:POSTILAKKO: Rakennusliitto tukee postilaisia

Postin työntekijöiden työehtoja yritetään heikentää räikeällä tavalla. Tilanteesta johtuen Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut käynnistävänsä Postissa laajat lakkotoimet 11. marraskuuta. Postinjakelu, käsittely ja kuljetus ovat marraskuussa lakossa kaksi viikkoa, jollei työehtosopimusneuvotteluissa ja pakettilajittelijoiden tilanteesta päästä työnantajan kanssa sopuun. Tänään koolla oleva Rakennusliiton hallitus ilmaisee tukensa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n taistelulle. Liiton hallitus päätti valmiudesta mahdollisiin tukitoimiin vastauksena PAU:n tukipyyntöön.

Postin vaateena on, että nykyisestä työehtosopimuksesta pitäisi lähes jokainen sivu repiä ja korvata ne halvemman työehtosopimuksen määräyksillä. Työnantajan tavoitteiden hyväksyminen tarkoittaisi jo valmiiksi matalapalkkaisissa, fyysisesti raskaissa töissä oleville postilaisille pienempiä palkkoja, pidempää työaikaa ja arkea vaikeuttavia työaikamalleja.

Mikäli sopua ei synny, alkaa Postin lakko maanantaina 11.11. klo 06.00 ja päättyy sunnuntaina 24.11. klo 24.00. Lakko koskee noin yhdeksää tuhatta työntekijää. PAU ilmoittaa tarvittaessa myöhemmin lisää uusista lakkotoimista.

Rakennusliiton Suokas: Työnhakupelleily suosii maistereita

Kyösti-Suokas9

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas Kuva: Rakennusliitto

Hallituksen suunnittelema työnhakupakko pudottaa Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan työttömiä pois kortistosta. -Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla on synnynnäinen aivoista johtuva hahmotushäiriö. Lukeminen ja erityisesti kirjoittaminen voi olla tuskaa. Käden taitoa vaativissa töissä he silti pärjäävät, monesti vielä erinomaisesti. Kehitysvammaisia on myös työmarkkinoilla. Työ on heille erityisen tärkeää, vaikka kirjoitushommia ei kukaan teekään. -Onko joidenkin kohtalona jäädä pysyvästi työttömyysturvan ulkopuolelle, jos heidän kirjalliset kykynsä eivät riitä hallituksen suunnittelemaan työnhakupelleilyyn, kysyy Suokas blogissaan.

Suokkaan mukaan suuri määrä ahkeria työhaluisia ihmisiä jää aika ajoin työttömäksi. Rakennusalalla suhdanteista johtuva työttömyys on enemmän sääntö kuin poikkeus.

-Maistereille tai insinööreille ei tuota vaikeuksia etsiä työpaikkailmoituksia ja kynäillä hakemuksia. Vaikka satamääräin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat sen aktiivisempia työnhakijoita tai kelvollisempia ihmisiä kuin muutkaan. Järjestelmä vain viritetään heitä varten.

-Hallituksen maisterit ja insinöörit toimivat oman kokemusmaailmansa pohjalta. Heiltä puuttuu tuntuma tavalliseen työväestöön. Ymmärrys, että viisautta on muutakin lajia kuin kirjaviisaus. Vaikeus kirjoittaa ei ole sama asia kuin tyhmyys ja laiskuus. Tilanne ei paremmaksi muutu, vaikka perussuomalaisten uudeksi johtajaksi valitaan tohtori Eirasta tai maisteri Töölöstä. Politiikka rikkaita suosivan ja työntekijöitä rankaisevan hallituksen äänettömänä yhtiömiehenä jatkuu.

Lue Suokkaan koko blogi tästä.

Rakentajista entistä useampi on suomalainen

Rakennusyritykset ovat sopeutuneet kysynnän äkilliseen kasvuun käyttämällä aliurakointia selvästi aiempaa enemmän. Ulkomaalaisten osuus työvoimasta ei kuitenkaan ole enää kasvanut. Se on jopa pienentynyt talonrakentamisessa kaikilla alueilla ja pysytellyt ennallaan infrarakentamisessa. Tiedot käyvät ilmi Rakennusteollisuus RT:n tuoreimmasta työvoimakyselystä.

Rakentamisen nopea nousu muutaman taantumavuoden jälkeen näkyy työmaiden kokonaisvahvuuden voimakkaana kasvuna. Viime marraskuun alussa RT:n jäsenyritysten talonrakennustyömailla työskenteli kaikkiaan runsaat 46 000 henkilöä, mikä on lähes puolet enemmän kuin kolme vuotta sitten, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Valtaosa kasvusta on Uudeltamaalta, jossa on käynnissä poikkeuksellisen mittavia hankkeita.

Kapasiteettia on saatu nopeasti lisättyä aliurakoinnin avulla. Talonrakentamisessa oman työvoiman osuus on vähentynyt 21 prosenttiin ja infrarakentamisessa 45 prosenttiin. Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtajan Tapio Karin mukaan aliurakoinnin ja vuokratyövoiman käytön yleistyminen on rakentamisessa pitkäaikainen suuntaus, koska niiden avulla toiminta joustaa tehokkaammin nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Aliurakoitsijoiden työntekijöistä huomattavasti isompi osa on ulkomaalaisia kuin pääurakoitsijoiden omilla palkkalistoilla olevasta henkilöstöstä. Ulkomaisen työvoiman osuus koko työvoimasta ei ole kuitenkaan enää kasvanut käsi kädessä aliurakoinnin kanssa. Pääurakoitsijat ilmoittavat kyselyssä paitsi oman työvoimansa myös aliurakoitsijoidensa ja vuokratyöntekijöidensä tiedot.

Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömailla keskimäärin joka neljäs työntekijä on Uudellamaalla ulkomaalainen, kun kolme vuotta aiemmin ulkomaalaisia oli joka kolmas. Muualla Suomessa ulkomaalaisten osuus on laskenut kymmenestä viiteen prosenttiin. Infrarakentamisessa keskimäärin joka kymmenes työntekijä on ulkomailta osuuden ollessa vastaavasti suurempi Uudellamaalla ja pienempi maakunnissa.

”Rakentamisen vilkastuminen ei siis ole perustunut vain ulkomaisen työvoiman suurempaan käyttöön, vaan syntyneistä työpaikoista entistä useampi on mennyt suomalaisille. Myös osa ulkomaisista rakentajista on asettunut maahamme pysyvästi ja saanut Suomen kansalaisuuden. Todennäköisesti pakollinen veronumero ja ilmoitusmenettely ovat suitsineet ulkomaisten keikkatyöläisten lähettämistä Suomeen”, Tapio Kari toteaa.

Rakennusyrityksissä tiedetään nykyisin entistä tarkemmin, keitä työmailla työskentelee sekä miten työehdot ja veronmaksu hoituvat. Vuodesta 2013 lähtien kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava veronumero ja heidät on merkittävä veronumerorekisteriin. Lisäksi vuonna 2014 voimaan tullut laki ilmoitusmenettelystä edellyttää, että aliurakoitsijat ilmoittavat työmaan työntekijätietonsa kuukausittain päätoteuttajalle. Päätoteuttaja puolestaan on velvollinen pitämään luetteloa työmaan kaikista työntekijöistä ja ilmoittamaan tiedot kuukausittain verottajalle.

Taustatiedot työvoimakyselystä

Rakennusteollisuus RT:n työvoimakysely toteutettiin talonrakennusteollisuudessa seitsemättä kertaa, ensimmäinen kysely oli vuonna 2007. Aluksi kyselyt tehtiin vuoden välein. Viimeksi tarkastelujakso oli kaksi vuotta, nyt edellisestä kyselystä oli kulunut kolme vuotta. Infrarakentamisessa kysely tehtiin nyt toisen kerran.

Kyselyssä yrityksiltä kysytään työmaiden ja työntekijöiden kokonaismäärää sekä erikseen eriteltynä omien työntekijöiden, vuokratyöntekijöiden ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden määrää sekä ulkomaisten työntekijöiden osuutta näistä. Tietoja kysytään läpileikkauksena yhdeltä päivältä marraskuun alussa. Tällä kertaa päivämäärä oli 1. marraskuuta 2016.

