YIT on käynnistänyt toimistotalon rakentamisen Lahteen uuden matkakeskuksen yhteyteen

medium_BWTower Lahti image 2

YIT on käynnistänyt kesäkuussa kahdeksankerroksisen toimistokiinteistön rakennustyöt Lahdessa. BW Tower–niminen toimistotalo sisältää reilut 7 500 neliömetriä toimistotilaa, ja se valmistuu syksyllä 2015. Kiinteistön päävuokralaiseksi tulee Lahden kaupungin Tekninen- ja ympäristötoimiala pitkällä vuokrasopimuksella ja kokonaisuudessaan vuokrasopimukset kattavat tällä hetkellä noin 85 % toimistotiloista.

BW Tower rakennetaan Lahden rautatieaseman välittömään läheisyyteen Lahden uuden matkakeskuksen yhteyteen. Toimistotilojen lisäksi BW Towerin yhteyteen toteutetaan Suomen toinen innovatiivinen robottiparkki noin 200 autolle toimistotalon ja Lahden uuden matkakeskuksen liityntäpysäköintiä varten. Robottiparkki on automaattisen pysäköinnin järjestelmä, jossa autot varastoidaan tilatehokkaasti modulaariseen varastohyllyyn. Robottiparkin etuna on, että se tarvitsee noin 50 % vähemmän tilaa ja sen ylläpito- ja energiakulut ovat pienemmät kuin perinteisissä pysäköintiratkaisuissa. Itse pysäköiminen tapahtuu käyttäjälle miellyttävän pysäköintitilan kautta.

medium_BW Tower Lahti image 1

Rakennukselle haetaan myös LEED –sertifikaattia, joka on kansainvälisesti tunnustettu merkki siitä, että rakennus on ympäristövastuullinen, tehokas ja tarjoaa terveellisen työskentely-ympäristön.

 ”BW Towerin modernit ja monikäyttöiset tilat yhdistettynä erinomaisiin kulkuyhteyksiin ovat olleet vuokralaisten keskuudessa kysyttyjä. Olemme ylpeitä päästessämme kehittämään Lahden keskustaa ja samalla edistämään uusien työpaikkojen sijoittumista uuden matkakeskuksen yhteyteen.”, kertoo YIT:n Kaakkois-Suomen aluejohtaja Jukka Pohjola.

Suvelan kappelin rakennusurakasta valitus markkinaoikeuteen

Suvelan kappelin rakennusurakasta on valitettu markkinaoikeuteen. Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessa 11.7.2014. Se myös tulee antamaan valituksesta vastineensa markkinaoikeudelle.

Yhteinen kirkkoneuvosto on valtuuttanut Espoon seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut selvittämään hankkeen jatkokäsittelyä ja aikataulutusta.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 28.5.2014 käynnistää Espoon tuomiokirkkoseurakunnan alueelle suunnitellun Suvelan kappelin rakentamisen. Hankkeen urakat kilpailutettiin keväällä 2014.

Nuoret suomalaisarkkitehdit näyttävästi esillä eurooppalaisessa A10-arkkitehtuurilehdessä

58

Eurooppalainen A10 -arkkitehtuurilehti omistaa heinä-elokuun numerossaan 58/2014 viisi aukeamaa uuden suomalaisen arkkitehtuurin ja nousevien arkkitehtitoimistojen esittelyyn. Eurovision-juttusarjaan kuuluvan Suomi-katsauksen on laatinut Suomessa toukokuussa 2014 vieraillut päätoimittaja Indira van ‘t Klooster yhteistyössä A10:n pitkäaikaisen Suomen-kirjeenvaihtajan, arkkitehti SAFA Tarja Nurmen kanssa. Toimitusta ovat avustaneet myös Arkkitehtuurimuseo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.

Runsaasti kuvitetussa ja monipuolisesti kootussa Eurovision Finland -kokonaisuudessa esitellään sekä uutta asuntoarkkitehtuuria että viime vuosina valmistuneita julkisia rakennuksia. Yksi artikkeleista on omistettu Uusi kaupunki -kollektiiville, jonka käyttäjälähtöistä ja käytännönläheistä toimintatapaa päätoimittaja van ‘t Klooster pitää omaperäisenä ja kansainvälisesti kiinnostavana.

