SRV:lle yli 100 miljoonan euron urakkasopimus Tapiolan keskustan laajentamisesta

SRV on valittu projektinjohtourakoitsijaksi LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon Ainoa- ja Kirjokansi -hankkeeseen, jossa Espoon Tapiolan keskustan perusteellista uudistamista jatketaan vuoteen 2020 saakka.  SRV toimii myös nyt rakenteilla olevan kauppakeskus Ainoan ja sen yläpuolelle rakennettavien Kirjokansi-asuntojen projektinjohtourakoitsijana.

Ainoa- ja Kirjokansi -hankkeen kokonaisarvo on yli 500 miljoonaa euroa ja urakkasopimuksen arvo SRV:lle on yli 100 miljoonaa euroa. Sopimus allekirjoitetaan 30.6.2016, jolloin urakka siirtyy SRV:n tilauskantaan. LähiTapiolan kanssa tehdyn sopimuksen sekä muiden viimeisen kuukauden aikana allekirjoitettujen sopimuksien myötä SRV:n tilauskanta kasvaa arviolta noin 2 miljardiin euroon. Lopullinen kesäkuun tilauskannan määrä selviää osavuosikatsauksen valmistuttua.

“Tapiola on yksi Espoon merkittävimmistä keskuksista. Olemme iloisia, että LähiTapiola on valinnut meidät jatkamaan Tapiolan keskustakorttelin laajennusta. LähiTapiolan ja SRV:n projektitiimin yhteistyö on toiminut hyvin ja projekti on edennyt suunnitellusti. Lisäksi viimeaikainen pitkäkestoisen tilauskantamme kasvu on hyvä osoitus SRV Mallin toimivuudesta ja skaalautuvuudesta”, SRV:n Suomen liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Toimela toteaa.

Kauppakeskus Ainoan kolmannessa ja viimeisessä rakennusvaiheessa Tapiolan keskustaan tehdään täysin uusi liikerakennus ja sen yläpuolelle Kirjokannelle kaksi kerrostaloa, joihin tulee yhteensä 106 asuntoa. Työ aloitetaan purkamalla nykyisen Stockmannin tavaratalon kiinteistö, jonka tilalle rakennetaan noin 20 000 neliömetrin verran uusia liiketiloja. Töiden aikana Ainoa ja Tapiolan Stockmann palvelevat asiakkaitaan normaalisti. Tapiolan Stockmann siirtyy nykyiseltä paikaltaan Ainoan laajennusosaan vuonna 2017.  Ainoan kauppakeskuksen kolmannen vaiheen on arvioitu valmistuvan vuoden 2019 lopulla, ja sen päälle rakennettavat kerrostalot ovat valmiina vuonna 2020.

Kauppakeskuksen alle toteutetaan myös Merituulentien liityntäbussiterminaali, jonka rakentamisesta SRV vastaa. Tapiolan uusi metroasema tulee kytkeytymään vahvasti uuteen Merituulentielle rakennettavaan bussiterminaaliin ja Ainoan kauppakeskukseen. Uusi bussiterminaali on toiminnassa vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Peab rakentaa Tampereen Koukkuniemen alueelle Toukola-asumispalveluyksikön

9ee72c55babd1e77_800x800ar

Peab rakentaa Koukkuniemen alueelle 5-kerroksisen asumispalveluyksikön, johon tulee sijoittumaan tehostetun palveluasumisen ryhmäkoteja. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee koko aluetta yhteisesti tukevia palvelutiloja kuten kirjasto, kuntosali, hammashoitotilat, henkilökunnan tilat, yrittäjien tiloja sekä varastoja.

Uusi asumispalveluyksikkö rakennetaan olemassa olevan huoltokeskuksen päälle. Hankkeen laajuus on lähes 9 000 brm2.. Rakennustöiden urakkasumma on 9,8 miljoonaa euroa. Hankkeen tilaajana on Tampereen kaupungin Tilakeskus. Kohteen on määrä olla valmis marraskuussa 2017.

Tilat on suunniteltu toimiviksi, muuntojoustaviksi ja aikaa kestäviksi. Tämä on hieno hanke ja tulee valmistuessaan palvelemaan monipuolisesti koko Koukkuniemen ja Toukolan asukkaita, Peabin Tampereen yksikönjohtaja Matti Joensuukertoo.

:KATSO VIDEO: Suomenlinnan tunnelin korjaajiksi valittiin YIT ja Pöyry

Suomenlinnaan johtava kaukolämpötunneli Kaivopuistosta Länsi-Mustasaarelle. Kuva: Arttu Kokkonen / Suomenlinnan Hoitokunta
Suomenlinnaan johtava kaukolämpötunneli Kaivopuistosta Länsi-Mustasaarelle.
Kuva: Arttu Kokkonen / Suomenlinnan Hoitokunta

Suomenlinnan hoitokunta on valinnut YIT:n ja Pöyryn muodostaman ryhmittymän Vinssin tekemään maailmanperintökohde Suomenlinnan tunnelin peruskorjauksen. Tunneli tuo kunnallistekniikan Suomenlinnan asukkaille, työntekijöille ja kävijöille. Merilinnoituksessa asuu 800 ihmistä, työskentelee vuodenajasta riippuen 400–500 henkilöä ja siellä vierailee vuosittain yli 930 000 kävijää.

Ryhmittymä valittiin kattavan kilpailutuksen perusteella. Ilmoittautumisvaiheessa viisi ryhmittymää ilmaisi kiinnostuksensa. Referenssien ja osaamisen perusteella kaksi valittiin jatkoon, ja näistä kahdesta YIT:n ja Pöyryn ryhmittymä Vinssi valittiin allianssikyvykkyyden ja hinnan perusteella tunnelin korjaajiksi.

Korjaushanke toteutetaan allianssimallilla, jossa projektin osapuolet vastaavat yhdessä suunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta jakaen projektiin liittyvät riskit ja hyödyt. Myös kilpailutus tehtiin yhdessä; hankintaprosessiin osallistuivat hoitokunnan lisäksi tunnelin käyttäjistä Helen ja Helsingin pelastuslaitos.

YIT on rakennusalan yritys, joka toimii asunto-, toimitila- ja infrarakentamisen sektoreilla. Pöyry on suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka toimii Suomessa energia-, teollisuuus- ja infra-alalla.

Tunnelin peruskorjauksella varmistetaan Suomenlinnan kaupunginosan kunnallisteknisten palveluiden jatkuvuus, tunnelin huoltohenkilökunnan turvallisuus, alennetaan ylläpitokustannuksia ja pidennetään tunnelin elinkaarta. Nykyisellään tunnelin vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille ja tuovat mukanaan radonia, joka rajoittaa huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa. Lisäksi ilmastointi ja valaistus kaipaavat korjaamista ja on vaarana että tunnelin katosta putoaa kiviä.

Hankintalain mukaisesti muut tarjoajat voivat valittaa hankintapäätöksestä kahden viikon sisällä. Tämän valitusajan umpeuduttua voidaan tehdä sopimus valitun ryhmittymän kanssa.

Elokuussa on määrä aloittaa kehitysvaihe, jossa suunnitellaan peruskorjauksen yksityiskohdat, aikataulu sekä hankkeen edellyttämät poikkeusjärjestelyt, joilla varmistetaan kunnallisteknisten palveluiden jatkuvuus koko korjauksen ajan. Korjaustyöt aloitetaan vuonna 2017. Tunnelihankkeen budjetti on noin 7 miljoonaa euroa.

Sponda rakennuttaa Tikkurilan juna-aseman yhteyteen toimisto- ja liiketilakokonaisuuden

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj rakennuttaa Vantaan Tikkurilaan, juna-aseman yhteyteen toimisto- ja liiketilakokonaisuuden. Osoitteeseen Väritehtaankatu 8 valmistuva 6-kerroksinen toimisto- ja liikekiinteistö täydentää kehittyvän Tikkurilan palvelutarjontaa ja muodostaa merkittävän kokonaisuuden Tikkurilan kaupunkikuvaan.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, ja heinäkuussa 2016 käynnistyy ensimmäinen vaihe maanrakennustöillä. Ensimmäisessä vaiheessa kiinteistöön valmistuu yhteensä 9 500 neliömetriä vuokrattavaa tilaa, josta noin puolet on toimistotilaa ja puolet liike- ja palvelutiloja. Sisä- ja ulkopaikoitustilaa kiinteistöön tulee yhteensä 210 autolle. Hankkeen toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa noin 4 000 neliömetriä lisää vuokrattavaa toimitilaa. Toisen vaiheen käynnistämisestä päätetään myöhemmin vuokraustilanteen mukaan.

Maaliskuussa 2018 valmistuvan hankkeen ensimmäisen vaiheen investoinnin arvioidaan olevan noin 31 miljoonaa euroa. Toimitalon tiloista on vuokrattu noin 57 prosenttia, ja kiinteistössä tulee toimimaan muun muassa Lehto Group Oyj, Fitness24Seven, Majoituspalvelu Forenom ja ravintoloitsija Kim Heiniö. Tuotto investoinnille on arviolta noin 7,3 prosenttia.

Uutta toimitilaa liikenteen solmukohtaan

Uusi liiketilakokonaisuus sijoittuu Tikkurilan aseman itäpuolelle, Jokiniemen alueelle. Suoraan Tikkurilan juna-asemaan yhteydessä oleva kiinteistö tarjoaa siinä toimiville yrityksille erinomaisen näkyvyyden ja tavoitettavuuden. Sijainti maamme vilkkaimpiin kuuluvan juna-aseman yhteydessä tuo myös luontaista asiakasvirtaa kiinteistössä toimiville yrityksille.

Tikkurila on voimakkaasti kehittyvä kasvukeskus ja liikenteen solmukohta, jonka liikenneyhteydet paranivat entisestään Kehäradan valmistumisen myötä. Uusi kiinteistö tukee alueen kehitystä ja tuo kasvavaan kaupunginosaa kaivattuja lisäpalveluja, jotka lisäävät entisestään Tikkurilan houkuttavuutta ja vetovoimaisuutta.

Liike- ja toimistotalon suunnittelussa ja rakentamisessa korostetaan energiatehokkuutta ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Rakennukselle haetaan Gold-tason LEED®-ympäristösertifikaattia. LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälinen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jolla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Lehto Group Oyj.

Lemminkäinen rakentaa murskauslaitoksen Jällivaaraan, Pohjois-Ruotsiin

Lemminkäinen ja Boliden ovat sopineet murskauslaitoksen rakentamisesta Aitikin kaivokselle Jällivaaran kaupungin alueelle, Pohjois-Ruotsiin. Työt alkavat kesäkuussa 2016 ja valmistuvat kesäkuussa 2017.

Lemminkäinen vastaa toteutuksesta hankkeessa, joka sisältää betonityöt, maarakentamisen ja teräsrakenteet. Boliden Aitik on yksi Euroopan suurimpia kuparikaivoksia.  Uusi, tehokas murskauslaitos rakennetaan jo käytössä olevan laitokseen viereen, mikä mahdollistaa tuotannon kasvattamisen.

”Teollisuusrakentaminen on yksi erikoisosaamisalueemme vaativan infrarakentamisen alalla, ja meillä on ilo jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä Bolidenin kanssa. Esimerkiksi vuonna 2015 rakensimme Aitikin kaivokselle vedenpumppausaseman”, kertoo liiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo Lemminkäiseltä.

Skanska ja Joensuun kaupunki eivät jatka aiesopimustaan Joensuun toriparkin kehittämisestä

Skanska ja Joensuun kaupunki eivät jatka aiesopimustaan Joensuun toriparkkihankkeen kehittämisestä. Keväällä 2014 solmitun aiesopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2016.

”Olemme nyt kahden vuoden ajan hakeneet yhdessä kaupungin kanssa erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Olemme laittaneet hankkeen suunnitteluun ja taustaselvityksiin paljon aikaa ja vaivaa, mutta hankkeen taloudellista yhtälöä ei ole yrityksistä huolimatta saatu toimivaksi. Näin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vetäytyä hankkeesta”, toteaa aluejohtaja Petri Laukkanen Skanska Talonrakennus Oy:stä.

Joensuun kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöksiä siitä, jatketaanko hankkeen viemistä eteenpäin muiden toimijoiden kanssa tai muutetaanko hankkeen lähtökohtia. ”Teemme päätöksiä asiassa kesälomien jälkeen”, sanoo Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen.

Joensuun toriparkkihankkeen operointi- ja rahoitusratkaisuista käytiin kahden vuoden aikana neuvotteluja useiden osapuolten kanssa.

Bonava ja Elo ovat tehneet sopimuksen 76 vuokra-asunnon rakentamisesta Tampereelle

Bonava ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ovat tehneet sopimuksen 76 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon rakentamisesta Tampereelle. Kalevanrinteeseen nousevien asuntojen rakentaminen alkaa kesän 2016 aikana. Asunnot valmistuvat loppuvuodesta 2017.

