Töölönlahden eteläosan suunnitelmaluonnos valmistumassa syksyllä

f7217e2f-9f3e-43c2-a24d-82c7630b43b5-w_960

Töölönlahden eteläosan puisto- ja katualueelle suunnitellaan uudistuksia. Alueen puisto- ja katusuunnitelma valmistuu arviolta alkusyksyllä 2017. Puiston suunnittelun yhteydessä tehdään ratkaisu myös vanhasta VR:n makasiinirauniosta.

Sanomatalon, Kiasman, keskustakirjasto Oodin ja Musiikkitalon rajaamaa Makasiinipuiston ja Kansalaistorin aluetta kehitetään monipuoliseksi kaupunkitilaksi. Valmistuessaan se muodostaa Helsingin keskuspuiston alkupisteen, tarjoaa paikan yleisötapahtumille ja tukee Oodin yhteyteen tulevaa lapsille suunnattua toimintaa.

Rakentamisen aloittamisen aikataulu on sidoksissa Oodin valmistumisajankohtaan, ja sen on tarkoitus alkaa syksyllä 2018.

Kansalaistorille ja Makasiinipuistoon uudistuksia

Kansalaistoria kehitetään soveltumaan entistä monipuolisempaan tapahtumakäyttöön. Alue varustetaan tapahtumasähköpisteillä sekä vesi- ja viemäriliittymillä, ja läheisen Eero Erkon kadun länsipäähän tehdään järjestelyitä huolto- ja saattoliikennettä varten.

Alustavan suunnitelman mukaan Kansalaistorin reunasta alkava Makasiinipuisto tulee olemaan puutarhamaisesti istutettu alue, joka muodostaa Oodin edustan kanssa yhtenäisen kaupunkitilan. Alueelle on suunnitteilla katukoriskenttä ja pienten lasten leikkipaikka. Niiden läheisyydessä sijaitsee Oodin kahvilan ulkotarjoilualue.

Myös Musiikkitalon lämpiön edustalle on tarkoitus istuttaa puita sekä perenna- ja pensasistutuksia. Puiston kasvillisuus tulee olemaan monilajinen ja jalopuuvoittoinen.

Töölönlahden eteläosan alue on merkittävä jalankulun ja pyöräilyn solmukohta, jonka rooli tulee korostumaan entisestään Oodin valmistuttua. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden pääreitit mitoitetaan ja sijoitetaan suuria käyttäjämääriä sekä turvallista kulkemista silmälläpitäen.

Makasiinin paikalle suunnitteilla taideteos – uusi paviljonki puiston pohjoisosaan

Keskustakirjasto Oodin työmaan edustalla sijaitsee vuoden 2006 tulipalossa pahoin vaurioitunut makasiinirakennuksen raunio. Sen kehittämistä muistomerkiksi on tutkittu puiston suunnittelun osana kiinteistölautakunnan 30.6.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Alustavana suunnitelmana on, että raunio puretaan, ja sen paikalle toteutetaan taiteilija Akseli Leinosen teos ”Massa”.

Punatiilinen, noin 150 neliömetrin laajuinen taideteos sijoittuisi puistossa maan tasoon samalle kohdalle, jossa rautatiemakasiinien eteläinen pääty sijaitsi. Teos rakennettaisiin kovaa kulutusta kestävistä uusista maatiilistä. Vanhan makasiiniraunion kuntotutkimuksien perusteella on todettu, etteivät sen tiilet ole säätä ja kulutusta kestäviä eivätkä turvallisia rakennusmateriaaleja.

Makasiinipuiston pohjoissivulta Töölönlahdenkadun varrelta on osoitettu alustavassa suunnitelmassa paikka uudelle noin 400–450 m2 kokoiselle makasiinipaviljongille. Kaupungin on määrä järjestää sen toteuttamisesta konsepti- ja suunnittelukilpailu sen jälkeen, kun puistosuunnitelma on hyväksytty. Uuden paviljongin sijoittuminen puiston pohjoisosaan mahdollistaa puisto- ja torialueen monipuolisen tapahtumakäytön.

Suunnitelmaluonnos valmistuu syksyllä

Töölönlahden eteläosan puisto- ja katusuunnitelmaehdotus valmistuu näillä näkymin alkusyksyllä 2017, jolloin se on virallisesti nähtävillä noin kahden viikon ajan kaupungin verkkosivuilla ja asiakaspalvelutiloissa. Ehdotuksesta voi tuolloin jättää muistutuksen muodossa palautetta päätöksenteon tueksi.

Puisto- ja katusuunnitelmasta sekä siihen liittyvästä taideteoksesta päättävät syyskaudella 2017 uusi kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus. Makasiiniraunion purkamisluvan saaminen edellyttää, että kaupungin toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeamisen asemakaavan suojelumääräyksestä, sillä makasiinin säilyneestä osasta on tehty ennen vuoden 2006 tulipaloa suojelupäätös.

Alueen puisto- ja katusuunnitelmaa valmistelee Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Makasiinirauniosta ja uuteen makasiiniin liittyvistä suunnitelmista vastaa kiinteistövirasto. Kesäkuun alussa toteutuvan kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen kokonaisuuden suunnittelusta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.