Caverion toteuttaa talotekniikan Keilalammen kiinteistöön Espoossa

Caverion on sopinut YIT:n kanssa talotekniikan kokonaistoimituksesta Regeneron Keilalammen kiinteistöön Espoon KeilaniemessäCaverion vastaa remontoitavan toimistotalon sekä sen yhteydessä olevan pysäköintihallin talotekniikkaratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimitukseen kuuluvat automaatio-, jäähdytys-, turvallisuus-, lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, sähköistys-, informaatio- ja viestintäteknologia sekä sprinkleriratkaisut. 

”YIT on strategiansa mukaisesti kumppani kiinteistöjen omistajille ja kehittäjille kiinteistöjen arvon kasvattamiseksi, ja talotekniikalla on merkittävä rooli erityisesti korjausrakentamisessa”, sanoo korjausrakentamisen yksikönjohtaja Tero Aaltonen YIT:ltä.

”Olemme iloisia, että voimme olla mukana Regeneron Keilaniemenranta-projektissa kehittämässä tätä pääkaupunkiseudun merkittävää kaupunkialuetta ja toteuttamassa edistyksellistä kiinteistötekniikkaa. Olemme aiemmin sopineet myös viereisen Accountor Towerin kiinteistön ylläpidosta”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Keilalampi saneerataan Leed Gold -sertifikaatin täyttäväksi 2020-luvun moderniksi toimitilaksi. YIT vastaa kohteen saneeraustöistä, ja kaikki rakennustyöt toteutetaan vuoden 2020 aikana. Kiinteistökokonaisuus on laajuudeltaan noin 21 000 bruttoneliömetriä, josta toimistorakennuksen osuus on noin 15 000 ja pysäköintilaitoksen 6 000 bruttoneliömetriä.

Keilalampi-kiinteistön päävuokralaisena on vakuutusyhtiö If, jonka pääkaupunkiseudun 650 työntekijää muuttaa remontoituun kiinteistöön vuoden 2021 alussa. Kiinteistössä tullaan noudattamaan WELL-standardia. WELL ottaa huomioon rakennusstandardien lisäksi myös kiinteistön hyvinvointivaikutukset ja edellyttää hyvän ilmanlaadun, valaistuksen ja akustiikan lisäksi myös muun muassa henkilöstön ravinnon, liikkumisen, mukavuuden ja mielen hyvinvoinnin mittaamista.

Keilalampi on osa yli 100 000 neliömetrin laajuista Regeneron Keilaniemenranta-projektia, jossa luodaan alueelle uutta kaupunkiympäristöä ja palvelukeskus. Regenero on rakennusyhtiö YIT:n ja kiinteistökehitysyhtiö HGR Property Partnersin yhteisyritys. Valmistuttuaan Keilalampi siirtyy kansainvälisen sijoittajan omistukseen.

Caverion sähköistää Kuopion Yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen

Kuva: KYS Uusi Sydän 2025 -allianssi

Caverion toteuttaa sähköratkaisut Kuopion Yliopistollisen sairaalan KYS Uusi Sydän 2025 -projektin toiseen vaiheeseen. 10-kerroksista uudisrakennusta koskeva sopimus allekirjoitettiin Rakennusliike Laptin kanssa. Tammikuussa käynnistyneet sähköistystyöt valmistuvat syksyllä 2022.

Allianssihankkeen tilaajana on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.  Caverion toteutti myös KYS Uusi Sydän 2025 -hankkeen juuri valmistuneen ensimmäisen vaiheen sähköistystyöt.

”Kuten allianssitoteutukseen kuuluu, yhteistyö alkoi jo 1C1-vaiheessa päätoteuttajan ja Caverionin välillä avoimesti ja töiden yhteen sovitus sujui saumattomasti. Yhteistyö on matkan varrella syventynyt ja tiivistynyt entisestään. Tämän yhteistyön hedelmä on todettavissa aikataulun, kustannusten ja laadun pitävyydessä, mistä kertoo myös työmaan ansaitusti voittama Paras rakennustyömaa -palkinto”, sanoo tuotantojohtaja Jussi Heikkilä Rakennusliike Lapti Oy:stä.

”Uusi Sydän -hanke on toteutunut hyvässä allianssihengessä. Tilaajan puolesta näemme hyvänä, että saamme yhteistyökykyiset ammattilaiset toteuttamaan toisen vaiheen 1C2-hankettamme. Aiempi yhteistyömme Caverionin kanssa on toteutunut laadun, aikataulujen ja kustannusten osalta sovitun mukaan. Caverion on sitouttanut hankkeeseemme hyviä osaajia, mitä pidämme tärkeänä”, toteaa rakennuttaja Reino Pyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä.

Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan noin 28 700 m2 laajuinen rakennus, johon tulee vuodeosastoja sekä ja kahteen kerrokseen poliklinikka- ja kuvantamistiloja sekä lisäksi mm. väestönsuoja-, logistiikka- ja teknisiä tiloja. Rakennukseen on suunnitteilla aurinkosähköjärjestelmä, jolla on tarkoitus tuottaa osa energiantarpeesta. Kohde sijaitsee toimivan sairaalan keskellä ja rakennustyöt sekä työmaan vaativa logistiikka pyritään hoitamaan niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän sairaalan toimintaa.

”Olemme iloisia, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa KYS Uusi Sydän -hankkeessa. Haluamme osaltamme varmistaa, että sairaala on valmistuessaan turvallinen ja käyttäjäystävällinen niin potilaille kuin henkilökunnallekin. Caverion on tällä hetkellä mukana toteuttamassa useita sairaalahankkeita eri puolilla maata”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Rakennusliike Lapti Oy kuuluu Caverionin pääurakoitsijat -asiakassegmenttiin.

Skanska ja Caverion kehittämään OYS:n Tulevaisuuden sairaalan B-rakennusta

Haivannekuva OYS Tulevaisuuden sairaalasta. B-rakennus on kuvassa se, jonka katolle on merkitty helikopterin laskeutumispaikka. Kuva: Tulevaisuuden sairaala 2030.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on valinnut Skanskan ja Caverionin allianssikumppaneiksi Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Valinta koskee niin kutsutun B-rakennuksen kehittämistä. Varsinainen kehitysvaiheen sopimus allekirjoitetaan arviolta maaliskuun lopulla.  Allianssimallissa toteutusta edeltää kehitysvaihe, jonka aikana rakennuksen suunnitelmia kehitetään yhteistyössä allianssikumppaneiden, sairaanhoitopiirin linjajohdon sekä henkilökunnan kanssa. Kehitysvaiheen jälkeen sairaanhoitopiiri tekee erillisen päätöksen toteutusvaiheen käynnistämisestä.

Toteutusvaiheeseen kuuluu noin 56 400 bruttoneliömetriä uusien sairaalatilojen ja maanalaisten paikoitustilojen rakentamista Oulun Kontinkankaalle. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yhtä aikaa kaksi kymmenkerroksista rakennusta eli rakennukset A ja B siten, että ne muodostavan yhden kokonaisuuden. Tavoitteena on, että B-rakennus valmistuu vuonna 2023.

A-rakennuksen toteuttaa NCC Suomi Oy allianssissa talotekniikkaurakoitsija Aro-Systemsin ja automaatiourakoitsija Siemensin sekä muiden toimijoiden kanssa. A-rakennuksen toteutus on alkanut helmikuussa tulevan rakennuksen paikalla nykyään sijaitsevan pysäköintirakennuksen purkamisella, ja paikalla niinikään sijaitsevaa vanhaa hallintorakennusta aletaan purkaa maaliskuun puolivälissä. A-rakennuksen perustustyöt pyritään aloittamaan huhti–toukokuussa 2019.

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan hankkeen ensimmäisen vaiheen uudet kiinteistöt valmistuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana. ”Uusi sairaala on meille välttämätön, tarpeellinen ja kiireellinen. Kesällä 2018 päivitettiin suunnitelma, jossa rakentamista kiirehdittiin entisestään – nyt saamme yhteispäivystykselle uudet tilat neljä vuotta nopeammin. Kaiken lisäksi säästämme uuden suunnitelman mukaisella rakentamisjärjestyksellä noin 300 miljoonaa euroa, kun voimme nopeuttaa uuden sairaalan rakentumista jopa kuudella vuodella. Nyt kun meillä on ensimmäisen vaiheen rakentajat valittu, se varmistaa, että pääsemme uuden sairaalan rakentamisessa eteenpäin.”

