Betonimestarit osaksi Consolis-perhettä

TMB-konsernin Suomen ja Latvian toimintoja koskeva yrityskauppa on edennyt siihen vaiheeseen, että yhtiöiden liittäminen Consolis-konserniin voidaan aloittaa. Suomessa Iisalmelainen Betonimestarit ja Parma ovat tästä päivästä alkaen samaa Consolis-sisarusperhettä.

Euroopan johtaviin betonielementtivalmistajiin kuuluva Consolis-konserni tiedotti aiemmin huhtikuussa TMB-konsernia koskevasta yrityskaupasta. Yhtiöiden yhdistämistoimet voidaan aloittaa nyt, kun kauppa on varsinaisesti sinetöity.

Parma ja Betonimestarit ovat molemmat arvostettuja alan kärkiyhtiöitä Suomessa. Yhtiöiden osaamisen yhdistämisellä syntyy vahva Consolis-selkänojalla varustettu suomalainen pelinrakentaja ja toimialan uudistaja”, sanoo Parman toimitusjohtaja Jarmo Viljanen.

Tämä kauppa on osa Consoliksen Pohjois-Euroopan kasvustrategiaa. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavampia kokonaistoimituksia Suomessa ja koko Itämeren markkina-alueella”, Viljanen jatkaa.

Tästä eteenpäin olemme osa Consolista, mikä tarjoaa monia mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen”, sanoo Betonimestareiden toimitusjohtaja Tapio Pitkänen.

Uskomme Betonimestareiden vahvuuksista löytyvän tekijöitä, joilla on osansa yhtiön toiminnan kehittämisessä”, Pitkänen arvioi.

Asiakas- ja toimittajayhteistyö jatkuvat normaalisti

Betonimestareiden liittyminen Consolis-ryhmään ei aiheuta välittömiä muutoksia asiakkaille tai toimittajille. Yhteyshenkilöt pysyvät Parmalla ja Betonimestareilla toistaiseksi samoina ja yritysnimet muuttumattomina. Muutoksista tiedotetaan erikseen yhdistymisen edetessä.

Yhteistyö asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa jatkuu normaalisti. Yhdistämällä osaamisemme pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin entistäkin laajemmalla tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimalla. Uusia päällekkäisiä ja kilpailevia tarjouksia emme luonnollisestikaan enää anna”, kertoo Viljanen.

Käynnissä olevat projektit viedään maaliin solmittujen sopimusten puitteissa. Myös keskeneräisten projektien osalta asiakkaan yhteyshenkilöt pysyvät ennallaan”, Viljanen päättää.

Kansainvälisesti ainutlaatuisen naisvankilan rakennustyöt käynnistyivät Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan uusi vankila naisille on saanut rakennusluvan ja rakennustyöt ovat käynnistyneet. Vuoden 2020 syksyllä valmistuva vankilaympäristö on ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde ja kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke. Tavoitteena on, että vapauduttuaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.

Hämeenlinnan uusi vankilaympäristö toteutetaan uudella vankilakonseptilla, joka on Rikosseuraamuslaitoksen strategisiin tavoitteisiin perustuva uusi toiminta- ja toimitilamalli vankiloille. Sen ovat kehittäneet yhteistyössä Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijaverkosto. Tähän työhön ovat osallistuneet mm. vankilan henkilöstö, vangit ja eri alojen asiantuntijat. Suunnittelun pohjana on myös hyödynnetty laajasti tutkimustietoa ja sekä kokemuksia Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan parhaista käytännöistä. Konseptin pohjalta tavoitteena on nyt rakentaa maailman edistyksellisin vankila.

Uuden vankilaympäristön tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta. Toiminnalla ja tilaratkaisuilla tähdätään vankien rikoksettomaan elämään: vangit vapautuvat mahdollisimman hyväkuntoisina ja heillä on taitoja ja kykyä sopeutua ja löytää paikkansa yhteiskunnasta.

Vankilaympäristössä korostuu vangin omatoimisuus arkielämän toiminnoissa ja liikkumisessa. Samalla henkilökunnan toiminnan painopistettä voidaan mm. tekniikan tukea hyödyntäen suunnata merkittävästi aiempaa enemmän kuntouttavaan vuorovaikutukseen ja rikoksettoman elämän valmiuksien parantamiseen tähtäävään työhön.

– Tämän pelkästään naisvangeille tarkoitetun laitoksen tavoitteena on toimia rikoksettoman elämän oppimisympäristönä, joka varustaa sieltä avolaitoksen ja valvotun koevapauden kautta vapautuvat vangit hyvillä valmiuksilla toimia vastuullisina ja yhteiskuntaan osallisina kansalaisina. Vankeusaika tässä vankilassa mahdollistaa myös digitaalisen yhteiskunnan kehityksessä mukana pysymisen. Sellit ovat digisellejä eli niissä on sellipäätteet, joita kehitetään parhaillaan Älykäs vankila -hankkeessa“, sanoo hankkeen kehityspäällikkö Petri Niemelä Rikosseuraamuslaitoksesta.

Ainutlaatuinen rakennusprojekti

Noin satapaikkainen vankila rakennetaan vanhan, nykyisin tyhjillään olevan vankilarakennuksen läheisyyteen samalle tontille. Vankilaympäristöön toteutetaan uuden vankilarakennuksen lisäksi kattavat ulkoilualueet, joissa on mm. luontopolku ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun, liikuntaan ja esimerkiksi kaupunkiviljelyyn. Rakentamisessa huomioidaan myös digitaalisiin toteutuksiin liittyvät ratkaisut.

– On hienoa päästä toteuttamaan näin ainutlaatuista hanketta, jossa uudenlaisella suunnittelulla ja tilaratkaisuilla pystytään parantamaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja edistämään rikoksettoman elämän opettelua, sanoo projektijohtaja, Senaatin rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki.

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa noin 34 miljoonan euron rakennushankkeen yhteistyössä SRV:n kanssa kärkihankeallianssimallilla, jonka perusajatuksena on yhdistää eri tahot toimimaan kaikissa tilanteissa hankkeen parhaaksi.

CapMan Real Estate laajentaa Museoviraston vuokraamaa kokoelma- ja konservointikeskusta

Kokoelma- ja konservointikeskus kuva Tomi Nikander

CapMan Real Estate laajentaa Museoviraston vuokraamaa kokoelma- ja konservointikeskusta

CapMan Real Estate Oy:n hallinnoima Kokoelmakeskus Ky -rahasto ja Jatke Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen toteuttamisesta. Logistiikkakeskuksen tiloihin rakennettavat, noin 7 000 m² lisätilat valmistuvat tammikuussa 2020 ja kasvattavat Suomen suurimman sekä monipuolisimman kokoelma- ja konservointikeskuksen tilat yli 20 000 m².

Kiinteistö Oy Mastolan keskusvarasto on CapMan Real Estate Oy:n hallinnoiman rahaston omistama, noin 40 000 m² kiinteistö, joka on alun perin toiminut logistiikkakeskuksena. Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöt vuokrasi kiinteistöstä noin 16 000 m² tilat, jotka muutetiin nykyaikaiseksi kokoelma- ja konservointikeskukseksi ja edelleen vuokrattiin museovirastolle. Korjausrakentamisesta vastasi tuolloin Jatke Oy. Käyttötarkoituksen muutos museokäyttöön ja nyt toteutettava laajennus on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti, koska kiinteistön perusratkaisu tukee tilojen vapaata sijoittelua.

”Yhteistyö Jatkeen, Senaatti Kiinteistöjen ja Museoviraston kanssa on ollut saumatonta ja tämä urakkasopimus on jatkoa Senaatin kanssa hiljattain allekirjoitetulle, pitkälle vuokrasopimukselle kyseisistä tiloista. Suunnitelmamme on ollut lisätä yhteiskunnallista käyttöä kiinteistössä ja uskomme sen palvelevan hyvin vaativaa olosuhdehallittua tilakäyttöä. Tarkoituksemme on jatkaa kiinteistön kehittämistä myös tulevaisuudessa”, kertoo CapMan Real Estaten sijoitusjohtaja Markku Jääskeläinen.

”Nyt toteutuva projektinjohtourakka on vaativaa korjausrakentamista olosuhdehallinnan takia. Kokoelmien säilyttäminen pitkäaikaisesti ja turvallisesti vaatii esineryhmille erikseen soveltuvaa, tasaista säilytyslämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta sekä muita erikoistiloja. Suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon myös työskentelymukavuus ja työturvallisuus. Olemme työskennelleet tässä kiinteistössä useissa vaiheissa sekä muutos- että korjausrakennusurakoissa. Pitkät asiakassuhteet kertovat luotettavuudestamme ja ammattitaidostamme, joiden varaan on hyvä rakentaa yhteistyölle jatkuvuutta”, kertoo Jatke Oy:n PKS korjausrakentamisyksikön tuotantopäällikkö Pasi Siikaluoma.

Peab rakentaa koulun ja päiväkodin Veikkolaan

Peab rakentaa Kirkkonummen Veikkolaan koulun, päiväkodin ja väistötilat.   Urakkasumma on 10,9 milj. euroa.  

