Caverion toimittaa yli 5 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Aquis Plaza -kauppakeskukseen Saksan Aachenissa

2014-07-31_Aquis-Plaza außen

Caverion on sopinut rakennusliike Ed. Züblin AG:n kanssa ilmanvaihto-, ilmastointi-, vesi- ja viemärointijärjestelmien toimittamisesta Saksan Aachenissa rakenteilla olevaan

Aquis Plaza -kauppakeskukseen. Hankkeen arvo on yli 5,5 miljoonaa euroa ja se kattaa projektin johtamisen ja toteutuksen. Sopimuksen myötä Caverion ja Ed. Züblin AG jatkavat pitkäaikaista yhteistyötään.

”Kauppakeskusten kaltaiset arkkitehtuuriltaan monimutkaiset uudisrakennukset edellyttävät yhä edistyneempää tekniikkaa. Caverionilla on erityisosaamista viimeisimmästä ilmanvaihto- ja ilmastointiteknologiasta, kuten edistyneistä lämmön takaisinottojärjestelmistä, joita tullaan hyödyntämään myös Aquis Plazan ilmastoinnissa. Lisäksi yhtiöllä on vahvaa projektinjohtokokemusta, mikä on välttämätön edellytys tämänkaltaisten laajojen projektien onnistuneelle toteuttamiselle”, toteaa Ed. Züblin AG:n edustaja.

Caverion on jo osoittanut Ed. Züblin AG:lle korkean laatutasonsa sekä kykynsä suoriutua tiukoistakin aikatauluista esimerkiksi Stuttgartin Milaneo-kauppakeskuksen ja Jenan yliopistosairaalan kaltaisissa suurissa yhteishankkeissa.

Aquis Plazan rakennuttajana on hampurilainen kiinteistökehittäjä ECE. Kauppakeskuksen pinta-ala on noin 30 000 m2, ja sinne tulee noin 130 liikettä. Lisäksi kiinteistöön rakennetaan 33 asuntoa ja 600 m2 toimistotilaa. Caverion on jo aloittanut työt, ja suunnitelmien mukaan uusi kauppakeskus avautuu syksyllä 2015.

Helsinki varaa ennätysmäärän tontteja asuntotuotantoon

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi  ison paketin tonttivarauksia, jotka mahdollistavat noin 5500 asunnon rakentamisen noin 12000 asukkaalle. Kyseessä on suurin yksittäin asuntotonttien varauspäätös vuosikymmeniin.

Tonteista noin 1300 asuntoa vastaava määrä varataan yksityisille rakennusalan toimijoille, noin 1800 asuntoa vastaava määrä kaupungin asuntotuotantotoimistolle  ja noin 2500 asuntoa vastaava määrä jaetaan esimerkiksi erillisillä kilpailuilla. Rakennusalan kilpailun edistämiseksi tontinvarauksia esitetään nyt noin kymmenelle uudelle rakennusalan toimijalle.

Tontit sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, muun muassa Kalasatamassa, Kuninkaantammessa ja Malmin Tullivuoren alueella.

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä toteaa, että tontinvarausten kannalta kaupungissa on hyvät edellytykset nostaa asuntotuotantoa. ”Kaupunginhallituksen päätös mahdollistaa Helsingin viime vuosien ennätysmäisen korkealla toteutuneen asuntotuotannon jatkumisen ja uusien toimijoiden mukaantulon Helsingin asuntorakentamiseen”, Penttilä sanoo.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaupungilla on varattuna tontteja yhteensä lähes 17800 asunnon rakentamista varten, mikä vastaa noin viiden vuoden tuotantoa. Iso osa tonteista ei kuitenkaan ole vielä rakentamiskelpoisia esimerkiksi kaavoituksen keskeneräisyyden tai puuttuvan kunnallistekniikan takia.

Varauskannasta noin 23 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 37 % muuhun säänneltyyn kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja noin 40 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Nykyinen asuntotuotantotavoite on 5 500 asuntoa vuodessa, josta kaupungin maalle tulisi rakentaa 3600 asuntoa.

Tarkemmin kaupunginhallituksen päätöstiedotteessa.

BE Groupin konsernijohtaja Kimmo Väkiparta jättää tehtävänsä

BE Group -konsernin konsernijohtaja Kimmo Väkiparta on jättänyt yhtiön hallitukselle eropyyntönsä.

– Tehtäväni on ollut pääasiassa konsernin kilpailukyvyn merkittävä vahvistaminen erilaisten kustannussäästöohjelmien avulla. Tehtävä on nyt saatettu päätökseen, ja mielestäni yhtiö tarvitsee nyt markkinasuuntautuneemman konsernijohtajan, Kimmo Väkiparta sanoo.

