Tallink-konserni, Tallinnan kaupunki ja Infortar ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen Tallinnan Linnahallin kehittämisestä

Tallink-konserni on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen Viron suurimman sijoitusyhtiö AS Infortarin sekä Tallinnan kaupungin kanssa Tallinnassa sijaitsevan massiivisen Linnahallin kehittämisestä. Linnahallista aiotaan rakentaa kansainvälinen konferenssi- ja konserttikeskus, jossa on myös matkustajasatama, hotelli, liikekeskus, ravintoloita, kahviloita ja vapaa-ajan palveluita.

– Tallinnan kaupunki on löytänyt yhteistyökumppanit, joiden kanssa Linnahallin kiinteistön kehittäminen on mahdollista toteuttaa. Kansainvälinen konferenssi- ja konserttikeskus yhdessä matkustajasataman kanssa piristää matkailualaa, yleistä taloutta ja luo työpaikkoja tulevaisuudessa. Hankkeen toteutus yhteistyössä osapuolten kanssa tarjoaa monipuolisen kaupunkialueratkaisun Linnahallin alueelle, kertoo Tallinnan kaupunginjohtaja Mihhail Kõlvart.

Kehityshankkeen toteuttamiseksi Tallink-konserni, Infortar ja Tallinnan kaupunki perustavat yhteisyrityksen, jonka omistajuus jakautuu seuraavasti: Tallinnan kaupunki omistaa 34 prosenttia, Tallink-konserni 33 prosenttia ja Infortar 33 prosenttia. Yhteisyrityksen perustamisen yhteydessä osapuolet sijoittavat yritykseen yhteensä miljoona euroa. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 300 miljoonaa euroa.

– Tallinnan kaupunki ja Viron hallitus ovat jo kauan odottaneet toteuttamiskelpoista ehdotusta Linnahallin kehittämisestä sekä kansainvälistä tapahtumakeskusta, joka edesauttaisi Tallinnan ja Viron turismia. Viro tarvitsee kipeästi suurta, kapasiteetiltään yli 5000 henkilön konferenssi- ja konserttisalia, joka mahdollistaisi suurten konferenssien ja kulttuuritapahtumien järjestämisen Virossa. Visiomme Tallinnan kaupungin kanssa on rakentaa houkutteleva ja toimiva konferenssi-, matkustajasatama- ja viihdekompleksi Tallinnan Linnahallin alueelle sekä sen lähiympäristöön, kertoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

Nõgenen arvion mukaan kaupungin alueella vierailee yli 10 miljoonaa ihmistä vuosittain.

Sopimuksen osapuolet sopivat yhteistyön periaatteista ja toimintasuunnitelmasta lähikuukausien aikana. Olettaen, että Tallinnan kaupunginvaltuusto tukee päätöstä, yhteisyrityksen odotetaan muodostuvan jo tämän kevään aikana. Arkkitehtuurissa otetaan luonnollisesti huomioon Linnahallin historiallisuus ja noudatetaan kunnostamista koskevia erityisvaatimuksia.

Uuden keskuksen arvioitu rakennusaika on kolme vuotta siitä, kun kaikki tarvittavat luvat on saatu ja kaikki vaadittavat sopimukset on allekirjoitettu.

41 miljoonan euron investointi tuo Suvelan Kirstinharjuun 190 uutta kohtuuhintaista asuntoa

Espoon Asuntojen tähänastisista kiinteistökehityskohteista suurin, Suvelan Kirstinharju, etenee. Espoon Asunnot Oy ja Jatke Uusimaa Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen tiistaina 25.2. Osoitteeseen Kirstintie 2 rakennetaan kolme pistetaloparia, joiden suunnittelusta vastaa palkittu Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy.

Espoon keskuksen kaupunkikuvaan on tulevina vuosina luvassa suuria muutoksia. Niistä yksi toteutetaan Suvelan Kirstinharjussa, jossa tavoitteena on tiivistää Suvelan kaupunkirakennetta, uudistaa alueen ilmettä ja lisätä sen vetovoimaisuutta.

Ensimmäisenä liikkeelle lähtee Espoon Asuntojen kohde, kolmesta pistetaloparista muodostuva Kirstintie 2. Asuntoja kohteeseen tulee 190.

– Kirstintie on Espoon Asunnoille merkittävä investointi. Kaikkiaan korttelin purku-urakka, nyt käynnistyvän Kirstintie 2:n ja parhaillaan suunnitteilla olevan Kirstinharju 4:n  rakentaminen nostavat investoinnin kokonaisarvon lähes 50 miljoonaan euroon, kertoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Hankkeen merkittävyydestä Räihän kanssa samoilla linjoilla on rakentamisesta vastaavan Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Timo Ruuskanen:

– Tämä on meille merkittävä kohde ja vahvistaa edelleen Jatke Uusimaa Oy:n roolia yhtenä alueen suurimpana ARA-rakentajana. Pääkaupunkiseudulla on alueita, joissa on mahdollista vanhojen kerrostalojen purkaminen. Vanhaa on kyettävä uudistamaan, jotta voimme kehittää tiiviiseen kaupunkirakentamiseen uusia palvelu- ja asumismuotoja. Ajallisesti pitkä projekti parantaa entisestään myös yhtiön työ- ja tilauskantaa.

Huhtikuussa 2019 alkaneessa hankkeessa 1970-luvulla rakennetut Espoon Asuntojen vuokratalot puretaan vaiheittain.  Tilalle rakennetaan 14 pistetaloa, joiden korkeudet vaihtelevat 5–12 kerroksen välillä. Samalla asumismuotojen kirjo monipuolistuu.

Kaikkiaan Espoon Asunnoille on tulossa kortteliin 215 asuntoa, ja kokonaisuudessaan asuntojen määrä kaksinkertaistuu.

– Painotus on yksiöissä sekä pienissä kaksioissa ja kolmioissa. Näille asunnoille on eniten kysyntää, sillä yksin ja kaksin asuvien määrä on kasvanut merkittävästi, sanoo Räihä.

Kirstintie 2:een valmistuvassa kerrostalokohteessa asuntojen koot vaihtelevat 31-neliöisestä yksiöstä 84-neliöiseen perheasuntoon. Asuntojen keskipinta-ala on 56 neliötä. Lisäksi kohteeseen tulee 73,5-neliöinen liiketila sekä koko korttelia palvelevat yhteispiha ja -kerhotila. Kohteessa on myös talopesula ja -sauna.

Rakentamisen on määrä alkaa keväällä 2020 ja kohde valmistuu syksyllä 2022. Kirstintie 2 toteutetaan ARAn 40 vuoden pitkällä korkotuella ja aikanaan tehtävissä asukasvalinnoissa noudatetaan ARAn asukasvalintakriteerejä.

Väestöennusteiden mukaan suurin kasvukeskus on tulevaisuudessakin pääkaupunkiseutu. Kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä on tästä syystä jatkuvasti suurta, ja tähän tarpeeseen Espoon Asunnot pyrkii vastaamaan aloittamalla vuosittain keskimäärin 400 uuden asunnon rakennuttamisen.

Caverion sähköistää Kuopion Yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen

Kuva: KYS Uusi Sydän 2025 -allianssi

Caverion toteuttaa sähköratkaisut Kuopion Yliopistollisen sairaalan KYS Uusi Sydän 2025 -projektin toiseen vaiheeseen. 10-kerroksista uudisrakennusta koskeva sopimus allekirjoitettiin Rakennusliike Laptin kanssa. Tammikuussa käynnistyneet sähköistystyöt valmistuvat syksyllä 2022.

Allianssihankkeen tilaajana on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.  Caverion toteutti myös KYS Uusi Sydän 2025 -hankkeen juuri valmistuneen ensimmäisen vaiheen sähköistystyöt.

”Kuten allianssitoteutukseen kuuluu, yhteistyö alkoi jo 1C1-vaiheessa päätoteuttajan ja Caverionin välillä avoimesti ja töiden yhteen sovitus sujui saumattomasti. Yhteistyö on matkan varrella syventynyt ja tiivistynyt entisestään. Tämän yhteistyön hedelmä on todettavissa aikataulun, kustannusten ja laadun pitävyydessä, mistä kertoo myös työmaan ansaitusti voittama Paras rakennustyömaa -palkinto”, sanoo tuotantojohtaja Jussi Heikkilä Rakennusliike Lapti Oy:stä.

”Uusi Sydän -hanke on toteutunut hyvässä allianssihengessä. Tilaajan puolesta näemme hyvänä, että saamme yhteistyökykyiset ammattilaiset toteuttamaan toisen vaiheen 1C2-hankettamme. Aiempi yhteistyömme Caverionin kanssa on toteutunut laadun, aikataulujen ja kustannusten osalta sovitun mukaan. Caverion on sitouttanut hankkeeseemme hyviä osaajia, mitä pidämme tärkeänä”, toteaa rakennuttaja Reino Pyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä.

Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan noin 28 700 m2 laajuinen rakennus, johon tulee vuodeosastoja sekä ja kahteen kerrokseen poliklinikka- ja kuvantamistiloja sekä lisäksi mm. väestönsuoja-, logistiikka- ja teknisiä tiloja. Rakennukseen on suunnitteilla aurinkosähköjärjestelmä, jolla on tarkoitus tuottaa osa energiantarpeesta. Kohde sijaitsee toimivan sairaalan keskellä ja rakennustyöt sekä työmaan vaativa logistiikka pyritään hoitamaan niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän sairaalan toimintaa.

”Olemme iloisia, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa KYS Uusi Sydän -hankkeessa. Haluamme osaltamme varmistaa, että sairaala on valmistuessaan turvallinen ja käyttäjäystävällinen niin potilaille kuin henkilökunnallekin. Caverion on tällä hetkellä mukana toteuttamassa useita sairaalahankkeita eri puolilla maata”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Rakennusliike Lapti Oy kuuluu Caverionin pääurakoitsijat -asiakassegmenttiin.