Lakea käynnistää Omaksi-asuntotuotannon Riihimäellä

Lakean kehittämä kohtuuhintainen asuntotuotantomalli Omaksi otetaan käyttöön nyt Riihimäellä. Prismakeskuksen ja rautatieaseman läheisyyteen nousee 30 huoneiston kohde. Kaupungin valtuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan tontin myymisestä Lakealle.

Lakean Omaksi-asunto on aluksi vuokra-asunto, jonka asukas voi halutessaan lunastaa 20 vuoden kuluttua itselleen. Asukas maksaa sisään muuttaessaan asunnosta 7 prosentin omarahoitusosuuden ja loppurahoitus on valtion takaamaa yhtiölainaa eli järjestelmä on asukkaalle riskitön rahoitusvaihtoehto. Asukas maksaa vuokrassaan lainan lyhennyksiä, mikä kerryttää joka kuukausi omaisuutta hänelle itselleen.

– Tämä on uusi asuntosäästämisen muoto. Riskittömäksi sijoituksen tekee se, että asukkaan ei itse tarvitse ottaa isoa velkaa hoidettavakseen, vaan yhtiö huolehtii rahoituksesta. Asukas voi myös koska tahansa luopua asunnosta ja saa säästöosuuden itselle myydessään vuokraoikeuden markkinahintaan tai yhtiön lunastaessa asunnon, kertoo Lakea Oy:n toimitusjohtaja Keijo Ullakko.

Valtion takaus yhtiölainalle velvoittaa Lakean pitämään asunnot vuokra-asuntoina 20 vuoden ajan eli vasta sitten asukas voi lunastaa asunnon itselle kokonaan. Asunnot rahoitetaan kuitenkin vapaarahoitteisesti, joten niissä ei ole mitään muita rajoitteita.

– Olemme kehittäneet rahoitusmuodon yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa. Halusimme luoda järjestelmän, jonka avulla pystymme tuottamaan kohtuuhintaisia asuntoja markkinoille mahdollisimman paljon juuri nyt, kun muunlainen asuntotuotanto on vähäistä, toteaa Ullakko.

Piikinmäen alueelle, Peltokuja 3:een nousevan talon ennakkomarkkinointi aloitetaan helmikuussa ja rakentaminen syksyllä. Kohteeseen on suunniteltu toteutettavaksi 30 asuntoa kaksioista viiden huoneen, keittiön ja saunan perheasuntoihin.

A-talo tulee olemaan nelikerroksinen talo ja B-talo kaksikerroksinen rivitalo. Lisäksi kohteeseen rakennetaan autokatos. Rakennukset ovat betonirunkoisia ja kohteet liitetään kaukolämpöverkkoon.

– Tämä on Lakean avaus Riihimäellä ja on hienoa, että pääsemme aloittamaan näin hyvältä paikalta kaupungin keskustassa. Uskon, että riihimäkeläiset ottavat innokkaasti vastaan tämän kohtuuhintaisen asuntotuotteen, jollaisia kaivattaisiin pääkaupunkiseudulle enemmänkin. Etsimme koko ajan lisää tämänkaltaisia tontteja koko Etelä-Suomen alueelta, kertoo projektipäällikkö Juha Kuusiniemi, joka työskentelee Lakean uudessa Riihimäen toimipisteessä osoitteessa Maisterinkatu 15.

Medisiina D -uudisrakennus Turun Kupittaan kampusalueelle

meidisiinad_ulkohavainne

Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Turun ammattikorkeakoulu ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) saavat uudet opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilat Turun Kupittaan kampusalueelle. Uudisrakennuksen bruttoalaksi tulee 26 470 brm2. Kohteen rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennustyöt alkavat alustavan aikataulun mukaan elokuussa 2015 ja valmistuvat kesällä 2018.

Medisiina D -rakennus rakennetaan osoitteeseen Kiinamyllynkatu 10. Rakennuspaikka rajoittuu etelässä kaupungin katualueeseen, lännessä ja pohjoisessa Tyksin sairaala-alueeseen ja idässä Helsingin valtatiehen ja rata-alueeseen. Paikka on erittäin keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin toimintojen keskittymä.

Medisiina D tulee Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun ammattikorkeakoulun sekä THL:n yhteiskäyttöön. Turun kaupungin tavoitteena on kehittää Kupittaan alueesta vetovoimainen ja haluttu innovaatioympäristö yrityksille ja yhteisöille sekä koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Medisiina D -rakennus vastaa hyvin näihin tavoitteisiin ja yhdistää innovatiivisesti eri toimijoita saman katon alle.

Tilaratkaisuissa pyritään tilojen monikäyttöisyyteen ja joustavuuteen. Näin tuetaan yhteistä toimintaa, mahdollistetaan yhteisten palvelujen järjestämistä sekä varmistetaan tilojen korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus.

medisiinad_havainnekuva-aulasta

Medisiina D:ssä pyritään kestävän kehityksen mukaisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin sekä materiaaleihin. Näin pyritään takaamaan myös käyttökustannusten kannalta edulliset ratkaisut. Hankkeelle haetaan BREEAM Bespoke-ympäristösertifikaatti ja tavoitteeksi on hankesuunnittelun aikana asetettu sertifikaatin taso Very Good.

–       Suunniteltu ratkaisu tuo erittäin paljon uusia ulottuvuuksia ja tilaa synergialle. Kohteessa päästään maksimaalisesti hyödyntämään yhteistoimintaa. Tämä rakennus tulee mahdollistamaan tiiviin yhteistoiminnan usean eri toimijan välillä ja vastaa näin ollen erittäin hyvin myös kestävän kehityksen rakentamisen periaatteisiin, sanoo asiakkuus- ja kampuskehitysjohtaja Juha Uotila Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä.

–       Uudisrakennushanke on merkittävä koko alueelle näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tavoitteena on ajanmukainen, joustava ja kohtuuhintainen ratkaisu. Rakennukseen muuttaa myös muita alueen terveydenhuollon toimijoita, mikä varmasti tuottaa uutta yhteistyötä ja synergiaetuja, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Medisiina D sekä VSSHP:n uusi T3-sairaala asettuvat T- ja A-sairaaloiden väliin muodostaen Tyksin Kantasairaalan alueelle tiiviin toimivan kampuksen. Medisiina D sijoittuu sairaalatoimintojen keskiöön luoden uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön opetuksen, tutkimuksen ja diagnostiikan osalta.

Sairaanhoitopiiristä Medisiina D:ssä ovat mukana Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueista Tykslab, Patologia, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus, Varsinais-Suomen välinehuoltokeskus sekä Tyks Mikrobiologia ja genetiikka. Tyks-Sapa keskittää Medisiina D:hen nykyisin hajallaan olevia laboratoriotoimintojaan. Rakennukseen on suunniteltu myös sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston yhteisiä toimintoja, kuten Auria Biopankki ja perusteilla olevan Tyksin erityisvastuualueen laajuisen Syöpäkeskuksen toimintoja. T3-sairaalan erikoisalojen opetustilat on suunniteltu yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteiskäyttöisiksi Medisiina D:ssä.

–      Medisiina D:n toiminnallisessa suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota yhteisten toimintojen synergiaan sekä laboratorioprosessien sujuvuuteen. Sairaanhoidollisten palveluiden toiminnan sujuvoittamisella on laajoja vaikutuksia koko Tyksin Kantasairaalan toimintaan. T3- ja Medisiina D -hankkeet yhdessä mahdollistavat tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden syntymisen Kantasairaalan alueelle sekä yhteistyön kehittämisen muiden organisaatioiden kanssa, toteaa Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimitusjohtaja Hanna Mäkäräinen.

–      Medisiina D tulee tehostamaan korkeakoulujen yhteistä tilankäyttöä ja muodostaa uudenlaisia toimivia oppimisympäristöjä. Suunnittelussa on hyvässä yhteishengessä etsitty yhtymäkohtia eri toiminnoissa ja siten onnistuttu jakamaan tilan käyttökustannuksia. Medisiina D:hen siirtyy terveyden ja hyvinvoinnin erityisopetustilat nykyisestä Ruiskadun kiinteistöstä. Kaikki tilat, jotka Turun ammattikorkeakoululle on Medisiina D:hen suunniteltu, ovatkin yhteisessä käytössä sekä Turun yliopiston tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, toteaa Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

–       THL:lle Medisiina D tarjoaa mahdollisuuden paitsi järjestää ja keskittää Turussa olevat toimintansa uusiin ja nykyaikaisiin toimitiloihin, myös entistä paremmat mahdollisuudet yhteistoimintaan läheisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto tukeutuvat toiminnallisesti vahvasti toisiinsa. THL hyötyy yliopiston tutkimus- ja opetustoiminnasta, ja yliopisto hyötyy THL:n n tutkimus- ja asiantuntijatoiminnasta sekä tutkimus- ja näyteaineistoista. THL:n vahvana yhteistyökumppanina toimitilajärjestelyissä toimii Senaatti-kiinteistöt, sanoo THL:n palvelujohtaja Mikko Nissinen

Peab rakentaa S-marketin Espoon Saunalahteen

Peab on allekirjoittanut urakkasopimuksen HOK Elannon kanssa S-marketin rakentamisesta Espoon Saunalahteen. Rakentaminen on käynnistynyt ja kohde valmistuu kuluvan vuoden 2015 lopussa. Kohde on jo toinen HOK Elannolle rakennettava S-market. Edellinen luovutettiin tilaajalle 16.1.2015

Saunalahden kohde on kaksikerroksinen rakennus, jossa myymälätilat sijoittuvat maanpäälliseen kerrokseen. Kohteeseen tehdään myös yksikerroksinen pysäköintilaitos myymäläkerroksen alle. Lisäksi kohteeseen tehdään kivetty torialue sekä kattamatonta pysäköintialuetta ja osittain katettu huoltopiha.

Saunalahti on Espoon uusimpia kerrostaloalueita läntisessä Espoossa Kummelivuoren alueella Länsiväylän pohjoispuolella. Alueella ei toistaiseksi ole kauppapalveluita, vaikka asukkaita alueella on jo yli 3000. Alueen väkiluvun odotetaan vähintään tuplaantuvan lähivuosina.

Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamon suunnittelijat valittu

Tampereen Vesi pyysi loppuvuodesta 2014 tarjouksia Pirkanmaan keskuspuhdistamon sekä puhdistamon siirto- ja purkulinjojen toteutussuunnitelman laatimisesta.

Hankinta jaettiin neljään osatehtävään, joihin valittiin 26.1.2015 seuraavat yritykset:

· Osatehtävä 1, Kalliopuhdistamon ja lietteenkäsittelyn yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelu, Konsortio Ramboll Finland Oy ja Saanio & Riekkola Oy

· Osatehtävä 2, Siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelu, Konsortio Ramboll Finland Oy ja Saanio & Riekkola Oy.

· Osatehtävä 3, Puhdistamon kalliorakenteiden suunnittelu, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

· Osatehtävä 4, pääsuunnittelijan tehtävät suunnitteluvaiheessa, Konsortio FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Pöyry Oy

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus osatehtäväkohtaisin arviointiperustein. Suunnitelmat laaditaan helmikuussa 2011 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta ja työssä otetaan huomioon marraskuussa 2012 valmistuneen YVA-selostuksen aiheuttamat muutostarpeet toteutukseen sekä yleissuunnitelmissa todetut lisäselvitystarpeet. Hankinta tehtiin neuvottelumenettelyllä (perustuu lakiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (17.6.2011/700) 24 §). Hankinnan arvo on noin 5 miljoonaa euroa.

Suunnitelmien aikataulu osatehtäviin 1, 2 ja 3 sisältyvän yleissuunnitelman tarkistuksen osalta on kesäkuun 2015 loppuun mennessä ja koko työn osalta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Suunnitelmien mukaan seudullinen keskusjätevedenpuhdistamo valmistuu 2020-luvun alkuvuosina. Nykyisen yleissuunnitelman mukainen hankkeen kustannusarvio on 257 miljoonaa euroa. Siitä itse puhdistamon osuus on 194 miljoonaa euroa sekä jäteveden siirto- ja purkulinjojen osuus 63 miljoonaa euroa. Keskuspuhdistamohankkeessa on mukana kuusi kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, joiden jätevesistä käsitellään jo nykyään 96 prosenttia Tampereella.

 

Rakennusala jatkaa turvallisuuteen satsaamista ja järjestää taas työturvallisuusviikon

Rakentajat järjestävät koko alaa koskevan toisen yhteisen työturvallisuusviikon 18. – 22.5.2015. Viikkoa vietetään tänäkin vuonna teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”.

Turvallisuuteen satsaaminen kannattaa rakennusyrityksissä. Monissa yrityksissä on jo saavutettu hyviä tuloksia ja työtapaturmien määrä saatu laskuun. Tämä kävi selvästi ilmi myös viime keväänä järjestetyn ensimmäisen työturvallisuusviikon aikana. Hyvää käytäntöä halutaan jatkaa ja turvallisuusajattelua levittää kaikenkokoisiin yrityksiin.

Keskijohto avainasemassa

Monttumaanantai, tuotetiistai, telinetorstai, seminaarit ja erilaiset tapahtumat tahdittavat turvallisuusviikkoa. Viikon aikana vieraillaan ristiin eri yritysten työpaikoilla tekemässä turvallisuushavaintoja. Työmaakierroksille kutsutaan mukaan myös rakennuttajan edustajia ja suunnittelijoita. Seminaareissa kuullaan aliurakoitsijoiden, rakennuttajien ja suunnittelijoiden ääntä.

Tänä vuonna nostetaan esiin yritysten keskijohdon rooli työturvallisuuden parantamisessa. Samalla halutaan saada pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat yhdessä miettimään turvallisia toimintatapoja. Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia ja edellyttää jokaisen sitoutumista.

”Myös yrityksen keskijohdon tulee mieltää työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat taloudelliset menetykset ja näiden henkilöstölle aiheuttamat kärsimykset.  Tapaturmien väheneminen ei vain lisää työhyvinvointia, vaan parantaa myös yrityksen taloudellista tulosta. Myös yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuva kustannus pienenee”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Kahden kerroksen rakennusyrityksiä

Rakennusalalla on muodostunut selkeä jako hyvin ja huonosti työturvallisuuttaan hoitaviin yrityksiin. Rakennusteollisuus RT seuraa tarkasti omien jäsenyritystensä työtapaturmia. Kuukausittain tehtävässä tapaturmakyselyssä jäsenyritysten tapaturmataajuus, eli työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden, on ollut noin 20. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko rakennusalalla on noin 70.

Rakentamisen turvallisuus ei parane kuin kaikkien yhteistyöllä. Siitä koko alan yhteinen turvallisuusviikkokin haluaa kertoa. Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on vähentää tapaturmia 30 prosenttia joka vuosi.

Rakennusalan Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikon järjestää Rakennusteollisuus RT sekä yhteistyökumppanit Rakennusliitto, Rakli, SKOL, PRO ja viranomaistahot.

