LEMMINKÄINEN RAKENTAA ELINKAARIMALLILLA HIRSIKOULUN PUDASJÄRVELLE

Lemminkäinen rakentaa Pudasjärvelle hirsikoulukampuksen elinkaarimallilla. Kaupunginvaltuusto teki hankkeesta rahoitus- ja hankintapäätöksen vuoden 2013 lopulla, mutta töiden aloitus on siirtynyt kaavavalituksen vuoksi. Rakennustyöt ovat nyt käynnissä, ja rakennus on määrä ottaa käyttöön kesällä 2016. Hankkeen kokonaisarvo on yli 40 miljoonaa euroa. Vuosille 2014–2016 ajoittuvan investointivaiheen osuus on noin 23 miljoonaa euroa, jonka Lemminkäinen kirjaa pääosin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tilauskantaan.

Hankkeeseen sisältyy Pudasjärven Poroputaan alueelle rakennettavan hirsikoulun suunnittelu ja toteutus. Tämän lisäksi rakennuksen hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit ovat Lemminkäisen vastuulla 25 vuoden palvelujakson ajan.

Kouluun tulee tilat noin 800 oppilaalle. Se koostuu neljästä eri rakennuksesta, joihin sijoittuvat ala- ja yläkoulut, lukio, kansalaisopisto sekä liikuntasali. Pinta-alaa on yhteensä noin 9 700 kerrosneliötä. Hirsitoimituksen alihankkijana toimii paikallinen Kontiotuote.

“Koulutilojen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat erilaisten oppimistilojen asettamat vaatimukset. Myös hoidon ja ylläpidon kannalta kohteessa on selkeät laatutavoitteet. Meillä on hyvää kokemusta Kuopiosta ja Oulusta opetustoimen elinkaarihankkeiden toteuttamisesta. Kampus jatkaa nyt tätä sarjaa. Mietimme jo suunnitteluvaiheessa, miten voimme rakentaa parhaat olosuhteet oppimiselle ja opettamiselle”, kertoo Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

“Pudasjärven kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että elinkaarihankkeelle saatiin kilpailutuksen tuloksena korkeatasoiset yhteistyökumppanit. Lemminkäinen ja Kontiotuote onnistuivat hiomaan suunnitelman, joka kokonaisuudessaan vastaa tavoitettamme”, toteaa Pudasjärven vs. tekninen johtaja Eero Talala. “Koulutyötä pitkään haitanneet koulujen sisäilmaongelmat ovat ratkeamassa hankkeemme toteutuksen myötä.”

 

YIT: Suomalaistentien Liikekeskus harjakorkeuteen Espoon Suomenojalla

medium_Suomalaistentien_Liikekeskus1_jpg

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omistaman Suomalaistentien Liikekeskuksen harjannostajaisia vietettiin 4.9.2014. Hankkeen rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja uusi liikekeskus avataan vuoden 2015 keväällä Suomalaistentie 5:ssä. Hanketta on kehitetty tiiviissä yhteistyössä YIT:n ja Tallberg-Kiinteistöjen kesken. Rakentamisen lisäksi YIT on vastannut kiinteistön konseptisuunnittelusta ja vuokrauksesta. Tällä hetkellä liikekeskuksen tiloista on vuokrattu jo noin 98 %.

Suomalaistentien Liikekeskus on kaksikerroksinen ja pinta-alaltaan noin 8 000 m2. Liikekeskuksen yhteyteen toteutetaan yli 200 pysäköintipaikkaa, jonne asiakasliikenne ohjataan sekä Suomalaistentieltä että Finnoontieltä.

medium_Suomalaistentien_Liikekeskus2_jpg

Liikekeskuksen pääkäyttäjäksi tulee XXL Sports & Outdoor Oy, jonka tilat ovat laajuudeltaan noin 4 000 m2. XXL on kansainvälinen urheilu- ja vapaa-ajan kaupan ketju, joka toimii Norjan ja Ruotsin lisäksi myös Suomessa. XXL:n lisäksi Liikekeskuksen Finnoontien puoleiseen osaan sijoittuvat Evon kuntosali ja Ravintola Jufu.