– Haluan kiittää Kimmoa hänen työpanoksestaan. Hän on ollut hyvä konsernijohtaja toimialallemme vaikeana aikana, hallituksen puheenjohtaja Anders Ullberg toteaa.

Uuden konsernijohtajan haku on käynnistynyt. Yhtiön hallitus on nimittänyt ilmankuivaimia valmistavan Muntersin entisen konsernijohtajan Lars Engströmin yhtiön virkaa tekeväksi konsernijohtajaksi 25.8.2014 alkaen.

SRV avaa mahdollisuuden uuden asunnon koeasumiseen

SRV avaa mahdollisuuden uuden asunnon koeasumiseen Helsingin Etu-Töölön Emmy-kohteessaan. SRV on kalustanut ja varustanut yhden asunnon asiakkailleen, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan talosta asunnon.

”Asunnon ostaminen on yksi elämän suurimpia päätöksiä. Siksi haluamme ensimmäisenä rakennusliikkeenä pääkaupunkiseudulla antaa potentiaalisille asiakkaillemme mahdollisuuden ottaa tuntumaa tulevaan kotiinsa ennen ostopäätöksen tekoa. Asiakas tuo vain omat henkilökohtaiset tavaransa ja voi alkaa kokeilla, miltä Emmyn huoneisto tuntuisi mahdollisena uutena kotina.”, SRV:n asuntojen myyntijohtaja Marja Kuosma sanoo.

Syyskuun alusta lähtien kiinnostuneilla ostajilla on mahdollisuus asua noin viikon ajan 94-neliöisessä kolmiossa, jossa on sauna sekä parveke sisäpihalle. Asunto on kalustettu valmiiksi, keittiössä on ruoanlaitto- ja ruokailuvälineet. Myös puhtaat liinavaatteet ja pyyhkeet ovat asunnossa valmiina.

Asunto Oy Helsingin Emmy on 8-kerroksinen, vastavalmistunut kerrostalo Mechelininkadulla, lähellä Pohjoisen Rautatiekadun risteystä. Talossa on 65 monipuolisilla pohjaratkaisuilla toteutettua, ainutlaatuista kotia hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien ääreltä.

Emmyn suunnitteluratkaisu on arkkitehtikilpailun tulos, jonka muotokieli ja pohjaratkaisut tukevat kaupunkilaista elämäntyyliä. Autopaikat talon pohjakerroksessa vapauttavat asukkaat keskustan pysäköintimurheilta sekä mahdollistaa kulkemisen kuivin jaloin autolta hissille ja edelleen asuntoon.

”Ennen muuttoa et voi olla varma siitä, miltä tuleva kotisi ja sen sijainti tuntuvat. Koeajamme automme, sovitamme mattojamme, koeistumme sohvamme ja sovitamme uudet vaatteemmekin ennen ostopäätöstä. Olen iloinen, että voimme tarjota arvoasunnon ostajalle mahdollisuuden kokeilla asumista ja huomata esimerkiksi, kuinka hiljaista asunnossa on, vaikka vilkas Mechelininkatu on aivan vieressä”, Kuosma kuvailee. ”Tutkimme samalla, voisiko tällaista toimintatapaa kokeilla muissakin kohteissamme, esimerkiksi tulevissa REDI-torneissamme Kalasatamassa.

Emmyssä SRV soveltaa niin sanotun turvatun asuntokaupan mallia. Emmyyn muuttava voi myydä nykyisen asuntonsa SRV:n yhteistyökumppanille Hypolle, mikä poistaa asunnon myyntiriskin.

”Viime ajat ovat olleet asuntokaupassa erittäin haastavat, vaikka esimerkiksi Emmystä onkin tehty kauppaa koko ajan. Monet haluaisivat ostaa uuden asunnon, mutta pelkäävät, ettei vanha asunto mene kaupaksi. Olemme yhdessä Hypon kanssa tuoneet tähän pulmaan ratkaisun, joka auttaa asunnonvaihtoa suunnittelevia”, Marja Kuosma kertoo.

Kari Stenlund Jämsän kaavoitus- arkkitehdiksi

62ca3138e83b7f56a9d5d4405d9a2b4f

Jämsän kaupungin kaavoitusarkkitehdin virkaan on valittu diplomi-insinööri Kari Stenlund Nokialta. Varalle ei valittu ketään.

Diplomi-insinööri Kari Stenlund, 52 v., toimii tällä hetkellä Huittisten kaupungin maankäyttöpäällikkönä. Stenlundilla on vankka osaaminen sekä laaja-alaista kokemusta kunnallishallinnosta, esimiestyöstä, maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta.

Tavoitteena on, että kaavoitusarkkitehti aloittaisi tehtävässään mahdollisimman pian.

Skanska toteuttaa voimalaitosrakennuksen laajennuksen Harjavallassa

print_plWGAQiOVh

Skanska toteuttaa Länsi-Suomen Voima Oy:lle Harjavallan voimalaitoksessa laajennusurakan, joka liittyy vesivoimalaitoksen uuden koneyksikön käyttöönottoon.

Länsi-Suomen voima laajentaa Harjavallan vesivoimalaitosta uudella koneyksiköllä ja samalla peruskorjaa olemassa olevat kaksi turbiinia. Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 40 miljoonaa euroa, josta Skanskan urakan osuus on noin 5 miljoonaa euroa.

Vesivoimalan uuden koneyksikön myötä tarvitaan muutoksia voimalaitoksen vesiteissä, koneasemalla ja itse voimalaitosrakennuksessa. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2014, ja ne valmistuvat toukokuussa 2016.

”Hankkeessa on kyse vaativasta betonirakentamisesta. Oman lisämausteensa urakkaan tuo se, että alimman työskentelykorkeutemme ja padon harjan korkeusero on noin 40 metriä”, kertoo yksikönjohtaja Kari Lindroos Skanskalta. Skanskan Satakunnan yksiköllä on erikoisosaamista energiarakentamisen saralla, sillä yksikkö on toteuttanut lukuisia perinteisiä voimalaitoksia, 400 ja 110 kV:n sähköasemat ja voimajohtotöitä sekä jo vuosien ajan urakoita Olkiluodon ydinvoimala-alueella.

”Tämä on meille tärkeä investointi uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan”, kertoo Länsi-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtaja Pekka Pollari. ”Suomen hallituksen tavoitteena on vesivoiman osuuden lisääminen vuoteen 2020 mennessä. Harjavallan investointi vastaa lähes 10 prosenttia hallituksen tavoitteesta”, jatkaa Pollari. Kokonaisuudessaan investointihanke valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Harjavallan voimalaitoksen investointi parantaa myös mahdollisuuksia säädellä Kokemäenjoen virtaamaa ja siten tulvariskin hallintaa. Joen alajuoksulla sijaitseva Porin kaupunki on Suomen suurin yksittäinen tulvariskialue.

”Suomen ympäristökeskuksen mukaan Kokemäenjoen virtaamat kasvavat tulevaisuudessa talvella noin 50 prosentilla ja kesävirtaamat puolestaan pienenevät noin 50 prosentilla. Investointi auttaa meitä sopeutumaan tähän. Uusi koneyksikkö mahdollistaa myös jatkuvan juoksutuksen paremman hallinnan. Kun vesi virtaa koko ajan ja sitä on tasaisemmin, se parantaa osaltaan joen virkistyskäyttöä”, toteaa Pollari.

Laajennettu vesivoimalaitos tarjoaa tilat kalahautomolle. Sen avulla halutaan tukea paikallisen kalakannan suojelemista ja ylläpitämistä.

Harjavallan voimalaitos sijaitsee Kokemäenjoessa Nakkilassa. Laitoksen teho on 73 megawattia, mikä tekee siitä yhden Etelä-Suomen tehokkaimmista vesivoimalaitoksista.

Aro Systems uudistaa työ- ja elinkeinoministeriön talotekniikan

Toimistorakennuksen peruskorjaushanke on edennyt loppusuoralle

Aro Systems nykyaikaistaa työ- ja elinkeinoministeriön Helsingin Eteläesplanadilla sijaitsevan toimistorakennuksen talotekniikan.

Uudistus parantaa sekä käyttömukavuutta että energiatehokkuutta. Tavoitteiden toteutuessa energiatehokkuus nousee 40 prosenttia, laskentatavasta riippuen jopa 70 prosenttia. Lisäksi parannetaan turvallisuutta muun muassa jakamalla tilat julkisiin, puolijulkisiin ja sisäisiin.

Tilaaja Senaatti-kiinteistöt on Aro Systemsin pitkäaikainen ja suurin asiakas.

