SRV:n suurhankkeet nostivat tilauskannan uuteen ennätykseen

JP Ojala_04

 

SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala

SRV:n suurten hankkeiden käynnistyminen alkuvuonna Helsingin Kalasatamassa ja Espoon Niittykummussa nostivat tilauskannan kolmanneksella vajaaseen 1,2 miljardiin euroon, mikä on uusi ennätys yhtiön historiassa. Suurin yksittäinen projekti on Kalasataman REDI, joka toi tilauskantaan noin 350 miljoonaa euroa.

”Suurten aloitusten vuosi näkyi jo heti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun kaksi merkittävää rakentamisen kokonaisuutta käynnistyi. Molemmat ovat metroasemien yhteydessä sijaitsevia alueensa keskuksia, joissa on asumista ja kaupallisia palveluja”, SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala toteaa.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 25 prosenttia runsaaseen 170 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski 4,4 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Sen sijaan tulos ennen veroja kasvoi puolella 3,3 miljoonaan euroon.

”Ensimmäinen kvartaali on vuoden kierrossa taloudelliselta tulokseltaan yleensäkin vaatimaton. Tämän vuoden ensimmäisen jakson luvuissa näkyy se, ettei omaperusteisia asuntoja valmistunut. Tämä heijastuu liikevoittotasoon sitä laskevasti. Valmistuneet hankkeet ovat olleet urakoita, joissa on jo rakenteellisesti matalampi kate.”

SRV:n liikevaihdosta 91 prosenttia tulee Suomen liiketoiminnoista, joiden liikevoitto puolittui viime vuodesta 3,3 miljoonaan euroon. Toimitilarakentamisen liikevaihto, joka on 73 prosenttia Suomen liikevaihdosta, nousi ensimmäisellä neljänneksellä 65 prosenttia 114 miljoonaan euroon.

”Kärkihankkeidemme lisäksi meillä on useita toimitila- ja asuntoprojekteja, joita teemme pitkäaikaisille asiakkaillemme. Omalla riskillämme olevia toimitilahankkeita olemme tehneet erittäin valikoivasti, ja ne ovat keskittyneet lähinnä logistiikan alalle, jonne olemme tarjonneet monitoimitiloja tuotannosta toimistoihin,” Ojala toteaa.

SRV on tehnyt aloituspäätöksen 418 omaperusteisen asunnon aloittamisesta, pääosin pääkaupunkiseudulle. Näistä asunnoista noin 90 on Helsingin Jätkäsaaren Airut-kortteliin rakennettavia Hitas-asuntoja, joiden myynti käynnistyi huhtikuussa.  Espoon Niittykumpuun rakennettavaan 24-kerroksiseen tornitalo Niittyhuippuun rakennetaan 200 asuntoa, joista 75 myydään SATO:lle korkeatasoisiksi vuokra-asunnoiksi.

”Olemme pystyneet lisäämään myös omaperusteista asuntotuotantoa, jonka hedelmät näkyvät tulevissa kvartaaleissa. Asuntomarkkinat ovat toipuneet parin vuoden takaisesta kuopasta, mutta edelleen joudumme tarkoin arvioimaan asuntotuotannon sijaintia ja kohderyhmiä. SRV:n asuntotuotanto keskittyy hyvien liikenneyhteyksien, kuten metroasemien läheisyyteen.”

Pääosin Venäjän-toiminnoista koostuva kansainvälinen liiketoiminta on vajaat kymmenen prosenttia SRV:n liikevaihdosta. Liikevoitto kipusi hieman voitolliseksi 0,7 miljoonaan euroon. SRV:n liiketoiminta Venäjällä keskittyy pääosin muutamaan mittavaan kauppakeskushankkeeseen Pietarissa ja Moskovassa.

”Venäjän markkinoihin liittyy poliittisesta tilanteesta johtuvia epävarmuustekijöitä. Eri vaiheissa olevien hankkeiden perusteella meillä on kuitenkin hyvä tuntuma markkinoihin Venäjällä ja etenemme siellä suunnitellusti. Puolitoista vuotta toiminnassa olleen Pearl Plaza -kauppakeskuksen asiakas- ja keskiostosten määrät ovat jatkuvasti kasvaneet. Venäjän-hankkeidemme taloudellisen tuloksen merkittävin osa muodostuu toimivan kauppakeskuksen myynnistä”, Juha Pekka Ojala kertoo.

