Peabin Oulun yksikkö käynnistää asuntohankkeen Oulun Ritaharjuun

a39a093a628c7fc2_800x800ar

Peab Oy:n Oulun yksikkö rakentaa uusia asuntoja Oulun Ritaharjuun.  Peab rakentaa As Oy Oulun Ritaharjuun kaksi 3-kerroksista kerrostaloa ja yhden 6-asuntoisen rivitalon.  Yhtiöön rakennetaan yhteensä 50 asuntoa. Autopaikat sijoittuvat tontille maantasoon autokatoksiin ja pihapaikkoihin. Tontille on aikaisemmin rakennettu taloyhtiötä palveleva VSS rakennus.

”Ritaharju on yksi Oulun kaupungin aluekeskuksista ja kaupungin merkittävimmistä laajentumissuunnista. Alueelle tulee muuttamaan lähes 10 000 uutta asukasta.  Uskomme, että hyvä sijainti ja sijoittajayhteistyön käynnistyminen saavat kohteen menestymään”, toteaa aluepäällikkö Seppo Klemettilä Peabin Oulun toimistolta.

Rakentaminen käynnistyy syyskuussa ja kohde valmistuu vuoden kuluttua syyskuussa 2015.

Rakennusliitto: Uuden korkotuen käyttö jäämässä vähäiseksi

Hallitus valmistelee taannoisten päätöstensä mukaisesti uutta 20 vuoden korkotukimallia vuokra-asuntojen rakentajille. Mallissa on hyviä lähtökohtia, kuten rajoitusten kohdekohtaisuus ja uusien toimijoiden teoreettinen mahdollisuus asuntorakennuttamiseen. Kaavaillun mallin käytännön vaikutukset ovat kuitenkin jäämässä Rakennusliiton mielestä vähäisiksi.

Hallituksen esityksen mukaan alennettu 2.2 prosentin omavastuukorko koskee vain lainoja, jotka hyväksytään viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen lainojen omavastuu nousee 3.4 prosenttiin.

Rakennusliiton mielestä korkotuki jää tulevien vuosien rahoitusmarkkinatilanteessa lähes olemattomaksi. Tukimalli ei juurikaan kannusta toimijoita rakentamaan uusia tuettuja vuokra-asuntoja. Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen mukaan vuokra-asuntotuotannon määrän lisäämiseksi mallin omavastuukorko tulisikin määrittää 2,2 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden ajaksi

”Vuokra-asuntopula edellyttäisi etenkin Helsingin julistamista erityisalueeksi, jossa tarvitaan suuri sosiaalisen asuntorakentamisen ohjelma. Ohjelma pitäisi sisällään kannustavat korkotukimallit käynnistysavustuksineen, kaavoituksen vauhdituksen, täydennysrakentamisen lisäämisen ja matalakorkoisen lainoitusjärjestelmän.

Harjuniemi väläyttää, että on syytä harkita Kuntarahoituksen lainoitusmahdollisuuksien lisäämistä ja valtion Asuntorahaston  parempaa hyödyntämistä.

”Sosiaalisen asuntotuotannon tarve ei vähene tulevinakaan vuosikymmeninä. Markkinoilta saatavaa edullista rahoitusta tulisi hyödyntää määrätietoisesti myös tuetussa asuntotuotannossa, jonka lainoille myönnetään valtion takaus. Valtion tulisikin vahvistaa Asuntorahastoa ja kehittää sen edellytyksiä tuotannon tukemiseen sen sijaan, että vähävaraisten vuokralaisten rahastoon maksamia lainoja siirretään budjetin yleiskatteeksi.

Turun Telakkarannan rakentaminen etenee – uusia koteja Telakanporttiin

© Tietoa Visualisointi Oy

Turun Telakkarannan alueen asuntorakentaminen etenee, kun Skanska käynnistää As. Oy Turun Telakanportin rakentamisen. Talon 31 asuntoa sijaitsevat aivan Aurajoen äärellä.

Seitsenkerroksisen punatiilisen Telakanportin rakentaminen käynnistyy elokuussa 2014, ja talo valmistuu lokakuussa 2015.

”Teollisuushistoriallisesti merkittävästä Telakkarannasta on jalostumassa yksi Turun vetovoimaisimmista asuinpaikoista. Uuden asuinalueen suunnittelussa on erityisesti haluttu vaalia paikan alkuperäistä tunnelmaa, ja tämä on otettu huomioon myös talojen arkkitehtuurissa”, kertoo hankekehitysjohtaja Jari Martinmäki Skanskalta.

