Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uuden kiinteistön rakentaminen käynnistyy

aa94dc8740fe90f1_800x800ar

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry ja Peab Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen ensi- ja turvakodin uuden kiinteistön rakentamisesta Liitukujalle Jyväskylään. Samalla osapuolet ovat sopineet nykyisen Suuruspääntien rakennuksen kiinteistökaupasta, jolla uusi rakennus rahoitetaan.

Urakkasopimus käsittää nykyaikaisten toimitilojen rakentamisen Kuokkalan keskustaan, Kuokkalan Yhtenäiskoulun naapuriin.  Korkeimmalta osaltaan kolmekerroksisen talon kokonaispinta-ala on noin 2050 neliötä. Rakentaminen alkaa kesäkuun alussa ja uusi talo vihitään käyttöön elokuussa 2019.

Yhtiöt ovat myös tehneet esisopimuksen kiinteistökaupasta Keski-Suomen ensi- ja turvakodin omistamasta kiinteistöstä osoitteessa Suuruspääntie 11, jossa on asemakaavan laadinta käynnissä.

– Uusi kiinteistö tullaan rahoittamaan nykyisen kiinteistön tontin myymisellä. Keski-Suomen ensi-ja turvakoti on saanut nykyisen tontin aikoinaan vuonna 1947 lahjoituksena, ja tämän lahjoituksen turvin voidaan nyt rakentaa uusi, nykyaikainen ensi- ja turvakoti, jossa kaikki palvelut ovat saman katon alla, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Merja Närhi Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin yhteistyö rakennusyhtiö Peabin kanssa alkoi helmikuussa 2017 kilpailutuksen kautta. Arkkitehtitoimistona on jyväskyläläinen LPV. Kiinteistöä on suunniteltu alusta alkaen yhdessä ensi- ja turvakodin henkilöstön kanssa.

– Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uusien toimitilojen rakentaminen on merkittävä hanke Peabin Jyväskylän aluetoimistolle. Asiakkaamme on antanut hankkeen suunnittelulle erityistä sisältöä ja yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa olemme saaneet aikaiseksi suunnitelmat kodinomaisesta, suojaisasta ensi- ja turvakodista. Aloitamme ylpeänä sen rakentamisen, kertoo yksikönjohtaja Timo Riikonen Peabilta.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on turvannut lapsien ja perheiden arkea voittoa tavoittelemattomana järjestönä jo vuodesta 1946. Yhdistyksen palveluilla autetaan vuosittain yli kolmeasataa perhettä. Yhdistys ylläpitää perheväkivaltaan kriisiapua tarjoavaa turvakotia, vauvaperheitä auttavaa ensikotia, väkivallan avopalveluja sekä tapaamispaikkatoimintaa. Yhdistyksen toiminta pohjautuu lastensuojelutyön monipuoliseen erityisosaamiseen luovalla ja uudistavalla tavalla. Yhdistys on vahva vaikuttaja ja edistää osaltaan lapsille ja perheille oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Helsingin ytimeen rakennetaan uusi tieteen ja talouden kortteli

9a152f8df8b8a95c_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

HYY Yhtymää ja sen Lyyra-hanketta esitetään Kallion virastotalojen tonttikilpailun voittajaksi. Lyyra loisi Hakaniemen ja Kallion keskelle kansainvälisesti houkuttelevan tieteen ja yritysten kohtaamispaikan. Lopullisen päätöksen voittajasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.

Hakaniemen ja Kallion alue on toistaiseksi saanut odottaa vuoroaan, kun uutta Helsinkiä on rakennettu. Kallion virastotalojen tontinluovutuskilpailulla kaupunki hakee alueelle uutta elämää. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia rakennuksia ja palveluita Porthaninkadun, Siltasaarenkadun ja Kolmannen linjan kulmaan, osoitteisiin Siltasaarenkatu 13 ja Toinen linja 7.

8f5cfdf2306befd3_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

b0136171543d3c18_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

a1e5e68d1b427fcb_800x800ar

Valokuvaaja: Cederqvist&Jäntti arkkitehdit ja Beauty and the Bit

– Me HYY Yhtymässä uskomme, että Helsingin menestys kansainvälisessä kilpailussa perustuu tieteen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön. Tieteen ja talouden kortteli Lyyra loisi Helsingin keskelle kansainvälisen yhteisön, jossa ideat syntyvät ja leviävät nopeasti. Suomalaisittain ainutlaatuinen yhteistyö hyödyttäisi yrityksiä, kasvua hakevaa Helsinkiä ja seudun tiedeyhteisöä, sanoo HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola.

Valmistuessaan Lyyrasta tulee Hakaniemen ja Kallion alueen tärkeä kohtaamispaikka ja palveluiden keskus.  Palvelutarjontaa on jo kilpailuvaiheessa suunniteltu yhdessä laajan kumppanijoukon kanssa. Seuraavaksi Lyyraa halutaan kehittää alueen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa.

– HYY Yhtymä on jo 150 vuotta ollut rakentamassa kaupunkia, jossa ihmiset ja ideat kohtaavat. Lyyra on meille hieno mahdollisuus osoittaa arvojemme mukaista edelläkävijyyttä avoimuudessa ja vastuullisuudessa. Tavoitteenamme on luoda kestävän rakentamisen malliesimerkki, jossa muun muassa energiankulutus ja kulkuyhteydet on suunniteltu vastaamaan kestävän kehityksen vaatimuksia. Lopullisen päätöksen tekee valtuusto, mutta olisi mahtavaa päästä kehittämään tulevaisuuden Helsinkiä ja rakentamaan Lyyraa yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Odotamme innolla, että saamme kutsua paikalliset ihmiset ja yhteisöt kehittämään kanssamme aluetta, joka on yksi kaupungin elävimmistä, toteaa Kerppola.

Tontille rakennetaan nykyisten virastotalojen tilalle kolme uutta rakennusta: hotelli, toimistotiloja sekä kansainvälisille tutkijoille suunnattu asuintalo. Lyyran kokonaislaajuus on 20 800 kerrosneliömetriä, joka koostuu rakennusten lisäksi maanalaisista tiloista. Hankkeen valmisteluvaiheessa kumppanien kanssa on tehty esisopimuksia osasta tiloista. Varsinaiset keskustelut vuokrauksen osalta aloitetaan ja hanke käynnistetään, kun kaupunginvaltuusto on tehnyt asiasta päätöksen.

Vanhojen rakennusten purkaminen on tarkoitus aloittaa 2020 alkuvuodesta ja Lyyran arvioidaan valmistuvan 2022. HYY Yhtymä on hankkeen tilaaja ja rakennuttaja. Kohteen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti, pääsuunnittelijanaan Tom Cederqvist. Suunnittelussa ovat olleet mukana myös Sitowise, Fira, Realprojekti, Granlund sekä Demos Helsinki.

– On harvinaista, että arkkitehti pääsee suunnittelemaan uutta rakennusta Helsingin kantakaupunkiin. Lyyran suhteen voidaankin puhua unelmatoimeksiannosta: Ihmisläheinen ja synergiaa tuottava hybridikokonaisuus Unioninkadun akselille, Sonckin ja Sirénin rakennusten naapuriin. On ollut erittäin antoisaa kehittää tätä ratkaisua asiantuntevan ja motivoituneen tiimin kanssa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti toteutusta, kommentoi hankeen pääsuunnittelija Tom Cederqvist.

Are sai historiansa suurimman urakan YIT:ltä Pasilan Triplasta

mulmcskcmnorbtcwimhe

YIT Oyj on valinnut Suomen suurimman talotekniikkatalon Are Oy:n toteuttamaan Stogen, Feskarin ja Keskikorttelin muodostaman toimistokokonaisuuden Pasilassa. Kohteen talotekniikka toteutetaan Are Sensus -talotekniikkajärjestelmällä. Sopimuksen arvo on noin 18,5 M€, ja se on Aren historian suurin kerralla tilattu urakka.

