Peab aloittaa Seinäjoella Maakunnankatu 6 -kiinteistön kehittämisen

Peab Oy ja osoitteessa Maakunnankatu 6 sijaitsevan kiinteistön omistajat ovat allekirjoittaneet 30. kesäkuuta kiinteistön kehittämistä koskevan sopimuksen.

Kiinteistön omistajat ovat tarjonneet Peabille yhteistyömahdollisuutta keskeiseltä paikalta Seinäjoen ydinkeskustassa. Kiinteistö sijaitsee Koulukatu – Maakunnankatu – Matti Visannin kuja – Nuorisokeskus välisellä alueella. Yksityisten kiinteistön omistajien lisäksi Seinäjoen kaupunki omistaa korttelista maa-alueita. Alustavissa neuvotteluissa Seinäjoen kaupunki on suhtautunut myönteisesti korttelin kehittämiseen. Solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa kaupunkikehityksellisesti tarpeellisen ja kaupungin ilmettä elävöittävän kehityshankkeen.

Nyt allekirjoitetun sopimuksen tavoitteena on selvittää yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa alueen toiminnallisessa ideoinnissa syntyvien ratkaisujen kaavoituksellista, teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Kehittämissopimuksen tavoitteena on käynnistää keskustan toimintoja tukeva asemakaavamuutos ja kaupunki-ilmettä parantava rakentaminen korttelin alueella.

Kehittämisprojektin osana tontin kaavaa pyritään yhteistoimin Seinäjoen kaupungin kanssa kehittämään ja tonttitehokkuutta nostamaan siten, että tonttia voidaan käyttää liiketila-, toimisto- ja asuntorakentamiseen. Selvityksen aikana tutkitaan korttelin ympärillä olevia muita keskustan kehittämisen vaihtoehtoja. Tavoitteena on myös tutkia pohjoisen keskustan pysäköintiin liittyviä ratkaisuja, Matti Visannin kujan ilmettä sekä samassa korttelissa olevan Nuorisokeskuksen ympäristöä.

Seinäjoen kaupungin tavoitteena on kehittää ydinkeskustaa ja saada siitä miellyttävä kaupunkimainen asuinpaikka 10.000 ihmiselle. Asukasmäärän lisääntyminen mahdollistaa myös keskustan kehittymisen haluttavaksi ja vilkkaaksi liike- ja kauppa paikaksi. Lisärakentaminen tukee Seinäjoen kehittymistä maakuntakeskuksena.

Maakunnan kehittymisen kannalta on tärkeää, että sillä on selkeä keskustaajama. Ydinkeskustan kehittymiselle on tällä hetkellä suuri tarve. Seinäjoen ydinkeskustan kehittymistä tulee tukea kaikin keinoin. ”Pidän erittäin hyvänä, että kaupungin keskustan kehittämisen työryhmässä on ydinkeskustan kauppakeskusstrategia, kivijalkakaupan ja toimistorakentamisen strategia, pysäköintistrategia ja asumisen strategia selkeytymässä. Seinäjoen elinehto ja tulevaisuus ovat keskustan ja etenkin ydinkeskustan kehittämisessä”, muistuttaa Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto.

Kaupunki tulee kehittymään asumisen osalta keskusta-alueelle sekä kaupungin itäiseen ja eteläiseen osaan. Itäväylän rakentuminen vaikuttaa kaupungin logistiseen painopisteeseen.

Konalan Ristipellonpuiston ilme kohenee

ristipellonpuisto

Suunnitelmakuva

Rakennusvirasto aloittaa viikolla 29 peruskorjaustyöt Konalassa Ristipellontien ja lähiliikuntapaikan välillä sijaitsevalla puistoalueella.

Ristipellonpuistossa tehdään salaojitus, uusitaan nurmikko, lisätään istutuksia, parannetaan käytäviä, asennetaan iso maanalainen roskasäiliö ja lisätään penkkejä.

Työmaa-alue aidataan ja tämä osa puistosta on poissa käytöstä parannustöiden ajan. Työt valmistuvat lokakuun lopussa.

Skanska jatkaa senioriasuntojen rakentamista Jyväskylän Huhtasuolle

543756876543435

Skanska ja Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys Jaso ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen uusien senioriasuntojen rakentamisesta Jyväskylän Huhtasuon alueelle. Hanke täydentää jo rakenteilla olevaa senioritaloa, joka valmistuu lokakuun lopussa 2014.

Huhtasuon senioriasuntojen ensimmäisessä, rakenteilla olevassa rakennuksessa Huhtasuon Ilona 1:ssä on 42 asuntoa, kun taas elokuussa 2014 käynnistyvässä toisen vaiheen kokonaisuudessa Ilona 2:ssa on 38 asuntoa. Kaikki asunnot ovat asumisoikeusasuntoja. Asukkaiden käyttöön toteutetaan myös 27 autopaikkaa, joista osa on katettuja.

Viisikerroksisten rakennusten väliin toteutetaan yhdysosa, jonka kautta asukkaat pääsevät kätevästi liikkumaan talosta toiseen. Näin myös toisen senioritalon asukkaat voivat hyödyntää ensimmäiseen taloon sijoitettuja palvelutiloja.

Elokuussa 2014 käynnistyvä senioritalohanke on Jason historian toinen. ”Talojen sijainti on erinomainen senioreja ajatellen, sillä kävelyetäisyyden päästä löytyvät esimerkiksi päivittäistavarakauppa, terveysasema, kirjasto sekä kirkko”, kertoo projektipäällikkö Sinikka Tyynelä Jasosta.

Jason asumisoikeustaloissa asukkaat asuvat turvallisesti omissa kodeissaan, minkä lisäksi esteetöntä yhteistä toimintatilaa on sekä sisällä että ulkona. Taloissa työskentelee toiminnanohjaaja, joka auttaa asukkaita hankkimaan heidän omia tarpeitaan vastaavia palveluja sekä tukitoimia. Asukkaita tuetaan niin, että heillä olisi mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

”Kukin asukas osallistuu toimintoihin omien halujensa ja kykyjensä mukaan. Tavoitteenamme on, että talossa on asukkaiden toimintakykyä tukevat sosiaaliset suhteet ja lämmin, keskinäisen avun ilmapiiri”, sanoo Tyynelä.

”Käymme parhaillaan Jyväskylän kaupungin kanssa neuvotteluja sopivien tonttien löytymisestä senioritaloille muihinkin kaupunginosiin. Jason malli asumisoikeusasuntojen toteuttamiseen on herättänyt paljon kiinnostusta”, Tyynelä jatkaa.

Peikko toimittaa runkojärjestelmän BW Tower-toimistotaloon Lahteen

YIT rakennuttaa Lahteen uuden rakenteilla olevan matkakeskuksen välittömään läheisyyteen 7-kerroksisen 7500 m2 käsittävän toimistotalon BW-towerin. Rakennuksen runko toteutetaan Peikon runkojärjestelmällä. Kohteen rakennesuunnittelusta vastaa Finnmap Consulting.

Peikko Finlandin toimittama BW-towerin runkojärjestelmä käsittää 1,3 kilometriä Deltapalkkeja ja 100 tonnia muita rungon komponentteja, kuten liittopilareita ja muita teräsrakenteita. Peikko vastaa myös rungon asennuksesta. Toimitukset alkavat lokakuussa ja rungon asennustyö valmistuu 2015 maaliskuuhun mennessä. Kokonaisuudessaan kohde valmistuu marraskuuhun 2015 mennessä. BW-towerin tiloihin muuttavat Lahden Kaupungin tekninen toimisto sekä YIT:n Lahden toimisto. Nimi BW-tower tulee Lahden kaupungin vaakunan palavasta pyörästä – burning wheel.

”Peikon runkojärjestelmä on osoittautunut joustavaksi ja nopeaksi tavaksi toteuttaa runko toimitilarakentamisessa. BW Tower on merkittävä kohde Lahdessa uuden Matkakeskuksen läheisyydessä. Peikon runkojärjestelmän Deltapalkkien ja liittopilareiden avulla toteutettu matala välipohjarakenne mahdollisti kerroskorkeuden kasvattamisen rakennuksen kokonaiskorkeutta kasvattamatta”, kertoo Peikko Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Rusila.

YIT palkittiin Latvian energiatehokkain rakennus -kilpailussa

medium_akaciju  22_jpg

YIT:n kerrostalohanke Akacijas palkittiin Latvian energiatehokkain rakennus -kilpailussa.  Kilpailun järjesti Latvian talousministeriö, ympäristöministeriö ja Latvian tasavallan alueellinen kehittäminen yhdessä Buvinzenieris-lehden kanssa. Kilpailu järjestettiin neljättä kertaa.

Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin 44 hakemusta. Tärkeimmät kestävien ratkaisujen arviointikriteerit olivat lämmön ja kuuman veden kokonaiskulutus, innovatiiviset ilmastointijärjestelmät sekä rakennuksen yleislaatu. Kilpailulla halutaan ennen kaikkea edistää energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä, lisätä tietoisuutta lämmönkestävistä laadukkaista rakennuksista sekä kertoa mahdollisuuksista vähentää kasvihuonekaasuja.

”Nykyään energiatehokkuus on tärkeimpiä asioita asiakkaillemme, ja se on sitä myös meille”, kertoo Andris Boze, YIT:n tytäryhtiön  Celtniecība SIA:n toimitusjohtaja.

Akacijas on 9-kerroksinen talo, jossa on kaikkiaan 62 asuntoa. Talo sijaitsee Imantan asuntoalueella lähellä Riikan keskustaa. Alueelle on erinomaiset julkiset liikenneyhteydet ja se sijaitsee myös valtateiden varrella. Akacijas-projekti valmistui 2012.

L&T ja Puuha Group yhteistyöhön: Vaivaton ja turvallinen ratkaisu piha- ja leikkialueiden suunnitteluun, toteutukseen ja huoltoon

Lassila & Tikanoja ja leikkivälineitä ja ulkokalusteita valmistava Puuha Group ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa asiakkaille kokonaisvaltaisen piha-alueiden suunnittelun ja hoidon lakisääteisiä tarkastuksia unohtamatta.

Valtakunnallinen yhteistyösopimus yhdistää Puuha Groupin Suomessa valmistetut leikkikenttävälineet ja ulkokalusteet sekä L&T:n asennus-, huolto- ja tarkastuspalvelun. Asiakkaalle yhteistyösopimus tarkoittaa laadukasta ja helppoa tapaa toteuttaa piha-alueet suunnittelusta vuosittaisiin tarkastuksiin saakka hyödyntäen molempien yritysten kokemusta ja verkostoja.

”Kiinteistön rakennuttajalle tai omistajalle piha-alueiden rakentaminen on edellyttänyt laajaa toimittajaverkostoa suunnittelijasta välinevalmistajaan, asentajista viherrakentajiin ja huoltoyhtiöihin. Yhteistyömme luo asiakkaalle helpon ja vaivattoman piha-alueratkaisun, jossa Puuha Group suunnittelee ja valmistaa tuotteet, L&T asentaa, huoltaa ja tarkastaa leikkivälineet sekä hoitaa alueen viherrakentamisen ja viheralueiden ympärivuotisen huoltamisen”, sanoo liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää L&T:ltä.

Niitynpää muistuttaa, että leikkipaikkojen ja -välineiden turvallisuus on kiinteistön omistajan vastuulla ja niitä koskee kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö.

”Leikkipaikat kannattaa tarkastaa vuosittain koulutetun tarkastajan avulla. Ammattilainen varmistaa leikkivälineiden toiminnan ja vakauden sekä turva-alustojen riittävyyden. Jos leikkipaikalla huomataan puutteita, teemme korjausehdotukset ja kustannusarvion kunnostustyöstä”, hän lupaa.

”Toimintamme tavoitteena on liikuttaa ja aktivoida kaiken ikäisiä. Puuha Groupin ydinosaamista on leikkipaikkavälineiden suunnittelu ja valmistus. Välineiden asennukseen ja ylläpitoon saimme L&T:stä kumppanin, jonka vahva kokemus ulkoalueiden hoidosta varmistaa asiakkaille ammattimaisen välineiden ja piha-alueiden ylläpidon”, toimitusjohtaja  Marko Mäkelä Puuha Groupista kertoo.

Lemminkäinen peruskorjaa katuja Pietarissa

Lemminkäinen ja Pietarin tiekomitea ovat sopineet Moskova-nimisen kaupunginosan katujen korjaamisesta Pietarissa. Sopimuksen arvo on vajaa 7 miljoonaa euroa. Työt alkavat heinäkuussa ja päättyvät syyskuun 2014 loppuun mennessä.

Korjaustyöhön sisältyy 196 000 neliömetriä ajorataa ja 69 000 neliömetriä jalkakäytäviä, jotka päällystetään uudelleen. Tähän tarvitaan yli 60 000 tonnia asfalttimassaa.

“Meillä on laaja kokemus Venäjän valtion takaamien tilausten toimittamisesta, etenkin väylänrakentamisessa ja päällystyksessä. Olemme saavuttaneet asemamme korkealaatuisilla tuotteilla ja sopimusten noudattamisella asiakkaiden toiveiden mukaisesti, esimerkiksi aikataulujen suhteen. Tällä hetkellä peruskorjaamme A108-tietä ja siltoja Moskovan lähistöllä”, sanoo Venäjän liiketoimintasegmentin johtaja Maaret Heiskari Lemminkäiseltä.

Moskovan kaupunginosa sijaitsee Pietarin lounaisosassa. Se on kaupungin suurin teollisuus- ja asuinalue, jossa liikkuvat suurimmat liikennevirrat. Alueella sijaitsee myös Pulkovon kansainvälinen lentokenttä.

Are Talotekniikka Oy aloitti toimintansa 3.7.

Are Talotekniikka Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 3.7.2014. Tämän myötä Lemminkäinen Talotekniikka Oy:stä tulee Are Talotekniikka Oy. Nimenmuutos astuu voimaan heti.

Toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöjen huoltoa ja urakointia tarjoava Are Oy ja Lemminkäinen Oyj saivat kesäkuussa päätökseen kaupan, jossa Are osti koko Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n osakekannan. Kaupan myötä koko Lemminkäinen Talotekniikan henkilöstö siirtyi Are-konserniin. Nyt vahvistettu uusi nimi ei vaikuta Are Talotekniikan asiakkaisiin, vaan työt jatkuvat kuten ennenkin.

VVO peruskorjaa ison kerrostalon Helsingin Eirassa

be674667-60d7-4de9-8dcd-90a673660484-main_image
VVO:n Hernesaarenkatu 17 Helsingissä peruskorjataan kokonaisuudessaan. Talon ullakkokerrokseen rakennetaan viisi uutta asuntoa. Talossa on peruskorjauksen jälkeen 76 asuntoa.

VVO peruskorjaa vuonna 1929 valmistuneen Hernesaarenkatu 17. Peruskorjaus käynnistyi purkutöillä kesäkuussa 2014. Korjauksen jälkeen talossa on 76 asuntoa, joista viisi on kokonaan uutta ullakkoasuntoa.

Talon huoneistojärjestys muuttuu peruskorjauksen myötä ja asuntojen määrä vähenee, kun pienempiä huoneistoja yhdistetään isommiksi läpitalon asunnoiksi. Asuntojen keskipinta-ala on 49 m2.

Täydellisen peruskorjauksen myötä asumisviihtyvyys paranee. Taloon tulee kaksi uutta saunaosastoa, talopesula ja kerhotila. Varastotilat siirretään ullakolta kellarikerrokseen. Lisäksi ensimmäisen kerroksen liiketilaan tulee ravintola.

Hernesaarenkatu 17 peruskorjaus valmistuu vuoden 2015 lopussa.

YIT rakentaa opiskelija-asuntoja Tampereelle

n6zuyiwxm7o8eyoegrui

YIT on allekirjoittanut sopimuksen Tampereen Opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n kanssa 73 vuokra-asunnon rakentamisesta Tampereen Hervantaan. Rakentaminen käynnistyy syyskuussa ja asunnot valmistuvat lokakuussa 2015.

Rakennettavat asunnot ovat pieniä yksiöitä ja kaksioita, joiden keskipinta-ala on noin 35 m2. Lisäksi kiinteistöön tulee reilun 300 m2 suuruinen liiketila lähikaupalle. Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla aivan Hervannan valtatien tuntumassa. YIT on jo aiemmin toteuttanut 130 opiskelija-asuntoa TOAS:lle samaan kortteliin.

Samassa yhteydessä YIT ja TOAS allekirjoittivat esisopimuksen Tampereen Kalevaan keväällä toteutettavasta noin 60 asunnon kohteesta. Näiden lisäksi YIT rakentaa parhaillaan TOAS:lle Tampellan alueelle 172 huoneiston opiskelijahotellia.

”TOAS ja YIT ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä Tampereella.  Suunnitelmallisen yhteistyön tuloksena YIT on rakentanut yli 1000 asuntoa TOAS:lle Tampereella hyvillä paikoilla oleville YIT:n tonteille”, aluejohtaja Ilkka Kääriäinen sanoo.