Päätoimittaja van ‘t Klooster kehuu Suomea uuden arkkitehtuurin paratiisiksi, jossa myös nuoret arkkitehdit pääsevät suunnittelemaan vaativia julkisia rakennushankkeita. Suomalainen arkkitehtuurikilpailujen järjestelmä, Suomen arkkitehtuuripolitiittinen ohjelma ja laadukkaasti suunnitellut ja toteutetut julkiset sisätilat saavat erityistä kiitosta.

A10-arkkitehtuurilehti on perustettu vuonna 2004, ja sen toimitus sijaitsee Amsterdamissa, Hollannissa.

Lisätietoja: www.a10.eu.

Rakennusteollisuus RT: Pikkutarkoista kaavoista turhia kustannuksia asunnonostajille ja vuokralaisille

DSC02720

Kuvaaja: Kerttu Vali

Moniportainen kaavajärjestelmä ja liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset ovat osaltaan esteinä kohtuuhintaiselle asumiselle varsinkin Helsingin seudulla. Ne hidastavat asuntotuotantoa ja lisäävät kustannuksia, mikä nostaa asuntojen hinta- ja vuokratasoa. Näin päättelivät eri puolueiden edustajat ja virkamiehet, joita haastateltiin Rakennusteollisuus RT:n teettämässä vaikuttajatutkimuksessa.

”Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnissa todetaan, että kaavat ovat aivan liian yksityiskohtaisia. Tämä on kunnan vastuulla. Mielestäni asemakaavassakaan ei pitäisi säädellä liian yksityiskohtaisesti esimerkiksi rakennusten julkisivuja yms. Tässä on menty vähän liian pitkälle, sillä se vaikuttaa myös asuntojen hintaan”, totesi Jouni Parkkonen (sd), joka toimi haastatteluhetkellä asuntoministerin erityisavustajana.

Useiden haastateltujen mielestä kaavoitusprosessit ovat nykyisin pitkiä, valitusoikeudet hyvin laajoja ja kaavoissa määritetään rakentamista turhan tarkasti. Pikkutarkat kaavat johtavat esimerkiksi Helsingissä siihen, että rakentamaan päästään useimmiten vasta kaavamuutoksen kautta, mikä hidastaa hankkeita entisestään. Lisäksi kaavoissa lukitaan kiinni lukuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat huomattavasti rakentamisen kustannuksiin ja joita tulisi ratkoa vasta rakennussuunnitteluvaiheessa.

”Kaavoittajat eivät ymmärrä rakentamisen kustannusrakenteista mitään. Nyt kaavoista tehdään niin yksityiskohtaisia, että pitäisi olla rakentamisen asiantuntemusta mukana. Kaavoittajilla, ainakaan pääkaupunkiseudulla yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, ei kellään ole varsinaisen rakentamisen kokemusta eikä rakennussuunnittelunosaamista. Tämä on erittäin suuri ongelma. Heillä ei ole käsitystäkään siitä, että mitkä asiat vaikuttavat”, Vantaan kaupungin rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki sanoi.

”Kaavojen pitäisi olla yleisluontoisempia, ja keskittyä niihin asioihin, joita kaavassa pitää määritellä. Nyt mennään rakennussuunnittelun puolelle. Se on tietty hauska harrastus, mutta virhe”, Pekka Virkamäki napautti.

Kaavoituksen ongelmat ovat nousseet esiin myös useissa muissa viime aikoina tehdyissä selvityksissä. Esimerkiksi ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja Rakennusteollisuus RT:n toteuttamassa Tonttibarometrissa 2013–2014 kaikkein keskeisin haaste tonttimarkkinoilla oli rakennusliikkeiden mielestä asemakaavojen liiallinen yksityiskohtaisuus. Vastaavasti Keskuskauppakamari julkaisi kesäkuussa ylisääntelyn seurauksista raportin, jossa yritykset nostivat vahvasti esiin takkuavan kaavoituksen ja ylettömän yksityiskohtaiset määräykset. Tilanne vaihtelee kuitenkin suuresti paikkakunnittain, ja isoin kritiikki kohdistuu pääkaupunkiseutuun.

Rakennusteollisuus RT teetti keväällä 2014 vaikuttajatutkimuksen, jonka toteutuksesta vastasi Miltton Networks. Tutkimuksessa haastateltiin 26 henkilöä, jotka edustivat eri poliittisia puolueita, ministeriöitä ja valtion virastoja sekä kuntia. Tutkimuksessa kartoitettiin näiden tahojen näkemyksiä muun muassa asuntopolitiikasta, infran kehittämisestä ja rakentamisen ohjauksesta.

Asuntojen hinnat ja vuokrat sekä niihin vaikuttavat tekijät ovat aiheena Rakennusteollisuuden keskustelutilaisuudessa SuomiAreena-tapahtumassa Porissa. Paneelikeskustelu ”Oma koti kullan kallis, miksi?” pidetään torstaina 16. heinäkuuta. Keskustelijoina ovat kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna, YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen ja Design-Talon toimitusjohtaja Saku Sipola. Juontajana toimii johtava asiantuntija Heli Suominen Milttonista. Keskustelun voi katsoa suorana tai jälkikäteen tallenteena myös MTV http://www.katsomo.fi ja http://www.suomiareena.fi/videot/

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 3,1 prosenttia vuotta aiemmasta

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden helmi-huhtikuussa 3,1 prosenttia vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen liikevaihto 0,8 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008):

rlv_2014_04_2014-07-11_tie_001_fi_001

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi helmi-huhtikuussa 2,8 prosenttia vuodentakaisesta. Talonrakentamisen myynnin määrä kasvoi 3,9 prosenttia, erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 2,5 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä 0,1 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Yritysten toimialoja tarkastettu heinäkuussa julkaistuissa tiedoissa

Osana yritystilastojen uudistusta liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä entistä laajemmin käyttöön yhtenäiset, yritysrekisterin määrittämät toimialat. Aikasarjoihin toimialamuutokset on huomioitu vuoden 2013 alusta. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan.

Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2014, huhtikuu, Tilastokeskus

Peab aloittaa Seinäjoella Maakunnankatu 6 -kiinteistön kehittämisen

Peab Oy ja osoitteessa Maakunnankatu 6 sijaitsevan kiinteistön omistajat ovat allekirjoittaneet 30. kesäkuuta kiinteistön kehittämistä koskevan sopimuksen.

Kiinteistön omistajat ovat tarjonneet Peabille yhteistyömahdollisuutta keskeiseltä paikalta Seinäjoen ydinkeskustassa. Kiinteistö sijaitsee Koulukatu – Maakunnankatu – Matti Visannin kuja – Nuorisokeskus välisellä alueella. Yksityisten kiinteistön omistajien lisäksi Seinäjoen kaupunki omistaa korttelista maa-alueita. Alustavissa neuvotteluissa Seinäjoen kaupunki on suhtautunut myönteisesti korttelin kehittämiseen. Solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa kaupunkikehityksellisesti tarpeellisen ja kaupungin ilmettä elävöittävän kehityshankkeen.

Nyt allekirjoitetun sopimuksen tavoitteena on selvittää yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa alueen toiminnallisessa ideoinnissa syntyvien ratkaisujen kaavoituksellista, teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Kehittämissopimuksen tavoitteena on käynnistää keskustan toimintoja tukeva asemakaavamuutos ja kaupunki-ilmettä parantava rakentaminen korttelin alueella.

Kehittämisprojektin osana tontin kaavaa pyritään yhteistoimin Seinäjoen kaupungin kanssa kehittämään ja tonttitehokkuutta nostamaan siten, että tonttia voidaan käyttää liiketila-, toimisto- ja asuntorakentamiseen. Selvityksen aikana tutkitaan korttelin ympärillä olevia muita keskustan kehittämisen vaihtoehtoja. Tavoitteena on myös tutkia pohjoisen keskustan pysäköintiin liittyviä ratkaisuja, Matti Visannin kujan ilmettä sekä samassa korttelissa olevan Nuorisokeskuksen ympäristöä.

Seinäjoen kaupungin tavoitteena on kehittää ydinkeskustaa ja saada siitä miellyttävä kaupunkimainen asuinpaikka 10.000 ihmiselle. Asukasmäärän lisääntyminen mahdollistaa myös keskustan kehittymisen haluttavaksi ja vilkkaaksi liike- ja kauppa paikaksi. Lisärakentaminen tukee Seinäjoen kehittymistä maakuntakeskuksena.

Maakunnan kehittymisen kannalta on tärkeää, että sillä on selkeä keskustaajama. Ydinkeskustan kehittymiselle on tällä hetkellä suuri tarve. Seinäjoen ydinkeskustan kehittymistä tulee tukea kaikin keinoin. ”Pidän erittäin hyvänä, että kaupungin keskustan kehittämisen työryhmässä on ydinkeskustan kauppakeskusstrategia, kivijalkakaupan ja toimistorakentamisen strategia, pysäköintistrategia ja asumisen strategia selkeytymässä. Seinäjoen elinehto ja tulevaisuus ovat keskustan ja etenkin ydinkeskustan kehittämisessä”, muistuttaa Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto.

Kaupunki tulee kehittymään asumisen osalta keskusta-alueelle sekä kaupungin itäiseen ja eteläiseen osaan. Itäväylän rakentuminen vaikuttaa kaupungin logistiseen painopisteeseen.

Konalan Ristipellonpuiston ilme kohenee

ristipellonpuisto

Suunnitelmakuva

Rakennusvirasto aloittaa viikolla 29 peruskorjaustyöt Konalassa Ristipellontien ja lähiliikuntapaikan välillä sijaitsevalla puistoalueella.

Ristipellonpuistossa tehdään salaojitus, uusitaan nurmikko, lisätään istutuksia, parannetaan käytäviä, asennetaan iso maanalainen roskasäiliö ja lisätään penkkejä.

Työmaa-alue aidataan ja tämä osa puistosta on poissa käytöstä parannustöiden ajan. Työt valmistuvat lokakuun lopussa.

Skanska jatkaa senioriasuntojen rakentamista Jyväskylän Huhtasuolle

543756876543435

Skanska ja Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys Jaso ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen uusien senioriasuntojen rakentamisesta Jyväskylän Huhtasuon alueelle. Hanke täydentää jo rakenteilla olevaa senioritaloa, joka valmistuu lokakuun lopussa 2014.

Huhtasuon senioriasuntojen ensimmäisessä, rakenteilla olevassa rakennuksessa Huhtasuon Ilona 1:ssä on 42 asuntoa, kun taas elokuussa 2014 käynnistyvässä toisen vaiheen kokonaisuudessa Ilona 2:ssa on 38 asuntoa. Kaikki asunnot ovat asumisoikeusasuntoja. Asukkaiden käyttöön toteutetaan myös 27 autopaikkaa, joista osa on katettuja.

Viisikerroksisten rakennusten väliin toteutetaan yhdysosa, jonka kautta asukkaat pääsevät kätevästi liikkumaan talosta toiseen. Näin myös toisen senioritalon asukkaat voivat hyödyntää ensimmäiseen taloon sijoitettuja palvelutiloja.

Elokuussa 2014 käynnistyvä senioritalohanke on Jason historian toinen. ”Talojen sijainti on erinomainen senioreja ajatellen, sillä kävelyetäisyyden päästä löytyvät esimerkiksi päivittäistavarakauppa, terveysasema, kirjasto sekä kirkko”, kertoo projektipäällikkö Sinikka Tyynelä Jasosta.

Jason asumisoikeustaloissa asukkaat asuvat turvallisesti omissa kodeissaan, minkä lisäksi esteetöntä yhteistä toimintatilaa on sekä sisällä että ulkona. Taloissa työskentelee toiminnanohjaaja, joka auttaa asukkaita hankkimaan heidän omia tarpeitaan vastaavia palveluja sekä tukitoimia. Asukkaita tuetaan niin, että heillä olisi mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

”Kukin asukas osallistuu toimintoihin omien halujensa ja kykyjensä mukaan. Tavoitteenamme on, että talossa on asukkaiden toimintakykyä tukevat sosiaaliset suhteet ja lämmin, keskinäisen avun ilmapiiri”, sanoo Tyynelä.

”Käymme parhaillaan Jyväskylän kaupungin kanssa neuvotteluja sopivien tonttien löytymisestä senioritaloille muihinkin kaupunginosiin. Jason malli asumisoikeusasuntojen toteuttamiseen on herättänyt paljon kiinnostusta”, Tyynelä jatkaa.

Peikko toimittaa runkojärjestelmän BW Tower-toimistotaloon Lahteen

YIT rakennuttaa Lahteen uuden rakenteilla olevan matkakeskuksen välittömään läheisyyteen 7-kerroksisen 7500 m2 käsittävän toimistotalon BW-towerin. Rakennuksen runko toteutetaan Peikon runkojärjestelmällä. Kohteen rakennesuunnittelusta vastaa Finnmap Consulting.

Peikko Finlandin toimittama BW-towerin runkojärjestelmä käsittää 1,3 kilometriä Deltapalkkeja ja 100 tonnia muita rungon komponentteja, kuten liittopilareita ja muita teräsrakenteita. Peikko vastaa myös rungon asennuksesta. Toimitukset alkavat lokakuussa ja rungon asennustyö valmistuu 2015 maaliskuuhun mennessä. Kokonaisuudessaan kohde valmistuu marraskuuhun 2015 mennessä. BW-towerin tiloihin muuttavat Lahden Kaupungin tekninen toimisto sekä YIT:n Lahden toimisto. Nimi BW-tower tulee Lahden kaupungin vaakunan palavasta pyörästä – burning wheel.

”Peikon runkojärjestelmä on osoittautunut joustavaksi ja nopeaksi tavaksi toteuttaa runko toimitilarakentamisessa. BW Tower on merkittävä kohde Lahdessa uuden Matkakeskuksen läheisyydessä. Peikon runkojärjestelmän Deltapalkkien ja liittopilareiden avulla toteutettu matala välipohjarakenne mahdollisti kerroskorkeuden kasvattamisen rakennuksen kokonaiskorkeutta kasvattamatta”, kertoo Peikko Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Rusila.

YIT palkittiin Latvian energiatehokkain rakennus -kilpailussa

medium_akaciju  22_jpg

YIT:n kerrostalohanke Akacijas palkittiin Latvian energiatehokkain rakennus -kilpailussa.  Kilpailun järjesti Latvian talousministeriö, ympäristöministeriö ja Latvian tasavallan alueellinen kehittäminen yhdessä Buvinzenieris-lehden kanssa. Kilpailu järjestettiin neljättä kertaa.

Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin 44 hakemusta. Tärkeimmät kestävien ratkaisujen arviointikriteerit olivat lämmön ja kuuman veden kokonaiskulutus, innovatiiviset ilmastointijärjestelmät sekä rakennuksen yleislaatu. Kilpailulla halutaan ennen kaikkea edistää energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä, lisätä tietoisuutta lämmönkestävistä laadukkaista rakennuksista sekä kertoa mahdollisuuksista vähentää kasvihuonekaasuja.

”Nykyään energiatehokkuus on tärkeimpiä asioita asiakkaillemme, ja se on sitä myös meille”, kertoo Andris Boze, YIT:n tytäryhtiön  Celtniecība SIA:n toimitusjohtaja.

Akacijas on 9-kerroksinen talo, jossa on kaikkiaan 62 asuntoa. Talo sijaitsee Imantan asuntoalueella lähellä Riikan keskustaa. Alueelle on erinomaiset julkiset liikenneyhteydet ja se sijaitsee myös valtateiden varrella. Akacijas-projekti valmistui 2012.