SWECO: Telakka-alueen muodonmuutos

mtxrfuhggkase1zwlrmr

Turun Wärtsilän telakka-alue Aurajokisuulla muuttuu tasokkaaksi asuinalueeksi, jossa moderni arkkitehtuuri yhdistyy vanhaan teollisuushenkeen. Sweco Rakennetekniikka vastaa yhdeksän asuntorakennuksen rakenne- ja elementtisuunnittelusta eri rakennuttajille.

– Asuinrakentamiseen erikoistunut osastomme vastaa rakenne- ja elementtisuunnittelusta, mikä helpottaa niiden yhteensovittamista. Tilaaja saa mahdollisimman edullisen ja yhteen sovitetun paketin, kun yksi toimisto suunnittelee alusta loppuun asti, toteaa Sweco Rakennetekniikan Mikko Sirén.

Tietomalleihin pohjautuva suunnittelu on helpottanut suunnitelmien yhteensovittamista, tiedonkulkua ja rakentamisprosessia.

– Kun vanhalle telakka-alueelle rakennetaan, vastaan tulee arvaamattomia tilanteita. Tietomallien avulla olemme voineet tehdä muutoksia ja tarkennuksia suunnitelmiin nopeasti, Sirén sanoo.

– Uudisrakennusten lisäksi Telakkarannan alueelle rakennetaan vanhan konepajarakennuksen sisään 7-kerroksinen loft-tyyppinen asuinrakennus. Tässä kohteessa lisähaasteena on vanhan rakennuksen uudelleenperustaminen ja uudisosan rakennusrungon perustaminen osittain vanhojen raskaiden koneperustusten läpi. Toisaalta vanhojen rakennusten perustustenvahvistusten suunnittelu onkin eräs toimistomme erikoisosaamisalue, Sirén kertoo.

Sweco Rakennetekniikan Turun yksiköllä on pitkä ja vahva kokemus varsinkin asuntorakennusten suunnittelusta. Yksikkö suunnittelee rakenteet ja elementit myös toiseen merkittävään, turkulaiseen aluerakennuskohteeseen, Kupittaanpuistoon, jonne valmistuu  kaikkiaan kymmenen asuinkerrostaloa keskustan tuntumaan.

YIT: Lähes tuhat nimiehdotusta – Turun uuden asuinalueen nimeksi Fabriikki

m20mch6kgnshltq8mxff

YIT etsi kilpailulla nimeä aikaisemmin VR:n konepaja-alueena tunnetulle uudelle asuinalueelle Turussa. Nimikilpailu herätti suurta kiinnostusta yleisössä. Lähes tuhannen ehdotuksen joukosta asuinalueen nimeksi valittiin Fabriikki.

”Nimikilpailun saama suosio yllätti meidät ja haluamme kiittää kaikkia osallistuneita. Saimme lukuisia varteenotettavia ja hyvin perusteltuja ehdotuksia, mikä osoittaa, että sekä alue että mahdollisuus vaikuttaa sen tulevaan nimeen kiinnostivat ihmisiä. Koemme, että valitussa nimessä heijastuu sopivasti turkulaisuus ja alueen historia luoden samalla mahdollisuuden uudelle kasvulle ja kehitykselle”, toteaa YIT:n Talonrakennus Lounais-Suomen aluejohtaja Jyrki Meri.

Alueelle ehdotettiin kaikkiaan yli 600 eri nimeä. Fabriikin lisäksi suosituimpien nimien joukossa olivat mm. Ratamo, Konepaja, Pajala, Veturi ja Takomo.

Fabriikki on Turun keskustan kupeeseen rakennettava uusi asuinalue, jossa vanhan konepaja-alueen historia ja modernit, laadukkaat kodit luovat puitteet aktiiviselle, helpolle ja rennolle kaupunkiasumiselle. VR:n ratapihan, Aninkaistensillan, Logomon ja Köydenpunojankadun rajaaman Fabriikin alueen asemakaava vahvistui syksyllä 2014 ja asuintalojen rakentaminen aloitetaan alueen kunnallistekniikan valmistuttua.

