Lahdessa kehitetään terveellistä betonirakentamista

Lahden Tilakeskus on valinnut Nastolaan rakennettavan Rakokiven monitoimitalon urakoitsijaksi NCC:n. Kyseessä on kokonaisurakka, jonka arvo on 22,7 MEUR. Monitoimitalohankkeelle on asetettu korkeat sisäilmatavoitteet ja sen yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.

Rakokiven liikekeskuksen yhteyteen rakennettavan monitoimitalon käyttäjinä on noin 640 lasta ja 110 työntekijää. Monitoimitaloon sijoittuvat päiväkoti, esiopetus, erityisen tuen pienryhmät, vuosiluokkien 1–6 perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö sekä kirjasto.

Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan monitoimisuutta, joustavuutta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Monitoimitalon muunneltavat tilat ovat myös erilaisten harrastusryhmien käytettävissä. Rehtori Susanna Kulonen on tyytyväinen, että monitoimitalon tulevat käyttäjät ovat voineet osallistua talon suunnitteluun alusta alkaen.

– Suunnitelmia on tehty esimerkiksi oppimisympäristöistä, piha-alueesta ja sisustuksesta. Nyt yhdessä työstetään arvoja ja yhteistä toimintakulttuuria, Kulonen kertoo.

– Rakokiven liikekeskusta uudistetaan kokonaisuutena ja sen veturina on valmisteilla oleva monitoimitalo. Monitoimitalo kirjastoineen ja liikuntatiloineen lisää harrastusmahdollisuuksia sekä tarjoaa erilaisia kokoontumistiloja asukkaille ja yhdistyksille. Monitoimitalon löydettävyyttä alueen keskellä parannetaan uusilla liikennejärjestelyillä, kertoo Lahden kaupungin kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio.

Tavoitteena tuoda uutta tietoa tulevaisuuden betonirakentamiseen

Rakokiven monitoimitalon suunnittelu- ja rakennusprojektin yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.

– Monitoimitalon rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisen laatuun, kosteudenhallintaan ja puhtaaseen sisäilmaan. Tavoitteena on saada hyödynnettyä kerättyä tietoa laajemminkin tuleviin betonirakentamisen hankkeisiin, Lahden Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä korostaa.

Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2019 ja käyttöönotto on 2021.

– Rakokiven monitoimitalon rakentaminen sopii hyvin NCC:n portfolioon. Olemme rakentaneet viime vuosina useita kouluhankkeita, joissa yhdessä kehittäminen, avoin vuoropuhelu ja luottamus koko projektin ajan ovat olleet hankkeen kulmakiviä. Meillä on hankkeeseen ammattitaitoinen henkilöstö toteuttamaan tilaajan asettamat korkeat tavoitteet laadun ja toiminnallisuuden osalta, sanoo NCC:n aluejohtaja Jarmo Saviranta.

Tietoa Terve betonirakenteinen koulu-kehityshankkeesta(pdf)

Oulunportin liikekeskus alkaa rakentua

Havainnekuva Oulunporttiin rakentuvasta noin 8000 kerrosalaneliön liike- ja toimistokiinteistöstä. Kuva: Arkadi Arkkitehdit

Oulunportin yrityskeskittymän rakentuminen otti suuren harppauksen eteenpäin 15.5.2019, kun alueelle sijoittuva Suomen Autokauppa Oy solmi urakkasopimuksen Siklatilat Oy:n kanssa noin 3700 kerrosalaneliön laajuisesta liikekiinteistöstä. Kauppalehti palkitsi voimakkaasti kasvaneen Suomen Autokauppa Oy:n aiemmin toukokuussa yhtenä Oulun seudun kovimmista kasvajista. Aiemmin huhtikuussa Oulun kaupunki palkitsi Suomen Autokauppa Oy:n vuoden 2018 startup- yrityksenä.

Yhtiö sijoittaa kiinteistöön myymälätilan lisäksi hallintotilat. Oulunportin yksikössä tulee työskentelemään 30-50 henkilöä. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2019 ja tilat ovat valmiit keväällä 2020.

”Suomen Autokaupan uudet tilat Oulunportissa sijaitsevat keskeisten liikennevirtojen äärellä näkyvällä paikalla, jonne asiakkaidemme on helppo tulla. Rakennamme Siklan kanssa Oulunporttiin modernit tilat nopeasti kasvavan autokaupan tarpeisiin”, kertoo Suomen Autokauppa Oy:n toimitila- ja kehitysjohtaja Petri Poukkula.

”Tähän hankkeeseen oli helppo lähteä, sillä yhteistyö Suomen Autokauppa Oy:n ja Oulun kaupungin kanssa on ollut mutkatonta. Olemme olleet alueen kehityksessä mukana jo kaavavaiheessa oman tonttivarauksemme myötä. Rakennamme alueelle Suomen Autokauppa Oy:n liiketilan lisäksi myös toisen, noin 8000 kerrosalaneliön liike- ja toimistokiinteistön. Paikallisena toimijana meille on tärkeää olla luomassa edellytyksiä alueen elinvoimaisuuden kehittymiselle”, kertoo Siklan konsernijohtaja Janne Nieminen.

Oulunportin yritysalue sijoittuu Oulun moottoritien varteen Kaakkurin viereen. Alueelle rakentuu 89 700 kerrosalaneliön verran liiketilaa, toimistotilaa ja tuotannollista tilaa. Uusia työpaikkoja Oulunporttiin arvioidaan tulevan noin 500.