Osavuosikatsaus

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2015: LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMINNASTA

2015-05-07 12_44_15-Ramirent_Osavuosikatsaus_Q1_2015_FI_WEB.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KEHITYS TAMMI–MAALISKUUSSA 2015

  •  Liikevaihto 140,6 (137,5) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 % tai 5,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna
  •  EBITDA 28,6 (31,7) miljoonaa euroa eli 20,3 % (23,0 %) liikevaihdosta
  •  EBITA 4,1 (7,1) miljoonaa euroa eli 2,9 % (5,2 %) liikevaihdosta
  •  Katsauskauden tulos −0,0 (2,6) miljoonaa euroa ja tulos/osake −0,00 (0,02) euroa
  •  Rullaava 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 12,9 % (13,9 %)
  •  Bruttoinvestoinnit 18,1 (23,4) miljoonaa euroa
  •  Rahavirta investointien jälkeen 0,9 (−5,1) miljoonaa euroa
  •  Nettovelka 226,2 (212,0) miljoonaa euroa
  •  Nettovelka/EBITDA 1,4x (1,2x)

RAMIRENTIN NÄKYMÄT VUODELLE 2015 ENNALLAAN

Ramirent arvioi markkinatilanteen pysyvän vaihtelevana vuonna 2015. Markkinatilanteen arvioidaan olevan haasteellinen erityisesti Suomen ja Norjan markkinoilla. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja EBITA-liiketulosprosentin olevan paikallisissa valuutoissa vuoden 2014 tasolla.

AVAINLUVUT

1–3/15 1–3/14 Muutos 1–12/14
(milj. EUR)
Liikevaihto 140,6 137,5 2,2 % 613,5
Käyttökate (EBITDA) 28,6 31,7 −9,7 % 167,9
Osuus liikevaihdosta, % 20,3 % 23,0 % 27,4 %
EBITA-liiketulos1) ilman kertaluonteisia eriä 4,1 7,1 −42,0 % 71,5
Osuus liikevaihdosta, % 2,9 % 5,2 % 11,7 %
EBITA-liiketulos 4,1 7,1 −42,0 % 65,8
Osuus liikevaihdosta, % 2,9 % 5,2 % 10,7 %
Liiketulos (EBIT) 2,0 5,4 −63,5 % 58,1
Osuus liikevaihdosta, % 1,4 % 3,9 % 9,5 %
Tulos ennen veroja (EBT) −0,2 3,2 −106,7 % 42,5
Osuus liikevaihdosta, % −0,2 % 2,3 % 6,9 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva
katsauskauden tulos
−0,0 2,6 −101,0 % 32,6
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) −0,00 0,02 −101,0 % 0,30
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 18,1 23,4 −22,7 % 144,6
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 12,9 % 17,0 % 23,6 %
Rahavirta investointien jälkeen 0,9 −5,1 118,0 % 21,8
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 520,3 545,1 −4,5 % 555,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %2) 12,9 % 13,9 % 12,2 %
Oman pääoman tuotto (ROE), %2) 9,7 % 13,6 % 9,4 %
Nettovelka 226,2 212,0 6,7 % 227,1
Nettovelka/EBITDA2) 1,4x 1,2x 15,7 % 1,4x
Nettovelkaantumisaste, % 77,7 % 64,2 % 69,9 %
Omavaraisuusaste, % 38,6 % 43,8 % 43,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 2 608 2 529 3,1 % 2 576

1) EBITA-liiketulos on liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
2) Rullaava 12 kuukautta

MAGNUS ROSÉN, RAMIRENTIN TOIMITUSJOHTAJA:

“Huolimatta haastavasta markkinatilanteesta kahdessa suuressa toimintamaassamme konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 5,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Ensimmäisen neljänneksen EBITA-liiketulos kuitenkin laski 4,1 (7,1) miljoonaan euroon eli 2,9 %:iin (5,2 %) liikevaihdosta. EBITA-liiketulokseen vaikutti negatiivisesti palveluliiketoiminnan osuuden kasvu, suurten ratkaisuprojektien aloituskustannukset, huolto- ja kunnossapitotoimintojen uudelleenjärjestelyt sekä hintapaine erityisesti Suomen ja Norjan konevuokrausmarkkinoilla. Palveluliiketoiminnan kasvattaminen on avainasemassa, kun haemme kestävää kannattavaa kasvua. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,9 % ja oman pääoman tuotto oli 9,7 %, kun taloudellinen tavoite on 18 %. Pidämme vuoden 2015 näkymät ennallaan.

