Lemminkäinen urakoimaan Moskovan uutta kehätietä

Lemminkäinen ja venäläinen OOO MOISS ovat sopineet tieosuuden perusparannuksesta ja leventämisestä moottoritieksi osana Moskovan uutta kehätietä, Central Ring Roadia. Työt aloitetaan välittömästi ja urakan arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2017. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Nyt sovittu Lemminkäisen osuus on 8 kilometriä pitkä, ja urakka sisältää sekä maarakennus- että päällystystyöt. MOISS toimii pääurakoitsijana projektissa, ja Lemminkäinen aliurakoitsijana.

Central Ring Road on Moskovan ympäri rakennettava 330 kilometrin pituinen uusi, neljäs ja uloin kehätie. Lemminkäinen on toiminut Moskovan seudulla vuodesta 2009 lähtien päällystäen muun muassa M4- ja M2-moottoriteitä ja siltoja.

Osuuskauppa Keula aloittaa uuden S-marketin rakentamisen Säkylässä

Osuuskauppa Keula aloittaa uuden S-marketin rakentamisen Säkylässä kesän 2016 aikana. Uusi S-market rakennetaan nykyisen ABC-automaattiaseman kanssa samalle tontille Säkylän uudelle liikealueelle. Rakennustöiden valmistelut tontilla aloitetaan kesäkuun aikana.

“Toteutamme uuden S-marketin hyödyntäen uusinta tekniikkaa: energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja eli mm. kaupan kylmälaitteistojen kylmäaineena on hiilidioksidi. Nykyinen Säkylän S-market avattiin vuonna 1999 ja nyt rakennettava S-market toteutetaan uutta konseptia noudattaen, mikä näkyy asiakkaille esimerkiksi tuotteiden esillepanoissa”, toteaa toimialajohtaja Sami Junnila Osuuskauppa Keulasta.

Uusi S-market tulee tarjoamaan laajat ruokakaupan valikoimat väljissä, nykyaikaisissa tiloissa. S-marketin vahvuuksia ovat jatkossakin edullinen hintataso, asioinnin helppous ja nopeus sekä asiakkaiden tarpeisiin suunnitellut oikeanlaiset valikoimat. Säkylän uusi liikealue mahdollistaa myös väljät parkkialueet.

Liikerakennuksen kerrosalaksi tulee 2 300 neliötä
“Uuden liikerakennuksen pinta-alaksi tulee 2 300 neliötä. Kiinteistö rakennetaan mahdollisimman energiatehokkaaksi. Kaupan lämmitys, jäähdytys ja kylmälaitteisto on integroitu maahan porattaviin maalämpökaivoihin. Investoinnin kokonaisarvo nousee yli neljään miljoonaan euroon”, kertoo toimitusjohtaja Mika Marttila.

 

Pöyrylle Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelutoimeksiantoja

Pöyry on saanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) toimeksiantoja Espoon Blominmäkeen rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelusta. Toimeksiantoihin sisältyvät puhdistamon rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu sekä aluesuunnittelu ja maanpäällisten rakenteiden geosuunnittelu.

Blominmäen puhdistamo korvaa Suomenojan puhdistamon valmistuessaan vuonna 2020 ja käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet. Blominmäen puhdistamo rakennetaan kallioluolaan, jonka louhintatyöt ovat käynnissä. Pöyry on tehnyt luolan kalliorakennus- ja geoteknisen suunnittelun jo aiemmassa vaiheessa. Nyt saatujen toimeksiantojen suunnittelutyöt käynnistyivät maaliskuussa 2016.

“Yhteistyö Pöyryn kanssa on sujunut hyvin Blominmäen kalliorakennus- ja geoteknisessä suunnittelussa, kuten aiemmissakin toimeksiannoissa. Kalliotekninen työnaikainen suunnittelu jatkuu edelleen ja suunnittelijan, tilaajan, urakoitsijan ja rakennuttajakonsultin välinen yhteistyö on sen osalta toiminut mutkattomasti. Siksi odotukset Blominmäen toteutussuunnittelunkin suhteen ovat korkealla”, toteaa puhdistamohankkeen projektijohtaja Jukka Yli-Kuivila HSY:stä.