Talonrakennusteollisuuden kyselyyn vastasi 206 yritystä ja infratoimialan kyselyyn 102 yritystä. Vastaukset eivät kata kaikkia RT:n jäsenyritysten työmaita eivätkä lainkaan jäsenkunnan ulkopuolisia työmaita. Kyselyn tulokset antavat kuitenkin suuntaa ulkomaisen työvoiman käytöstä koko rakennusalalla, koska kyselyyn osallistuvat yritykset ilmoittavat myös työmaillaan toimivien aliurakoitsijoidensa työntekijätiedot.

Rakennusliitto ry: Rakentaminen lisääntyy ensi vuonnakin reippaasti – työttömyys tippuu

2016-12-08-15_41_51-2e89bcd9-cac1-49a0-a192-81d2d52d2867-pdf-nitro-reader-3

Rakentaminen lisääntyy vielä ensi vuonnakin reippaasti eli noin viisi prosenttia. Vuonna 2018 kasvuksi arvioidaan enää puolet tästä eli noin 2,5 %. Rakentamisvauhti näkyy selvästi myös rakentajien työttömyyden vähenemisenä.

Arvio perustuu Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemään ennustemalliin, joka on pitänyt viime vuosina hyvin paikkansa. Työnantajilla eli Rakennusteollisuudella on huomattavasti kielteisempi näkemys asiasta. Sen mukaan ensi vuoden kasvu olisi vain 1-2 %.

Rakentamisvauhti näkyy selvästi myös rakentajien työttömyyden vähenemisenä. Se on ollut syksyn ajan vajaat kolme prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Marraskuussa rakentajien työttömyydeksi mitattiin 12.4 %, joka on 2.7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Prosenttilukemat olivat samat myös lokakuussa.

Rakennusalan työttömyyskassassa oli marraskuussa 6842 työtöntä kun vielä vuosi sitten työttömiä oli 8303.

Työttömyyden pieneneminen vähentää Rakennusalan työttömyyskassan maksamia päivärahoja vuositasolla jo tämän vuoden aikana noin 30 miljoonalla eurolla.

-Näkyvissä on, että työttömyys pysyy tällä alemmalla tasolla myös ensi vuonna. Työtilaisuuksien avautuminen onkin parasta työllisyyspolitiikkaa. Se toimii selvästi paremmin kuin mitkään tempputyöllistämiset tai haastattelut. Kyllä rakentajat lähtevät töihin heti, kun niitä löytyy, sanoo Rakennusalan työttömyyskassan puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Rakentajien työttömyys alkoi sulaa tämän vuoden heinäkuussa, jolloin päästiin ensimmäinen kerran alle 12 prosentin työttömyyteen (11.8%).

Alimmillaan rakennusalan työttömyys on pääkaupunkiseudulla, jossa sai marraskuussa ansiosidonnaista 865 rakentajaa (7.5 %). Alle kymmenen prosentin ei päästy muualla maassa.

Korkeimmat lukemat mitattiin Kainuussa (20,2%), Kymessä (15,3%) ja Lapissa (16,2 %).

Rakentajat sanoutuvat irti rasismista

10391635_189339383251_5363834_n

Suomen rakentajat ovat kiinnittäneet huolestuneina huomiota rasistisen puheen, uhkailun ja väkivallan lisääntymiseen. Rakennusliiton hallituksen mukaan vihaa ja eriarvoisuutta lietsova puhe vahingoittaa yksittäisten ihmisten lisäksi myös koko suomalaista yhteiskuntaa.

Rasismi on ajattelu- ja toimintatapa, joka lietsoo vihaa ja luo eriarvoisuutta ihmisten välille ja kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet.

-Tällainen toimintatapa on selkeässä ristiriidassa Rakennusliiton edustamien, inhimillisyyttä, tasa-arvoisuutta ja tasapuolisuutta edustavien periaatteiden kanssa.