Emme ole tyytyväisiä nykyiseen kannattavuustasoomme. Jatkoimme ensimmäisellä neljänneksellä tehokkuusohjelmamme implementointia ja operatiivisen toimintamallin kehittämistä koko konsernissa. Tehokkuustoimenpiteet jatkuvat vuonna 2015 ja kannattavuusparannuksen arvioidaan pääosin toteutuvan vuonna 2016 ja siitä eteenpäin.

Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Ruotsissa, jossa kasvua vauhditti kysyntä asunto- ja infrarakentamisessa. Huolimatta heikosta kysynnästä rakentamisen ja teollisuuden sektoreilla Suomen liikevaihto kasvoi hyvän aktiviteetin ansiosta Etelä-Suomen pienissä ja keskisuurissa projekteissa. Lisääntynyt hintapaine ja projektien kasvaneet käsittely- ja toimituskulut rasittivat kannattavuutta. Norjassa vaatimaton kysyntä talonrakentamisessa vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon. Toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat neljänneksellä. Lisäksi öljyn hinnan lasku vaikutti heikentävästi kysyntään Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa. Ensimmäisen neljänneksen markkina-aktiviteetti Tanskassa pysyi vakaana, mutta kireä kilpailutilanne ja epäsuotuisa myynnin jakauma vaikuttivat kannattavuuteen negatiivisesti. Baltian maissa liiketoiminnan vahva kehitys jatkui ja sitä ruokki suotuisa kysyntä pienten ja keskisuurten asiakkaiden keskuudessa. Europe Central -segmentissä saavutimme selvästi korkeamman EBITA-liiketuloksen edellisvuoteen verrattuna. Hyvä kehitys pohjautui suotuisaan kysyntään teollisuuden projekteissa Puolassa ja vahvaan liikevaihdon kasvuun Tšekin ja Slovakian liiketoiminnoissa. Korkea poliittinen ja makrotaloudellinen epävarmuus jatkui Fortrentin markkinoilla Venäjällä ja Ukrainassa.

Jatkoimme ensimmäisellä neljänneksellä tarjontamme kehittämistä ratkaisuissa ja palveluissa täyttääksemme More Than Machines -asiakaslupauksen. Ensimmäisen neljänneksen aikana solmimme useita vaativia kokonaisratkaisuprojekteja strategiamme mukaisesti. Suurin sopimus allekirjoitettiin AMF Fastigheterin kanssa kokonaisratkaisusta Urban Escape -projektissa, joka sisältää toimistoja, hotelleja, liiketiloja ja muita rakennuksia Tukholmassa. Kokonaisratkaisu sisältää vuokrakoneiden ja -laitteiden sekä palveluiden tarjoamisen projektin aikana. Sopimus jatkuu vuoteen 2018 asti ja tilaus on suuruudeltaan noin 40 miljoonaa euroa muodostuen toimituksista AMF Fastigheterille ja muille yhteistyökumppaneille.

Olemme sitoutuneita saavuttamaan kestävää kannattavaa kasvua pitämällä asiakkaan etusijalla NextRamirent-kehitysohjelman kautta. Pyrimme ylläpitämään liiketoiminnan joustavuutta hajautetun tuote-, asiakas-, osaamis-, ja maantieteellisen portfolion kautta. Lisäksi jatkamme One Company -rakenteen kehittämistä mittakaavaetujen ja synergiaetujen saavuttamiseksi. Jatkamme ulkoistusmahdollisuuksien ja yritysostojen tavoittelua vahvan taloudellisen aseman ansiosta.

MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2015

Ramirent arvioi markkinatilanteen olevan haasteellinen Suomen konevuokrausmarkkinoilla vuonna 2015. Rakennusteollisuuden maaliskuussa 2015 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan rakentamisen markkinoiden arvioidaan laskevan 0,5 % vuonna 2015.  Korjausrakentamisen kysynnän ennustetaan kasvavan ikääntyvän asuntokannan ja korjausrakentamiseen osoitettujen valtion tukien kasvun ansiosta. Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan heikkona asuntojen uudisrakentamisen sektorilla erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Konevuokrauspalveluiden kysynnän arvioidaan paranevan toimitilarakentamisessa tiettyjen suurten kauppakeskus- ja teollisuusprojektien aloitusten myötä. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) odottaa, että teollisuuden investoinnit kasvavat sekä tehdasteollisuudessa että energiasektorilla vuonna 2015.

Konevuokrausmarkkinoiden kysynnän arvioidaan paranevan Ruotsissa aktiviteetin kasvaessa kaikilla rakentamisen sektoreilla. Ruotsin rakennusteollisuuden (BI) maaliskuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Ruotsin rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 8,0 % vuonna 2015. Uusien asuntojen aloitusten odotetaan pysyvän korkealla tasolla erityisesti suurissa kaupungeissa jatkuvan asuntopulan takia. Toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan toimistojen ja kaupan alan rakentamisen kasvun tukemana. Hallituksen vuonna 2014 hyväksymä liikenneinfraohjelma tulee ruokkimaan infrarakentamisen aktiviteettia erityisesti Tukholman ja Göteborgin alueilla. Korjausrakentamisen odotetaan lisääntyvän myös vuonna 2015 kiinteistökannan jatkuvan kasvun ja ikääntymisen myötä. Konevuokrauspalveluiden kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana Ruotsin eri teollisuuden sektoreilla.

Ramirent arvioi markkinatilanteen olevan haasteellinen Norjan konevuokrausmarkkinoilla vuonna 2015 johtuen lisääntyneestä epävarmuudesta makrotaloudessa yhdistettynä öljyn hinnan laskuun. Prognosesenteretin maaliskuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 3,7 % vuonna 2015. Asuntorakentamisessa markkinatilanne on vakiintunut ja rakentamisen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla vuonna 2015. Sekä uudis- että korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan toimitilarakentamisen sektorilla pääasiassa julkisen sektorin projektien ansiosta. Infrarakentamisen kasvua tukevat Norjan hallituksen elvytystoimenpiteet ja useat tie-, rata- ja metroprojektit. Norjan öljy- ja kaasuteollisuuden keskusjärjestön mukaan öljy- ja kaasusteollisuuden investointien ennustetaan laskevan 11 % vuonna 2015.

Ramirent arvioi Tanskan markkinatilanteen säilyvän vakaana vuonna 2015. Tanskan rakennusteollisuuden (DB) helmikuussa 2015 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Tanskan rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 1,9 % vuonna 2015. Kysynnän korjausrakentamisessa ennustetaan heikkenevän selvästi tänä vuonna. Asuntojen uudisrakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana hyvän kysynnän johdosta suurissa kaupungeissa. Markkinoiden aktiviteetin odotetaan paranevan hieman toimitilarakentamisessa johtuen pääosin lisääntyneestä rakentamisesta koulutuksen ja terveydenhuollon sektoreilla. Useiden liikenneinfrastruktuuriin liittyvien projektien arvioidaan tukevan markkinatilannetta.

Ramirent arvioi kokonaiskysynnän Baltian konevuokrausmarkkinoilla säilyvän vakaana vuonna 2015. Euroconstructin marraskuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Baltian rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan hieman vuonna 2015. Virossa rakennusmarkkinoiden arvioidaan laskevan 4 % vuonna 2015. Rakennusprojektien odotetaan keskittyvän pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Viron alueelle. Latvian rakennusmarkkinoiden arvioidaan myös laskevan 4 % vuonna 2015. Asuntorakentamisen arvioidaan elpyvän, mutta toimitilarakentamisen ennustetaan laskevan vuonna 2015. Liettuassa rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1 % vuonna 2015. Kasvun moottoreina Liettuassa toimivat lisääntyvä asuntorakentaminen ja korjausrakentamisen korkea aktiviteetti. EU-rahoitteisten projektien arvioidaan ruokkivan  aktiviteettia Baltian infra- ja korjausrakentamisen markkinoilla vuoden toisella puoliskolla. Öljyn hinnan laskulla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus energiasektorin projekteihin.

Ramirent arvioi konevuokrauspalveluiden kysynnän olevan Venäjällä vaatimatonta vuonna 2015. Öljyn hinnan lasku vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja rakentamiseen. Myös ruplan ja Venäjän rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat talouskasvua Venäjällä. Merkittävä lähiaikojen riski on edelleen Ukrainan kriisin pitkittyminen ja laajentuminen. Euroconstructin marraskuussa 2014 julkaiseman ennusteen mukaan Venäjän rakennusmarkkinat supistuvat noin kaksi prosenttia vuonna 2015. Talonrakentamisen ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla suurten projektien tukemana, mutta infrarakentamisen arvioidaan laskevan selvästi.  Ukrainassa rakennusmarkkinoiden suhdannetilanne on heikentynyt merkittävästi ja markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haasteellisena  koko vuoden 2015 ajan.