Fabriikki-nimeä alueelle ehdotti usea osallistuja, ja näiden joukosta voittajaksi arvottiin Henrik Ekblad Turusta. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotun palkinnon voitti Risto Lauren Kaarinasta.

Sweco Rakennetekniikka on entistä vahvempi

nbqyax4nqlibttcfuhzy

Vahvat rakennetekniikan osaajat Aaro Kohonen Oy, Finnmap Consulting Oy, IS-Plan Oy, KPM-Engineering Oy ja Narmaplan Oy ovat nyt Sweco Rakennetekniikka Oy.

Vuonna 2012 käynnistynyt Swecon Suomen toimintojen yhtenäistäminen on saatu päätökseen. Myös kaikki rakennetekniikan yksiköt toimivat nyt Sweco-brändin alla.

Viime vuoden aikana Sweco Rakennetekniikka -nimeä siirtyivät käyttämään Finnmap Consulting Oy ja KPM-Engineering Oy. Aaro Kohonen Oy, IS-Plan Oy ja Narmaplan Oy ovat toimineet Sweco Rakennetekniikka -nimellä vuoden alusta alkaen.

Yhdistymisen myötä Sweco Rakennetekniikasta on tullut maan ylivoimaisesti johtava rakennetekniikan suunnitteluyritys, jossa työskentelee yli 700 rakennetekniikan ammattilaista.

Integroituvien yritysten yhteyshenkilöt ja toimipaikat säilyvät, joten käytännössä muutos tarkoittaa asiakkaille vain selkeämpää yritysrakennetta ja entistä monipuolisempia rakennetekniikan palveluja yhden toiminimen alla.

– Sweco Rakennetekniikka Oy:n kaikkien tulosyksiköiden resurssit ja osaaminen ovat nyt entistä helpommin kaikkien asiakkaiden käytettävissä kohdetyypistä ja paikkakunnasta riippumatta. Samalla kuitenkin sekä paikalliset palvelut että tutut yhteyshenkilöt säilyvät, Sweco Rakenne-tekniikka Oy:n toimitusjohtaja Ismo Tawast toteaa.

Yhteistyö tiivistyy

Aaro Kohonen Oy tuo Sweco Rakennetekniikkaan lisää osaamista etenkin vaativaan teollisuus-, talon- ja korjausrakentamiseen. Yli 40-vuotias ja sata henkeä työllistävä yritys on ollut Suomen johtavia rakennusalan suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä, ja se on jo aiemmin kuulunut Swecon rakennetekniikkatoimialaan. Yhtiö on tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä myös Sweco Industryn kanssa.

– Meillä on pitkä kokemus muun muassa paperiteollisuuden projekteista, toteaa tulosyksikön johtaja Hannu Nissinen.

– Yhteistyö asiakkaiden kanssa tulee olemaan yhtä mutkatonta kuin ennenkin. Yhdistyminen Swecoon laajentaa meidän toimintaamme. Saamme kokoetua resurssointiin ja lisää monimuotoisuutta toimintaan. Jatkamme Aaro Kohosen perinteitä: keskitymme siihen, minkä osaamme, eivätkä osaajamme häviä mihinkään.

Teräsrakenteiden huippuosaamista

IS-Plan Oy:stä muodostuu Swecon teräsrakennesuunnittelun vahvin osaamiskeskus. IS-Plan on tunnettu yhtenä maan johtavista teräsrakenteiden suunnitteluyrityksistä, joka on kotimaan toiminnan ohella osallistunut erittäin vaativiin kansainvälisiin hankkeisiin. Muutoksen myötä teräsrakenne-yksikkö vahvistuu lähes 50-henkiseksi. Meillä on erittäin pitkä yhteistyötausta Swecon kanssa, ja jatkossa tulemme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin ja tehokkaammin, toteaa tulosyksikön johtaja Juha-Matti Savolainen.

Sweco Rakennetekniikka vahvistuu Lounais-Suomessa

Sweco Rakennetekniikan nimellä nyt toimiva entinen Narmaplan Oy säilyttää johtavan asemansa Lounais-Suomessa. Yrityksellä on edelleen toimistot Turussa ja Raumalla. Narmaplanilla on runsaasti kokemusta erilaisten julkisten rakennusten sekä teollisuus-, toimisto- ja liikerakennusten suunnittelutehtävistä. Lähes kolmasosa työstä on asuinrakennusten rakennesuunnittelua.

– Yhdistyminen ei tuo suurta muutosta mukanaan. Henkilökunta pysyy samana ja samoissa osoitteissa, ja toimintatavat säilyvät entisellään. Resursseja on kuitenkin entistä helpompi jakaa eri yksiköiden kesken ja voimme tarjota osaamistamme kokonaisprojekteissa. Yhteistyö muiden toimialojen kanssa on jo nyt tiivistynyt, toteaa tulosyksikön johtaja Mikko Sirén.

Kaikki osaaminen nyt samasta konsernista

Sweco Finland palvelee asiakkaitaan yhtenäisen Sweco-brändin alla tarjoten rakennetekniikan, talotekniikan, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan sekä teollisuuden palveluita. Palveluihin kuuluvat myös projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut sekä arkkitehtisuunnittelu. Kaiken osaamisen saa nyt siis samasta konsernista.

– Haluamme tehdä edelleen tuttujen hyvien yhteistyökumppaneidemme kanssa töitä. Tehtävämme on tehdä asiakkaiden elämä helpommaksi, Ismo Tawast summaa.

Teräselementti Oy ja Cramo Oyj yhteistyöhön

6c6368ee-da93-44f3-89c1-d7807d3ac8d8-main_image

TERÄSELEMENTTI OY JA CRAMO OYJ YHTEISTYÖHÖN
– VAHVAA OSAAMISTA VÄLIAIKAISTILOJEN VALMISTUKSEEN JA VUOKRAUKSEEN

Teräsrakenteiden valmistukseen erikoistunut Teräselementti Oy sekä rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraamisen asiantuntija Cramo Oyj ovat solmineet yhteistyösopimuksen siirtokelpoisten tilojen valmistuksesta. Osa Cramo Adapteon tilaratkaisuista ja väistötiloista valmistuu jatkossa Teräselementin tuotantotiloissa Lempäälässä.

Teräshalleja ja -runkoja sekä julkisivu- ja lasirakenteita valmistava Teräselementti Oy alkaa valmistaa Cramo Adapteolle siirrettäviä väistötilamoduuleita. Cramo Adapteo on Cramo Oyj:n siirtotilojen vuokraamiseen erikoistunut liiketoimintayksikkö. Siirrettäville moduuleille on tarvetta, kun esimerkiksi kouluille, päiväkodeille, toimistoille ja majoitustiloille tarvitaan väliaikaisesti lisätiloja.

Osapuolet ovat tehneet yhteistyötä vuosia, ja nyt kumppanuus laajenee uudelle liiketoiminta-alueelle. Yhteistyökumppaneita yhdistävät tarkat laadunvalvonnan kriteerit, ja he näkevätkin yhteistyössä monet mahdollisuudet.

– Olemme toimineet vuosia Cramon osatoimittajana, ja olemme iloisia kumppanuuden syvenemisestä. Yhteistyömme tulee olemaan saumatonta; Cramo suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa kuhunkin tarpeeseen räätälöidyn moduuliratkaisun ja me toteutamme sen tehtaallamme ja toimitamme täydellä talotekniikalla varustettuna, sähköineen ja ilmanvaihtoineen, Teräselementin myyntipäällikkö Kari Heinämäki kertoo.

Myös Cramolla moduulien ostotoiminnasta vastaava hankintapäällikkö Lari Laaksoon ollut Teräselementtiin tyytyväinen.

– Kaikki on toiminut hienosti – Teräselementti toimittaa laadukkaita tuotteita sovitussa aikataulussa sovittuun hintaan. Nyt vuoden alussa solmittu sopimuksemme koskee osaa energiatehokkaasta C80- moduulijärjestelmästämme. Uskon vahvasti, että jatkossa yhteistyö tulee laajenemaan muihinkin tuotteisiin, Laakso jatkaa.

Lujaa osaamista yhteensä yli 110 vuoden edestä

Teräselementti ja Cramo ovat tahoillaan alansa pitkäaikaisia asiantuntijayrityksiä – Cramo on toiminut reilun kuuden vuosikymmenen ajan ja Teräselementti puoli vuosisataa. Kumppanuutta lujittaa myös toimijoiden maantieteellisesti läheinen sijainti toisiinsa nähden.

– On erinomaista, että toimipisteemme sijaitsevat niin lähekkäin: me Lempäälässä ja Cramo Ylöjärvellä. Tämä tuo yhteistyöhömme ainutlaatuista joustavuutta, Heinämäki Teräselementiltä summaa.

Teräselementti toimitti valmistamiensa moduulien prototyypit Cramolle viime vuonna, ja niiden varsinainen valmistus aloitetaan viikolla 10. Yhteistyösopimus astui voimaan vuoden 2015 alussa.

Maakunnallinen yrittäjäpalkinto Insinöörityö Hentiselle!

Vuoden 2014 maakunnallisen yrittäjäpalkinnon voittajaksi on valittu Insinöörityö Hentinen Oy Joutsasta. Rakennusliike on perustettu vuonna 1989 ja sen toiminta-alue on Keski-Suomi, Itä-Häme ja Länsi-Savo. Insinöörityö Hentinen hallitsee sekä uudis- että korjausrakentamisen ja on vahva keskisuomalainen toimija työllistäen noin 50 henkilöä. Yhtiön on perustanut rakennusinsinööri Mikko Hentinen. Yrityksessä on tehty onnistunut sukupolvenvaihdos ja tänä päivänä toiminnasta vastaavat Mikon pojat: Ilkka ja Tuukka Hentinen.

Keski-Suomessa maakunnallisen yrittäjäpalkinnon valinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon valinnassa. Palkinnolla halutaan korostaa oma-aloitteisten ja taloudellisten riskien ottamiseen uskaltautuvien yrittäjien merkitystä koko talouselämälle ja nostaa yksityisen yrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassa. Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuottavuuteen, tuotekehitykseen ja toimintaidean omaperäisyyteen. Keski-Suomessa on huomioitu myös osaamisen kehittämiseen liittyvä työ ja panostukset.

Valintaraati arvosti erityisesti Insinöörityö Hentinen Oy:n pitkää yritystarinaa, joka on kantanut vaikealla toimialalla kahden laman yli. Valinnassa painoivat myös yrityksen merkitys alueellisena työllistäjänä ja sen pitkän linjan panostukset omaan henkilökuntaan, sen ammattitaitoon ja hyvään työyhteisöön. Insinöörityö Hentinen on erinomainen esimerkki perinteikkäästä yrityksestä, joka on onnistunut hallitussa sukupolvenvaihdoksessa.

Palkintoraadissa vaikuttivat maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto, ylijohtaja Juha Niemelä, ELY-keskus, aluejohtaja Harri Jääskeläinen, Fennia, johtaja Vesa Saarikoski, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, aluejohtaja Juha Ketola ja asiakkuuspäällikkö Heli Liinanki, Finnvera Oyj sekä Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Tuuli Kirsikka Pirttiaho, puheenjohtaja Petrikki Tukiainen ja varapuheenjohtajat Suvi Widgren,Kari Mäkinen ja Perttu Hietanen.  Palkinto jaettiin 24.1. maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Jyväskylän Paviljongissa.