Uusimmat tulokkaat ovat osa Bonavan viiden kerrostalon Tiilikylää, jonka kaksi ensimmäistä kohdetta, yhteensä 80 asuntoa, ovat jo rakenteilla. Suunnitelmissa on viimeistellä kortteli myöhemmin yhdellä kerrostalolla, jonka jälkeen Tiilikylän alue tarjoaa entistä monipuolisempia asuntoratkaisuja. Alueen viereen nousee myöhemmin Tiilikylänpuisto, jonka nimi muistuttaa tiiliruukkien historiasta. Siitä myös Bonavan Tiilikyläkorttelin nimi sai innostuksensa.

”Asuntojen rakentaminen on osa Elon rakennuttamisohjelmaa, jossa tavoitteenamme on rakentaa lähivuosina noin 1 000 uutta vuokra-asuntoa kasvukeskuksiin. Tiilikylän asunnot ovat rakennuttamisohjelman ensimmäinen kohde Tampereella. Eläkeyhtiöille ulkopuolisen pääoman käytön vuokra-asuntotuotannossa salliva määräaikainen laki mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystoiminnan asuntorakentamisessamme ja helpottaa näin vuokra-asuntopulaa kasvukeskuksissa”, kertoo projektinjohtaja Antti Pyötsiä Elosta.

”Kysyntä Tiilikylän Bonava-kodeille on ollut erinomaista ja jatkamme nyt alueen kehittämistä yhdessä Elon kanssa. Tavoitteenamme on toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkealuokkaista ympäristöä, jonka asunnot ja pihat on huolella suunniteltu. Haluamme tarjota laadukasta asumista ja kunnioittaa samalla Kalevan kulttuurihistoriallista miljöötä”, kertoo Hanna Marttila, Länsi-, Sisä- ja Pohjois-Suomen yksikön johtaja, Bonava Suomi Oy.

Consti käynnisti Espoonlahden kirkon suurremontin

Espoonlahden_kirkkoA[2]

Korjausrakentamiseen erikoistunut Consti on käynnistänyt Espoonlahden kirkon mittavan peruskorjauksen Espoon Soukassa. Remontissa saneerataan koko rakennus. Muun muassa kirkkosalin katto, rakennuksen ikkunat ja koko talotekniikka uusitaan. Työt valmistuvat kesäkuussa 2017.

Espoonlahden kirkon suurremontti on alkanut. Hankkeen toteutuksesta vastaa Consti Korjausurakointi Oy 5,3 miljoonan euron urakkasopimuksella.

Meneillään olevan purkutyövaiheen jälkeen alkaa kirkkosalin vesikaton ja sen tukirakenteiden rakentaminen. Urakan edetessä kaikki kirkon tilat modernisoidaan vastaamaan nykyaikaisia kokoontumis- ja työskentelytiloja. Esimerkiksi keittiö- ja toimistotilat remontoidaan ja esteettömyyttä parannetaan.

Espoonlahden kirkko 2[1]

– Espoonlahden kirkko on arkkitehtuurisesti vaativa korjauskohde erityisesti monimuotoisen kattorakenteen johdosta, kertoo Consti Korjausurakoinnin toimitusjohtaja Jukka Mäkinen.

Kohteessa sovelletaan yhteistoiminnallista projektinjohtototeutusta, jossa rakennuskohteen kaikki osapuolet sitoutetaan alusta alkaen yhteisiin tavoitteisiin. Kyse on talonrakennuksessa harvinaisesta yhteistoiminnallisesta toteutuksesta, jossa kehitys- ja toteutusvaihe on erotettu toisistaan.

– Consti on edelläkävijä mallin käytössä. Menettely soveltuu vaativiin korjausrakentamisen kohteisiin. Etuna on, että pahimmat yllätykset ovat jo etukäteen tiedossa ja toteutusvaiheessa kustannukset ja aikataulu pystytään pitämään hallinnassa, Mäkinen sanoo.

Vuonna 1980 valmistunut Espoonlahden kirkko on kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Se on niin ulkoarkkitehtuurinsa kuin sisätilojensa puolesta rinnastettavissa suojelukohteeseen. Kirkon ovat suunnitelleet maineikkaat arkkitehtiveljekset Timo ja Tuomo Suomalainen, joiden kädenjälkiin lukeutuu myös Helsingin Temppeliaukion kirkko.

Kaupunginhallitus hyväksyi HIFK:n hallin aluevarauksen ja Hakaniemen lasipaviljongin

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Garden Helsinki -hankkeen eli HIFK:n monitoimihallin suunnitteluvarauksen mutta rajasi varausalueen maanpäällisiä osia. Nordenskiöldinkadulla vanhan jäähallin vieressä sijaitseva alue on varattu vuoden 2018 loppuun saakka hankkeen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittämistä sekä arkkitehtuurikilpailua varten.

Kaupunginhallitus muutti esitystä siten, että Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle ei sallita maanpäällistä rakentamista. Lisäksi Saharaan ei toteuteta maanpäällistä rakentamista eli kenttä säilyy jalkapallon käytössä.

Tarkoitus on rakentaa monitoimihalli HIFK:n kotikentäksi sekä liike- ja toimistotilaa ja asuntoja. Vanhan jäähallin kohtalo ratkaistaan arkkitehtuurikilpailun yhteydessä.

Kaupunginhallitus näytti vihreää valoa myös Hakaniemen torin lasipaviljongille.  Se hyväksyi hankesuunnitelman, jonka mukaan Hakaniemen hallin toiminnot siirretään hallin peruskorjauksen ajaksi toreille rakennettavaan lasipaviljonkiin.

Hankkeen enimmäishinnaksi päätettiin 5,74 miljoonaa euroa. Kiinteistökeskus ja Tukkutori  kilpailuttavat paviljongin hankesuunnittelun ja rakentamisen.

 

Sweco mukana maailman suurimman hirsikampuksen suunnittelussa

d8njuy1ly5prxpaibjsv

Pudasjärven hirsikampus on maailman suurin hirsikampus ja samalla poikkeuksellinen mallinnuskohde. Sweco on ollut mukana hankkeen rakennesuunnittelussa sekä sähkösuunnittelussa. Hirsikampus voitti tiistaina Tekla BIM Awards 2016 yleisöäänestyksen ja sai kilpailuraadin kunniamaininnan tietomallinnuksen erityispiirteiden ansiosta.

Pudasjärven hirsikampus on toteutettu elinkaarimallilla ja suunnitteluratkaisuissa on huomioitu ratkaisujen pitkäaikaiskestävyys. Puurakenteiden toteutettavuus on ollut merkittävässä osassa valintoja tehtäessä ilman että toiminnallisuudesta tai arkkitehtuurista on tarvinnut tinkiä. Hirsi on myös poikkeuksellinen runkomateriaali näin isossa julkisessa hankkeessa, ja edellyttää tarkkaa valmistautumista muun muassa liittymärakenteiden ja asennusten osalta.

Hanke on tiettävästi ensimmäinen täydellä tietomallikaavalla toteutettu puurakentamiskohde Suomessa. Erityisesti puurakentamisen suunnittelussa ja tiedon siirrossa puuosatuotantoon on hyödynnetty mallinnuksen mahdollisuuksia ennen näkemättömässä laajuudessa.

Tietomallinnus on mahdollistanut suunnitteluratkaisujen toistamisen vaihtelevissa tilanteissa hyvällä onnistumisprosentilla. Tietomallinnuksen avulla laaditut tarkat sähköiset lähtötiedot tuotantosuunnittelua varten ovat mahdollistaneet virheettömän ja sujuvan ketjun tiukassa toimitusaikataulussa.

”Tietomallin hyödyntäminen uudella toimintatavalla ja täydellä tietomallikaavalla varmisti tietoketjun sujuvuuden ja portaattomuuden sekä mahdollisti näin hankkeen onnistumisen”, kertoo Swecon rakennesuunnittelija Harri Moilanen.

Pudasjärven hirsikampus nousi Tekla BIM Awards 2016 yleisön suosikiksi tiistaina 21.6 ylivoimaisella ääni enemmistöllä. Yleisö kommentoi valintaansa muun muassa sillä, että kohteen hirsirakenteet olivat mallinnettu ja niitä oli käytetty hankkeen tuotantovaiheessa hyväksi, mikä oli erityisen kiinnostavaa ja inspiroivaa. Hirsikampus sai myös tuomariston kunniamaininnan.