”A- ja B-rakennuksia rakennetaan osittain yhtäaikaisesti, mikä edellyttää hankekokonaisuuden huolellista koordinaatiota”, toteaa Skanskan Pohjois-Suomen aluejohtaja Sakari Jämsä.

”Hyvän etukäteissuunnittelun merkitys korostuu, kun hankkeen toteutus tapahtuu rinnakkain sairaalatoiminnan kanssa. Erityisesti teknisten järjestelmien toteutus edellyttää tarkkaa suunnittelua, jotta sairaalan normaali ja keskeytyksetön toiminta voidaan rakentamisvaiheessa turvata”, sanoo Caverionin Suomi -divisioonan johtaja Ville Tamminen.

Elinkaarikustannuslaskelmilla lisää energia- ja materiaalitehokkuutta

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelman tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa ja prosesseja. Osana tätä uudistusta toteutetaan yliopistolliselle sairaalalle nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon soveltuvat tilat potilaiden parhaaksi. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi, toimiviksi ja viihtyisiksi ja niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tietojärjestelmiä.

Rakennushankkeessa on tavoitteena ympäristöystävällisten ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen ja koko elinkaaren aikaisten vaikutusten ja kustannusten huomioiminen. ”Hankkeessa hyödynnetään elinkaarikustannuslaskentaa sekä mittareita, joiden avulla vähennetään kustannuksia ja parannetaan energia- ja materiaalitehokkuutta”, kertoo hankekehityspäällikkö Markus Pöllä Skanskalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi marraskuussa 2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille poikkeusluvan uuden yliopistollisen sairaalan ensimmäisen vaiheen rakentamiseen. Kaiken kaikkiaan uuden sairaalan rakennushanke kestää kymmenisen vuotta, ja uudisrakentamisen investointikustannus on kokonaisuudessaan noin miljardi euroa. Kyseessä on yksi Oulun seudun suurimmista rakentamishankkeista.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä aloitettiin uuden yliopistollisen sairaalan suunnittelu Ouluun vuonna 2012. Nykyinen sairaala on rakennettu 60-70 luvun taitteessa, ja se on niin huonokuntoinen, että sen peruskorjaus olisi tullut kokonaan uuden sairaalan rakentamista kalliimmaksi.

Caverion toteuttaa talotekniikan kahteen Varman kiinteistöön Helsingin Vallilassa

b3c7111d0c49c917_800x800ar

SOK Ässäkeskus Valokuvaaja: Timo Herranen

Caverion toteuttaa talotekniikan kahteen Varman kiinteistöön Helsingin Vallilassa

Caverion on sopinut talotekniikkaprojektin johtamisesta ja toteutuksesta kahdessa vaativassa peruskorjauskohteessa Helsingin Vallilassa projektinjohtourakoitsijana toimivan Consti Korjausurakoinnin kanssa. Sopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Työeläkeyhtiö Varman omistamiin kiinteistöihin KOy Vallilan Toimistoon ja Oy Ässäkeskus Ab:hen tehdään mittava peruskorjaus sekä tilamuutoksia. Caverion vastaa hankkeen talotekniikan kokonaistoimituksesta.

”Korjaushanke on kokonaisuutena hyvin vaativa ja halusimme yhdessä tilaajan kanssa talotekniikan toteuttajaksi luotettavan kumppanin”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Mäkinen Consti Korjausurakoinnista.

”Ympäristövastuullisuus ja energiatehokkuus ovat Varmalle tärkeitä. Remontin tavoitteena on luoda SOK:lle ja muille vuokralaisille modernit, muunneltavat toimitilat ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Remontti edistää sekä Varman että tilojen käyttäjien ympäristötavoitteita”, sanoo rakennuttajapäällikkö Tuomas Vaarasalo Varmasta.

Molemmat kiinteistöt ovat haasteellisia korjauskohteita

KOy Vallilan Toimisto muodostuu kolmesta historiallisesti merkittävästä Museoviraston suojelemasta rakennuksesta, joille tavoitellaan rakentamisen aikaista BREEAM-ympäristösertifiointia. BREEAM on Euroopan suosituin ympäristösertifiointi.

SOK on molempien kiinteistöjen käyttäjä ja Oy Ässäkeskus Ab:n tilat säilyvät myös noin 1 000 henkilön käytössä koko remontin ajan. Tämä edellyttää tarkkaa työvaiheiden suunnittelua ja kiinteää yhteydenpitoa sekä töiden toteuttajiin että tilojen käyttäjiin. Järjestelyn ansiosta henkilöstö kuitenkin välttyy mittavalta muuttoprosessilta väliaikaisiin tiloihin.

”Olemme iloisia, että Consti valitsi meidät kumppanikseen. Talotekniset ratkaisut ja tekniikan modernisointi varmistavat kiinteistöjen käyttäjille hyvät olosuhteet ja tilojen erinomaisen käytettävyyden”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Kiinteistöjen bruttoala on noin 51 000 m2. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana ja työt valmistuvat vuoden 2019 lopussa.

Consti Korjausurakointi kuuluu Caverionin pääurakoitsijat-asiakassegmenttiin. Lue lisää projekteistamme pääurakoitsijoille.

Caverion ja YIT toteuttavat Kuopion Kuntolaakson elinkaarihankkeen

abcd727a797177bd_800x800ar

Caverion on allekirjoittanut Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen uima- ja jäähallin sekä pysäköintipalveluiden kehittämishankkeen toteuttamisesta elinkaarimallilla. Kuntolaakso-niminen hanke toteutetaan yhdessä YIT:n kanssa. Caverionin osuuden arvo on noin 59 miljoonaa euroa.

Caverion vastaa rakentamisvaiheessa taloteknisestä suunnittelusta ja kokonaistoimituksesta sekä 20-vuotisella palvelujaksolla kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta, käyttäjille tarjottavasta palvelutuotannosta sekä kiinteistöjen energiankulutuksesta. Kiinteistöt liitetään Caverionin etähallintaan, jonka avulla hallitaan kiinteistöjen teknisten järjestelmien toimintaa sekä energiatehokkuutta.

Vuosina 2018–2020 toteutettava investointi käsittää uuden uimahallin, jäähallin laajennuksen ja peruskorjauksen sekä 350-paikkaisen pysäköintilaitoksen. Uudisrakennuksen bruttoala on noin 21 000 m2. Rakennuttajana toimii Kuopion Tilakeskus.

”Kuntolaakso-hanke on ainutlaatuinen. Tilaaja luottaa täysin Suomen johtavien rakennus- ja talotekniikkayritysten osaamiseen. He pystyvät tarjoamaan meille laadukkaan ja nykyaikaisen uimahalli-jäähallikokonaisuuden”, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva Kuopion Tilakeskuksen rakennuttaja  Janne Pääkkönen .

”Kuntolaakson kehittämishanke on laaja-alaista asiantuntemusta vaativa kokonaisuus. Kiinteistöjen energiavirtoja kierrätetään ja kiinteistöjen sisäolosuhteiden tulee säilyä haluttuina kaikissa tilanteissa. Laaja osaaminen, hankekehityksemme yhteistyössä asiakkaan kanssa luoma suunnitteluratkaisu sekä moderni kiinteistön etähallinta luovat edellytykset kokonaisuuden toimivuudelle. Tavoitteemme on tarjota palveluiden johtamismallillamme mahdollisimman hyvä asiakaskokemus Kuntolaakson käyttäjille”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

”Elinkaarihanke on YIT:lle hanketyyppinä merkittävä, koska siinä hankkeeseen sitoudutaan pitkäksi aikaa osaavien kumppaneiden kanssa. Tämä hanke on myös erinomainen osoitus siitä, kuinka YIT:llä saadaan voimaa sitoutuneesta hankekehityksestä ja yhteistyöstä sekä yhteistyökumppaneiden kesken että sisäisesti”, kertoo YIT:n aluejohtaja Jani Knuuttila .

Caverion vastaa 31 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Tanskan Aarhusissa

be6b1c7fd7ba9655_800x800ar

Valokuvaaja: Arkitema Architects OPS Gellerup Nord Denmark © Arkitema Architects

Caverion vastaa 31 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Tanskan Aarhusissa

Caverion on allekirjoittanut rakennusliike A. Enggaardin kanssa sopimuksen uuden toimistorakennuksen elinkaarihankkeesta Gellerupin kaupunginosassa Tanskan Aarhusissa. Sopimuksen arvo on 31 miljoonaa euroa, ja se on yksi Caverionin suurimmista PPP-kumppanuussopimuksista (Public-Private Partnership).