© Tietoa Visualisointi Oy

Telakanportista löytyy kotivaihtoehtoja 34,5 neliön kaksioista 6 huoneen ja 160 neliön terassihuoneistoon. Telakanportin kotien valoisuuden takaavat lähes lattiarajaan ulottuvat isot ikkunat. Jokaiseen kotiin kuuluu lasitettu parveke tai terassi, josta avautuu näkymä Aurajoelle. Asumisen mukavuutta lisää talon alla sijaitseva autohalli.

Turun Telakkaranta on kaavoitettu vuonna 2005 pidetyn arkkitehtuurikilpailun voittajan ehdotuksen pohjalta. Skanska on tähän mennessä rakentanut alueelle kaksi muuta kerrostaloa, As. Oy Turun Paraatirannan ja Androksenrannan. Telakkarannan asuntoalueella on asuinrakennusoikeutta kaikkiaan 46 000 kerrosneliömetriä. Alueen valmistuttua siellä tulee olemaan noin 600 uudisasuntoa ja noin 1 200 asukasta.

SRV vahvistaa maanrakennustoimintojaan

SRV vahvistaa maanrakennustoimintojaan muodostamalla nykyisistä kalliorakennustoiminnoistaan ja Maanrakennus Oy Laatutyöstä SRV Infra Oy:n. SRV osti Laatutyön vuonna 2011. Uusi yksikkö on toiminnassa 1.9.2014 lähtien. SRV Infran henkilöstö on 77 henkilöä. SRV Infran toimisto sijoittuu Keravalla Kercan alueelle.

”Laatutyön hankinta pari vuotta sitten on osoittautunut erinomaiseksi päätökseksi. Sen liikevaihto on yli tuplaantunut. Nyt varaudumme maanrakennustöiden määrän kasvuun suurten hankkeidemme lähtiessä liikkeelle lähivuosien aikana. Vahvistettu infrayksikkö parantaa myös omien tonttiemme kiviainesvarojen hallintaa”, SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Pekka Ojala sanoo.

SRV Infra Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 18.8.2014 alkaen RI, KTM Sami Korhonen. Hän on aiemmin toiminut maanrakennuksen tehtävissä eri rakennusalan yrityksissä, vuodesta 2004 Destiassa projektijohtajana muun muassa Länsimetron ja Kalasataman keskuksen projekteissa.

”SRV Infran liiketoiminta perustuu vahvaan osaamiseen, kiinteän organisaation yrittäjähenkisyyteen sekä oman kaluston ja organisaation tehokkaaseen käyttöön. Redin parkkiluolan rakentaminen Kalasatamassa ja Niittykummun metrokeskuksen maanrakennustyöt muodostavat lähivuosien työkannasta merkittävän osan”, SRV Infran toimitusjohtajana aloittava Sami Korhonen sanoo.

SRV aloitti kalliorakentamisen vuonna 2004. SRV:lle on kertynyt kokemusta vaativista kalliorakennushankkeista, kuten Länsimetron ja Kehäradan louhinnoista sekä Helsingin keskustassa sijaitsevien P-Cityn pysäköintilaitoksen ja huoltotunnelin rakentamisesta.

Skanska uudistaa Akavatalon sähkötekniikan

Skanska on valittu toteuttamaan Akavatalon sähkötekniikan uudistus. Skanska Talotekniikka on aloittanut työt Akavatalossa Itä-Pasilassa Helsingissä, ja urakka valmistuu marraskuussa 2015.

Toimistotornien katoilla olevia IV-konehuoneita laajennetaan ja vesikatteet uusitaan kauttaaltaan.

”Akavatalossa on käynnissä mittava korjaushanke, jossa koko talo uudistetaan kokonaisuudessaan muuntojoustavaksi ja nykyaikaisiksi työtiloiksi”, kertoo Akavatalon kiinteistöpäällikkö Asko Lampsijärvi.

Pohjoismainen arkkitehtuuriverkosto South of North esittelee Helsinki Design Weekillä kestävää rakentamista

Kehittyvien maiden olojen parantamiseen keskittyvä kollektiivi nähdään myös osana Venetsian arkkitehtuuribiennaalia syyskuussa.

South of North on pohjoismainen yhteistyöprojekti, jossa mukana olevat kaksitoista arkkitehtitiimiä ovat kaikki toteuttaneet rakennusprojekteja kehittyviin maihin, tavoitteenaan parantaa maailman köyhien alueiden elinoloja arkkitehtuurin keinoin. South of North -verkoston projekteista koottu näyttely nähdään nyt syyskuussa Helsingissä osana Helsinki Design Weekiä 5.-14.9.2014. Teurastamolla perjantaina 5.9. käynnistyvä näyttely avaa pohjoismaisen perspektiivin maailmanlaajuisesti kasvavaan ilmiöön, jossa nuoret suunnittelijat lähtevät itsenäisesti työskentelemään ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvien globaalien haasteiden parissa. South of North rakentaa Teurastamolle oman näyttelypaviljongin kierrätysmateriaaleista, joissa työryhmien periaatteet kiteytyvät fyysiseen muotoon. Paviljongin rakennusmateriaalina ovat näyttelykäyttöön lainatut perunalaatikot, jotka näyttelyn jälkeen palautuvat sellaisenaan takaisin normaalikäyttöön.

South of North -kollektiivi syntyi alunperin kahden suomalaisen arkkitehdin Inari Virkkalan (Komitu Architects) ja Pilvi Vanamon (Lönnqvist Vanamo Architects) huomiosta, että kummatkin työskentelevät samanlaisten kehittyviin maihin kohdennettujen projektien parissa tahoillaan Suomessa ja Ruotsissa. Virkkala suunnitteli nuorisokeskusta Kambodzaan ja Vanamo lastenkeskusta Tansanian maaseudulle. Tavoitteena Vanamolla ja Virkkalalla oli oppia muilta vastaavaa työtä tekeviltä sekä jakaa eteenpäin oma, projekteissa kertynyt tietotaito. Täten he kokosivat yhteen kehittyviin maihin projekteja tekeviä yksityisiä arkkitehtitoimistoja sekä yleishyödyllisiä järjestöjä kaikista viidestä Pohjoismaasta.

Helsinki Design Weekin näyttelyssä South of North esittelee kehittyviin maihin toteutettuja projektejaan sekä projekteista opittua tietotaitoa. Pohjoismaisten työryhmien tärkeimpiä tavoitteita ovat paikallinen osallistuvuus sekä ekologisen rakentamisen edistäminen paikallisia materiaaleja hyödyntämällä, mikä välittyy myös näyttelystä. Projektien tärkeitä tuloksia ovat olleet esimerkiksi naisryhmien toimeentulon parantaminen Senegalissa, ekologisen sanitaation edistäminen Fidzillä sekä bamburakentamisen yleistyminen Kambodzassa. “Koska tulemme itse hyvinvoivista Pohjoismaista, tahdomme käyttää arkkitehdin koulutustamme rakentamaan parempia mahdollisuuksia myös köyhempiin oloihin. Näyttelyn kautta olemme päässeet tutkimaan, onko arkkitehtuurilla todella vaikutusta,” toteaa Inari Virkkala työn motiiveista. Lauantaina 6.9. klo 15-17 Teurastamon näyttelyssä järjestetään lisäksi South of North Designers on Site -tapahtuma, jossa South of Northin suunnittelijat ovat paikan päällä esittelemässä töitään. Lauantain tapahtuman yhteydessä yleisöllä on mahdollisuus hyödyntää suunnittelijoiden ammattitaitoa omissa projekteissaan.

South of North nähdään myöhemmin syyskuussa myös osana Venetsian arkkitehtuuribiennaalia, maailman arvostetuinta arkkitehtuurinäyttelyä, kun kollektiivin järjestämä keskustelutilaisuus Mouthful of Meetings kutsuu vieraaksi afrikkalaisia nykyarkkitehtejä kertomaan, miten he suhtautuvat pohjoisten arkkitehtien Afrikassa tekemään työhön. Onko nuorten suunnittelijoiden työllä arvoa kehitysyhteistyön näkökulmasta, ja millaisia ratkaisuja arkkitehdit voivat tarjota? Keskustelutilaisuuteen osallistuvat muun muassa nigerialainen urbaani arkkitehti Kunlé Adeyemi (NLÉ) sekä eteläafrikkalainen Makeka Design Lab-studion perustaja Mokena Makeka.

Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. Vuosittain syyskuussa järjestettävällä monialaisella festivaalilla näyttäytyvät muotoilun eri osa-alueiden lisäksi muun muassa muoti, arkkitehtuuri ja kaupunkikulttuuri. Vuonna 2014 Helsinki Design Week tapahtuma juhlii 10-vuotisjuhlavuottaan 4.-14.9.2014.

http://www.helsinkidesignweek.com/

VVO:lle uusia vuokrakoteja Vantaan Leinelään

8b45bc6d-9ff3-4b10-a3e5-9d7d0691a08f-main_image
VVO:n Leinelänkaari 14 Vantaalla
VVO:lle valmistuu 57 vuokra-asuntoa elokuun lopussa Leinelän taidekaupunginosaan. Leineläkaari 14 sijaitsee tulevan Kehäradan ja hyvien kulkuyhteyksien vieressä.

Leinelänkaari 14 on moderni kerrostalokohde. Kahdessa hissitalossa on 57 hyvätasoista asuntoa; yksiöitä ja kaksioita sekä saunallisia kolmioita ja neliöitä. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke, alimman kerroksen asunnoilla on lasitettu maantasaparveke.

Asukkaiden yhteiskäyttöön tulee viihtyisä saunaosasto, maksuton pesutupa ja kuivaushuoneet sekä hyvät varastotilat. Talo liitetään kaapeli-tv-verkkoon. Kellarissa on lämmin autohalli ja 45 vuokrattavaa autopaikkaa.

Leinelän uusi kaupunginosa rakentuu keskellä Vantaata. Läheltä löytyvät hyvät palvelut ja kulkuyhteydet. Kehäradan junat alkavat liikennöidä heinäkuussa 2015 Taidekaupunginosa tarjoaa lapsiystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön. Päiväkoti on vieressä ja koulutukin löytyvät läheltä.

Leinelänkaari 14 on vapaarahoitteinen vuokratalo.

Maarakennusalan kustannukset nousivat 1,2 prosenttia heinäkuussa

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2013 heinäkuusta vuoden 2014 heinäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden -1,3 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2014

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 113,0 1,2
Pohjarakenteet 109,3 -1,3
Maarakenteet 113,0 1,8
Kalliorakenteet 114,0 2,5
Päällysteet 118,1 0,1
Kunnallistekniset järjestelmät 111,8 0,4
Betonirakenteet 114,9 3,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,5 0,8
Murskaustyöt 1) 112,0 0,3
Teiden ylläpito 1) 112,5 0,8
Katujen ylläpito 1) 112,8 0,8
Ratojen ylläpito 1) 111,9 1,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 0,9

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti maa- ja kiviainesten kallistuminen sekä työvoimakustannusten kasvu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen.

 

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Caverion vastaa talotekniikan kokonaistoimituksesta uuteen ostoskeskukseen Itävallan Riedissä

Spar European Shopping Centers (SES) on valinnut Caverionin toteuttamaan projektin, joka käsittää kaikki talotekniset järjestelmät, kuten lämmitys-, vesi- ja viemäröinti-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät sekä sähköasennukset, Itävallan Riedissä sijaitsevaan uuteen Weberzeile-ostoskeskukseen. Koko ostoskeskuksen kattava sähköasennus käsittää sekä turvatekniikan että mittaus- ja valvontajärjestelmät.

Energiatehokkaan, keskustassa sijaitsevan ostoskeskuksen kokonaispinta-ala on yhteensä 22 000 m² ja urakan kokonaisarvo on useita miljoonia euroja. Kohteen on tarkoitus valmistua kesällä 2015.

Ostoskeskuksen energiatehokkuutta parannetaan entisestään innovatiivisen lämmön takaisinottosuunnitelman avulla. Kiinteistökehittäjänä ja -toimijana SES kiinnittää erityistä huomiota ostoskeskustensa ympäristöystävälliseen toimintaan. SES onkin voittanut useita arvostettuja palkintoja tällä alueella.

Destia rakentaa Ylästöntiellä Vantaalla

Destia ja Vantaan kaupunki solmivat 11.8.2014 sopimuksen Mt 11435 (Ylästöntie) parantamisesta välillä Vantaanlaakso–Lentoasemantie.

Urakan arvo on 2,8 M€ ja siinä parannetaan kyseistä tietä yli viiden kilometrin matkalta. Urakan tavoitteena on parantaa Ylästöntien liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä toteuttamalla kaistajärjestelyjä, parantamalla pysäkkien ajettavuutta ja tien valaistusta sekä liikennevaloja.

Työt kohteessa alkavat välittömästi. Urakka valmistuu syksyllä 2015.