Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen maalis-toukokuussa

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 maalis-toukokuussa yhteensä 8,9 miljoonalle kuutiometrille, joka on 16,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin 8,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi jäi 8,2 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastoon, jonka laadinnassa käytetty aineisto täydentyy vielä tulevien kuukausien aikana ja nyt julkaistut tiedot voivat tarkentua.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2015_05_2015-07-29_tie_001_fi_001

Asuntojen rakentamiseen myönnetyt rakennusluvat vähenivät edellisvuodesta

Asuinrakennuksille myönnettiin rakennuslupia kuluvan vuoden maalis-toukokuussa yhteensä 7 300 asunnolle, joka on 28,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tilavuudella mitattuna asuinrakennuksille myönnettiin vuoden 2015 maalis-toukokuussa rakennuslupia 33,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta asuinrakennuksia aloitettiin kuitenkin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan käynnissä olevan asuinrakentamisen volyymi väheni 12,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

ras_2015_05_2015-07-29_tie_001_fi_002

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston aineisto

Tilastotuotanto on palautunut normaaliksi ja nyt julkaistavat tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen rakennuslupa-aineistoon, eikä aineistoa ole enää korjattu menetelmällisesti. Rekisteriaineisto täydentyy sitä mukaa kun rakennusvalvontaviranomaiset toimittavat tietoja väestötietojärjestelmään ja tilaston nyt julkaistut tiedot voivat tarkentua.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni helmi-huhtikuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen estimoitujen tietojen perusteella rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 helmi-huhtikuussa yhteensä 8,3 miljoonalle kuutiometrille, joka on 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin 10,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi jäi vielä 12 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen estimoituun rakennus- ja asuntotuotantotilastoon, jonka laadinnassa vuoden 2015 osalta aineistoa on korjattu menetelmällisesti edellisvuoden tietojen perusteella.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2015_04_2015-06-23_tie_001_fi_001

*) Tiedot perustuvat estimointiin

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2014 aikana 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Vuoden 2014 osalta tilastotuotanto on palautunut normaaliksi ja tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen rakennuslupa-aineistoon, eikä aineistoa ole korjattu menetelmällisesti. Näiden tietojen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2014 aikana 29,7 miljoonalle kuutiometrille, joka on 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Samaan aikaan myönnettiin rakennuslupa 27 500 asunnolle, joka on 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kuitenkin asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 3,3 prosenttia vuodentakaisesta. Lupakuutioilla mitattuna rakennuksia aloitettiin 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja uudisrakentamisen volyymi-indeksi laski 11 prosenttia edellisvuodesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

ras_2015_04_2015-06-23_tie_001_fi_002

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston aineisto

Nyt julkaistut tiedot perustuvat vuoteen 2014 asti rekisteripohjaiseen aineistoon. Vuoden 2015 tammi-huhtikuun tietoja on edelleen estimoitu edellisvuoden rakennuslupatiedoilla. Estimoinnista johtuen kaikkia tietoja ei ole saatavilla tarkimmalla käyttötarkoitus- ja aluejaoilla. Käytössä oleva aineisto täydentyy tulevien kuukausien aikana ja nyt julkaistut tiedot voivat vielä tarkentua.

Alla olevassa kuviossa on tammikuusta huhtikuuhun Tilastokeskukseen saapuneiden ja imputoitujen myönnettyjen rakennuslupien osuudet kuukausittain. Imputointiaste valmiissa aineistossa edellä mainitulle aikavälille on n. 13 %. Imputoinnin tarve aineistossa on selvästi vähentynyt viimeisen kuukauden aikana.

Imputoitujen rakennuslupien osuus (tilavuus)

ras_2015_04_2015-06-23_tie_001_fi_003

Tilastokeskus ei ole voinut käynnistää rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantoa uudelleen kokonaisuudessaan, koska Väestörekisterikeskus ei ole pystynyt toimittamaan Tilastokeskukseen tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja riittävän kattavasti kuluvan vuoden osalta. Väestörekisterikeskus jatkaa tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, jotta tilaston normaali tuotanto päästään aloittamaan mahdollisimman pian.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 6,8 miljoonalle kuutiometrille, joka on 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi jäi vielä 13 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen estimoituun rakennus- ja asuntotuotantotilastoon, jonka laadinnassa aineistoa on korjattu menetelmällisesti edellisvuoden tietojen perusteella.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2015_03_2015-05-19_tie_001_fi_001

Kuluvan vuoden alku näyttää jo edellisvuosia lupaavammalle. Asuinrakennushankkeita aloitettiin tammi-maaliskuun aikana 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Samaan aikaan käynnissä olevan asuinrakentamisen kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni kuitenkin vielä 11 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

ras_2015_03_2015-05-19_tie_001_fi_002

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2014 aikana 16 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna

Vuoden 2014 aikana rakennuslupia myönnettiin 30 miljoonalle kuutiometrille. Määrä väheni 15,5 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla, laskien vain 1,6 prosenttia ja muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutioiden määrä laski 21,1 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu

Nyt julkaistut tiedot perustuvat aineistoon, jota on täydennetty menetelmällisesti. Aineiston puutteellisia tietoja on estimoitu edellisvuoden rakennuslupatiedoilla. Estimoinnista johtuen kaikkia tietoja ei ole saatavilla tarkimmalla käyttötarkoitus- ja aluejaoilla. Nyt käytössä oleva aineisto täydentyy tulevien kuukausien aikana ja nyt tilastoitavat tiedot voivat vielä tarkentua.

Alla olevassa kuviossa on lokakuusta maaliskuuhun Tilastokeskukseen saapuneiden ja imputoitujen myönnettyjen rakennuslupien osuudet kuukausittain. Imputointiaste valmiissa aineistossa edellä mainitulle aikavälille on n. 20 %.