Caverionin vastuulla PPP-hankkeessa on kiinteistötekniikan kokonaistoimitus sekä Palveluiden johtaminen 15-vuotisella sopimuskaudella.

Caverionin osalta työt alkavat 2017. Rakennusvaihe on valmis joulukuussa 2018, ja sen jälkeinen käyttö- ja kunnossapitovaihe jatkuu vuoteen 2033.

”On hienoa toteuttaa jälleen yksi PPP-hanke Caverionin kanssa. A. Enggaard ja Caverion ovat viime vuosina toteuttaneet useita hankkeita yhteistyökumppaneina, ja tämä on niistä kahdeksas. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön”, toteaa A. Enggaard A/S:n projektikehityspäällikkö Anton Hessellund .

9717497e5789600e_800x800ar

Valokuvaaja: Arkitema Acrhitects OPS Gellerup Nord Denmark © Arkitema Architects

Caverion takaa optimaalisen energiankulutuksen

Caverion vastaa kiinteistön energiatehokkuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja kunnosta koko sen elinkaaren ajan. Caverion huolehtii kiinteistön kaikkien teknisten järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelusta, toteutuksesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Järjestelmiin ja tuotteisiin sisältyvät lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähköistys, turvallisuus sekä automaatio. Kiinteistö liitetään Caverionin etähallintapalveluun, jolla taataan oikeat olosuhteet ja optimaalinen energiankulutus rakennuksessa.

Teknisen huollon ja kunnossapidon lisäksi Caverion on vastuussa muista alihankintana toteutettavista kiinteistöpalveluista, kuten ruokalasta, siivouksesta ja talvikunnossapidosta.

”Teemme saman asiakkaan kanssa yhteistyötä Kööpenhaminassa vastaavanlaisessa suuressa elinkaarihankkeessa, joka on edennyt suunnitelmien mukaan. On hienoa, että asiakas luottaa osaamiseemme. Nämä hankkeet osoittavat, että olemme Tanskan johtava yhä kokonaisvaltaisempien elinkaariratkaisujen toimittaja”, sanoo Knut Gaaserud , Caverionin Tanska-Norjan divisioonajohtaja.

Hanke on osa Aarhusin kunnan kanssa tehtävää PPP-yhteistyötä ja kuuluu Caverionin julkisen sektorin asiakassegmenttiin. Uuteen kiinteistöön tulee saman katon alle 1 000 Aarhusin kunnan työntekijää. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 20 000 m2.

CAVERION: Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös on hyväksytty

a2634440514d5215_800x800ar

Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös on hyväksytty

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt 21.12.2016 uuden sairaalan rakentamispäätöksen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeeseen investoidaan 153 M€ vuoteen 2021 mennessä. Urakan tavoitehinta on 132,4 milj. euroa ja tilaajan hankinnat 20,6 milj. euroa.

Rakentamisvaihe on osa allianssiurakkaa, jossa tilaajaosapuolen lisäksi ovat keväästä 2015 alkaen toimineet suunnitteluyhtiöt Sweco Architects ja Sweco Rakennetekniikka, Sweco PM ja Sweco Talotekniikka. Rakennusurakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus ja talotekniikan urakoinnista vastaa Caverion Suomi.

Rakentaminen valmistuu vuoteen 2021 mennessä

Nykyisten sairaala- ja terveyskeskuskiinteistöjen huono kunto edellyttää kiireellisiä rakennustoimia. Uusilla tiloilla ja teknologiaratkaisuilla luodaan samalla puitteet uusille toimintamalleille, jotka mahdollistavat tuottavuuden kehittämisen. Valtuuston hyväksymän toteutussuunnitelman mukaisesti rakentaminen voi käynnistyä heti alkuvuodesta 2017 uudisrakennuksen valmistelu- ja perustusvaiheen töillä.

Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä, joista noin viisi prosenttia on peruskorjausta. Rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä rakennetaan pääosa uudesta sairaalarakennuksesta vuosina 2017–2019. Toisessa vaiheessa 2019–2021 rakennetaan loput poliklinikka- ja vuodeosastotilat sekä peruskorjataan sairaalan nykyinen päivystysrakennus. Kolmannessa vaiheessa puretaan käytöstä poistettavat vanhan sairaalan osat ja viimeistellään piha- ja aluetyöt 2021 loppuun mennessä. Rakentaminen voidaan toteuttaa siten, että nykyinen sairaala voi jatkaa toimintaa ilman väistötiloja.

Uusi sairaala tukee sote-uudistusta

Kainuun keskussairaala vastaa jatkossakin valtakunnallisen sote-uudistuksen linjausten mukaisesti ympärivuorokautisesta päivystyksestä sekä keskeisten erikoisalojen toiminnasta. Sairaala on suunniteltu potilaslähtöiseksi hoitoympäristöksi, joissa korostuvat turvallisuus, esteettömyys, viihtyisyys ja kuntoutus.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle poikkeusluvan uuden sairaalan rakentamiseen. Kaikki Kainuun kunnat ovat antaneet puoltavan lausunnon Uuden Sairaalan rakentamiseen.

Caverion toteuttaa yli 38 miljoonan euron projektin Norjan uuteen kansallismuseoon

87c4c23a40e8b394_800x800ar

Copyright MIR kommunikasjon AS

Caverion on allekirjoittanut suuren projektisopimuksen taloteknisten järjestelmien toimittamisesta Norjan uuteen kansallismuseoon. Asiakkaana on Statsbygg, Norjan valtion rakennuttaja, ja sopimuksen arvo on 38,8 miljoonaa euroa.

Norjan kansallismuseosta on suunniteltu tulevan ikoninen maamerkki ja tärkeä kohtaamispaikka taiteen ystäville. Taiteeseen, arkkitehtuuriin ja designiin keskittyvä museo antaa Norjalle vahvan kansainvälisen aseman kuvataiteiden alalla. Museon pinta-ala on 54 600 m2, eli se on valmistuessaan Pohjoismaiden suurin museo.

b240dd81453ff3f7_800x800ar

Copyright Ken Opprann Statsbygg

bd0820289da6e285_800x800ar

Copyright MIR kommunikasjon AS

“Suurten projektien yksikkömme on erikoistunut vaativien projektien johtamiseen. Yhtenäiset prosessit ja hyvä projektinjohto-osaaminen takaavat projektin toimittamisen sen laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin liittyvien tavoitteiden mukaisesti”, sanoo Knut Gaaserud, Caverionin Tanska-Norjan divisioonajohtaja.

“Näin mittavassa ja monimutkaisessa projektissa olemme riippuvaisia vakaista kumppaneista ja heidän korkealaatuisesta työstään”, sanoo Steinar Støre, uudesta kansallismuseosta Statsbyggissa vastaava projektijohtaja.

Caverionin työt alkavat kesäkuussa 2017 ja päättyvät vuonna 2019. Caverionin vastuulla on projektin toteutus seuraavien taloteknisten järjestelmien osalta: ilmanvaihto, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia sekä lämmitys, vesi ja viemäri. Rakentaja on Statsbygg, Norjan valtion kiinteistökehittäjä, joka kuuluu Caverionin Kiinteistösijoittajat ja kiinteistökehittäjät -asiakassegmenttiin. Museon on suunniteltu avautuvan yleisölle vuonna 2019.

Caverionille 25 miljoonan euron kiinteistötekniikan kokonaistoimitus Float-toimistorakennukseen Saksassa

8d7a2e5c8a362476_800x800ar

Kuva: © RPBW Joachim Lézie-Cobert

Caverionille 25 miljoonan euron kiinteistötekniikan kokonaistoimitus Float-toimistorakennukseen Saksassa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Immofinanzin kanssa teknisten järjestelmien toimituksesta Float-toimistorakennukseen Düsseldorfissa, Saksassa. Sopimuksen arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Caverionin vastuulle tulee lisäksi teknisten järjestelmien toteutus rakennuksen tulevissa vuokratiloissa.