-Rakennustyömailla tehdään joka päivä työtä monia eri kansallisuutta, uskontoa ja kulttuuritaustaa edustavien ihmisten kanssa. Rakentajat ovat siksi myös arkielämän tärkeitä tiennäyttäjiä.

Rakennusliitto korostaa, että jokaiselle ihmiselle kuuluu yhtäläinen arvo ja tasavertainen kohtelu sekä rakennustyömailla että laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Rakentajat vastustavat kaikenlaista vihan, halveksunnan ja syrjinnän lietsomista. Se on vaarallista toimintaa, joka saattaa riistäytyä helposti myös fyysiseksi väkivallaksi.

-Meillä kaikilla on oltava oikeus työskennellä, viettää vapaa-aikaa tai liikkua turvallisesti ilman pelkoa.

Rakentajat sanoutuvat irti kaikesta rasismista ja väkivallasta.

-Me haluamme toimia työpaikoilla ja asumisalueilla siten, että kaikki ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi. Rakentajat omalta osaltaan sitoutuvat siihen, ettei vihan kierre yhteiskunnassa syvene.

Rakennusliitto neuvottelee työehtosopimukset ensi talvena

Rakennusliiton hallitus päätti perjantaina 4.3.2016 pitämässään kokouksessa, että liitto neuvottelee uudet työehtosopimukset ensi talvena ennen nykyisen sopimuskauden umpeutumista. Näin ollen alalla ei ole tänä keväänä tarpeen käynnistää neuvotteluja työehtosopimusten muuttamiseksi. Rakennusliiton hallitus totesi niin ikään, että yhteiskuntasopimuksessa määritelty kilpailukykypaketti on jo käytössä rakennusalalla.

Rakennusliiton kaikilla sopimusaloilla tehdään pisintä työaikalain sallimaa 8 tunnin työpäivää ja lomat ovat vuosilomalain mukaisia. Päivittäistä työaikaa ei siis voi enää pidentää tai lomia lyhentää. Suuressa osassa yrityksiä on lisäksi paikallisesti sovittu, että ns. pekkaspäiviä ei pidetä. Mitään laillista keinoa lisätä työaikaa ei näissä yrityksissä olisi edes olemassa. Toisin on monella kuukausipalkka-alalla, joilla päivittäinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia ja lomat vuosilomalaissa säädettyjä pidempiä.

Rakennusliiton solmimissa työehtosopimuksissa on paljon määräyksiä paikallisesta sopimisesta ja tämä mahdollisuus on jo järjestäytymättömien työnantajien käytössä. Vaatimuksia työehtosopimuksen lisäjoustoista ei ole viime vuosina esiintynyt.

Rakennusalan yritysten työvoiman käyttö on myös ainutlaatuisen joustavaa. Tilauskannan vaihtelun aiheuttamat lomautukset ja irtisanomiset saadaan pääosin panna täytäntöön ilman yhteistoimintalain edellyttämiä neuvotteluja.

Yhteiskuntasopimuksen selviytymislauseke, joka oikeuttaisi palkkojen alentamisen vaihtoehtona irtisanomiselle tai lomautukselle, ei sovellu mitenkään rakennusalalle. Suomessa työskentelee vuosittain kymmeniä tuhansia ulkomaisia rakentajia ulkomaisten yritysten palveluksessa. Työehtosopimuksen mahdollisuus alittaa vähimmäispalkat tulisi välittömästi ulkomaisten yritysten käyttöön ja lakeja sekä sopimuksia noudattavien yritysten kilpailuasema muuttuisi entistä vaikeammaksi.

Rakennusliiton kaikki työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun 2017 loppuun. Liitto käy aikanaan työehtosopimusneuvottelut omista lähtökohdistaan huomioiden työmarkkinoiden yleisen palkkalinjan.

RAKENNUSLIITTO ry
Hallitus 4.3.2016

Rakentajien työttömyys sulaa nopeasti

Rakentajien työttömyys on sulanut alkutalven aikana kaikkialla Suomessa. Viime vuoden yli 22.3 prosentin työttömyydestä tipahdettiin tammikuun aikana jo 19.7 prosenttiin.