Imputoitujen rakennuslupien osuus (tilavuus)

ras_2015_03_2015-05-19_tie_001_fi_003

Tilastokeskus ei ole voinut käynnistää rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantoa vielä uudelleen, koska Väestörekisterikeskus ei ole pystynyt toimittamaan Tilastokeskukseen tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja riittävän kattavasti.

Tammikuussa alkanut rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu toistaiseksi, mutta tilaston tuotannossa siirrytään normaaliin kuukausittaiseen julkaisurytmiin heti, kun tietotoimitukset ja järjestelmät saadaan toimimaan.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni lokakuussa

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston mukaan rakennuslupia myönnettiin kuluvan vuoden lokakuussa yhteensä 1,9 miljoonalle kuutiometrille, joka on 43 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myönnetyt rakennusluvat, milj. m3, liukuva vuosisumma

ras_2014_10_2014-12-19_tie_001_fi_001

Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni lokakuussa 40 prosenttia vuodentakaisesta. Myös rakennusten aloitukset olivat hyvin alhaisella tasolla. Asuinrakennuksiin kohdistuneet uudisrakennustöiden aloitukset vähenivät vuoden 2014 lokakuussa 38 prosenttia vuoden takaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi

Vuoden 2014 lokakuussa käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni 19 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi väheni samaan aikaan 17,4 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin aikasarjat uudistetaan myöhemmin keväällä 2015. Nyt julkistetut Uudisrakentamisen volyymi-indeksin tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edelliseen julkistukseen nähden, koska lähdeaineiston laatu on parantunut merkittävästi. Uudisrakentamisen volyymi-indeksin tiedot on päivitetty vuoden 2014 osalta uudella aineistolla.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendi

ras_2014_10_2014-12-19_tie_001_fi_002

Pysyvä rakennustunnus käyttöön – Parempi kokonaiskuva rakennuskannasta

Väestörekisterikeskus on ottanut käyttöön pysyvän rakennustunnuksen koko väestötietojärjestelmässä ja käyttöönotto on muuttanut rakennus- ja asuntotuotantotilaston sisältöä. Aiemmin aineiston tarkastelu keskittyi yksittäisiin rakennuslupiin, mutta uuden aineiston myötä näkökulmana on rakennus, siihen kohdistuvat rakennusluvat ja niiden rakennusvaiheet.

Aineisto on päivitetty vuodesta 1995 alkaen ja aikasarjat on aggregoitu uudistuneesta aineistosta . Tässä yhteydessä aineisto on tarkentunut ja siihen on tehty korjauksia. Nyt käytössä oleva aineisto saattaa joiltain osin olla vielä puutteellista ja täydentyä tulevien kuukausien aikana.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni elokuussa 8 prosenttia

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietojen mukaan rakennuslupia myönnettiin kuluvan vuoden elokuussa yhteensä 1,9 miljoonalle kuutiometrille, joka on 8,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2014_08_2014-10-22_tie_001_fi_001

Julkistuksessa *-merkityt tiedot ovat ennakkotietoja.

Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni elokuussa 12,5 prosenttia. Muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 6,1 prosenttia vuoden 2013 elokuusta.

Uudisrakentamisen volyymi väheni elokuussa 11 prosenttia

Vuoden 2014 elokuussa käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni 10,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi väheni elokuussa 10,8 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 10,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendi:

ras_2014_08_2014-10-22_tie_001_fi_002

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni heinäkuussa 22 prosenttia

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietojen mukaan rakennuslupia myönnettiin kuluvan vuoden heinäkuussa yhteensä 1,3 miljoonalle kuutiometrille, joka on 21,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2014_07_2014-09-24_tie_001_fi_001

Julkistuksessa *-merkityt tiedot ovat ennakkotietoja.

Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi heinäkuussa 9,9 prosenttia. Muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 32,3 prosenttia vuoden 2013 heinäkuusta.

Uudisrakentamisen volyymi väheni heinäkuussa 9 prosenttia

Vuoden 2014 heinäkuussa käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni 9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi väheni heinäkuussa 12 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 6,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendi

ras_2014_07_2014-09-24_tie_001_fi_002

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni toisella neljänneksellä 11 prosenttia

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä myönnettiin rakennuslupia 10,7 miljoonalle kuutiometrille, joka on 10,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni 0,4 prosenttia.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2014_06_2014-08-27_tie_001_fi_001

Julkistuksessa *-merkityt tiedot ovat ennakkotietoja.

Rakennuslupia myönnettiin kesäkuussa 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin

Vuoden 2014 kesäkuussa rakennuslupia myönnettiin 3,7 miljoonalle kuutiometrille. Määrä väheni 6,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä kasvoi 6,8 prosenttia. Muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 9,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi väheni kesäkuussa 5 prosenttia

Vuoden 2014 kesäkuussa käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni 5,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi väheni kesäkuussa 11,5 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi hieman, 0,3 prosenttia, vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendi

ras_2014_06_2014-08-27_tie_001_fi_002

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni toukokuussa 14 prosenttia

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietojen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2014 toukokuussa yhteensä 3,1 miljoonalle kuutiometrille, joka on 14,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2014_05_2014-07-30_tie_001_fi_001

Julkistuksessa *-merkityt tiedot ovat ennakkotietoja.

Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni toukokuussa 11 prosenttia. Muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 15,6 prosenttia vuoden 2013 toukokuusta.

Uudisrakentamisen volyymi väheni toukokuussa 4 prosenttia

Vuoden 2014 toukokuussa käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni 4,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi väheni toukokuussa 12,6 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 3,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendi

ras_2014_05_2014-07-30_tie_001_fi_002

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus