Lapti rakentaa 123 asuntoa Jyväskylään

41781d81-2ccc-4f25-8a2b-233d0b52ea4b-w_960 (1)

Havainnekuva Seminaarimäen alueelle nousevasta Aallonportin asuinkorttelista, jossa Lapti käynnistää talojen A (Alvar) ja B (Ainomaria) rakentamisen. Talot F ja G valmistuvat loppuvuodesta 2018.

Lapti Group -konserniin kuuluva Rakennusliike Lapti rakentaa Jyväskylään kolme kerrostaloa, joihin tulee yhteensä 123 asuntoa. Näistä kaksi taloa nousevat Aallonportin asuinkortteliin Jyväskylän keskustaan ja kolmas Tuomiojärven rannalle. Talojen rakentaminen on jo käynnistynyt ja ne valmistuvat vuoden 2019 aikana.

Seminaarimäen alueella Aallonportin asuinkorttelin rakentaminen jatkuu kahdella talolla Asunto Oy Jyväskylän Alvarilla ja Ainomarialla. Talot valmistuvat jouluksi 2019. Aallonportin asuinkortteliin rakennetaan vielä 2020-2021 kolme muuta taloa Elissa, Selly ja Johan sekä koko korttelia palveleva pysäköintihalli, joiden valmistuttua noin 250 asuntoa yliopiston tuntumassa ovat valmiita.

22c78229-16d2-47b9-a079-704ea1e5d48d

Havainnekuva Lapti rakentaa viisikerroksisen kerrostalon Tuomiojärven rannalle Jyväskylään. Pääosin asunnoista on esteetön järvinäköala.

Lapti rakentaa yhdelle Jyväskylän tämän hetken halutuimmalle asuinalueelle Tuomiojärven rannalle 5-kerroksisen kerrostalon, johon tulee yhteensä 47 asuntoa. Pääosin huoneistoista on esteetön järvinäköala.

” Nyt myytävänä olevat ja suunnittelussa olevat hankkeemme ovat hyvillä sijainneilla ja monipuoliselle asiakaskunnalle suunnattuja. ”, kertoo aluejohtaja Samuli Heino Rakennusliike Lapti Oy Keski-Suomesta.

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Rakennusalan työttömyyskassalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laiminlyönneistä

light-cloud-sky-sun-sunset-sunlight-981978-pxhere.com

Finanssivalvonnan keväällä 2017 tekemässä tarkastuksessa on ilmennyt, että Rakennusalan työttömyyskassa ei ole noudattanut valituskirjelmien toimittamisesta muutoksenhakuelimelle laissa säädettyjä määräaikoja. Joissakin valitusasioissa määräajat olivat ylittyneet merkittävästi. Työttömyyskassan hallitus ei ollut valvonut riittävällä tavalla valitusten käsittelyyn liittyviä prosesseja. Prosessien eri vaiheisiin ei ollut asetettu riittävästi käsittelyn viivytyksettömyyttä ja oikeellisuutta mittaavia kontrolleja eikä niiden tasoa ollut arvioitu säännöllisesti. Tapahtuneet laiminlyönnit osoittavat erityisesti sisäistä valvontaa ja riittäviä riskienhallintajärjestelmiä koskevien säännösten laiminlyöntejä.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Työttömyyskassalla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 9.7.2018 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Finanssivalvonnan päätös (pdf)