Urakkaan kuuluu kaksikerroksisten koulurakennuksen lisäosan ja päiväkodin lisäksi väistötilat, yhteensä 4061 bruttoneliötä. Päiväkoti rakennetaan aiemmin puretun päiväkodin paikalle. Koulurakennuksesta puretaan yksi siipi pois ja sen tilalle rakennetaan uusia luokkatiloja sekä liitososassa uudistetaan muutamia tiloja.

  • Hanke on meille todella merkittävä ja olemme ylpeitä saadessamme uuden koulukohteen, joka sopii hyvin Peabille, pohjoismaiselle yhteiskuntarakentajalle, toteaa yksikön johtaja Ari Koskenoja Peabilta.

Projekti käynnistyy toukokuussa 2019 ja valmistuu päiväkodin osalta syyskuussa 2020 ja koulun laajennuksen osalta huhtikuussa 2021.

YIT:n ja SATOn Punos-suunnitelmaa ehdotetaan suunnitteluvarauksen saajaksi Helsingin Itäkeskuksen Jokerikortteliin

Punos Cederqvist Jäntti Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunki järjesti keväällä 2018 Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämiskilpailun, jonka voitti YIT:n ja SATOn yhdessä tekemä esitys nimeltään Punos. YIT ja SATO hakevat nyt suunnitteluvarausta hankkeelle, jonka tavoitteena on rakentaa Helsingin Itäkeskuksen metroaseman alueelle monipuolinen hybridikortteli. Kortteliin on suunniteltu omistus- ja vuokra-asuntoja, toimitilaa sekä joukkoliikenneterminaali.

YIT ja SATO hakevat suunnitteluvarausta Itäkeskuksen metroaseman alueelle tulevan asema-, raide- ja katualueista, asemakeskuksesta, asunnoista ja liiketiloista muodostuvan Punos-hybridikorttelin suunnitteluun. Hankkeen taustalla on Helsingin kaupungin keväällä 2018 järjestämä Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämiskilpailu, johon YIT ja SATO tekivät yhteisesityksen.

Hankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta selvitetään yhdessä Helsingin kaupungin, Raide-Jokeri-allianssin, HKL:n, HSL:n ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoite on aloittaa rakentaminen vuonna 2020, jolloin ensimmäiset asunnot, joukkoliikenneterminaali ja liiketilat valmistuisivat vuosina 2023–2024. Punokseen on suunnitteilla noin 350 asuntoa sekä noin 9 000 neliötä vuokrattavaa toimi- ja liiketilaa.

Entistä toiminnallisempi ja viihtyisämpi kaupunkikeskus

Itäkeskus on merkittävä liikenteen risteyskohta, joka on saavutettavissa niin metrolla, bussilla, autolla kuin kävellen tai pyöräillen sekä tulevaisuudessa pikaraitiovaunulla. Tavoitteena on rakentaa nykyisen metroaseman päälle kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan tasokas, toiminnallinen ja viihtyisä kaupunkikeskus, Punos, jonka tiloissa on helppo siirtyä liikennevälineestä toiseen mukavasti sisäkautta ja hoitaa samalla nopeat päivittäiset asioinnit.

Punoksen liikenteellisesti keskeinen sijainti ja palvelut yhdistettynä läheisten kauppakeskusten tarjontaan luovat pohjan kaupunkilaisten sujuvampaan arkeen niin alueen asukkaille kuin siellä kävijöillekin.

Joukkoliikenneterminaali avautuisi samaan aikaan, kun Raide-Jokeri alkaa liikennöidä vuonna 2024. YIT on yksi Raide-Jokerin allianssihankkeen toimijoista, joten työmaat pystytään jouhevasti yhteensovittamaan Punoksen rakentamisen kanssa. Raide-Jokerin päätepysäkki sijoittuisi katettuun tilaan.

”Toiminnoiltaan Punos jakautuu erilaisiin kerroksiin. Ensimmäisen kerroksen joukkoliikenneterminaalin kautta matkustetaan. Samaan katutasoon sijoittuu nopean asioinnin palveluita, kahviloita ja pistäytymispaikkoja, jotka lisäävät aseman viihtyisyyttä. Toisessa kerroksessa sijaitsevat ravintola- ja hyvinvointipalvelut, ja ylemmissä kerroksissa asutaan”, kertoo kaupallisten tilojen hankekehitysjohtaja Sanni Tuomainen YIT:ltä.

Koteja vuokralle tai omaksi

Vapaarahoitteiset vuokra- ja omistusasunnot sekä palveluasuminen mahdollistavat eri elämäntilanteessa oleville, palveluja ja liikenneyhteyksiä arvostaville asukkaille viihtyisän ja urbaanin arjen. Punoksen korttelipiha nousee reilusti katutasoa korkeammalle, omaan rauhaansa, ja asunnot sen ympärille kerrostaloihin. Osa asunnoista on asukkaiden itsenäistä elämää, toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään tukevia palveluasuntoja.

”Punoksen asunnot sopivat kompaktin kokonsa ansiosta kaiken ikäisille sinkuille ja dinkuille, ja miksei myös vastaperustetun perheen ensimmäiseksi pesäpaikaksi tai varttuneemmalle väelle aktiivisen elämän kodiksi”, sanoo yksikönjohtaja Heikki K. Hannukkala YIT:ltä.

”Asunnon valinnassa sijainti on yksi keskeisimpiä kriteereitä, ja Itäkeskus on alue, jossa kulkuyhteydet paranevat lähivuosina entisestään ja eri suuntiin pääsee liikkumaan sujuvasti julkista liikennettä käyttäen. Punoksen kortteli on meille erinomainen mahdollisuus tarjota viihtyisiä vuokrakoteja hyvien kulkuyhteyksien ja kattavien palvelujen läheisyydestä”, SATOn investoinneista vastaava johtaja Antti Aarnio toteaa.

Tämä on Punos:

  • Moderni joukkoliikenneterminaali yli 100 000 päivittäiselle joukkoliikenteen käyttäjälle
  • Koteja 500 asukkaalle monipuolisten liikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä
  • Pika-asioinnin, ruokakulttuurin ja hyvinvoinnin palveluita, noin 9 000 neliöitä liiketilaa
  • 150 uutta työpaikkaa palveluiden parissa
  • Viihtyisä ja toiminnallinen, voimakkaasti kehittyvän Itä-Helsingin vetovoimaa kasvattava kaupunkikeskus
  • www.yit.fi/punos

Skanska suunnittelee Vuosaaren metroaseman viereen tornitaloja

Vuosaari, Skanskan asuntotornit, ilmakuva. Kuva: Arkkitehtitoimisto B&M Oy.

Skanska on allekirjoittanut Paulig Oy:n ja Citycon Oyj:n kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen noin 30 000 kerrosneliömetrin asuntorakennusoikeuden ostamisesta Vuosaaren metroaseman ja Kauppakeskus Columbuksen vierestä.

Paikalle on tarkoitus rakentaa kaksi maamerkkiä: tornitalot, joista toinen on 23-kerroksinen ja toinen peräti 31-kerroksinen. Asuntoja torneihin tulee yhteensä noin 500 kappaletta.

Tornitalojen asuntojen ennakkomarkkinointi on tarkoitus käynnistää syksyllä 2020 ja hankkeen toteutus aloittaa samana vuonna. Lopullisen kiinteistökaupan tekeminen edellyttää sitä, että alueen asemakaava saa lainvoiman.

Vuosaari, Skanskan asuntotornit, näkymä aukiolta. Kuva: Arkkitehtitoimisto B&M Oy.

”Tornitalot tarjoavat mahdollisuuden korkealla asumiseen erinomaisten liikenneyhteyksien ja hyvien palveluiden äärellä. Unohtaa ei sovi myöskään vain muutaman sadan metrin päässä sijaitsevaa Aurinkolahden uimarantaa eikä Uutelan alueen tarjoamia ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia”, kertoo Skanska Kotien aluejohtaja Juhani Aspara.

”Hanke edustaa korkeatasoista arkkitehtuuria ja erottuu varmasti näyttävyydellään alueen muista kohteista. Kaavasuunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy. Asuntojen hintatason pyrimme pitämään tuntuvasti vastaavia tornihankkeita matalampana, jotta mahdollisimman moni halukas pääsee nauttimaan tornitaloasumisesta ja avarista näkymistä”, Aspara toteaa.

”Olemme jo pelkästään tänä vuonna tehneet sopimuksia tai muita sitoumuksia uusien tonttien hankkimisesta Vuosaaren lisäksi Helsingin Lauttasaaresta, Kauniaisista ja Espoon Finnoosta. Nämä kaikki sijainnit edustavat sitä meille tärkeää ajattelua, että asunnot pitää tehdä hyville paikoille, mainioiden julkisten yhteyksien ja palveluiden äärelle”, Aspara kertoo.

Skanska on kehittänyt ja toteuttanut menestyksekkäästi monia tornitalohankkeita ympäri Suomea jo pitkään. ”Tornitaloissa monia viehättävät juuri näkymät. Tornitaloasuminen edustaa nykyaikaista, tiivistä kaupunkiasumista, joka on myös ekologista ja ympäristötehokasta”, toteaa Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.