Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa lähes 9 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 8,9 prosenttia ja myynnin määrä 6,7 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

rlv_2016_04_2016-07-13_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi edelleen jokaisella rakentamisen toimialalla. Voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 9,4 prosenttia enemmän kuin helmi-huhtikuussa vuotta aiemmin. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen liikevaihto 5,7 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi helmi-huhtikuussa talonrakentamisessa 6,7 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla kasvua oli 8,7 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 6,4 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2016, huhtikuu, Tilastokeskus

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2015 syys-marraskuussa lähes 8 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden syys-marraskuussa 7,6 prosenttia ja myynnin määrä 6,4 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

rlv_2015_11_2016-02-12_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi edelleen jokaisella rakentamisen toimialalla. Voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 9,9 prosenttia enemmän kuin syys-marraskuussa vuotta aiemmin. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 4,9 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maa- ja vesirakentamisen toimialalla 12,0 prosenttia. Talonrakentamisessa kasvua oli 8,5 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 3,6 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, marraskuu, Tilastokeskus

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa runsaat 9 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden touko-heinäkuussa 9,2 prosenttia ja myynnin määrä 8,6 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi hieman, 0,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2015_07_2015-10-13_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi voimakkaimmin, 12,3 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 6,0 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maa- ja vesirakentamisessa 14,1 prosenttia. Talonrakentamisen myynnin määrä lisääntyi 10,9 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 5,6 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, heinäkuu, Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat elokuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,5 prosenttia vuoden 2014 elokuusta vuoden 2015 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -14,9 prosentista kalliorakenteiden 2,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,2 -2,5
Pohjarakenteet 109,9 0,5
Maarakenteet 111,4 -1,4
Kalliorakenteet 116,4 2,0
Päällysteet 99,7 -14,9
Kunnallistekniset järjestelmät 111,2 -0,6
Betonirakenteet 115,9 0,8
Tekniset ja muut järjestelmät 105,9 -0,7
Murskaustyöt 1) 109,0 -2,7
Teiden ylläpito 1) 112,5 -0,0
Katujen ylläpito 1) 112,1 -0,5
Ratojen ylläpito 1) 111,1 -0,7
Ylläpito yhteensä 1) 112,0 -0,4

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden elokuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Rakennuskustannukset nousivat elokuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2015 elokuussa 0,5 prosenttia edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Rakentamisen työpanosten hinnat nousivat 0,7 prosenttia ja tarvikepanosten hinnat 0,3 prosenttia. Muiden panosten hinnat nousivat 1,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakennuskustannusindeksi 2010=100:

rki_2015_08_2015-09-15_tie_001_fi_001

Heinäkuusta elokuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,2 prosenttia. Työpanosten hinnat pysyivät elokuussa heinäkuun tasolla. Tarvikepanosten hinnat nousivat 0,3 prosenttia, muiden panosten hinnat puolestaan laskivat hieman edellisestä kuukaudesta.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat heinäkuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,2 prosenttia vuoden 2014 heinäkuusta vuoden 2015 heinäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -12,9 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,6 -2,2
Pohjarakenteet 109,8 0,4
Maarakenteet 111,9 -0,9
Kalliorakenteet 115,8 1,6
Päällysteet 102,9 -12,9
Kunnallistekniset järjestelmät 110,5 -1,2
Betonirakenteet 114,9 0,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,0 -0,5
Murskaustyöt 1) 110,1 -1,7
Teiden ylläpito 1) 112,5 -0,0
Katujen ylläpito 1) 112,3 -0,4
Ratojen ylläpito 1) 111,4 -0,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,2 -0,3

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden heinäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa runsaat 8 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2015 maalis-toukokuussa 8,3 prosenttia ja myynnin määrä 7,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2015_05_2015-08-12_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi eniten, 16,0 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 6,2 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maa- ja vesirakentamisessa 18,0 prosenttia. Talonrakentamisen myynnin määrä lisääntyi 8,0 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 5,9 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, toukokuu, Tilastokeskus

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen maalis-toukokuussa

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 maalis-toukokuussa yhteensä 8,9 miljoonalle kuutiometrille, joka on 16,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin 8,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta rakennustuotannon kiinteähintainen volyymi jäi 8,2 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastoon, jonka laadinnassa käytetty aineisto täydentyy vielä tulevien kuukausien aikana ja nyt julkaistut tiedot voivat tarkentua.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset, milj. m3, liukuva vuosisumma:

ras_2015_05_2015-07-29_tie_001_fi_001

Asuntojen rakentamiseen myönnetyt rakennusluvat vähenivät edellisvuodesta

Asuinrakennuksille myönnettiin rakennuslupia kuluvan vuoden maalis-toukokuussa yhteensä 7 300 asunnolle, joka on 28,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tilavuudella mitattuna asuinrakennuksille myönnettiin vuoden 2015 maalis-toukokuussa rakennuslupia 33,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta asuinrakennuksia aloitettiin kuitenkin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan käynnissä olevan asuinrakentamisen volyymi väheni 12,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

ras_2015_05_2015-07-29_tie_001_fi_002

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston aineisto

Tilastotuotanto on palautunut normaaliksi ja nyt julkaistavat tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen rakennuslupa-aineistoon, eikä aineistoa ole enää korjattu menetelmällisesti. Rekisteriaineisto täydentyy sitä mukaa kun rakennusvalvontaviranomaiset toimittavat tietoja väestötietojärjestelmään ja tilaston nyt julkaistut tiedot voivat tarkentua.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Maarakennusalan kustannukset laskivat kesäkuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,1 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, kesäkuu 2015

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,3 -1,4
Pohjarakenteet 109,9 0,4
Maarakenteet 112,8 -0,2
Kalliorakenteet 115,8 1,6
Päällysteet 105,1 -10,1
Kunnallistekniset järjestelmät 110,9 -0,8
Betonirakenteet 115,2 0,5
Tekniset ja muut järjestelmät 106,3 -0,3
Murskaustyöt 1) 110,9 -1,2
Teiden ylläpito 1) 112,6 0,1
Katujen ylläpito 1) 112,5 -0,2
Ratojen ylläpito 1) 111,8 -0,3
Ylläpito yhteensä 1) 112,4 -0,1

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa runsaat 7 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2015 helmi-huhtikuussa 7,4 prosenttia ja myynnin määrä 7,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2015_04_2015-07-13_tie_001_fi_001

Liikevaihto kasvoi jokaisella rakentamisen toimialalla. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi eniten, 16,1 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia ja talonrakentamisen liikevaihto 6,2 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maa- ja vesirakentamisessa 18,8 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä lisääntyi 6,2 prosenttia ja talonrakentamisen myynnin määrä 5,9 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, huhtikuu, Tilastokeskus