Peikko toimittaa kallioperustuksia Hitra 2:n tuulivoimapuistoon Keski-Norjaan

9e6f94621d11eefe_800x800ar

Peikko Groupin norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS on saanut merkittävän tilauksen kallioperustusteknologian toimittamisesta Hitra 2:n tuulivoimapuistoon Trøndelagin alueelle Keski-Norjaan. Peikko toimittaa kaikki perustuskomponentit tuulivoimapuiston 26:een perustukseen. Toimitukset käsittävät FATBAR-kallioankkurit, kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös kohteen perustussuunnittelusta ja lujuuslaskennasta. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2018 huhtikuun ja elokuun välille. Tuulivoimapuisto otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hitra 2:n tuulivoimapuisto on osa Fosen Vind:n tuulivoimahanketta. Fosen Vind on Euroopan suurin maalla sijaitseva tuulivoimahanke, ja se käsittää kuusi tuulivoimapuistoa joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1000 megawattia. Peikko on aiemmin osallistunut Fosen Vind:n tuulivoimahankkeeseen toimittamalla 71 kallioperustusta Roanin ja 80 kallioperustusta Storheian tuulivoimapuistoon.

Tuulivoimapuistohankkeesta vastaa Statkraft tuulipuiston sijoittajan ja tulevan omistajan Fosen Vind DA:n lukuun. Fosen Vind DA muodostuu yhteenliittymästä norjalaisten TrønderEnergin ja Statkraftin, sekä Credit Suisse Energy Infrastructure Partnersin ja Swiss BKW AG:n muodostaman eurooppalaisen sijoittajayhteenliittymän välillä. Pääurakoitsijana toimii yksi Pohjoismaiden johtavista rakennus- ja rakennesuunnitteluyhtiöistä, PEAB, joka vastaa myös perustusurakoinnista. Vestas toimittaa Hitra 2:een 26 kappaletta V117-3.6MW-turbiineja, joiden napakorkeus on 87 metriä.

“Peab Anlegg AS on erittäin tyytyväinen Peikon kanssa tehtyyn sopimukseen kallioperustusteknologian toimittamisesta Hitra 2:n tuulivoimapuistoon. Peikon ratkaisut vastaavat täysin tarpeitamme, ja odotamme hyvillä mielin tulevaa yhteistyötä hankkeessa,” sanoo Peab Anlegg AS:n ostopäällikkö Øyvind Enger.

“Fosen Vind on merkittävä hanke, ja olemme Peikolla ylpeitä voidessamme toimittaa siihen perustusratkaisumme. Meillä on vahva ansioluettelo sekä maanvaraisista että kallioperustuksista onshore-tuulivoimahankkeissa. Peikko toimittaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka sisältää niin suunnittelun kuin toimituksenkin, ja luo hankkeelle merkittäviä kustannussäästöjä. Tämä myös nopeuttaa hankkeen asennusvaihetta,” huomauttaa Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

Peikon tuulivoimalaperustus optimoi teräksen ja betonin käytön perustuksissa ja lyhentää merkittävästi onshore-perustusrakentamisen läpimenoaikaa. Peikon perustus on joustava ja aina asiakkaan ja projektin tarpeiden mukaan räätälöity kokonaisuus. Toimitus voi käsittää perustuskomponentit, perustussuunnittelun komponentteineen tai koko perustuksen kokonaisratkaisuna sisältäen myös asennustyön.