Ramirent arvioi kokonaiskysynnän Europe Central -segmentin konevuokrausmarkkinoilla paranevan vuonna 2015. Euroconstructin marraskuussa 2014 julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Puolan rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan 7,1 % vuonna 2015. pääosin EU:n rahoittamat infrastruktuuriprojektit toimivat kasvun moottorina rakentamisen sektorilla. Markkinatilanteen arvioidaan olevan suotuisa asuntorakentamisessa uusien asuntoaloitusten kasvun myötä. Rakentamisen aktiviteetin arvioidaan jatkavan elpymistään toimitilarakentamisessa teollisuusrakentamisen tukemana. Markkinatilanteen odotetaan pysyvän vakaana korjausrakentamisessa. Korkean projektiaktiviteetin energia- ja muilla teollisuuden sektoreilla arvioidaan vauhdittavan konevuokrauspalveluiden kysyntää. Tšekin tasavallassa rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 2,5 % vuonna 2015. Slovakian rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 1,8 % vuonna 2015.


Ramirent_Osavuosikatsaus_Q1_2015_FI_WEB.pdf

Empowerille E.On:in kokonaistoimitussopimus ukkosköysien asentamisesta

Empower AB on solminut merkittävän sopimuksen E.On Elnät Sverige AB:n kanssa. Sopimuksen mukaan Empower suunnittelee, asentaa ja rakentaa 90 kilometriä pitkän valokuitu-ukkosköyden (OPGW) Ruotsin eteläosassa sijaitsevien Nassjön ja Alvestan kuntien välille. Ukkosköysien asennukseen kaikkine laitteineen sisältyy lähes 500 pylvästä.

“Olemme tyytyväisiä saadessamme E.On:in uudeksi asiakkaaksemme, sillä projekti on avaus yhteen strategiseen kasvualueeseemme Ruotsissa. Pääsemme hyödyntämään kaikkia Empowerin tärkeimpiä vahvuuksia: noudatamme tiukimpia ympäristö-, työturvallisuus- ja laatustandardeja sekä kehitämme uusia työtapoja, joilla varmistamme projektin kustannustehokkaan ja modernin toteuttamisen”, toteaa Empowerin Sähköverkkodivisioonasta vastaava Timo Kiiveri (President).

Projekti kestää noin neljä kuukautta ja se alkaa kesäkuussa 2015.

Caverion ja AstraZeneca jatkavat palvelusopimusta Ruotsissa

Caverion ja maailmanlaajuinen biofarmasiayritys AstraZeneca ovat allekirjoittaneet kaksivuotisen jatkopalvelusopimuksen Ruotsissa. Jatkettu sopimus sisältää teknisen huollon ja kunnossapidon, palveluiden johtamisen sekä asiantuntijapalvelut AstraZenecan tutkimus- ja tuotantolaitoksilla Ruotsin Mölndalissa ja Södertäljessa. Sopimus kattaa lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys- sekä sähköistysjärjestelmät. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Nykyinen sopimus solmittiin vuonna 2012. Jatkosopimus alkaa lokakuussa 2015 ja jatkuu syyskuuhun 2017. Mölndalin ja Södertäljen laitosten yhteenlaskettu pinta-ala on 835 000 m2, ja niissä työskentelee kaikkiaan 70 caverionilaista.

”Olemme iloisia tästä luottamuksen osoituksesta ja siitä, että saamme jatkaa kahden maailman johtavan farmaseuttisen laitoksen kunnossapitoa ja kehittämistä. Seuraavan kahden vuoden aikana toivomme syventävämme jo entisestään hyvää kumppanuuttamme AstraZenecan kanssa”, toteaa Key Account Manager Lars Andreasson Caverionin Ruotsin divisioonasta.

AstraZeneca kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Inwido jatkaa investointeja ikkunatuotantoon Suomessa – Uusi lasinleikkauslinja avattiin Ruoveden tehtaalla

7da042a6-a235-438d-bbb0-35900935130f-main_image

Projektipäällikkö Mika Pystylä ja operatiivinen johtaja Antti Vuonokari (oikealla). Kuvaaja Toni Kalliomäki.

Pohjoismaiden suurin ikkuna- ja ovivalmistaja Inwido käynnisti Ruoveden tehtaallaan uuden lasinleikkauslinjan keskiviikkona (6.5.). Tehdasta on talven aikana laajennettu hallilla, jossa uusi linja palvelee erityisesti Pihla-ikkunoiden tuotantoa.

– Olemme viime vuosien tapaan jatkaneet investointejamme kolmeen tehtaaseemme Suomessa. Tänä vuonna on jo ehditty avata Haapajärven tehtaalla uusi ikkunapuitteiden tuotantolinja sekä Kannuksen tehtaalla rakennusteollisuutta palveleva osaamiskeskus, sanoo Inwido Finland Oy:n operatiivinen johtaja Antti Vuonokari.

Hän kertoo konsernin luottavan suomalaiseen tuotanto-osaamiseen, ja näytöt niin tehokkuudesta kuin korkeasta laadusta on noteerattu pääkonttorissa. Modernit tehtaat ja kolme vahvaa tuotemerkkiä tarjoavat hyvän pohjan kasvulle.

e31539f8-4475-43e7-944c-fef4fb9fbb29

Pihla-ikkunoiden tuotantoa. KuvaajaToni Kalliomäki.

Nopeutta ja joustavuutta toimituksiin

Ruoveden tehdas valmistaa suurimman osan yhtiön Pihla-ikkunoista, ja oma lasinleikkauslinjalla on Vuonokarin mukaan tärkeä palveltaessa eri myyntikanavia.

– Laajennamme parhaillaan itsenäisten Pihla-jälleenmyyjien verkostoa, joka täydentää nykyistä rautakauppakanavaa ja suoraa projektimyyntiämme. Kun ulkolasit leikataan tuotannon yhteydessä, vältetään lasien turhat välikuljetukset lastaamisine ja purkamisineen. Ikkunoiden toimitusajat lyhenevät sekä joustavuus ja toimitusvarmuus paranevat, mikä tarjoaa kilpailuetua jälleenmyyjillemme.

Inwido Finland on alansa markkinajohtaja ja Ruoveden tehdas on sen suurin tuotantoyksikkö Suomessa työllistäen noin 200 työntekijää.

Empowerille Fingridin Vajukosken sähköaseman urakointi

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja Empower -konsernin Sähköverkkodivisioona (Empower PN Oy) ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Fingridin Sodankylässä sijaitsevan Vajukosken 220/110/20 kV sähköaseman laajennuksen toteutuksesta. Sopimuksen arvo on noin kuusi miljoonaa euroa. Urakka sisältää uuden 220/110/20 kV -muunnon rakentamisen ja 110 kV-kytkinlaitokselle toisen pääkiskon rakentamisen.

Suomen sähkönsiirtoverkossa on meneillään mittava investointiohjelma. Fingrid rakentaa kuluvan vuosikymmenen aikana noin 2500 kilometriä lisää voimajohtoja sekä toistakymmentä uutta kantaverkon sähköasemaa. Investointiohjelma mahdollistaa tulevaisuuden uudet energiaratkaisut Suomessa. Vajukosken sähköasema on alueellisesti merkittävä, koska asemaan liittyy vesivoimalaitoksia sekä kaivosteollisuutta. Vajukosken asemalta on yhteys Ivalon sähköaseman kautta myös Norjan kantaverkkoon.

Hankkeen rakennustyöt alkavat toukokuussa 2015. Sähköaseman laajennetut osat otetaan käyttöön vaiheittain siten, että hanke on kokonaisuudessaan valmis vuoden 2016 alkukesästä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyömme laajenemisesta Fingridin kanssa. Empower on jälleen mukana rakentamassa älykästä infrastruktuuria Suomeen”, toteaa Timo Kiiveri, Empowerin Sähköverkkodivisioonasta (Empower PN Oy).

PEIKKO TOIMITTAA 4,5 KILOMETRIÄ DELTAPALKKEJA KAHTEEN TOIMISTORAKENNUSHANKKEESEEN PUOLASSA

Peikko Groupin puolalainen tytäryhtiö Peikko Polska Sp. Z o.o. on saanut merkittävät tilaukset Puolasta. Peikko toimittaa kahteen suureen toimistorakennushankkeeseen Puolan Varsovassa ja Wroclawissa yhteensä 4,5 kilometriä Deltapalkkeja. Molempien kohteiden hankekehittäjä on Vastint Poland, joka on osa Inter IKEA Property Divisionia. Molempiin kohteisiin haetaan LEED Platinum -sertifiointia. 

Ensimmäinen vaihe suuresta Business Garden -projektista Wroclawissa käsittää kolme rakennusta, joissa on yhteensä 37 000 m2 vuokrattavaa toimistotilaa. Kun projektin muut vaiheet ovat valmiita, tulee koko Business Gardenissa olemaan 110 000 m2 vuokrattavaa tilaa toimisto- ja palvelukäyttöön. Deltapalkki-toimitukset ajoittuvat touko- ja syyskuun 2015 välille. Kokonaisuudessaan kohde valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä ja sen rakentamisesta vastaa Budimex S.A. 

Varsovan projekti on toinen vaihe suurta Business Garden -hanketta. Se käsittää viisi uutta toimistorakennusta sekä tiloja vähittäiskaupalle, yhteensä 56 000 m2 vuokrattavaa tilaa. Deltapalkki-toimitukset ovat käynnistyneet huhtikuussa ja ne jatkuva syykuuhun 2015 asti. Kohde valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä ja sen rakentamisesta vastaa Hochtief Polska S.A. 

“Peikko on ollut mukana Business Garden -hankkeiden suunnittelussa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Näissä hankkeissa Deltapalkin edut ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi. Deltapalkki mahdollistaa avoimet ja muuntojoustavat tilat sekä helpot ja nopeat LVIS-asennukset” kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen. 

A-Insinöörien toiminta Kuopiossa käynnistyy odotettua nopeammin

A-Insinöörien rekrytointikampanja toimiston perustamista varten Kuopion talousalueelle käynnistettiin helmikuun lopussa. Rekrytointi onnistui hyvin ja toiminta Kuopiossa on alkanut uuden yksikönjohtajan johdolla. – A-Insinöörien tulo alueelle tuo asiakkaille mahdollisuuden saada laajempi ja laadullisesti erinomainen tarjonta rakennesuunnittelussa ja rakennuttamisessa sekä monialaisissa konsultoinnin palveluissa suomalaiselta osaajalta, kertoo A-Insinöörien Kuopion tuore yksikönjohtaja Esa Suomalainen.

Rekrytointiprosessi yllätti positiivisesti A-Insinöörien hallituksen puheenjohtaja Heikki Käkösen.

– Saimme kaikkiaan yli 80 hakemusta, joiden perusteella olemme tähän mennessä rekrytoineet yksikönjohtajan ja kaksi rakennesuunnittelijaa. Tulemme tämän vuoden aikana palkkaamaan vielä lisää ammattitaitoisia, asiasta innostuneita tekijöitä, Käkönen kertoo.

A-Insinöörien Kuopion toimistossa on yksikönjohtajana aloittanut 4.5.2015 Esa Suomalainen. Tehtävässään hän vastaa Kuopion yksikön käynnistämisestä, kehittämisestä ja tuloksesta. Esa Suomalainen haluaa olla aktiivinen alan kehittäjä ja Kuopion talousalueen rakentamisen edistäjä.

– Koen, että alan yrityksien toimintatavoissa ja -malleissa on vielä paljon kehitettävää ja se tulee uudistumaan uusien sukupolvien ja teknologioiden nostaessa päätään. Samoin monialaisten ja monipuolisten projektien kehittämistä tarvitaan, jotta asiakkaat saavat palvelun mahdollisimman helposti ja haluamassaan laajuudessa, Suomalainen kuvailee.

Rakennesuunnittelijoina Kuopion toimistossa on aloittanut DI Markus Myllynen ja 18.5. aloittaa RI (AMK) Tuomas Malinen. Myllysen erikoisalaa on erityisesti matematiikka sekä FEM-mallinnusohjelmistot ja paikalla valetut betonirakenteet. Malinen on vastaavasti erikoistunut erityisesti puurakenteisiin ja puukerrostalojen suunnitteluun.

– Heti näin toimintamme käynnistymisestä lähtien meillä on mahdollista käyttää koko A-Insinöörien leveitä hartioita kuitenkaan menettämättä paikallista ketterän ja palvelevan yrityksen toimintamallia pienempiinkin toimeksiantoihin. Pääsen luomaan alueelle kestäviä asiakas- ja henkilöstösuhteita varmistaen näin toiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden. Tulen ja tulemme yhdessä yksikön kanssa luomaan ja rakentamaan paikkakunnan ja alueen historiaa suomalaisin ja paikallisin voimin, Suomalainen kuvailee tuntojaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman

2015-05-05 19_22_22-FeedDemon Pro 4.5

Helsingin Myllypuroon rakennetaan uusi 6000 korkeakouluopiskelijan kampus Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kampuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 5. toukokuuta.

Päätös sisälsi ponnen riittävien opiskelijaterveydenhuollon tilojen sisällyttämisestä kampussuunnitelmaan.

“Päätös on merkittävä ja ratkaiseva askel kohti Metropolian neljän kampuksen kokonaisuutta. Myllypuroon tulee kampus, joka tarjoaa modernit oppimisympäristöt opiskelijoillemme ja sykkii uutta elinvoimaa alueelle. Olemme Metropoliassa päätöksestä hyvin iloisia. Kyseessä on vuosien valmistelutyö, joka nyt konkretisoituu”, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo.

Osin metroradan päälle rakennettava kampus sijaitsee välittömästi Kehä I:n Myllypuron liittymän pohjoispuolella sekä Myllypuron metroaseman ja Liikuntamyllyn eteläpuolella.

Metropolian suurimmalle kampukselle Myllypuroon sijoittuvat korkeakoulun rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan toiminnot sekä korkeakoulun johto ja yhteiset keskitetyt palvelut. Henkilöstöä kampukselle siirtyy noin 500.

Esteettömäksi rakennettavan kampuksen huoneistopinta-ala on noin 42 000 htm². Kampuksen rakentamisen on suunniteltu alkavan 2016 ja työn valmistuvan 2019.

Myllypuron kampushankkeen enintään 165 miljoonan euron rakennuskustannuksista ja toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin omistukseen vuoden 2015 aikana perustettava kiinteistöyhtiö. Perusrahoituksen muodostavat Metropolialta vapautuvien tilojen myyntitulot. Metropolia maksaa vuokralaisena peruspääomavuokraa, jolla katetaan kiinteistöyhtiölle hankkeesta aiheutuvat lainakulut.

Valtuuston päätöksen jälkeen Tilakeskus jatkaa hankkeen suunnittelua.

Kohti neljää kampusta

“Toteutussuunnittelun tulisi käynnistyä saman tien, jotta kampushankkeen suunniteltu aikataulu voi toteutua”, projektijohtaja Seija Ristimäki Metropoliasta sanoo.

Myllypuron kampuksen toteutuminen on tärkeä osa Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintojen keskittämistä 20 toimipisteestä neljälle kampukselle vaiheittain 2017-2019. Muut kampukset sijaitsevat Helsingin Arabianrannassa, Espoon Leppävaarassa ja Vantaan Myyrmäessä.

Linkki päätökseen

www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja

Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma

Pohjola-talon toimistorakennusten tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja

26d9ba80-6218-4b02-a7ce-f82b9adf771b-main_image

Pohjola-talon etupiha viitesuunnitelman havainnekuvassa. Kuva: JKMM Architects

Vakuutusyhtiö Pohjolan entisen pääkonttorin tontille suunnitellaan seitsemää tornimaista asuinkerrostaloa sekä kahta pienempää kerrostaloa. Uusia asuntoja tulisi noin 900 asukkaalle. Tontille on mahdollista sijoittaa myös päiväkoti ja tiloja muille palveluille.

Munkkivuoressa Lapinmäentie 1:ssä sijaitsevalle tontille on valmistunut asemakaavaluonnos, joka mahdollistaa muutoksen.

Kaavaluonnoksessa suurin osa uudesta rakentamisesta sijoittuu purettavien toimistorakennusten tilalle Huopalahdentien varteen. Korkein asuinkerrostalo on 16-kerroksinen. Vähintään puolet suunnitelluista asunnoista on yli 80 neliön kokoisia perheasuntoja.

Toimistorakennuksen näkyvin osa, A-torni on kaavassa suojeltu ja se säilyy liike- ja toimitilana. Myös piha-alue Lapinmäentien puolella on merkitty suojeltavaksi. Korttelin keskelle muodostuu uusi yhteinen piha-alue. Tontin pohjoisosaan rakennuksen jalustaan on varattu tilaa päiväkodille. Pysäköinti sijoittuu nykyisiin maanalaisiin tiloihin. Ajoyhteydet tontille säilyvät pääosin nykyisellään.

Tontin muutoksesta järjestettiin keväällä 2014 arkkitehtikilpailu, jonka voitti Arkkitehtitoimisto JKMM ehdotuksellaan Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi valmistelua ohjaavat suunnitteluperiaatteet tammikuussa 2015. Kaavaa on valmisteltu näiden perusteella.

Luonnoksesta saatavan palautteen pohjalta valmistellaan asemakaavan muutosehdotus, joka on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2015.

Kaavan valmistelija on tavattavissa tiistaina 12.5. klo 15–18 Munkkivuoren ostoskeskuksen ala-aulassa (Raumantie 1) Tapahtuma Facebookissa

Asemakaavaluonnos ja valmisteluaineistoa on esillä 5.5.–4.6.2015 mm. Munkkiniemen kirjastossa (Riihitie 22), info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2) sekä verkossa www.hel.fi/suunnitelmat. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 5.6.2015 Helsingin kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi).