Historiallinen pankkirakennus Kuopion ytimessä muuttuu asunnoiksi Avaran ja Lehdon yhteistyöllä

faeb3f278_screen_shot_2018-03-23_at_13_48_38

Avara Oy ja Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö Lehto Asunnot Oy allekirjoittivat kesäkuun alussa puitesopimuksen asuntoportfoliosta, joka sisältää 340 asunnon rakentamisen viiteen eri kaupunkiin ympäri Suomen. Ensimmäisen rakennuskohteen rakentaminen Kuopion keskustan ytimeen on nyt aloitettu.

– Erinomainen sijainti keskeisten palveluiden äärellä tukee Avaran Asuinkiinteistörahaston strategiaa, jossa uuden asumisen rakentamista keskitetään Suomen suurimpiin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin. Tekemällä tämän tyyppistä täydennysrakentamista kunnioittaen vanhaa suojeltua korttelia saadaan luotua uutta asumista keskeiselle sijainnille ja tiivistettyä kaupunkirakennetta. Tällainen kehitys on myönteistä koko kaupungille, kertoo Avaran kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Rantsi.

Arvokiinteistön jalusta on suojeltu. Osa asunnoista rakennetaan siihen ja osa yläpuolelle. Puijonkatu 29:ään rakentuu 56 Avaran asuntoa kompakteista yksiöistä ja hyvin suunniteltuihin kaksioihin. Autopaikkoja keskustakohteeseen tulee 27 ja moottoripyöräpaikkoja neljä, mikä helpottaa monien kaupunkiasumista. Kompakteilla ja tehokkailla asunnoilla varmistetaan hyvä kassavirta ja vakaa tuotto sijoittajille.

– Sijainti Kuopion torin vieressä on kaupunkiasujalle täydellinen. Kuopiolaisille tori on legendaarinen kohtaamispaikka, ja ulkopaikkakuntalaisetkin tuntevat sen. Arvokiinteistönä tunnettu entinen SYP:n pankkirakennus on myös itsessään erittäin kiinnostava. Rakennamme samalle tontille myös 70 kuluttajamarkkinoille myytävää asuntoa, hankkeesta vastaava päällikkö Jan-Alex Joensuu Lehto Asunnoilta kuvailee.

Rakennustyöt on jo käynnistetty ja Puijonkatu 29:n kohde valmistuu loppuvuodesta 2019. Seuraavat Avaran ja Lehdon yhteistyökohteet lähtevät liikkeelle Kirkkonummella ja Oulussa vielä vuoden 2018 lopulla.

Peab rakentaa A-Kruunu Oy:lle suuren kerrostalon Espooseen

a61abc18b2a32b1c_800x800ar

A-Kruunu Oy ja Peab ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen kerrostalon rakentamisesta Kaarlo Sarkian kadulle Espooseen.

Urakkasopimus pitää sisällään 121 vuokra-asuntoa käsittävän kerrostalon uudelle elämänmakuiselle asuinalueelle Espoon Vermonniittyynosoitteessa Kaarlo Sarkian katu 6.  Kohteen erityispiirteenä on julkisivu, jossa on onnistuttu luomaan uudenlaista elävyyttä, kolmiulotteisuutta ja ilmettä elementtijulkisivuisen asuinkerrostalon perinteeseen. Rakentaminen alkaa elokuussa 2018, ja talo on suunnitelman mukaan muuttovalmis elokuun lopussa 2020.

  • Olemme hyvin tyytyväisiä päästessämme tekemään yhteistyötä A-kruunun kanssa ja näyttämään heillekin kykymme asuntorakentajana, kertoo Petri Salonen, Peabin Etelä-Suomen yksikön apulaisaluejohtaja.
  • Vermonniityn kohde on A-Kruunun historian suurin uudisrakennushanke ja samalla ensimmäinen Espooseen toteutettava kohde. Olemme tyytyväisiä päästessämme toteuttamaan hienoa hanketta yhdessä Peabin kanssa, toteaa rakennuttamispäällikkö Eero Lehtomäki A-Kruunu Oy:stä.