Rakentajien työllisyys on parantunut Rakennusalan työttömyyskassan uusien tilastojen mukaan tammikuun aikana kaikkialla tasaisesti. Alimmillaan työttömyys oli Uudellamaalla 12.4 %, jossa on vähennystä viime vuoden tammikuuhun 1.8 prosenttiyksikköä.

2016-02-11 14_24_55-7a2d8911-2219-46a3-ab1f-47bf89abf255.pdf - Nitro Reader 3

Kaikkiaan tammikuussa sai ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa 10791 rakentajaa. Viime vuoden vastaavana aikana saajia oli 12592 eli ansiosidonnaisella oli 1800 rakentajaa vähemmän.

Kovimmin työttömyys on tipahtanut suurtyöttömyyden vaivaamassa Kainuussa, jossa tultiin ala peräti 5,9 %. Tammikuun työttömyys oli Kainuussa kuitenkin edelleen 33.5 %.

Alle 20 prosentin työttömyyslukuihin päästiin nyt Uudenmaan lisäksi Hämeessä (17.7 %), Pohjanmaalla (19.6%) ja Turussa (15.4 %).

Kasvukeskukset tarjoavat työtä rakentajille

Rakentajien työttömyys on vähentynyt viimevuotiseen verrattuna selvästi suurissa kasvukeskuksissa eli Helsingissä, Turussa, Oulussa, Tampereella. Tämä selviää Rakennusalan työttömyyskassan viimeisimmistä eli marraskuun luvuista. Rakentajien kokonaistyöttömyys sen sijaan putosi viimevuotiseen verrattuna vain 0,7 prosenttiyksikköä, sillä vastaavasti työttömyys on noussut joillain alueilla. Tällaisia ovat mm. Kymi ja Itä-Suomi.

Rakennusalan kassasta sai marraskuussa ansiosidonnaista 8303 henkeä (15,1 %). Tässä on vähennystä viime vuoteen verrattuna 579 henkeä.

Uusimaa oli marraskuussa ainoa alue, jossa rakentajien työttömyys jäi alle 10 prosenttiin (9,8%). Tässä on pudotusta viime vuoteen verrattuna 0.5 prosenttiyksikköä.

1

2

Työttömyys vähentyi voimakkaasti Turun alueella, jossa pudottiin 14.2 prosentista 11,5 prosenttiin. Hämeessä oltiin vähän hitaampia ja pudotusta tuli 1.4 prosenttiyksikköä 14.1 prosenttiin.

Yllättäen kovin vähennys nähtiin Kainuussa, jossa tultiin 29.5 prosentin työttömyydestä alas 24.5 prosenttiin.

Kovin työttömyyden kasvu koettiin Kymessä, josta noustiin viime vuoden 14.9 prosentista tämän vuoden 18.4 prosenttiin.

Rakennusliitto torjuu vuokrapomon rasismisyytökset

Rakennusliitto torjuu päättäväisesti ja selkeästi syytökset kaikenlaisesta rasismista toiminnassaan. Somaliassa syntynyt vuokrafirman pyörittäjä Abdi Osman syytti keskiviikkona Ylen A –studiossa Rakennusliittoa suoraan rasistiseksi.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi vastasi syytökseen jo samassa ohjelmassa muistuttamalla, että liitto teki jo 90-luvun puolivälissä linjauksen, ”ettei rasismin kanssa lähdetä riiustelemaan ja flirttailemaan”.

Harjuniemi muistutti myös, että Rakennusliitolla on nyt tuhansia ulkomaalaistaustaisia jäseniä. Heidän työehtojaan ja etujaan hoidetaan aivan yhtä pontevasti kuin kantasuomalaistenkin jäsenten etuja.

-Itse asiassa Rakennusliitto on ollut myös ulkomaalaistaustaisten ja tänne asettuneiden ihmisten vahva puolustaja ehkäisemällä hyväksikäyttöä, alipalkkausta ja työmailla tapahtuvaa sortoa. Se jos mikä on todellista, arkipäiväistä rasismintorjuntaa.

Harjuniemi muistutti perusajatuksesta, jonka mukaan samoilla pelisäännöillä pelataan riippumatta millaisista oloista ihminen tulee tai millainen etninen tausta hänellä on.

-Usein vain käy niin, että ihmisiä, joita haetaan ulkomailta töihin, ja ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä ylipäätään kerta kaikkiaan käytetään alallamme hyväksi. Yrittäjät sitten monesti miettivät, että jaaha, syyllinen on löytynyt ja se on Rakennusliitto.

Rakennusteollisuus RT ehdotti aikaisemmin tällä viikolla, että Suomeen tulleet pakolaiset koulutettaisiin rakennusalalle pikakoulutuksella. Tätä perusteltiin kovalla työvoimapulalla.

Rakennusalan työttömyys on nytkin reilut 13%. Viime kesänä vain puolet nuorista, juuri alalle valmistuneista päästi edes jonkinlaiseen rakennusalan työhön. Harjuniemi muistuttikin A-studiossa, että olisi viisasta työllistää ensin nuoret, vasta alalle valmistuneet nuoret ennen kuin lähdetään pikakouluttamaan pakolaisia alalle.

Vuokrafirmaa pyörittävän Abdi Osmanin mielestä Rakennusliiton kielteinen kanta turvapaikanhakijoiden pikakoulutukseen johtuu rasismista.

–-Se on rasistinen, jos he kieltävät tänne tulevilta syyrialaisilta, somalialaisilta ja afganistanilaisilta turvapaikanhakijoilta heidän kouluttamisensa. Se on törkeä asia. Jos heidän mielestään noiden ihmisten on elettävä sosiaaliturvan varassa, niin ei yhteiskunta enää pyöri. Ihmisiä pitää kouluttaa ja jokaisen heistä tulee elättää itsensä ja kantaa oma vastuunsa.

Harjuniemen mukaan Rakennusliitto ei ole koskaan ollut koulutusta vastaan eikä edes voi estää yrityksiä ja viranomaisia kouluttamasta väkeä alalle. –Kyllä tässä vuokrafirman vetäjä ampuu pahasti yli, jos väittää Rakennusliiton suosivan vain sosiaaliturvan varassa elämistä. Meidän jäsenemme ovat poikkeuksellisen aktiivisia, työntekoa kunnioittavia ja arvostavia ihmisiä. Tällainen vuokrafirman pomon syytös on suorastaan loukkaava.

Rakennusliiton edunvalvontaa ja oikeusosastoa työllistävät eniten tälläkin hetkellä ennen kaikkea enemmän tai vähemmän löysästi toimivien vuokrafirmojen ja heidän ulkomaalaisten työntekijöidensä palkka- ja työsuhdesaatavat.

Rakentajien työttömyys viime kesän tasolla

Rakentajien työttömyys tippui elokuun aikana tismalleen viimekesäisiin lukemiin. Rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä sai ansiosidonnaista päivärahaa elokuussa yli 7300 rakentajaa (13%). Prosentti oli sama vuosi sitten elokuussa. Tämän vuoden heinäkuusta työttömyys laski 500 sadalla hengellä eli 0.7 prosenttiyksiköllä.

Pahin työttömyysalue on edelleen Kainuu, jonka rakentajista oli elokuussa työtä vailla 20,6 prosenttia. Vähiten työttömyyttä on Uudellamaalla, jonne rakentaminen näyttää keskittyvän entistä enemmän. Uudenmaan rakentajista oli elokuussa työttömänä 9,1 %. Toinen alle 10 prosentin työttömyysalue on Turun seutu, jossa työtä haki 9,8 % rakentajista.

Suurimmalla toimialalla eli talonrakennuksessa työttömyys on kuitenkin edelleen varsin korkea, jos ajattelee tulevaa syksyä ja talvea. Elokuussa parhaaseen rakentamisaikaa oli työttömänä edelleen yli 5000 (15.4%) talonrakentajaa.