Kolmen toimistorakennuksen muodostama Workery on Pasilan Triplaan kohoava uuden työn keskittymä. Noin 50 000m2 Workery valmistuu keväällä 2020, ja siitä tulee yli 3 500 tulevaisuuden tekijän työpaikka. Uusien tilojen valttina toimivat helppo saavutettavuus, Mall of Triplan palvelut ja uuden työn ehdoilla kehitetyt tilat.

-Työtiloilta vaaditaan tulevaisuudessa muunneltavuutta ja toiminnallisuutta, jotta ne taipuvat luovan ja tuottavan työn tarpeisiin. Myös talotekniikka täytyy toteuttaa kustannustehokkaasti ja järkevästi niin, että tiloja pystytään muokkaamaan joustavasti ilman isoja ja kalliita muutoksia. Are on pystynyt tarjoamaan tähän luotettavia ratkaisuja, kertoo YIT:n tuotantojohtaja Pekka Luukkonen.

Workeryssa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen ja helposti säädettävään lämpötilaan. Kiinteistön olosuhteita voidaan seurata ja hallita Aren Sensus-talotekniikkajärjestelmän avulla.

-Kiinteistön käyttäjien näkökulmasta optimaaliset työskentelyolosuhteet ovat ensiarvoisen tärkeät ja ne lisäävät tunnetusti myös työn tehokkuutta. Myös ympäristönäkökohdat ovat yhä tärkeämpi asia ja Workeryyn valittu ratkaisu hyödyntää rakennuksen käytössä syntyvää lämpökuormaa sekä ulkoilman viileyttä. Tästä syystä kiinteistön hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, kertoo Aren toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho.

Keski-Pasilasta kasvaa Triplan myötä Helsingin toinen keskusta. Tripla on jättimäinen rakennushanke, johon kuuluu kolme korttelia. Are on tiivistii mukana Triplan eri vaiheissa. Toimistotalojen talotekniikan lisäksi Are toteuttaa Triplassa pysäköintilaitoksen ja uuden Pasilan joukkoliikenneaseman sähköurakan. Are vastaa myös Mall of Triplan LVI-urakasta, liiketilojen sähköurakasta sekä tapahtuma-alueen LVIS-urakasta. Tällä hetkellä käynnissä olevien urakoiden yhteisarvo on noin 43 M€

-Olemme tehneet pääkaupunkiseudulla tiivistä yhteistyötä YIT:n kanssa. On hieno luottamuksen osoitus, että pääsemme toteuttamaan useita merkittäviä projekteja tähän ainutlaatuiseen jättihankkeeseen, Nurho toteaa.

Hulppeaa ekologisuutta – Rakennusvarma rakentaa KymiRingille ekologisia luksusasuntoja

kymiring_lintu

Rakennusvarma Oy rakentaa KymiRingille ekologisesta suomalaisesta puusta vapaa-ajan luksusasuntoja. Racing Lodge – ja Racing Chalet -huoneistot rakennetaan kemikaalivapaasta ja hengittävästä Varma Luonnonpuusta. Huoneistojen vastikkeeseen kuuluu myös KymiRingin käyttöoikeus.

Rakennusvarma rakentaa Iittiin valmistuvan KymiRingin viereen 60 luksusasuntoa ekologisesta puusta. Erikoisuutena vastikkeisiin kuuluu käyttöoikeus radalle, mikä varmasti houkuttelee alan harrastajia.

─ Erottaudumme huoneistoissa niiden laadulla, varustelutasolla ja ekologisuudella. Racing Lodget sopivat hyvin tyyliltään myös KymiRingin ympäristön suomalaiseen metsämaisemaan ja korostavat suomalaista, modernia puurakennusosaamista, Rakennusvarman toimitusjohtaja Petri Vuokila toteaa.

