Pöyrylle ja Rambollille toimeksianto valtatie 6:n parannushankkeen suunnittelusta

Liikennevirasto on valinnut Pöyryn ja Rambollin muodostaman konsulttiryhmän valtatie 6:n Taavetti-Lappeenranta-välin tiehankkeen suunnittelijaksi. Hanke toteutetaan allianssina, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa.

Hankkeeseen kuuluvalle 28 kilometrin matkalle tulee 12 km uutta tietä, kolme uutta eritasoliittymää, yhden eritasoliittymän peruskorjaus sekä melu- ja pohjavesisuojausta. Taavetti-Lappeenranta-välin parannushankkeessa lisätään tiehen kaksi kaistaa, mikä sujuvoittaa liikennettä. Turvallisuutta parannetaan lisäämällä keskikaide matkalle. Hankkeen kustannusarvio on 76 miljoonaa euroa.

Pöyryn ja Rambollin vahvuus suunnittelussa on kokemus ja pitkäaikainen keskinäinen yhteistyö erilaisissa liikenneväylähankkeissa. Keskeisenä toimintatapana hankkeessa on inframallintaminen, josta molemmilla konsulttiyhtiöillä on vankka osaaminen.

“Pöyryn ja Rambollin laaja kokemus väyläinfrahankkeista tekee heistä hyvät kumppanit. Odotan innolla tiivistä allianssiyhteistyötä tässä merkittävässä, uudella tavalla toteutettavassa tiehankkeessa”, sanoo projektipäällikkö Harri Liikanen, Liikennevirasto.

“Allianssihankkeen mallin mukaisesti kaikki osapuolet menestyvät taloudellisesti vain jos hanke menestyy. Tämä takaa osaltaan sen, että kaikilla on vahva intressi edistää hanketta. Pöyryllä on kokemusta raide-, tie- ja muissa väylähankkeissa yli 50 maassa maailmanlaajuisesti, ja tavoitteemme on aina toimiva ja kustannustehokas toteutus”, sanoo Infra-yksikön johtaja Mikko Inkala Pöyryltä.

Hanke alkaa marraskuussa 2014 ja valmistuu vuonna 2017 tai 2018. Liikennevirasto valitsee hankkeen urakoitsijan ensi vuoden maaliskuussa. Kehitysvaihe alkaa heti sen jälkeen ja rakentaminen syksyllä 2015.

Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus kirjataan Alueellisten toimintojen vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan ja jatko-optiot vuonna 2015/vuodesta 2015 eteenpäin.