Float koostuu kuudesta rakennusta, joiden yhteenlaskettu lattiapinta-ala on noin 31 000 neliömetriä. Arkkitehti Renzo Pianon suunnittelemaan kompleksiin tulee toimistoja sekä ravintola- ja pysäköintitiloja. Floatin suunnittelu on huippuluokkaa, mikä asettaa korkeat vaatimukset myös teknisille asennuksille. Caverion on mukana varmistamassa rakennuksen soveltuvuuden vaativaan käyttöön toimittamalla esimerkiksi koko IT-infrastruktuurin sekä hälytys- ja turvajärjestelmät.

Caverion aloittaa kiinteistötekniikan kokonaistoimituksen alkuvuodesta 2017 ja asentaa seuraavat järjestelmät ja tuotteet: ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus, automaatio sekä lämmitys, vesi ja viemäri. Rakennuksen tiettyihin osiin Caverion asentaa Krantzin jäähdytyskattojärjestelmät. Krantz on Caverionin tavaramerkki.

”Meillä on Saksasta monta asiakasreferenssiä tämänkaltaisista rakennuksista. Vahva asiantuntemuksemme takaa sen, että tavoitteena olevan Gold-tason LEED-sertifikaatin edellyttämät standardit täyttyvät”, sanoo Werner Kühn , Caverionin Saksan divisioonajohtaja.

Projekti on valmis syksyllä 2018. Immofinanz kuuluu Caverionin kiinteistöjen omistajat ja kiinteistökehittäjät -asiakassegmenttiin.

Elinkaarimallilla toteutettavan Hämeenlinnan Nummen palvelukeskuksen peruskivi muurattiin

b9fb56b7d8cef107_800x800ar

Näkymä pääsisäänkäyntiin. Kuva: Linja Arkkitehdit

Elinkaarimallilla toteutettavan Hämeenlinnan Nummen palvelukeskuksen peruskivi muurattiin

Älykäs rakennus on suunniteltu yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa.

Hämeenlinnan Nummen palvelukeskuksen rakentaminen on edennyt peruskiven muuraukseen.  Peruskiven muuraajina 21. syyskuuta toimivat Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo , YIT Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sekä Caverion Suomi Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hacklin .  Heidän lisäkseen juhlallisuuksiin osallistui hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa mukana olevia sekä tulevien käyttäjien edustajia.

be8504b94aff28b5_800x800ar

Näkymä aulasta. Kuva: Linja Arkkitehdit

YIT ja Caverion toteuttavat Nummen palvelukeskuksen elinkaarimallilla. Keskuksen rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2016 maanrakennustöillä. Hankkeen on määrä valmistua kesällä 2018.

”Elinkaaren näkökulmasta olemme vasta alkutaipaleella, mutta huomattava osa onnistumisen edellytyksistä on luotu jo suunnitteluvaiheessa. Nyt huolehditaan siitä, että suunnitelmat muuttuvat korkeatasoiseksi ja laadukkaaksi toteutukseksi”, totesi Kauniskangas.

Elinkaarihanke kattaa palvelukeskuksen rakentamisen ja kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon 20 vuoden ajan.

”Elinkaarimalli varmistaa kaupungille olosuhteiltaan hyvän, kunnossa ja käytettävissä olevan kiinteistön, jonka energiatehokkuus ja suunnitelmallinen ylläpito takaavat kiinteistön alhaisen hiilijalanjäljen”, Hacklin sanoi.

Koko kylän kohtauspaikaksi kaavailtu palvelukeskus pitää sisällään yhtenäiskoulun, kirjaston, monipuoliset liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujen tilat sekä kulttuuripalveluita.

Nummen palvelukeskus on suunniteltu yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa palvelemaan eri-ikäisiä ihmisiä sekä uutta, ilmiöpohjaista oppimista korostavaa opetussuunnitelmaa. Koulun, sen tekniikan ja akustiikan tulee tarjota mahdollisuuksia monimuotoiseen työskentelyyn.

”Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita perusopetuksen tiloihin tuleva valaistusratkaisu, joka seuraa päivänvalon rytmiä. Älykäs rakennus tukee ihmisten toiminnallisuutta ja aktiivisuutta”, Hacklin kuvaili.

”Onnistuminen elinkaarihankkeissa edellyttää kaikkien osapuolten tiivistä ja ratkaisukeskeistä yhteistyötä. YIT, Caverion, oppimisympäristön suunnittelijat, tilaaja ja tietysti käyttäjät tarvitaan mukaan hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Kukaan ei voi onnistua yksin”, Kauniskangas summasi.