Asunnot tulevat olemaan kaksi- ja kolmikerroksisia ja niissä kaikissa on parvekkeet. Kaikki Racing Lodge -huoneistot on varustettu omalla lasiseinäisellä autotallilla ja esteettömällä näkymällä pääradalle. Racing Chalet-huoneistojen omistajat voivat puolestaan hyödyntää vapaa-ajan autoilleen KymiRingille rakennettavaa robottipysäköintihallia.

KymiRingissä järjestetään jo vuonna 2019 ensimmäinen MotoGp-osakilpailu. Radalla tullaan näkemään myös paljon muita kansainvälisiä osakilpailuja eri moottoriurheilusarjoissa. Petri Vuokilan mukaan yritys pääsee samalla esittelemään suomalaista puurakentamista maailmalle.

─ Asuntojen rakentaminen ja myyminen on meille loistava tilaisuus, ja samalla uudelle ja ekologiselle Varma Luonnonpuu -massiivipuuelementillemme hieno näyteikkuna maailmalle markkinointia ajatellen, Vuokila summaa.

Kansainvälisiä ostajia

Uudella aluevaltauksella Rakennusvarma tavoittelee kansainvälisiä ostajia, mutta myös suomalaisia yrityksiä, yksityishenkilöitä ja perheitä.

─ Asiakaskunta löytyy sekä Suomesta että ulkomailta. Suomalaiset kansainväliset yritykset ovat luonnollinen kohderyhmä Racing Lodgeille ja Chalet:lle edustuskäyttöön ja kansainvälisten vieraiden isännöintiin. Lisäksi Suomesta löytyy paljon moottoriurheilusta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, joita laadukas vapaa-ajan asuminen ja eksklusiivinen radankäyttöoikeus kiinnostavat, Petri Vuokila kertoo.

Vuokilan mukaan Rakennusvarma haluaa olla mukana kehittämässä KymiRingistä Pohjois-Euroopan suurinta ja kattavinta moottoriurheiluun keskittyvää elämyskeskusta.

─ KymiRingistä muodostuu koko perheen elämyskeidas ja me haluamme osaltamme olla mukana kehittämässä kasvavaa tapahtumapaikkaa, Vuokila lisää.

Itsekin voimakkaassa kasvussa oleva Rakennusvarma Oy on tänä vuonna panostanut ekologiseen puurakentamiseen. Yritys on juuri avannut uuden tuotantolaitoksen Loviisaan, jossa myös KymiRingin läheisyyteen rakentuvien huviloiden ja asuntojen Varma Luonnonpuu -massiivipuuelementit valmistetaan. Luonnollisesti hengittävän ja eristävän Varma Luonnonpuun avulla voidaan taata terveellinen sisäilma kaikkiin rakennuksiin ja asuntoihin. Varma Luonnonpuun tarina on ekologinen aina metsänhoidosta ja elementtien tuotannosta rakentamiseen.

─ Haluamme tarjota ekologisen ja helpon vaihtoehdon puurakentamiseen. Elementit ja moduulit rakennetaan Loviisan tuotantolaitoksella täysin valmiiksi, Petri Vuokila toteaa.

KymiRingille valmistuvat asunnot ovat taloyhtiömuotoisia ja niiden rakentaminen alkaa loppukesästä.

Caverion toteuttaa talotekniikan kahteen Varman kiinteistöön Helsingin Vallilassa

b3c7111d0c49c917_800x800ar

SOK Ässäkeskus Valokuvaaja: Timo Herranen

Caverion toteuttaa talotekniikan kahteen Varman kiinteistöön Helsingin Vallilassa

Caverion on sopinut talotekniikkaprojektin johtamisesta ja toteutuksesta kahdessa vaativassa peruskorjauskohteessa Helsingin Vallilassa projektinjohtourakoitsijana toimivan Consti Korjausurakoinnin kanssa. Sopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Työeläkeyhtiö Varman omistamiin kiinteistöihin KOy Vallilan Toimistoon ja Oy Ässäkeskus Ab:hen tehdään mittava peruskorjaus sekä tilamuutoksia. Caverion vastaa hankkeen talotekniikan kokonaistoimituksesta.

”Korjaushanke on kokonaisuutena hyvin vaativa ja halusimme yhdessä tilaajan kanssa talotekniikan toteuttajaksi luotettavan kumppanin”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Mäkinen Consti Korjausurakoinnista.

”Ympäristövastuullisuus ja energiatehokkuus ovat Varmalle tärkeitä. Remontin tavoitteena on luoda SOK:lle ja muille vuokralaisille modernit, muunneltavat toimitilat ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Remontti edistää sekä Varman että tilojen käyttäjien ympäristötavoitteita”, sanoo rakennuttajapäällikkö Tuomas Vaarasalo Varmasta.

Molemmat kiinteistöt ovat haasteellisia korjauskohteita

KOy Vallilan Toimisto muodostuu kolmesta historiallisesti merkittävästä Museoviraston suojelemasta rakennuksesta, joille tavoitellaan rakentamisen aikaista BREEAM-ympäristösertifiointia. BREEAM on Euroopan suosituin ympäristösertifiointi.

SOK on molempien kiinteistöjen käyttäjä ja Oy Ässäkeskus Ab:n tilat säilyvät myös noin 1 000 henkilön käytössä koko remontin ajan. Tämä edellyttää tarkkaa työvaiheiden suunnittelua ja kiinteää yhteydenpitoa sekä töiden toteuttajiin että tilojen käyttäjiin. Järjestelyn ansiosta henkilöstö kuitenkin välttyy mittavalta muuttoprosessilta väliaikaisiin tiloihin.

”Olemme iloisia, että Consti valitsi meidät kumppanikseen. Talotekniset ratkaisut ja tekniikan modernisointi varmistavat kiinteistöjen käyttäjille hyvät olosuhteet ja tilojen erinomaisen käytettävyyden”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Kiinteistöjen bruttoala on noin 51 000 m2. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana ja työt valmistuvat vuoden 2019 lopussa.

Consti Korjausurakointi kuuluu Caverionin pääurakoitsijat-asiakassegmenttiin. Lue lisää projekteistamme pääurakoitsijoille.

Lujatalon vahva rakentaminen Kruunuvuorenrannassa jatkuu – nyt seitsemän kerrostaloa ATT:lle

ark-house-arkkitehdit-koirasaarenkadulta

Kuva: ARK-House arkkitehdit Oy, Havainnekuva kohteesta

Lujatalo on solminut Helsingin Asuntotuotannon kanssa sopimuksen seitsemän kerrostalon rakentamisesta Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Hanke on Lujatalolle merkittävä, seitsemästä asuinkerrostalosta koostuva 254 asunnon kokonaisuus on arvoltaan 56 miljoonaa euroa. Hanke on jatkumoa Lujatalon vahvalle jalansijalle alueella. Lokakuussa 2018 valmistuu Lujatalon alueen viimeisin, kahdeksan kerrostalon hanke, sekin Helsingin Asuntotuotannolle.

Merellinen Kruunuvuorenranta on hyvin voimakkaasti kasvava asuinalue ja myös Lujatalo on vahvasti mukana alueen rakentamisessa.29.5.2018 tehty sopimus Lujatalo Oy:n ja Helsingin Asuntotuotannon kesken pitää sisällään seitsemän asuinkerrostalon rakentamisen Haakoninlahden alueelle. Kerrostaloista kolme on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoyhtiöitä, joista yhteen valmistuu erityisasuntoja ja yhteistiloja kehitysvammaisille henkilöille. Loput kaksi yhtiötä ovat Helsingin Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusyhtiö ja Asuntotuotannon hitas-rahoitteinen asunto-osakeyhtiö.

Sopimuksen myötä Lujatalon ja Helsingin Asuntotuotannon hyvä yhteistyö alueella jatkuu. Vuonna 2016 alkanut, kahdeksan kerrostalon ja parkkihallin Hopealaakson kortteli –yhteistyöhanke sijaitsee Haakoninlahden kohteen vieressä. Hopealaakso-kohteeseen valmistuu lähes 300 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa ja sen urakkasumma on 55 miljoonaa euroa. Kortteli valmistuu vaiheittain ja se on täysin valmis lokakuussa 2018.

Lujatalon Uudenmaan aluejohtaja Janne Mönkkönen on mielissään sopimuksesta, antaahan se merkittävän lisäyksen Lujatalon tilauskantaan. – On hienoa, että pääsemme jatkamaan hyvää yhteistyötämme Helsingin Asuntotuotannon kanssa. Yhteistyö on helppoa, ja kun tunnemme toistemme toimintatavat, etenevät asiat sujuvasti, Mönkkönen sanoo. Lujatalolla  lähes sama työmaahenkilöstökin siirtyy uuteen kohteeseen edellisen valmistuttua.

Helsingin Asuntotuotannon projektipäällikkö Salla Grönholmkertoo hankekokonaisuuden olevan hieno aloitus Haakoninlahden alueelle luoden sille korkeatasoisen ilmeen. Eri yhtiömuotojen asuntojen lisäksi toteutetaan kokonaisuutta palvelevaa yhteiskerhotilaa sekä tulevien asukkaiden viihtyvyyttä palvelevia liiketiloja.

Tämä Haakoninlahden aloituskortteli muodostaa portin Haakoninlahdenkadulle katualuetta rajaten ja Hason sekä asunto-osakeyhtiön tontit yhtyvät luontevasti länsipuolelle sijoittuvaan Saaristofregatinpuistoon. Kunkin yhtiön piha-alueelle toteutetaan valotaidetta Kruunuvuorenrannan alueen linjauksen mukaisesti.

Hankkeen rakentaminen aloitetaan kesäkuussa ja hanke on täysin valmis elokuussa vuonna 2020.

Peikko toimittaa kallioperustuksia Sørfjord-tuulivoimapuistoon Norjaan

953e29198d1bd742_800x800ar

Peikko Groupin norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS on saanut Sørfjord Vindpark AS:ltä merkittävän tilauksen kallioperustusteknologian toimittamisesta tuulivoimaprojektiin Pohjois-Norjaan, Norlandin lääniin. Sørfjord Vindpark AS:n omistaa Fortum.

Peikko toimittaa kaikki perustuskomponentit tuulivoimapuiston 23 perustukseen. Toimitukset sisältävät FATBAR-kallioankkurit, kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös perustusten suunnittelusta ja lujuuslaskennasta. Toimitukset ajoittuvat tämän vuoden heinäkuun ja lokakuun välille. Tuulivoimapuiston arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla.

Siemens-Gamesa Renewable toimittaa 23 kappaletta SWT130-4.2 MW -turbiineja, joiden napakorkeus on 80 metriä. Målselv Maskin & Transport AS tekee maanrakennus- ja infrastruktuurityöt. VISINOR vastaa perustusurakoinnista ja Peikon kallioperustusten asennuksesta.

“Valitsimme Peikon kallioperustusteknologian toimittajaksi, koska Peikon ratkaisu on todettu kustannustehokkaaksi lukuisissa tuulivoimahankkeissa”, sanoo Sørfjord Vindpark AS:n projektipäällikkö Torkjell Lund.

“Peikon kallioperustukset räätälöidään aina vastamaan asiakkaan ja projektin tarpeita. Meillä on vahva ja monipuolinen kokemus sekä maan- että kallionvaraisista perustuksista onshore-tuulivoimahankkeissa. Peikko toimittaa kokonaisratkaisun sisältäen sekä suunnittelun että toimituksen. Perustuksemme tuo hankkeelle myös merkittäviä kustannussäästöjä ja nopeuttaa sen asennusvaihetta”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

YH Kodit rakennuttaa Kangasalan keskustaan uusia vuokra-asuntoja

78c7ff55-82c3-4d0e-9b6e-10aa65cdabfb-w_960

Havainnekuva BST Arkkitehdit.

Kangasalan keskusta kokee muodonmuutosta tulevina vuosina. Yksi näistä muutoksista tulee olemaan vanhan linja-autoaseman purkaminen ja tilalle tulevat uudet rakennukset. Yksi näistä rakennuksista tulee olemaan YH Kotien vuokrakerrostalo.

”Kangasalan keskustan kehittämistä kaupunkimaisempaan suuntaan on jo pitkään suunniteltu. Nyt päästään viimein toden teolla hommiin, kun saimme sovittua kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisesta vanhan linja-autoaseman kortteliin” kertoo Petro Saraste, YH Kotien rakennuttajapäällikkö.

Linja-autoaseman purkaminen on jo täydessä vauhdissa ja tuleva kerrostalo valmistuu aivan liikenneympyrän viereen. Tulevaan kuusikerroksiseen kerrostaloon on suunnitteilla 86 vuokra-asuntoa, joiden on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2019.

”YH Kodeilla on Kangasalla lähes 300 asuntoa ja viimeisimmät asunnot valmistuivat vuonna 2012. Kangasalan kaupunki on panostanut keskustan kehittämiseen, mikä on edesauttanut sitä, että saamme vihdoin myös kohtuuhintaista vuokra-asumista Kangasalan keskustaan.” toteaa Janne Tuominen, YH Kotien toimitusjohtaja.

Rakennusvarmalle oma tuotantolaitos Loviisaan – panostaa ekologiseen puurakentamiseen

varma-luonnonpuu-moduuli

Rakennusvarma Oy vie ekologista puurakentamista eteenpäin. Yritys on perustanut oman tuotantolaitoksen Loviisaan. Tuotantolaitos tulee vuoden loppuun mennessä työllistämään noin 30 henkilöä.

Rakennusvarma Oy on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja aikoo nyt ottaa uuden harppauksen panostamalla ekologiseen puurakentamiseen. Uusi, keväällä avattu Loviisan tuotantolaitos tuottaa alkuun noin 10.000 m2 massiivipuuelementtejä vuodessa. Tehtaan kapasiteetti riittää Rakennusvarman koko vuoden rakennuskohteiden tarpeiden kattamiseen.

─ Tällä hetkellä Loviisan tuotantolaitoksella työskentelee viisi henkilöä, mutta vuoden loppuun mennessä olemme työllistäneet Loviisaan jo noin 30 henkilöä, Rakennusvarman toimitusjohtaja Petri Vuokila kertoo.

Loviisa valittiin tuotantolaitoksen sijoituspaikaksi hyvien logististen yhteyksien vuoksi.

─ Lähellä on Kotkan satama, ja lisäksi voimme hyödyntää junarataa itään, Vuokila toteaa.

Rakennusvarman uusi aluevaltaus on kemikaali-, liima- ja muovivapaa massiivipuuelementti, Varma Luonnonpuu. Luonnollisesti eristävä ja hengittävä tuote takaa terveellisen sisäilman julkisiin ja yksityisiin tiloihin. Loviisan tuotantolaitoksella massiivipuuelementtien tuotannossa onkin otettu huomioon päästöjen minimointi sekä viimeisimmät ympäristönormit.

─ Haluamme tarjota ekologisen ja helpon vaihtoehdon puurakentamiseen. Elementit ja moduulit rakennetaan tehtaalla täysin valmiiksi, Petri Vuokila toteaa.

Eroon huonosta sisäilmasta

Loviisan tuotantolaitoksen avaaminen on yksi osoitus siitä, että Rakennusvarma uskoo tällä hetkellä ekologisen puurakentamisen ja sen mahdollisuuksien olevan kasvussa. Petri Vuokilan mukaan Suomessa ekologinen puurakentaminen voisi ratkaista julkisen rakentamisen ongelmia.

─ Me kaikki tiedämme rakennuskantaamme vaivaavat sisäilmaongelmat. Luonnollisesti hengittävän ja eristävän puun avulla saamme terveellisen sisäilman kaikkiin rakennuksiin. Puurakentamisessa on valtava kasvupotentiaali pelkästään meillä Suomessa, Petri Vuokila toteaa.

Petri Vuokila puhuu omakohtaisista asioista.

─ Puurakentaminen ja laadukas sisäilma ovat minulle tärkeitä kehittämiskohteita. Päätin aloittaa liiketoiminnan kehittämisen puhtaan sisäilman ympärille, kun sairastuin itse aikanaan huonon sisäilman vuoksi.

Rakennusvarma hakee kasvua myös ulkomailta. Varma Luonnonpuusta on tulossa vientituote muun muassa Aasian markkinoille.

─ Olemme esimerkiksi jo sopineet Kiinassa, Rizhaon kaupungin kanssa ensimmäisistä Varma Luonnonpuusta rakennettavista kohteista, Petri Vuokila summaa.

Skanskalta 52 uutta asuntoa Vantaan Tikkurilaan Silkin historiallisen korttelin maisemiin

© Tietoa Finland Oy
© Tietoa Finland Oy

Tikkurilan Silkinrannan ennakkomarkkinointi on käynnistynyt. As. Oy Vantaan Silkinranta rakentuu keskelle Tikkurilan Silkin historiallista, peruskorjattavaa tehdasmiljöötä. Uniikkiin kaupunkikortteliin tulee 52 uudisasuntoa ja uudet kodit valmistuvat arviolta alkuvuodesta 2020.

As. Oy Vantaan Silkinranta sijaitsee osoitteessa Silkkitie 5, aivan Keravanjoen varrella vastapäätä tiedekeskus Heurekaa. Omalle tontille rakennetaan yksi 3-4 -kerroksinen rakennus, jossa on kaksi sisäänkäyntiä ja yhteensä 52 asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 26,5 neliön yksiöistä 113,5 m² kokoisiin neljän huoneen asuntoihin.

”Silkinrannan uniikit kodit valmistuvat osaksi elävää kaupunkikorttelia, jossa samasta pihapiiristä löytyy koteja, ravintoloita, kulttuuria ja upeaa jokiluontoa. Koko Silkin alue uudistuu nyt nopeaan tahtiin ja Skanska on tässä uudistuksessa ilolla mukana”, Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma toteaa.

Pienimpiä asuntoja lukuun ottamatta moderneissa kodeissa on sauna, ja taloyhtiöstä löytyy myös oma saunaosasto. Osakkeina myytävät autopaikat sijaitsevat erillisessä pysäköintitalossa viereisellä tontilla. Isot ikkunat tuovat koteihin reilusti valoa ja tilantuntua. Niistä avautuvat maisemat itä- ja eteläpuolelle jokipuiston rauhaisiin rantamaisemiin ja länteen päin sisäpihan ainutlaatuiseen teollisuusmiljööseen.

Punatiiliverhoilu, suuret ikkunat sekä teollista historiaa henkivät yksityiskohdat antavat oman leimansa kotitalon tunnelmaan. Koteihin kuljetaan vaikuttavien tammisten pääovien ja tiililattiaisen sisäänkäynnin kautta. Pääsuunnittelijana toimii Riku Rönkä Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:stä.

Tikkurilan Silkin aluetta kehittää Renor, ja Skanska on hankkeessa mukana yhdellä asuntokohteella. ”Silkin alue sopii hyvin Skanska Kodeille. Voimme tarjota asiakkaillemme koteja aivan Tikkurilan keskustan palvelujen, kauniin luonnon ja erinomaisten liikenneyhteyksien läheisyydessä ainutlaatuisessa miljöössä, jota on harvoin tarjolla”, Kuosma iloitsee.