujärjestelyineen.

Rantatunneli rakentuu allianssimallilla, jossa ovat mukana Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy.

Uusi väylälinjaus vapauttaa Tampereen pohjoista keskusta-aluetta kaupunkilaisten käyttöön ja helpottaa pääsyä Näsijärven rantaan. Tunnelilouhinnassa syntyvä kiviaines käytetään Ranta-Tampellan uuden kaupunginosan yhteyteen syntyvän puistoalueen vesistötäyttöön.