“Olemme iloisia saadessamme hyödyntää suunnittelu- ja projektiosaamistamme entistä suuremmassa laajuudessa Blominmäen puhdistamohankkeessa. Pöyryllä on laaja rakennus- ja infrasuunnittelun sekä vesihuollon osaaminen, jotka täydentävät toisiaan myös tässä hankkeessa”, kertovat Pöyryn Pekka Narinen, rakennus- ja rakennesuunnittelun johtaja sekä Kari Aalto, teollisuuden paikallispalveluiden johtaja Etelä-Suomessa.

“Laitos suunnitellaan mahdollisimman omavaraiseksi sähkön suhteen. Jätelietteiden mädättäminen tuottaa kaasua sähkön- ja lämmöntuotantoon. Omavaraisuutta tukevat lisäksi aurinkopaneelit, älykkäät valaistusratkaisut ja energiatehokas sähkönjakelujärjestelmä. Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelumme varmistaa, että kaikki eri järjestelmät toimivat hyvin yhdessä”, jatkaa Kari Aalto.

Uusien toimeksiantojen arvoa ei ole julkistettu. Tilaukset on kirjattu Alueellisten toimintojen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.

Citycon kehittää Lippulaivasta täysin uuden modernin kauppakeskuksen

83b3094427a0aa3d_800x800ar

Citycon on tehnyt päätöksen investoida Espoonlahdessa sijaitsevan kauppakeskus Lippulaivan kehityshankkeeseen. Suunnitelmana on purkaa nykyinen kauppakeskus ja rakentaa sen tilalle uusi, noin kaksi kertaa tämänhetkistä suurempi Lippulaiva, jonka vuokrattava pinta-ala on noin 42 000 neliömetriä. Cityconin kokonaisinvestointi hankkeeseen on noin 160-180 miljoonaa euroa.

”Arvioimme, että hanke käynnistyy tämän vuoden syksyllä, kun rakennustöiden aloittamisen vaativat sopimukset kaupungin, Länsimetron ja urakoitsijan kanssa on saatu tehtyä. Hankkeen aloittaminen edellyttää myös asemakaavan vahvistumista. Vaikka kauppakeskuksen avaukseen on vielä neljä vuotta, olemme jo lähellä esivuokraustavoitettamme”, Cityconin sijoitusjohtaja Nils Styf toteaa.

8b22b2adddb779be_800x800ar (1)

a6509744b1bb2502_800x800ar

Uudistetusta Lippulaivasta löytyy noin 80 erilaista liikettä, kahvilaa, ravintolaa ja palvelua. Näiden lisäksi sinne tulee kunnallisia ja terveydenhoidon palveluita. Painopiste on vahvassa ruokakaupan ja arjen asioinnin tarjonnassa, joka palvelee kauppakeskuksen kasvavan vaikutusalueen asukkaita heidän päivittäisen asioinnin tarpeissaan. Lippulaivaan suunnitellaan sijoitettavan myös Espoonlahden uusi aluekirjasto ja kulttuuriareena. Ankkurivuokralaisia ovat muun muassa vahvat päivittäisen asioinnin myymälät K-Supermarket, Prisma, Lidl ja Tokmanni.

Citycon näkee hankkeessa erityistä potentiaalia, koska uuden kauppakeskuksen yhteyteen sijoittuvat Länsimetron Espoonlahden uusi metroasema ja liityntäliikenteen bussiterminaali. Lippulaivan vaikutusalueella on vahva ostovoima ja se on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava alue. Tavoitteena on, että uusi Lippulaiva avataan keväällä 2020 jo muutamaa kuukautta ennen Länsimetron toisen vaiheen liikennöinnin aloittamista.

Lippulaivan yhteyteen rakennetaan noin 550 uutta asuntoa. Ne rakentaa rakennusyhtiö Lehto Group Oyj, jonka kanssa Citycon on tehnyt esisopimuksen Lippulaivan kauppakeskushankkeesta.

Kauppakeskus Lippulaiva suljetaan rakentamisen ajaksi, mutta Citycon haluaa turvata lähialueen asukkaiden päivittäisasioinnin palvelut ja vuokralaistensa liiketoiminnan toimintaedellytykset myös tänä aikana. Tätä varten nykyisen Lippulaivan lähistölle rakennetaan noin 8 000 neliömetrin laajuinen tilapäinen kauppakeskus Pikkulaiva. Sinne sijoittuvat tilapäisesti Lippulaivan nykyisistä vuokralaisista esimerkiksi K-Supermarket Seilori, Lidl, apteekki ja Alko. Osalle Lippulaivan vuokralaisista on voitu tarjota mahdollisuus siirtyä väistötiloihin Cityconin muihin kauppakeskuksiin.

”Lähtökohtamme on, että siirrämme espoonlahtelaisten päivittäisen arjen palvelut pois rakennustyömaan keskeltä tilapäiseen rakennukseen, joka tarjoaa asiakkaille kätevän ja miellyttävän asiointiympäristön. Haluamme pitää kiinni hyvistä vuokralaisistamme ja varmistaa heille toimivan kauppapaikan myös rakentamisen aikana. Uusi Lippulaiva monipuolistaa merkittävästi Espoonlahden alueen palvelutarjontaa ja vahvistaa kaupunginosan vetovoimaa”, Cityconin hankekehityspäällikkö Heikki Alén kertoo.

Caverion laskee vuoden 2016 liikevaihtoa ja käyttökatetta koskevaa tulosohjeistustaan

Caverion Oyj laskee 27.1.2016 antamaansa ja 22.4.2016 toistamaansa tulosohjeistusta konsernin liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2016.

Caverion arvioi nyt, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Caverion arvioi, että Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonat eivät pysty kompensoimaan ensimmäisen vuosineljänneksen heikompaa kehitystään Teknisessä asennuksessa ja kunnossapidossa loppuvuoden aikana. Alhaisen käyttöasteen ja tähän liittyvien uudelleenjärjestelyiden konsernissa arvioidaan vaikuttavan raportoituun käyttökatteeseen vuonna 2016. Managed Services –liiketoiminnan ja Suurten projektien odotetaan kehittyvän suunnitelman mukaisesti.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2016:

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Aikaisempi 27.1.2016 julkistettu ja 22.4.2016 toistettu tulosohjeistus:

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Honkarakenteelta yksi Suomen suurimmista hirsipäiväkodeista Kuopioon

– Erinomaiset käyttäjäkokemukset vahvistivat hirsirakentamisen valintaa

Honkarakenne toimittaa laajennuksen yhteen Suomen suurimpaan hirsirakenteiseen päiväkotiin Kuopion Hiltulanlahteen. Touhula Liikuntapäiväkoti Hiltulanlahti saa odotettua lisätilaa ja pääsee palvelemaan kuopiolaisia lapsiperheitä entistäkin paremmin. Touhula kertoo kaikkien käyttäjien aikuisista lapsiin olevan erittäin tyytyväisiä nykyiseen hirsiseen päiväkotiin. Honkarakenteen mukaan hirsirakentamisen kiinnostavuus on kasvanut erityisesti kaupunkialueilla

Honkarakenne toimitti Touhula Liikuntapäiväkodeille Suomen suurimman hirsirakenteisen päiväkodin vuonna 2012. Päiväkoti on laajentunut myös päiväkotikouluksi, ja lapset ovat voineet käydä ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan tutussa rakennuksessa. Päiväkodissa toimii nykyään 3. luokka. Kasvaneiden tilatarpeiden myötä päiväkotia laajennetaan, jonka jälkeen yhdessä Suomen suurimmassa hirsirakenteisessa päiväkodissa on yhteensä 900 neliön suuruiset tilat lasten päivähoitoon ja esiopetukseen. Laajennusosa valmistuu elokuussa 2016.

− Palvelurakentamisessa on usein oleellista, että rakennus pystyy elinkaarensa ajan palvelemaan tarpeiltaan hyvin erilaisia käyttäjiä. Hirsi hengittävänä, luonnollisena ja vuosisatoja kestävänä materiaalina on tähän erinomainen valinta. Nykytekniikalla hirsirakennuksia voidaan lähes rajattomasti muuntaa ja laajentaa, mikä pidentää rakennuksen elinkaarta entisestäänsanoo Honkarakenteen myyjä Jukka Musakka Kuopiosta.

Honkarakenne on yhä merkittävämpi toimija palvelurakentamisessa, jossa on yhtiön mukaan jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta terveellisyyttä, hyvinvointia ja ekologisuutta edistävää hirsirakentamista kohtaan. Yhtiö on toimittanut aiemmin mm. hirsirakenteisia sairaaloita Japaniin ja hirsipäiväkodin Ranskaan. Hirsirakentamisen kiinnostavuus on kasvanut erityisesti kaupunkialueilla, joissa Hongan kehittämän Honka Fusion-konseptin ja uuden nollanurkkatekniikan ansiosta voidaan suunnitella erityisesti kaupunkimiljööseen sopivaa, modernia arkkitehtuuria.

Päiväkodin laajennusosa rakennetaan massiivihirrestä, joka luontaisesti hengittävänä materiaalina parantaa sisäilman laatua ja sopii erityisesti herkille kohderyhmille, kuten lapsille.

− Puhdas ja raikas sisäilma on Touhulalle tärkeä laatukriteeri. Liikuntapäiväkotina panostamme touhuamiseen myös sisätiloissa, jota tukee se, että hirsiseinät ovat luonnostaan hengittäviä. Kaikki käyttäjämme aikuisista lapsiin ovat olleet erittäin tyytyväisiä nykyiseen hirsiseen päiväkotiin. Tämä on terveellinen ja laadukas rakennus, jota on käyty ihailemassa ulkomailta asti, sanoo palvelupäällikkö Marja-Leena Kasurinen Touhula Varhaiskasvatus Oy:stä.

Massiivihirren hyvät ominaisuudet ovat vakuuttaneet myös rakennuksen ylläpidosta vastaavan toimijan, jonka mukaan neljä vuotta toimineen päiväkodin energiatehokkuus on hyvä.

− Verrattuna toiseen, ei-hirsiseen päiväkotiin, massiivihirsisessä Touhulassa on päästy erittäin kohtuullisiin lämmityslukemiin. Rakennus osoittautui hyvin tiiviiksi, vaikka käytännössä siinä on vain hirret päällekkäin ilman kummempia lisäeristeitä tai muoveja. Massiivihirsi on talvella lämmin ja kesällä mukavan viileä, Janne Hämäläinen sanoo.

KAUKOVAINIOLLE UUSIA OPISKELIJA-ASUNTOJA

kaukovainionportti_ilmakuva_3_160425_a3-vaaka

Otokylä Ry ja Temotek Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen viiden opiskelija-asuinkerrostalon rakentamisesta Oulun Kaukovainiolle.

Kaukovainion Portti -hankkeessa rakennetaan viisi opiskelija-asuinkerrostaloa, jotka muodostavat uuden, näyttävän maamerkin Kaukovainiolle. Taloihin tulee yhteensä noin 250 asuntoa – yksiöitä ja kaksioita – joissa asuinneliöt on suunniteltu toimimaan tehokkaasti opiskelija-asumisen eri elämäntilanteissa.

– Hankkeen myötä Otokylä ry:n asuntojen määrä kasvaa huomattavasti. Se auttaa meitä osaltamme vastaamaan Oulun voimakkaasti kasvavaan asuntokysyntään, kertoo Otokylä ry:n toiminnanjohtaja Juha Rahkola.

 

Talojen ulkoasu on modernin suoraviivainen ja persoonallinen. Talojen sisäpihalle muodostuu yhteisöllisyyttä tukevat vehreät sisäpihat ja oleskelualueet. Opiskelija-asukkaiden tarpeet huomioidaan muun muassa toteuttamalla alueelle pyörien huoltopisteet sekä talojen yhteyteen tilavat pyörävarastot.

Asuntojen pintamateriaaleissa huomioidaan Otokylän kokemukset kestävyydestä ja asukkaiden huomiot viihtyvyydestä. Yleiset tilat, kuten saunat ja pesulat, suunnitellaan yhteisöllisiksi niin, että pyykinpesun lomassa voi nauttia vaikka kupin kahvia ja vaihtaa kuulumiset opiskelukavereiden kanssa.

– Kaukovainion Portti on yrityksemme historian suurin hanke ja meille erittäin merkittävä etappi asuntorakentamisessa. Tuomme hankkeeseen vahvan suunnitteluohjausosaamisemme ja kustannustehokkaan toteutustiimin, jolla on vahvat referenssit myös asuntorakentamiseen, lupaa Temotek Oy:n toimitusjohtaja Raimo Pahkala.

Alueen asemakaava on vahvistumassa lähikuukausina ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa pian kaavan vahvistamisen jälkeen. Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimi Prodeco Oy.

Caverion ja Locum laajentavat Managed Services -yhteistyötään 17 sairaalaan ja terveyskeskukseen Tukholmassa

St Erik Ögön Sjukhus

Caverion on solminut uuden Managed Services -kumppanuussopimuksen ruotsalaisen julkisia kiinteistöjä omistavan Locumin kanssa. Caverion ottaa vastuulleen 17 tukholmalaisen sairaalan ja terveyskeskuksen Ylläpidon johtamisen, sisältäen Teknisen huollon ja kunnossapidon. Tilojen pinta-ala on yhteensä 260 000 m2. Viisivuotisen sopimuksen arvo on arviolta yli 10 miljoonaa euroa ja siihen sisältyy optio yhdestä lisävuodesta. Sopimus laajentaa Locumin ja Caverionin nykyistä yhteistyötä.

“Olemme Locumissa tyytyväisiä tekemäämme sopimukseen, jossa palvelujen saatavuus on hyvä ja hintataso kilpailukykyinen”, sanoo Magnus Colling, Locumin hankintapäällikkö.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että yksi suurista asiakkaistamme on päättänyt laajentaa menestyksekästä ja molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuuttamme. Olen vakuuttunut, että aiempi kokemuksemme vaativien sairaalakiinteistöjen ylläpidosta hyödyttää meitä merkittävästi tämän asiakkuuden hoitamisessa ja että tarjoamme jatkossakin asiakkaille laadukkaita ratkaisuja”, sanoo Caverionin Ruotsin divisioonajohtaja Thomas Lundin.

Sopimus kattaa kiinteistön kunnossapidon kokonaisvastuun ja seuraavat tekniset tuotealueet: Lämmitys, vesi ja viemäri, Ilmanvaihto ja ilmastointi, Jäähdytys, Sähköistys, Turvallisuus-  ja Automaatiojärjestelmät. Caverionin palvelut sisältävät ympärivuorokautisen valmiuden sekä pitkän aikavälin toimenpiteitä, kuten energiatehokkuuden parantamisen vähintään kolmella prosentilla vuosittain. Monissa kiinteistöissä on teknisesti monimutkaisia järjestelmiä, kuten varavoimajärjestelmiä sekä lääketieteellisten kaasujen käyttöjärjestelmiä, joiden käyttö vaatii erityisosaamista.

Locum on yksi Ruotsin suurimmista kiinteistöhallinnan yrityksistä, jonka kiinteistöportfolioon kuuluu noin 2 milj. neliömetriä kokonaiskerrosalaa Tukholman läänissä. Monet Locumin vuokralaisista ovat julkisen  terveydenhuollon palveluntuottajia. Locum AB:n omistaa Tukholman läänin maakäräjät. Locumin ydinarvot ovat asiakastyytyväisyys, kokonaisvaltainen yritysvastuu sekä kumppanuus.

Locumin kuuluu Caverionin Julkinen sektori -asiakassegmenttiin.

Kesko rakennuttaa K-citymarket Tammiston katolle Suomen suurimman kiinteistökohtaisen aurinkovoimalan

K-citymarket Tammiston katolle rakennettavan aurinkovoimalan huipputeho on 503 kWp. Voimala tuottaa sähköä kiinteistön omaan kulutukseen. Kesko tekee pitkäjänteistä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja investoimalla aurinkovoimalaan haluaa edistää uusiutuvan energian tuotantoa.

Pariisin ilmastosopimus edellyttää kaikilta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maailman energiantuotannossa ollaan siirtymässä kohti uusiutuvia energiamuotoja ja hajautettua tuotantoa.

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Keskon vastuullisuustyön pääteemoista. Kesko on jo pitkään kartoittanut mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia energialähteitä kauppapaikkahankkeissaan.

Kesko ja Solnet Green Energy Oy ovat sopineet rakentavansa aurinkovoimalan Vantaalla sijaitsevan K-citymarket Tammiston kiinteistön katolle. Aurinkovoimalan rakentaminen alkaa toukokuussa ja aurinkosähkön tuotanto on täydessä käynnissä jo kesäkuun lopussa.

“Vähennämme toiminnastamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä energiatehokkailla ratkaisuilla ja siirtymällä uusiutuviin ja vähähiilisiin energiamuotoihin. Haluamme edistää uusiutuvan energian tuotantoa. K-citymarket Tammiston katolle rakennettava aurinkovoimala on hieno edistysaskel ympäristötyössämme”, sanoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Aurinkovoimala tuottaa sähköä K-citymarketin omaan kulutukseen

K-citymarket Tammiston voimalasta tulee Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala. Aurinkovoimalan huipputeho on 503 kWp (kilowatt peak).

Kiinteistön katolle asennetaan lähes 1 600 aurinkopaneelia. Huipputuotannon aikaan aurinkoisena kesäpäivänä aurinkovoimalalla katetaan noin puolet kiinteistön sähkön kulutuksesta.

“Hankittava aurinkovoimalajärjestelmä on ns. älykäs voimala. Älykkyys takaa parhaan tuoton kaikissa olosuhteissa sekä alhaiset elinkaarikustannukset”, sanoo rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka Anttila Ruokakeskosta.

Asiakkaat voivat ladata sähköautonsa aurinkovoimalla

K-citymarket Tammiston asiakkaat voivat seurata aurinkoenergian tuotantoa reaaliaikaisesti kaupan näyttötauluilta.

Kaupan seinustalla olevasta sähköautojen latauspisteestä voi jatkossa ladata sähköautonsa aurinkovoimalla. Auton lataus onnistuu etäluettavalla K-Plussa-kortilla ja on asiakkaalle maksutonta.

“Tammiston seutu on pääkaupunkiseudun vilkkaimpia kauppapaikkoja. Rakentamalla aurinkovoimalan meille tärkeään kauppapaikkaan, K-citymarket Tammistoon, haluamme kertoa asiakkaillemme vastuullisuustyöstämme. Kun tarjoamme sähköautojen omistajille mahdollisuuden ladata ostosreissun yhteydessä autonsa aurinkovoimalla, autamme myös asiakkaitamme pienentämään omia ympäristövaikutuksiaan”, sanoo Matti Kalervo.

Caverionille 5,3 miljoonan euron kiinteistötekniikan kokonaistoimitus uuteen toimistorakennukseen Norjassa

Caverion ja rakennusliike Skanska AS ovat allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistötekniikan kokonaistoimituksesta Norjan merenkulun osaamiskeskuksen (NMK) uuteen toimistorakennukseen Norjan Ålesundissa. Toimitus sisältää Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, Ilmanvaihto- ja ilmastointi-, Sähköistys-, Jäähdytys-, Automaatio-, Informaatio- ja viestintäteknologia- sekä Turvallisuusjärjestelmät. Projektin toteutuksen lisäksi Caverionin vastuulla ovat Asiantuntijapalvelut, Suunnittelu ja projektointi sekä Projektin johtaminen. Sopimuksen arvo on noin 5,3 miljoonaa euroa.

Rakennukseen asennetaan Caverionin patentoitu ClimaCeil-ratkaisu. Hyvän sisäilman  energiatehokkaasti takaava ClimaCeil kokoaa tekniset laitteet yhteen paikkaan: ilmanvaihdon, sähkö- ja datakaapelit, sprinklerit sekä putkiston. Lisäksi ClimaCeil voidaan sovittaa helposti rakennuksen moduuleihin, mikä tarkoittaa merkittäviä säästöjä rakennuksen elinkaaren aikana mahdollisesti toteutettavissa muutostöissä.

Nykyistä yrityspuistoa laajentavaan  NMK2- rakennukseen tulee seitsemän kerrosta, joiden kokonaispinta-ala on 15 000 neliötä. Lisäksi kellariin rakennetaan pysäköintitilat. NMK2 yhdistetään kaukolämpöverkkoon, mikä auttaa vähentämään rakennuksen kasvihuonekaasupäästöjä. Rakennuksen vuotuinen sähkönkulutus on vain 115 kWh neliötä kohti.

“Yhteistyö Caverionin kanssa sujuu hyvin. Teemme yhdessä töitä sen eteen, jotta loppukäyttäjät saavat parhaan mahdollisen rakennuksen”, sanoo Skanskan projektipäällikkö Roar Alstad.

“Olemme iloisia voidessamme hyödyntää elinkaariratkaisujen osaamistamme näin jännittävässä projektissa, jossa käytettävät modernit tekniset ratkaisut mahdollistavat ympäristövaikutusten minimoimisen”, sanoo Caverionin Tanskan ja Norjan divisioonan johtaja Knut Gaaserud.

Caverionin toimitus valmistuu lokakuussa 2017.

Skanska kuuluu Caverionin rakennusliikkeet-asiakassegmenttiin.