Kaupin kampusalueen kaavasta 9,8 miljoonan euron maankäyttömaksu

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt maankäyttösopimuksen Tays Keskussairaalaa ympäröivän Kaupin kampuksen kaavan toteuttamiseksi. Sopimuksessa on sovittu Tampereen kaupungin kanssa maa-alueiden vaihdosta, yleisten alueiden rakentamis-, hoito- ja kunnossapitovastuista sekä keskinäisten rasitteiden muodostuksesta.

Sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri maksaa kaupungille rahana 9,8 miljoonaa euroa infrastruktuurin, kuten katujen, kevyenliikenteenväylien ja hulevesijärjestelmän rakentamisesta. Maksu maksetaan kaupungille noin miljoonan euron erissä kymmenen vuoden aikana. Korvaus sidotaan elinkustannusindeksiin.

Maankäyttösopimuksen mukaan yleiset alueet siirtyvät kaupungin omistukseen ja sairaanhoitopiirin korttelialueille kuuluvat osat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen. Sopimuksen mukaan kaupungilla on myös oikeus toteuttaa raitiotie ja raitiotietä palvelevat rakenteet, kuten pysäkit. Kaupin kampuksen osuus raitiotien rakentamiskustannuksista on arvioitu aikanaan olevan 13,2 miljoonaa.

Sairaanhoitopiirin 9,8 miljoonan maankäyttömaksua ei ole sisällytetty tämän vuoden taloussuunnitelmaan. Valtuustolle valmistellaan maankäyttömaksun vuoksi talousarvion 2015 tarkistusesitys. Tampereen kaupunki käsittelee kaavaa 8311 maaliskuun lopulla 2015. Maankäyttösopimus on allekirjoitettava ennen kaava-asian käsittelyä kaupunginvaltuustossa.

Sairaanhoitopiirin hallitus esittää 9.3. kokoontuvalle valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän yhdyskuntarakentamisen aikataulun sekä maa-alueiden vaihtokirjan. Valtuuston ylimääräisen kokouksen yhteydessä pidetään myös infotilaisuus sairaanhoitopiirin ajankohtaisista asioista sekä strategiaa valmisteleva seminaari.