Liikekeskuksen Suomalaistentien puoleiseen osaan rakennetaan tilat MotorCenterille. Tiloihin sijoittuvat mm. Fixus-varaosamyymälä ja -huoltokorjaamo, K1-Katsastajat, Teknorengas, autopesula sekä HTH-keittiöiden myymälä. MotorCenter on YIT:n kehittämä palvelukonsepti, joka keskittyy autoilijoiden, teknisen erikoiskaupan ja aktiivisen vapaa-ajan tuotteisiin ja palveluihin. Suomalaistentielle sijoittuva hanke on seitsemäs MotorCenter-konseptin mukainen hanke pääkaupunkiseudulla. Tämän lisäksi uusia MotorCentereitä rakennetaan jatkossa Tapiolaan ja Lauttasaareen.

medium_Suomalaistentien_Liikekeskus4_jpg

”Suomalaistentien Liikekeskus on vahva näyttö YIT:n monipuolisesta osaamisesta ja pitkäjänteisestä sijoittajayhteistyöstä. Hanke on jo toinen yhteishanke samalla konseptilla Tallberg-Kiinteistöjen kanssa. Suomalaistentien työmaa on sujunut hyvin, eikä sillä ole sattunut yhtään tapaturmaa koko aikana, mikä on rakentajalle aina ylpeyden aihe”, kertoo yksikön johtaja Heikki K. Hannukkala YIT:ltä.

”Hankkeen pitkäaikaisten vuokrasopimusten myötä Tallberg-Kiinteistöjen vuokrasopimuskanta kasvaa merkittävästi. Samalla yhtiön kiinteistöportfolion rakenne monipuolistuu liikerakennusosuuden kasvun johdosta. Kyseessä on myös Tallberg-Kiinteistöjen kautta aikain suurin yksittäinen rakennushanke investoinnin arvolla mitattuna”, toteaa toimitusjohtaja Hannu Vuorela Tallberg-Kiinteistöistä.

WSP Global ostaa Parsons Brinckerhoffin ja nousee rakennus- ja infrasuunnittelijoiden kärkeen maailmalla

Maailman johtaviin monialaisiin suunnittelutoimistoihin kuuluva WSP Global Inc. ostaa Parsons Brinckerhoffin, infrastruktuurialalla maailman johtavan suunnitteluyrityksen. Keskiviikkona 3.9. julkistettu yrityskauppa odottaa vielä ostettavan yrityksen osakkeenomistajien lopullista hyväksyntää.

New Yorkissa pääkonttoriaan pitävä Parsons Brickerhoff toimii 170 maassa viidellä eri mantereella ja sillä on 13 500 työntekijää. Yrityskaupan jälkeen WSP:llä työskentelee yhteensä 31 000 asiantuntijaa ympäri maailmaa.

Pohjoismaista Parsons Brinckerhoffilla on toimisto Tanskassa. Yritys tunnetaan etenkin laajasta infrastruktuuri- ja rakennusalan osaamisestaan. Sillä on myös lukuisia nimekkäitä hankkeita energia-, kaivos- ja ympäristösegmenteissä, mihin WSP saa nyt entistä laajemmat resurssit.

”Yritysosto toteuttaa täsmälleen laatimaamme globaalia strategiaa. Sen mukaan kasvatamme määrätietoisesti osaamistamme ja palveluitamme. Pelkkä yrityksen koon kasvattaminen ei ole meille itseisarvo, sillä olemme markkinoilla aina osaaminen ja ihmiset edellä”, kuvailee Pierre Shoiry, WSP Globalin konsernijohtaja.

”Päällekkäisiä toimintoja WSP:n ja Parsons Brinckerhoffin välillä on hyvin vähän. Sen sijaan saamme täyden osaamishyödyn jo nyt vahvoilla markkinoillamme, kuten Iso-Britanniassa. USA ja Australia ovat markkina-alueita, joissa voimme nyt vahvistaa läsnäoloamme. Parsons Brinckerhoffilla on näillä markkinoilla tukeva jalansija jo valmiiksi. Jaamme myös samat arvot. WSP:n nimi säilyy, ja toistaiseksi myös Parsons Brinckerhoff käyttää toiminnassaan omaa nimeään.”

Yritysosto vaikuttaa myönteisesti myös Suomen talouteen

”Vaikka Parsons Brinckerhoffilla ei ole toimintaa Suomessa, tuo yritysosto meille useita suoria etuja. Pääsemme entistä vahvemmin vaativiin kansainvälisiin suunnitteluprojekteihin, millä on positiivinen vaikutus Suomen työllisyyteen ja taloustilanteeseen”, Suomen WSP:n toimitusjohtaja Kirsi Hautala kertoo.

”Viemme jo nyt suomalaista osaamista WSP-verkoston kautta eri puolille maailmaa. Tuoreimpana esimerkkinä tuohon on Saigonin keskustan uudet siltahankkeet, jotka suunnitellaan täältä Suomesta. Parsons on tunnettu siltasuunnittelija maailmalla ja vahvistaa merkittävästi WSP:n globaalia siltaverkostoa, jonka kautta saamme Suomeen töitä kotimaan markkinaheilahteluista huolimatta.”

Hautalan mukaan kattava WSP-verkosto toimii tehokkaana markkinointikanavana suomalaiselle osaamiselle. Yritys on esimerkiksi parhaillaan Madridissa korkean tason kansainvälisessä silta- ja rakennekonferenssissa yhtenä WSP:nä ja esitelmien pitäjänä. Tällaisiin panostuksiin ei Suomen yhtiöllä yksin olisi voimaa.

”Suomessa tarvitaan myös nykyistä enemmän esimerkiksi kaivos- ja energia-alan osaamista, ja kaupan myötä pystymme vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeisiin. Parsons Brinckerhoffin osaaminen täydentää hyvin meitä, ja nyt olemmekin maailman kärjessä infran ja rakentamisen alueella”, Suomen WSP:n toimitusjohtaja Hautala sanoo.

YIT:n ensimmäisessä Tiedonantovelvollisuuden raportoinnissa tiedot yli 10 000 työntekijästä ja lähes 1 400 urakoitsijasta Verohallintoon

slknb7y6hm1cyl4eceb3

Verohallinnon tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien rakennusalan urakka- ja työntekijätietojen raportointi on käynnistynyt YIT:llä suunnitellusti. Heinäkuun 1. päivänä voimaan tulleen uudistuksen mukaan yrityksen velvollisuus on ilmoittaa kuukausittain urakkatiedot kaikista rakennustyötä sisältävistä hankinnoista ja pääurakoitsijana työntekijätiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. YIT:n ensimmäinen Tiedonantovelvollisuuden raportointi piti sisällään mm. työntekijätiedot yli 10 000 henkilöstä sekä urakkatiedot lähes 1 400 toimittajalta tai urakoitsijalta.

Tiedonantovelvollisuuden raportointi on edellyttänyt muutoksia YIT:n tietojärjestelmiin sekä mittavia päivityksiä järjestelmissä jo oleviin tietoihin. Työntekijätietojen kirjaamisessa ja raportoinnissa YIT hyödyntää omaa työturvallisuuden edistämiseksi kehitettyä Työmaapassi-järjestelmäänsä, joka on ollut käytössä vuodesta 2009.

”Haluamme osaltamme edistää rakennusalan tervettä toimintaa ja olemme onnistuneesti raportoineet heinäkuun urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle. Esimerkiksi työntekijätietojen osalta Työmaapassissa oli heinäkuussa yli 10 000 voimassaolevan kulkuluvan omaavaa henkilöä ja heidän henkilötunnukset ja veronumerot ovat kunnossa järjestelmässämme”, kertoo YIT:n työturvallisuuspäällikkö Ville Sivunen.

Yhteistyössä Verohallinnon kanssa pystytään seulomaan myös yksittäiset virheelliset tiedot raportoinnissa ja korjaamaan ne lähes reaaliaikaisesti.

YIT:n Työmaapassin avulla varmistetaan, että jokainen YIT:n työmaalla työskentelevä henkilö saa asianmukaisen perehdytyksen oman työmaansa vaaratekijöihin. Kaikki YIT:n omat ja aliurakoitsijoiden työntekijät perehdytetään ja työntekijätiedot kirjataan Työmaapassiin. Järjestelmässä jo olevien henkilöiden tietojen ajantasaisuus varmistetaan jokaisen perehdytyksen yhteydessä. Tällä hetkellä YIT:n Työmaapassissa on jo noin 60 000 työntekijän työntekijä- ja perehdytystiedot.

