Maarakennusalan kustannukset laskivat elokuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,5 prosenttia vuoden 2014 elokuusta vuoden 2015 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -14,9 prosentista kalliorakenteiden 2,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,2 -2,5
Pohjarakenteet 109,9 0,5
Maarakenteet 111,4 -1,4
Kalliorakenteet 116,4 2,0
Päällysteet 99,7 -14,9
Kunnallistekniset järjestelmät 111,2 -0,6
Betonirakenteet 115,9 0,8
Tekniset ja muut järjestelmät 105,9 -0,7
Murskaustyöt 1) 109,0 -2,7
Teiden ylläpito 1) 112,5 -0,0
Katujen ylläpito 1) 112,1 -0,5
Ratojen ylläpito 1) 111,1 -0,7
Ylläpito yhteensä 1) 112,0 -0,4

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden elokuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat heinäkuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,2 prosenttia vuoden 2014 heinäkuusta vuoden 2015 heinäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -12,9 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,6 -2,2
Pohjarakenteet 109,8 0,4
Maarakenteet 111,9 -0,9
Kalliorakenteet 115,8 1,6
Päällysteet 102,9 -12,9
Kunnallistekniset järjestelmät 110,5 -1,2
Betonirakenteet 114,9 0,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,0 -0,5
Murskaustyöt 1) 110,1 -1,7
Teiden ylläpito 1) 112,5 -0,0
Katujen ylläpito 1) 112,3 -0,4
Ratojen ylläpito 1) 111,4 -0,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,2 -0,3

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden heinäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat 1,5 prosenttia joulukuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,5 prosenttia vuoden 2013 joulukuusta vuoden 2014 joulukuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,0 prosentista betonirakenteiden 1,6 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, joulukuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,8 -1,5
Pohjarakenteet 108,4 -1,4
Maarakenteet 111,9 0,4
Kalliorakenteet 113,8 1,4
Päällysteet 107,5 -10,0
Kunnallistekniset järjestelmät 110,5 -1,7
Betonirakenteet 114,0 1,6
Tekniset ja muut järjestelmät 106,0 -0,5
Murskaustyöt 1) 109,3 -2,9
Teiden ylläpito 1) 112,3 0,9
Katujen ylläpito 1) 112,1 0,4
Ratojen ylläpito 1) 110,7 -0,6
Ylläpito yhteensä 1) 111,8 0,4

1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun joulukuussa vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Maa- ja kiviaineksien kallistuminen hidasti kustannusten laskua.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset nousivat 1,2 prosenttia heinäkuussa

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2013 heinäkuusta vuoden 2014 heinäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden -1,3 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 113,0 1,2
Pohjarakenteet 109,3 -1,3
Maarakenteet 113,0 1,8
Kalliorakenteet 114,0 2,5
Päällysteet 118,1 0,1
Kunnallistekniset järjestelmät 111,8 0,4
Betonirakenteet 114,9 3,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,5 0,8
Murskaustyöt 1) 112,0 0,3
Teiden ylläpito 1) 112,5 0,8
Katujen ylläpito 1) 112,8 0,8
Ratojen ylläpito 1) 111,9 1,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 0,9

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti maa- ja kiviainesten kallistuminen sekä työvoimakustannusten kasvu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus