EKE Kotiautomaatio ja Heatco yhteistyöhön LVI-suunnittelussa

EKE ja Heatco aloittavat yhteistyön LVI-suunnittelupalveluiden tarjoamisessa. Jatkossa EKE:n asiakkaat voivat hankkia pientaloprojektin LVISA-suunnittelupalvelut yhdessä kotiautomaatiojärjestelmän kanssa.

EKE ja Heatco aloittavat yhteistyön LVI-suunnittelupalveluiden tarjoamisessa. Jatkossa EKE:n asiakkaat voivat hankkia pientaloprojektin LVISA-suunnittelupalvelut yhdessä kotiautomaatiojärjestelmän kanssa. Tavoitteena on varmistaa kotiautomaation kanssa optimoitu talotekninen ratkaisu. LVI-suunnittelupalvelut toteuttaa Heatco Finland Oy valtakunnallisen verkoston kautta, sähkö- ja automaatiosuunnittelusta vastaa EKE-Yhtiöt.

”Markkinoilla on havaittavissa selkeä trendi, jossa asiakkaat toivovat laaja-alaisempia ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Tarjoamalla jatkossa myös LVI-suunnittelua vahvan yhteistyökumppanin kautta, voimme palvella asiakkaittamme entistä paremmin ja tarjota aiempaa energiatehokkaampia taloteknisiä kokonaisratkaisuja”, kuvaa yhteistyön hyötyjä myyntipäällikkö Jani Luukkonen, EKE-Yhtiöistä.

”Heatco on meille hyvämaineisena, valtakunnallisena LVI-suunnittelutoimistona ihanteellinen kumppani. Meille oli tärkeää olla varmoja, että myös LVI-suunnittelija tuntee järjestelmämme mahdollisuudet ja osaa tarjota asiakkaalle oikein mitoitettuja ratkaisuja. Tämä ei ainoastaan varmista että kotiautomaatio toimii koko talotekniikan osalta tehokkaasti, vaan säästää myös rakennuskustannuksissa, kun päällekkäisiä säätöjärjestelmiä ei tarvita.”, kertoo Kotiautomaatio-yksikön johtaja arkkitehti Jorma Zielinski EKE-Yhtiöistä.

”Nykyaikaisen talotekniikan hyödyntäminen energiatehokkuuden ja asumismukavuuden näkökulmista perustuu hyvin vahvasti ammattitaitoiseen suunnitteluun. Laadukas kotiautomaatiojärjestelmä mahdollistaa kodin eri järjestelmien saumattoman yhteistoiminnan. Tiivis yhteistyö suunnittelun eri osa-alueilla varmistaa huipputasoisen lopputuloksen.”, kertoo Heatcon myyntipäällikkö Perttu Havulehto.