Yritysten on ilmoitettava ensimmäiset rakentamiseen liittyvät tiedot Verohallintoon 5.9.

Tools

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Heinäkuun tiedot rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava Verohallintoon viimeistään 5.9.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Tervetuloa rakentamisen uusia velvoitteita käsitteleviin asiakastilaisuuksiin

Verohallinto järjestää rakentamisen uusista velvoitteista syksyllä viisi asiakastilaisuutta eri puolilla Suomea. Tilojen rajallisuuden vuoksi Verohallinto toivoo, että yhdestä yrityksestä tilaisuuteen osallistuisi enintään viisi henkilöä.

Kaikki Verohallinnon järjestämät tilaisuudet ovat oheisessa listassa aikajärjestyksessä. Syksyn ensimmäinen tilaisuus rakentamisen uusista velvoitteista järjestetään 22.9.2014. Tilaisuuksissa ei jaeta materiaalia.

Tilaisuuksien paikkakunnat, ajankohdat ja ilmoittautuminen

Lisäksi Verohallinto järjestää tiistaina 30.9.2014 sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen verkkoseminaarin, jossa käsitellään rakentamisen uusia velvoitteita. Näihin kumpaankin mahtuu verkon välityksellä 2000 osallistujaa.

Lisätietoja: vero.fi/rakentamisilmoitukset

Aro Systemsiltä talotekniikkaa OP-Pohjolan Vallilan-hankkeeseen

Aro Systems Oy toimittaa sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät kolmeen kohteeseen OP-Pohjolan Vallilan-hankkeessa, joka on tällä hetkellä Suomen suurin toimistorakennushanke. Aro Systems on yksi OP-Pohjolan Vallilan-finanssikeskushankkeen suurimmista urakoitsijoista, ja hankkeen talotekniikka on yksi yhtiön 60-vuotisen historian suurimpia hankkeita.

Aro Systemsin osalta sähkötöiden kiireisin aika alkaa loppuvuodesta ja jatkuu kesään 2015.

Uudessa korttelissa kiinteistöjen kokonaistilankäyttö tehostuu 30 prosenttia ja toimitilakustannukset pienenevät noin 25 prosenttia. Korttelissa työskentelee sen valmistuessa 3 000 henkilöä.

”Koon lisäksi OP-Pohjolan hankkeen tekee haastavaksi tilojen monimuotoisuus. Tavoitteena ovat muunneltavat, joustavat ja yhtenäiset tilat, jotka tukevat tulevaisuuden tapaa tehdä työtä”, Aro Systemsin toimitusjohtaja Jarmo Töyräs sanoo.

Päätoteuttajan alaisuudessa sata osaurakoitsijaa

OP-Pohjolan hanke toteutetaan ns. Haahtela-mallin mukaisesti. Pääurakoitsijaa ei ole, vaan Haahtela-rakennuttaminen Oy toimii päätoteuttajana, joka valvoo ja ohjaa hankkeen etenemistä.

Hanke on jaettu noin kymmeneen osaprojektiin. Osaurakoitsijoita työskentelee rinnakkain peräti sata.

Aro Systemsille toimintamalli on entuudestaan tuttu ja kokemukset siitä ovat hyviä.

”Asetelma on erilainen kuin perinteisessä isäntä-renki-järjestelmässä. Onnistuminen edellyttää osapuolten välistä tiedonkulkua ja luottamusta. Tarvitaan myös huolellista suunnittelua ja koordinointia esimerkiksi sen suhteen, milloin työmaalle tuodaan tavaraa, vähintään viikkotasolla”, Jarmo Töyräs sanoo.

Haahtela-mallin mukainen toimintatapa on yleistymässä, sillä talot ovat yhä teknisempiä ja niiden rakentaminen vaatii erikoisosaamista.

OP-Pohjolan rakennushanke saavutti harjakorkeuteensa elokuun lopussa. Vuonna 2011 käynnistyneen hankkeen on määrä valmistua kesään 2015 mennessä.

Aro Systemsin kolmesta projektista Vallilassa suurin on Teollisuuskatu 1:ssä sijaitseva uudisrakennus. Kaksi muuta kohdetta ovat peruskorjattava toimistokiinteistö Teollisuuskatu 1 B:ssä ja uudisrakennus osoitteessa Päijänteentie 12. Ennen nyt työn alla olevia hankkeita Aro Systems on toteuttanut sähkötyöt Teollisuuskatu 1 B:n dealingsaliin, Päijänteentie 12:n AH-taloon ja Vääksyntie 4:ään.

Työt keskeytettiin turvallisuusriihen vuoksi Skanskan asuntotyömailla Etelä-Suomessa

Torstaina 4.9.2014 Skanskan Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä keskeytettiin työt kaikilla työmailla klo 7.00-9.00. Tänä aikana pidettiin turvallisuusriihi, jonka tarkoituksena oli yhdessä tunnistaa ja vähentää työmaan vaaranpaikkoja sekä varmistaa kuhunkin työhön liittyvien suojavälineiden oikeaa käyttöä.

”Skanskan tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja töiden keskeyttäminen turvallisuusriihen ajaksi on painava muistutus tästä. Yhteisellä työmaalla työturvallisuus on kaikkien asia”, toteaa Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikön aluejohtaja Ilpo Luhtala. 

Turvallisuusriihiin osallistui koko henkilöstö kaikilla yksikön työmailla, joita on tällä hetkellä käynnissä 25. Myös aliurakoitsijat ja heidän työnjohtonsa olivat velvollisia osallistumaan. Yhteensä osallistujia oli yli 600.

Tilaisuuksien materiaalina olivat tuoreet turvaraportit, joita tilaisuudessa käytiin läpi oppimismielessä. Skanskassa tuotetaan turvaraportti jokaisesta poissaoloon johtaneesta tapaturmasta ja vakavasta läheltä piti -tilanteesta. Raporteissa kuvaillaan tapahtunutta ja analysoidaan, mitkä syyt ovat johtaneet siihen.

Materiaalien pohjalta keskusteltiin riskinotosta ja vaaranpaikoista sekä siitä, miten oman työmaan turvallisuutta voidaan parantaa. Tässä auttoivat myös työmailta otetut valokuvat. Lisäksi kerrattiin henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä koskevat säännöt. Lopuksi jokainen teki henkilökohtaisen turvallisuuslupauksen.

”Turvallisuusriihissä tärkeintä on, että mahdollisimman moni osallistuu keskusteluun ja jakaa mielipiteensä”, Luhtala tähdentää.

Turvallisuusriihien yhteydessä testattiin myös riskien itsearviointilomaketta. Siinä työntekijä itse pohtii, mitä töitä hän kyseisenä päivänä tekee ja mitä laitteita ja välineitä käyttää, kuuluuko töihin korkean riskin töitä ja miten riskit voitaisiin poistaa.

VVO ja Hartela toteuttavat vuokra-asuntoja yli 100 miljoonalla eurolla

VVO Kodit Oy on sopinut 29.8.2014 Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa 112 miljoonan euron arvosta vuokra-asuntotuotantoa Helsinkiin, Espooseen, Tuusulaan ja Lahteen. Yhteensä rakenteille tulee tällä sopimuksella yli 500 asuntoa. Asunnoista tulee VVO-konserniin kuuluvan uuden Lumo-brändin koteja.

Toimialalla harvemmin käytetty useita rakennuttamishankkeita sisältävä sadan miljoonan euron tarjouspyyntö lähetettiin viime maaliskuussa rakennusliikkeille. Tarjouspyyntöön vastasivat useat rakennusliikkeet, ja sopimus solmittiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa.

– Loimme alalle kokonaan uudentyyppisen toimintatavan ja sopimusrakenteen, jota pyrimme hyödyntämään myös jatkossa uudisinvestoinneissamme. Hartelan tarjous sisälsi tarkalleen sen, mitä pyysimme. Sopimus sisältää vuokra-asuntohankkeita ennen kaikkea pääkaupunkiseudulta. Sopivan kokoisille, hyvien julkisten liikenneyhteyksien ja palvelujen vaikutuspiirissä oleville vuokra-asunnoille on tarvetta erityisesti Helsingin seudulla. Lisäksi tavoitteemme on jatkaa mittavia investointeja sekä kasvattaa asuntotarjonnan määrää myös muissa Suomen kasvukeskuksissa. Nämä kaikki rakenteille tulevat vuokra-asunnot sijoittuvat nyt julkistamaamme Lumo-koteihin, joissa tarjotaan koko ajan kehittyvä ja laajeneva asumisen lisäpalveluiden valikoima, VVO-yhtymän toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo

– Yhteistyösopimus on yhtiöllemme todella merkittävä ja takaa tasaista rakentamista suhdannevaihteluista riippumatta. Lisäksi yhteistyö VVO:n kanssa tukee ja nopeuttaa aluerakentamishankkeidemme toteutumista, Rakennusosakeyhtiö Hartelan toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski toteaa.

– Uskomme myös, että yhdessä VVO:n kanssa voimme edelleen kehittää itse asuntotuotetta. Asuntojen ratkaisut ja toiminnallisuus tulee kohdata asiakastarpeiden mukaan, Rakennusosakeyhtiö Hartelan varatoimitusjohtaja Arto Jokinen kertoo.

Sopimuksen vuokra-asuntohankkeet rakentuvat vuosina 2014 – 2018

Uudet Lumo-kodit rakentuvat Helsingin Kannelmäkeen ja Herttoniemeen, Espoon Niittykumpuun ja Finnooseen, Tuusulan Kievarinpuistoon ja Lahden Tornatorin alueelle. Yhteensä rakenteille tulee yli 500 asuntoa useamman vuoden aikana. Asuntojen rakentaminen alkaa jo vuoden 2014 aikana.

Kokonaisuuden hinta allekirjoitushetkellä on 112 miljoonaa euroa. Osassa kohteista alueen kaavoitus on kesken. Tämän vuoksi lopullinen sopimuskokonaisuuden hinta tarkentuu hankkeiden käynnistyessä.

Tämäntyyppinen suuri rakennusurakka työllistää merkittävästi toimialalla: seuraavien vuosien aikana kyseiset rakennuttamishankkeet työllistävät arviolta 1 790 miestyövuotta koko rakentamisen arvoketjussa.

VVO-yhtymän vuosittainen tavoite on toteuttaa vähintään tuhat uutta vuokra-asuntoa. Vuonna 2013 yhtiö investoi vuokra-asuntoihin yli 220 miljoonaa euroa.

Työtapaturmat ovat vähentyneet NCC-konsernissa 40 prosentilla

Myönteinen kehitys on osittain sen ansiota, että NCC:llä on keskitytty yhä enemmän turvallisuuteen ja Awareness Day on otettu käyttöön.

Työmaiden tapaturmat ovat NCC:llä vähentyneet vuodesta 2011 lähes 40 prosenttia. Suomessa vastaava luku on 46. Tämä myönteinen kehitys on osittain sen ansiota, että NCC:llä on keskitytty yhä enemmän turvallisuuteen ja Awareness Day on otettu käyttöön. Awareness Dayssa työturvallisuudesta keskustellaan koko konsernin kaikilla työmailla.

Työmaan onnettomuuksien määrä on vähentynyt Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, kaikilla liiketoiminta-alueilla.

– Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Jokainen onnettomuus on liikaa. Samalla voimme todeta, että NCC:n työmaiden turvallisuusaloitteet ovat tuottaneet tulosta. Keskustelut, joita nyt Awareness Dayssa käydään, ovat avainasemassa jatkuvassa ponnistelussa turvallisuuden lisäämiseksi, NCC:n konsernijohtaja Peter Wågström sanoo.

Tämä on neljäs vuosi, kun NCC järjestää Awareness Dayn. Työt keskeytetään klo 9.00 kaikilla NCC:n työmailla kaikissa toimintamaissa, ja aloitetaan konserninlaajuinen keskustelu omasta työympäristöstä sekä toimenpiteistä henkilöstön työturvallisuuden ja –terveyden parantamiseksi.

– Painotamme tänä vuonna työpaikan siisteyden ylläpitämistä. Käytämme 5S-menetelmää, joka sisältää: sortteeraa (lajittele), systematisoi (järjestä), standardisoi, siivoa, seuraa (kehitä). Työpaikan siisteyden ylläpitäminen myös pienentää onnettomuusriskiä. Korostamalla työturvallisuuden merkitystä ja keskustelemalla työmaan turvallisuudesta voimme vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymismalleihin, Awareness Daysta vastaava, konsernin työturvallisuusjohtaja Lars Gunnar Larsson sanoo.

NCC otti Awareness Dayn käyttöön vuonna 2011. Siitä vuoden 2014 puoliväliin mennessä työmaiden onnettomuuksien määrä on vähentynyt konsernissa lähes 40 prosenttia. NCC:n tavoite on vähentää työmaan onnettomuudet nollaan. NCC:llä on myös nollatoleranssi turvallisuussääntöjen noudattamatta jättämisessä.

Caverion mukana kehittämässä Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon saanutta huoneistokohtaista sammutusjärjestelmää

MakuuhuoneVedos02

Palosuojelurahasto (PSR) on myöntänyt vuoden 2014 Innovaatiopalkinnon Pirkanmaan Turvallisuusklusterille ja sen kehittämälle erityisryhmien asuntoihin tarkoitetulle uudenlaiselle huoneistokohtaiselle sammutuslaitteistolle. Caverion on ollut keskeisesti mukana kehittämässä laitteistoa.

Innovaatiopalkinnon saaja julkistettiin tänään pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä Turvallisuus 2014 -messujen yhteydessä. Caverion esittelee kehitetyn sammutuslaitteiston messuilla.

Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuutta ja pienentää vahinkoja tulipalon sattuessa. Laitteisto rajaa ja sammuttaa tulipalon sekä antaa lisäaikaa asukkaan pelastamiseen. Samalla kun laitteisto auttaa vähentämään vakavia henkilövahinkoja, se rajoittaa myös merkittävästi omaisuusvahinkoja. Hälytys ohjataan automaattisesti joko ympärivuorokautisesti päivystettävään valvomoon tai pelastuslaitokselle.

“Caverionin tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja edistyneitä ratkaisuja ja tuote-palvelukonsepteja. Automaattinen huoneistokohtainen sammutuslaitteisto on uudenlainen ratkaisu, joka tuo asumisturvallisuutta toimintakyvyltään rajoittuneille henkilöille ja mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Laitteisto on viranomaisten hyväksymä vesikaluste, joka voidaan asentaa ilman rakennuslupaa minne huoneistoon tahansa ja siirtää edelleen toiseen huoneistoon. Olemme kiinnittäneet teknisten seikkojen lisäksi huomiota myös laitteiston kokoon ja muotoiluun, jotta se voidaan sijoittaa huoneistoon kalusteen tapaan. Sammutuslaitteisto voidaan asentaa yhtä hyvin laitoksessa olevaan huoneeseen kuin tavalliseen kerrostaloasuntoonkin”, kertoo Caverionin liiketoimintayksikön johtaja Jukka Suoja.

Uudenlaisen sammutuslaitteiston kehittäminen aloitettiin noin kaksi vuotta sitten ja asuntosprinkleristandardin vaatimukset täyttävä prototyyppilaitteisto asennettiin kesällä 2013 Voimarinteen innovaatiokeskukseen Sastamalaan. Sammutuslaitteisto tulee markkinoille syksyn aikana. Caverion on hakenut laitteistolle patenttia.

Laitteisto reagoi korkeaan lämpötilaan ja käyttää aktivoituessaan standardin mukaista vesimäärää.  Vesilähteenä on vesijohtoverkosta täytettävä 300-400 litran säiliö. Sprinklerisuutin laukeaa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa suuttimen laukeamislämpötilan, joka on 68 ºC. Laitteisto täyttää SFS 5980 asuntosprinkleristandardin luokan 2 vaatimukset.

Pirkanmaan Turvallisuusklusteri pyrkii jalkauttamaan valtakunnallisia sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita ja kehittämään ratkaisuja kotonaan asuvien ikäihmisten asumisturvallisuuteen ja palokuolemien ehkäisemiseen.