EPSI Ratingin tutkimus Uudisasuntorakentaminen 2018: Asunnonostajien kokemus laadusta on hyvä

construction-building-site-crane

Uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyys rakennusyhtiöihin ja näkemykset tuotelaadusta ovat korkealla tasolla. Paras arvosana asiakkailta tuli aikataulussa pysymisestä, kun taas virheettömyyteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Asunnonostajien asiakastyytyväisyyttä on selvitetty EPSI Ratingin suurimmille asuntorakentajille tekemässä Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on edelleen korkea, 74,8 indeksipistettä, vaikka se on hieman laskenut viime vuonna tehdystä tutkimuksesta. Erot rakennusyhtiöiden välillä ovat suuria, mutta tasoittuneet jossain määrin. Sijoituskäyttöön uudisasunnon ostaneet kuluttajat ovat tyytyväisempiä kuin omaan käyttöön asunnon ostaneet. Vastaajista kolmannes oli ostanut asunnon sijoitustarkoitukseen.

Tutkituista tekijöistä yritysten imagolla sekä tuote- ja palvelulaadulla on suurin vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Imagon osatekijöistä asiakkaat kokevat, että rakennusliikkeiden asiakkaana on helppo olla ja myös luotettavuus on hyvällä tasolla.

”Erityisesti tuotelaadun kokonaisarvosana on viimevuotiseen tapaan hyvin korkea. Rakennusliikkeet saavat asiakkailta jälleen kiitosta etenkin aikataulussa pysymisestä: 94 prosenttia vastaajista sanoo, että luovutus tapahtui sovitussa aikataulussa. Samoin asuntojen pohjaratkaisut ja varustetaso sekä materiaalien laatu saavat hyviä arvosanoja. Näillä tekijöillä on myös iso merkitys asuntoa ostettaessa”, EPSI Ratingin projektipäällikkö Heidi Laitinen sanoo.

Asuntojen virheettömyyteen ollaan tyytyväisiä, mutta siinä on laatutekijöistä eniten parannettavaa. Tämä näkyy vastaavasti valitusten suhteellisen suurena määränä muihin Suomessa tutkittuihin toimialoihin verrattuna.

”Rakennusyhtiöiden kannattaisi panostaa yhä enemmän asuntojen virheettömyyteen, sillä se näyttää vaikuttavan asiakastyytyväisyyteen tuotelaadun osalta kaikkein eniten. Palvelulaadun osalta rakennusliikkeet ovat onnistuneet erityisesti tavoitettavuudessa”, Heidi Laitinen summaa.

Tuloksista käy lisäksi ilmi, että vaikka uusien asuntojen hintoja pidetään yleisesti korkeina, asunnon ostaneet tuntevat saaneensa vastinetta rahalleen.

Tietoa asuntorakentamisen asiakastyytyväisyydestä luulojen tilalle

”Rakentamisen laadusta ja asiakaskokemuksista puhutaan paljon, mutta usein esiin nousevat yksittäiset epäonnistumiset. Aiemmin ei ole ollut tapaa, jolla olisi voitu mitata esimerkiksi uudisasuntorakentamisen asiakkaiden laatukokemusta kattavalla ja yhdenmukaisella tavalla. EPSI Ratingin tutkimus antaa mahdollisuuden tarkastella uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyyttä toimialatasolla sekä verrata eri yrityksiä toisiinsa”, rakentamisen kehityksestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä toteaa.

EPSI Rating kehitti Uudisasuntorakentaminen-tutkimuksen yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa tämän aloitteesta. Tutkimuksesta tehtiin vuonna 2017 pilottiversio. Tämänvuotiseen tutkimukseen sisältyy ensimmäisen kerran yritysten keskinäinen vertailulista, ja jokainen yritys saa tarkan raportin omista tuloksistaan muihin nähden. Tämä auttaa Jukka Pekkasen mukaan merkittävästi tutkimukseen osallistuvia yrityksiä oman toimintansa kehittämisessä.

Tutkimuksessa on mukana Suomen kahdeksan suurinta asuntorakentajaa, jotka tuottavat valtaosan Suomessa myytävistä vapaarahoitteisista omistusasunnoista. Pienille toimijoille tutkimusmenetelmä ei sovellu, koska asiakkaita pitää olla tietty määrä vuositasolla, jotta tulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia.

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2017 aikana. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 27.3-11.5.2018, ja siihen osallistui 912 asunnonostajaa. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 – 100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0-60 tyytymätön. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti välillä n. 2–3 indeksipistettä. Poikkeuksina Bonava (3,8), Pohjola Rakennus (4,2) ja Skanska (3,4). Tilastollinen luottamustaso on 95 prosenttia ja mallin selitysaste vaihtelee välillä 80–91 prosenttia.

Uudisrakentaminen 2018 -tutkimuksen yhteenvetoon: http://www.epsi-finland.org/report/uudisasuntorakentaminen-2018/

YIT valitsi Aren urakoimaan Espoon tunnetuimman maamerkin talotekniikan

gsvse0v5guwvwlku6gby

Regenero hankki lokakuussa 2017 omistukseensa Fortumin entisen pääkonttorikiinteistön. Kuva: YIT

Raaden hammasta, eli Fortumin entistä pääkonttoritornia Keilaniemessä korjataan kymmenillä miljoonilla euroilla. Kesällä alkavan peruskorjauksen myötä Raaden hampaan katolla sijaitseva talotekniikka siirretään pois huipulle nousevan näköalaravintolan tieltä. YIT on valinnut Aren KVR-kumppanikseen toteuttamaan kohteen talotekniikkaurakan. Sopimuksen arvo on noin 12 miljoonaa euroa.

Vuonna 1976 valmistunut Fortumin entinen pääkonttori on Espoon korkein rakennus Keilaniemessä. Aiemmin se tunnettiin Nesteen tornina ja yhtiön entisen toimitusjohtaja Uolevi Raaden mukaan torni sai kansan keskuudessa lempinimen Raaden hammas. Raaden hampaan on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Castrèn-Jauhiainen-Nuuttila.

Torni siirtyi syksyllä 2017 Fortumilta YIT:n ja HGR Property Partnersin perustaman yhteisyritys Regenero Oy:n omistukseen. Uusi omistaja aloittaa työn ikonisen tornitalon ja sen alueen kehittämiseksi. Korjausten jälkeen tornista löytyvät työpisteet jopa 1 500 ihmiselle.

– Tilat pysyvät harvoin muuttumattomina kiinteistön koko elinkaaren ajan. Hankkeen myötä käyttäjille on tarjolla nykyaikaiset viihtyisät tilat ja erinomaiset sisäolosuhteet. On hienoa päästä modernisoimaan tätä ikonista rakennusta, kertoo Aren modernisoinnin johtaja Sami Häkkinen.

Hankkeen kaksiosaisessa kilpailutuksessa pääpainoarvo oli muualla kuin hinnassa. Are erottautui edukseen vastaamalla haasteeseen pyydetysti, ratkaisunhakuisesti sekä avoimesti.

– Neuvotteluprosessin aikana huokunut asiakaslähtöisyys, avoimuus sekä saman arvomaailman jakaminen tekivät neuvotteluprosessista helpon. Aikaisempien yhteisten hankkeiden onnistumiset, luotettavuus sekä projektien aikana vallinnut yhteistyöhalukkuus vahvistivat käsitystämme siitä, että Are on oikea valinta kumppaniksemme tähän hankkeeseen, kertoo YIT:n työpäällikkö Jani Dementjeff.

Kiilto Oy vahvistaa rakentamisen liiketoimintaa Ruotsissa

vf8cv15gbl2jit4ke2u2

Kiilto Family –konserniin kuuluva Kiilto Oy on ostanut ruotsalaisen TM Progressin koko osakekannan pääomasijoittaja PEQ AB:lta ja yhtiön toimivalta johdolta. Ammattikäyttöön suunnattuja pumpattavia lattiatasoitteita valmistava ja palveluna toimittava TM Progress on perustettu vuonna 1974 ja yhtiö toimii koko Ruotsin alueella. Sen liikevaihto on noin 28 miljoonaa euroa.

”Yrityskauppa on osa Kiillon kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä. TM Progress on niin yritys- ja palvelukulttuuriltaan kuin tuotevalikoimaltaan luonteva osa Kiillon kansainvälistä laajentumista. Olen vakuuttunut, että yhdistymisen myötä voimme palvella asiakkaitamme Ruotsissa entistä paremmin ja kehittää toimintaamme rakentamisen ammattilaisten kumppanina myös Suomessa ja muissa toimintamaissamme”, kertoo Kiilto Oy:n toimitusjohtaja Anssi Asikainen.

Kiillolla on ennestään Ruotsissa itsenäinen maayhtiö, Kiilto AB, mutta uusi yhtiö jatkaa omana itsenäisenä yksikkönä Kiilto-perheessä. Yrityskaupan myötä Kiillon henkilöstö kasvaa noin 40 henkilöllä. Myös valmistus laajenee Ruotsiin, sillä TM Progressilla on omat tuotantolaitokset Hallstahammarissa ja Örnsköldvikissä, missä sijaitsee myös yhtiön pääkonttori.

Lisäksi Kiillon omistukseen siirtyy TM Progressin tytäryhtiö, Injogolv AB, joka on erikoistunut saumattomiin lattiapinnoiteratkaisuihin. Tukholmassa sijaitseva Injogolv on perustettu vuonna 2002 ja se siirtyi osaksi TM Progressia tammikuussa 2017.

TM Progressin toimitusjohtaja Ove Sigvardsson kertoo omistajuuden vaihdokseen suhtauduttavan yhtiössä innostuneesti ja luottavaisesti.

”Toimintamme ytimessä on aina ollut laadukkuus ja asiakaslähtöisyys. Kehitämme ratkaisujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja haluamme tarjota heitä parhaiten palvelevia kokonaisratkaisuja. Olemme aina arvostaneet pitkäjänteistä työtä niin tuotekehityksessämme kuin asiakassuhteissamme. Näemme että meillä on paljon yhteistä Kiillon kanssa, jonka monialainen liiketoiminta perustuu samankaltaisiin arvoihin, kulttuuriin ja toimintamalleihin. Uskon että TM Progress pystyy täydentämään Kiillon liiketoimintaa toivotulla tavalla. Osana Kiiltoa meillä on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa Pohjoismaissa.”

Peab rakentaa Oulun Technopoliksen toimistotalon 2. vaiheen

ab23cfc7cfedb029_800x800ar

Technopolis Oyj ja Peab ovat tänään allekirjoittaneet n.13 miljoonan euron urakkasopimuksen toimistotalon rakentamisesta Sepänkadulle Ouluun.

Urakkasopimus käsittää Oulun kaupungin keskustassa osoitteessa Sepänkatu 20 sijaitsevan KOY Oulun Ydinkeskustan 2. vaiheen viisikerroksisen toimistotalon rakentamisen tähän liittyvine katualuetöineen.  Rakennus on vuonna 2006 valmistuneen toimitalon laajennus.  Urakkasumma on n.13 miljoonaa euroa.

Kohde käsittää maanalaisen kahteen kerrokseen rakennettavan pysäköintihallin, viisikerroksisen maanpäällisen osan sekä talojen väliin jäävän lasikatteisen sisäpihan. Työ alkaa arviolta heinäkuussa 2018 rakennuslupapäätöksen jälkeen ja rakennustyöt valmistuvat tammikuussa 2020.

  • Olemme innoissamme siitä, että saamme kasvatettua tarjontaamme Oulun keskustassa, ja että Sepänkadun kokonaisuus valmistuu. Oulussa on kysyntää uudenaikaisille, laadukkaille toimistotiloille joista löytyy monipuoliset palvelut, sanoo Marko Lind, Technopolis Oyj:n Oulun toiminnoista vastaava johtaja.

Sähköisen talotekniikan urakoitsijoilla hyvä vuosi 2017

lines-2147450_1280

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL toteutti maalis-toukokuussa vuosittaisen liikevaihtokyselyn varsinaisten jäsenyritystensä keskuudessa. Rakentamisen korkeasuhdanteen vaikutus on ulottunut myös sähköisen talotekniikan alueella, minkä osoittaa liikevaihdon kasvu.

Sähköistysalaan sisältyy asennustoiminnan lisäksi verkonrakennus, korjaus- ja huoltotoiminta, vähittäismyynti, tukkumyynti, sähköalan pienvalmistus sekä suunnittelu.

Kyselyssä mukana olleiden sähköurakoitsijoiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2017 oli 2,8 miljardia euroa. Yhteenlasketusta liikevaihdosta asennustöiden osuus oli 58,4 prosenttia eli noin 1,6 miljardia euroa.

Vuodesta 1999 alkaen kyselyssä on omana osionaan selvitetty verkostourakoinnin osuutta kokonaisliikevaihdosta. Vuonna 2017 kyselyyn vastanneet raportoivat verkostourakoinnin liikevaihdoksi 683 miljoonaa euroa. Erillisen tarvikemyynnin osuus oli 63 miljoonaa euroa, joka vastaa 2,3 prosenttia toimialan koko liikevaihdosta.

STUL:n varsinaisia jäsenyrityksiä koskeva liikevaihtotieto ei anna täysin oikeaa kuvaa maamme koko sähköurakointimarkkinan tilanteesta. STUL:n kyselyn tuloksiin vaikuttavat myös järjestön jäsenkunnassa tapahtuneet muutokset. Kun tarkastellaan asennusliikevaihtoja vain niiden yritysten osalta, joista on käytettävissä tiedot sekä vuodelta 2016 että vuodelta 2017, asennusmarkkinoiden muutokseksi vuonna 2017 saadaan plus 5,4 prosenttia.

Sähköurakointiala on pienyritysvaltaista

Jäsenyrityksistä 2/3:lla on vuosittainen liikevaihto alle 0,5 miljoonaa euroa. Vaikka pienyritykset lukumääräisesti edustavat valtaosaa jäsenkunnasta, yhteenlasketusta liikevaihdosta niiden osuus oli vuonna 2017 kuitenkin vain 5,9 prosenttia. Ja päinvastoin: yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä jäsenyrityksiä oli kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä vain pari prosenttia, mutta niiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli yli puolet alan liikevaihdosta eli 58,4 prosenttia.

Suurimman jäsenyrityksen liikevaihto oli kyselyn mukaan 280 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja kymmenenneksi suurimman 40 miljoonaa euroa.

Sähköistysalan liikevaihdon mediaani on vuonna 2017 ilmoitettujen liikevaihtotietojen perusteella 215 000 euroa (edellisvuonna 194 142 euroa).

Suhdanne kantaa vielä

Rakennusteollisuus RT:n viimeisin suhdannekatsaus kertoo: ”Rakentamisen kasvu hidastuu viidestä prosentista tänä vuonna kahteen. Asuntoaloitukset säilyvät korkealla tasolla, mutta yhteensä kaikkien talonrakennustöiden määrä kääntyy laskuun. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan, vaikka uudisrakentaminen on syönyt resursseja. Infrassa kasvu hiipuu ensi vuonna nollaan. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on keskeisin rakennustuotannon kasvun este. Rakentaminen kasvaa tänä ja ensi vuonna koko taloutta hitaammin ensi kertaa sitten vuoden 2014.”

Eli rakentamisen korkeasuhdanne jatkuu, mutta kasvun odotetaan pysähtyvän vuonna 2019. Aiemmin keväällä toteutetun Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannekyselyn tulosten mukaan usko rakentamiseen jatkuu vahvana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa oli vuoden 2017 lopussa jäsenenä kaikkiaan 2 990 yritystä. Näistä varsinaisia jäseniä oli 1 637.

YIT Rakennus ja Are rakentavat Soukan metroaseman

soukka-tiedotteeseen-indav

Soukan asema rakennusurakan alkaessa. Kuva: Timo Kauppila, INDAV

Urakassa rakennetaan Soukan metroasema, sen tekniset kuilut, kaksi sisäänkäyntiä sekä Soukanväylältä asemalle ulottuva huoltotunneli. Maanalaisten rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 20 000 m2. Urakassa valetaan yhteensä lähes 11 000 m3 betonia. Aseman sisäänkäynnit sijoittuvat Soukantorille ja Yläkartanontielle.

-Olemme iloisia voidessamme osallistua Espoon kehittämiseen edelleen myös metron osalta. Soukan metroaseman rakentamisessa pystymme hyödyntämään kokemustamme aiemmin rakentamistamme neljästä länsimetron asemasta. Esimerkiksi Aalto-Yliopiston aseman rakentamisessa otimme käyttöön monia innovatiivisia, projektinhallintaa parantavia menetelmiä, sanoo Anne Piiparinen, YIT:n Infrarakentamisen Rakennustekniset työt – divisioonan johtaja.

Soukan aseman rakentaminen toteutetaan YIT:n ja Are:n työyhteenliittymänä. Are vastaa hankkeessa teknisten järjestelmien suunnittelun ohjauksesta, toteutuksesta ja projektin johtamisesta.

-Are oli länsimetron ensimmäisessä vaiheessa suurin talotekniikkatoimittaja, ja haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa myös tätä toista vaihetta. Urakka on Aren ensimmäinen työyhteenliittymänä toteutettu urakka, joten on hienoa päästä toteuttamaan tätä yhdessä YIT:n kanssa, sanoo Aren toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho.

Kuluvan vuoden aikana länsimetron kakkosvaiheella siirrytään louhinnasta rakentamiseen. Asemaurakoiden hankinta etenee aikataulussa – neljän muun aseman hankintailmoitukset on julkaistu ja vuoden loppuun mennessä urakoitsijat on valittu Soukan lisäksi myös muille asemille. Ratalinjan urakoitsija valittiin aiemmin toukokuussa ja Sammalvuoren varikolla rakentaminen on jo käynnissä. Asemien lisäksi hankkeessa kilpailutetaan yhteensä 24 sivu-urakkaa.

-Yhteistyön sujuvuuteen ja tiedonkulkuun on panostettu kakkosvaiheen rakentamisessa. Yhteistyön sujuvuutta tullaan myös toistuvasti mittaamaan jokaisessa urakassa, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Rovaniemi Hirsitalot rakentaa ekokorttelin Lentokentäntien varteen

Rovaniemi_tontti_071217.cdr

Arkkitehti Asko Laxin tyylittelyä ensi vuonna valmistuvasta Rovaniemi Hirsitalojen pääkonttorista

Vahvasti vientiin keskittynyt rovaniemeläinen hirsitalotoimittaja Rovaniemi Hirsitalot Oy rakentaa uuden pääkonttorinsa Rovaniemelle Lentokentäntien varteen. Yhtiön tavoitteena on luoda matkailijavirtojen läheisyyteen kokonainen ekokortteli, jossa toimisi useita arktiseen rakentamiseen, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen erikoistuneita yrityksiä.

Etsimme parhaillaan yhteistyökumppaneita ja yrityksiä, jotka edustavat Rovaniemen monipuolista arktista osaamista. Lentokentälle johtavalla tiellä katseet keräävästä hirsikompleksista tulee näyteikkuna koko pohjoiselle ekorakentamiselle”, sanoo Rovaniemi Hirsitalojen toimitusjohtaja Timo Kähkönen.

Kaksikerroksinen, näyttävä pääkonttori nousee osoitteeseen Teknotie 1. Rakennusoikeutta koko korttelissa on noin 3800 neliömetriä.

Pääkonttorimme on jo suunnittelupöydällä ja arkkitehti Asko Lax on tehnyt siitä ensimmäiset tyyliesimerkit. Tavoitteenamme on aloittaa rakennustyöt ensi vuoden alusta siten, että avajaisia vietettäisiin jouluna 2019”, kertoo Kähkönen.

Tänä keväänä Rovaniemi Hirsitalot Oy myi Joulupukin Pajakylässä vuodesta 2014 toimineen Show Roominsa uusille yrittäjille, jotka avaavat siinä Balmuirin luksusmyymälän tänä kesänä.

Halusimme rakentaa referenssikohteemme asiakasvirtojen äärelle, mutta Napapiirin matkailun kovassa kasvussa jäimme turistien jalkoihin. Uusi, kaupallisempien tuotteiden yritys hyötyy huomattavasti enemmän siitä, että ovesta tulvii sisään jopa toistakymmentä bussilastillista turisteja yhden päivän aikana. Hirsitalokauppojakin toki syntyi, mutta toisentyyppiselle kaupankäynnille paikka on iso mahdollisuus”, Kähkönen uskoo.

Vuonna 2009 perustetun Rovaniemi Hirsitalot Oy:n liikevaihdosta valtaosa kertyy viennistä Venäjälle, Aasiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiöllä on myyntitoimistot Rovaniemen lisäksi Pietarissa ja Moskovassa sekä Ranskan Nantesissa ja Itävallan Admontissa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uuden kiinteistön rakentaminen käynnistyy

aa94dc8740fe90f1_800x800ar

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry ja Peab Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen ensi- ja turvakodin uuden kiinteistön rakentamisesta Liitukujalle Jyväskylään. Samalla osapuolet ovat sopineet nykyisen Suuruspääntien rakennuksen kiinteistökaupasta, jolla uusi rakennus rahoitetaan.

Urakkasopimus käsittää nykyaikaisten toimitilojen rakentamisen Kuokkalan keskustaan, Kuokkalan Yhtenäiskoulun naapuriin.  Korkeimmalta osaltaan kolmekerroksisen talon kokonaispinta-ala on noin 2050 neliötä. Rakentaminen alkaa kesäkuun alussa ja uusi talo vihitään käyttöön elokuussa 2019.

Yhtiöt ovat myös tehneet esisopimuksen kiinteistökaupasta Keski-Suomen ensi- ja turvakodin omistamasta kiinteistöstä osoitteessa Suuruspääntie 11, jossa on asemakaavan laadinta käynnissä.

– Uusi kiinteistö tullaan rahoittamaan nykyisen kiinteistön tontin myymisellä. Keski-Suomen ensi-ja turvakoti on saanut nykyisen tontin aikoinaan vuonna 1947 lahjoituksena, ja tämän lahjoituksen turvin voidaan nyt rakentaa uusi, nykyaikainen ensi- ja turvakoti, jossa kaikki palvelut ovat saman katon alla, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Merja Närhi Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin yhteistyö rakennusyhtiö Peabin kanssa alkoi helmikuussa 2017 kilpailutuksen kautta. Arkkitehtitoimistona on jyväskyläläinen LPV. Kiinteistöä on suunniteltu alusta alkaen yhdessä ensi- ja turvakodin henkilöstön kanssa.

– Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uusien toimitilojen rakentaminen on merkittävä hanke Peabin Jyväskylän aluetoimistolle. Asiakkaamme on antanut hankkeen suunnittelulle erityistä sisältöä ja yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa olemme saaneet aikaiseksi suunnitelmat kodinomaisesta, suojaisasta ensi- ja turvakodista. Aloitamme ylpeänä sen rakentamisen, kertoo yksikönjohtaja Timo Riikonen Peabilta.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on turvannut lapsien ja perheiden arkea voittoa tavoittelemattomana järjestönä jo vuodesta 1946. Yhdistyksen palveluilla autetaan vuosittain yli kolmeasataa perhettä. Yhdistys ylläpitää perheväkivaltaan kriisiapua tarjoavaa turvakotia, vauvaperheitä auttavaa ensikotia, väkivallan avopalveluja sekä tapaamispaikkatoimintaa. Yhdistyksen toiminta pohjautuu lastensuojelutyön monipuoliseen erityisosaamiseen luovalla ja uudistavalla tavalla. Yhdistys on vahva vaikuttaja ja edistää osaltaan lapsille ja perheille oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.