”Olemme ensimmäistä kertaa mukana työyhteenliittymässä eli päävastuussa hankkeesta yhdessä kumppanimme kanssa, joten olemme astuneet aiempaa isompiin saappaisiin ja opetelleet uutta. Tällaisia kokonaisprojekteja haluamme tehdä jatkossakin. Kun olemme kokonaisvastuussa hankkeesta, pääsemme vaikuttamaan koko projektin toteutukseen aina suunnittelun ohjauksesta alkaen”, Aro Systemsin toimitusjohtaja Jarmo Töyräs sanoo.

Toimistorakennus peruskorjataan täysin kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Vuonna 1913 valmistunut rakennus on historiallisesti arvokas ja suojeltu, joten työtä tehdään Museoviraston valvonnassa.

Peruskorjauksen valmistuttua talossa työskentelee 270 henkilöä eli yli kaksi kertaa aiempaa enemmän. Jatkossa TEM:n henkilöstö työskenteleekin kahdessa eri toimipisteessä neljän sijasta. Uusi monitoimitiloja hyödyntävä ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen tavan tehdä töitä.

Aro Systems

Aro Systems on johtava talotekniikkapalveluita tarjoava asiantuntija- ja palveluyritys. Yhtiön pro forma -liikevaihto vuonna 2013 oli 64 miljoonaa euroa, ja sillä on henkilöstöä yli 400. Vuodesta 1954 toimineen perheyrityksen toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. www.arosystems.fi

YIT käynnistää kerrostalokohteen rakentamisen Moskovan alueella, Venäjällä

print_GuNXXU7RBu

YIT käynnistää uuden Park-nimisen kerrostalokohteen rakentamisen Moskovan alueella Krasnogorskin kaupungissa noin neljän kilometrin päässä Moskovan kehätieltä. Kohteen arvo on noin 60 miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

Park-hanke käsittää yhden 17-kerroksisen talon, johon rakennettavien 550 asunnon asuinpinta-ala on noin 24 000 neliömetriä. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neliöihin painottuen pieniin yksiöihin ja kaksioihin. Asuntojen lisäksi alueelle rakennetaan maanalainen parkkihalli noin 170 autolle, maantason parkkipaikkoja vierailijoille sekä piha-alue leikki- ja urheilukenttineen.

Krasnogorsk on Moskovan alueen ympäristöystävällisimpiä kaupunkeja, ja hanke on saanut nimensä puiston läheisyydessä olevan hyvän sijaintinsa perusteella. Kerrostalossa käytetään energiatehokkaita julkisivumateriaaleja, minkä lisäksi rakennus varustetaan uudenaikaisilla teknisillä järjestelmillä ja omalla lämpökeskuksella.

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry: ”Asumisoikeusyhteisöt valmiita rakentamaan useita tuhansia asumisoikeusasuntoja”

Valtioneuvosto teki torstaina 14.8. päätöksen, jonka mukaan asumisoikeusasuntojen ja vuokra-asuntojen tuotannon kytkös poistetaan. Tähän mennessä asumisoikeustuotannon määrää on säännelty sitomalla se kunnassa toteutettavan korkotuettujen vuokra-asuntojen määrään.

”Uskon, että päätös tuo helpotusta erityisesti pääkaupunkiseudun asuntopulaan. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenillä on edellytykset käynnistää usean tuhannen asumisoikeusasunnon rakentaminen edellyttäen, että hankkeille saadaan kaikki tarvittavat viranomaispäätökset”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen .

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä.  SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen noin 38 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 80 000 asukasta.

Lisäksi valtioneuvosto kasvatti asumisoikeustaloille osoitettavaa valtuutta sadalla miljoonalla eurolla, mikä nostaa valtuuden 275 miljoonaan euroon. Vastaavan suuruinen vähennys on tehty vuokra-asunnoille kohdennetusta valtuudesta.

Eri asumismuotoja tuetaan edelleen eri tavoin

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa asumisoikeusasuminen olisi aidosti kolmas asumismuoto vuokra- ja omistusasumisen rinnalla. Valtioneuvoston tekemä päätös kytköksen poistamisesta vie kehitystä oikeaan suuntaan.

”Tuore päätös on tervetullut, mutta eri asumismuodot eivät ole vielä tasa-arvoisessa asemassa. Tällä hetkellä valtio tukee suuremmalla korkotuella vuokrataloyhteisöjä kuin asumisoikeusyhteisöjä. Myös lausuntokierroksella olevaan 20 vuoden korkotukilainaan esitetään alhaisempaa omavastuukorkoa. Jotta eri asumismuodot olisivat aidosti samanarvoisessa asemassa, asumisoikeusasuntojen tuottamiselle pitäisi myöntää samanlaiset tuet kuin vuokra-asuntojen tuotannolle”, sanoo Pyykkönen .

SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä.