Maailmanlaajuinen trendi myös Pirkanmaalle; Nokialla merkittävä CLT-pientalohanke

aluekuva-original

Nokian Sotkan asuinalueelle on rakenteilla viiden CLT-pientalon kokonaisuus. Kyseessä on Pirkanmaan ensimmäinen aluerakentamishanke CLT:stä. Ensimmäiset talot nousevat vesikattovalmiuteen huhtikuun alussa. 

– Puurakentamisen trendi on maailmanlaajuinen. Eräs ilmiön myötä nousevista tähdistä on CLT:n (Cross Laminated Timber) käyttö myös pientalojen rakennusmateriaalina. CLT:n suosion huikeaa kasvua kuvaa hyvin materiaalin maailmanlaajuiset tuotantoennusteet. Vuonna 2015 CLT:tä tuotettiin 650 000 kuutiometriä ja vuoteen 2020 mennessä tuotannon määrän on ennustettu nousevan jopa yli miljoonaan kuutiometriin, kuvaa Hymykodit Oy:n toimitusjohtaja Heli Hämeenniemi. Tamperelainen Hymykodit on Nokian CLT-kotien rakentaja.

Suomessa CLT on pientalorakentamisen materiaalina vielä melko tuntematon. Keski-Euroopassa ja Kanadassa CLT:tä on käytetty vuosikymmeniä ja markkina kasvaa sielläkin edelleen voimakkaasti.

– Materiaalin sopivuudesta suomalaiseen ilmastoon on olemassa tutkimusnäyttöä, esimerkiksi vuosina 2013-2015 käynnissä olleesta Kemin Digipolis Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteisestä CLT-Koetalohankkeesta. Tutkimuksen tulokset osoittavat CLT-rakentamisen soveltuvan suomalaiseenkin ilmastoon hyvin. CLT-taloista on myös kertynyt asumiskokemuksia jotka ovat erittäin positiviisia. CLT koetaan puurakentamisen uutena mahdollisuutena ja sen suosio kasvaa. Tälläkin hetkellä on rakenteilla kymmeniä CLT-pientaloja ympäri maan, kertoo Heli Hämeenniemi.

ulkokuva-original

Ympäristöystävällistä ja vaivatonta, uuden ajan puurakentamista

Puutuotteiden valmistuksen aiheuttamat ympäristöhaitat ja energiankulutus ovat minimaaliset verrattuna esimerkiksi tiileen, betoniin ja teräkseen.

– Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, sen määrän lisääntyminen ilmakehässä nostaa maapallon lämpötilaa.Puu sitoo kasvaessaan ilmasta hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun. Puutalossa hiilidioksidi siis on ja pysyy sitoutuneena puuhun. Esimerkiksi TaloSotka malliston 100 m² CLT-omakotitalo sitoo itseensä n.30 000 kiloa hiilidioksidia. Se vastaa yhden keskivertoautoilijan yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä, Hämeenniemi kuvaa.

CLT on ristiinliimattua puuta, levykerroksia on kolmesta kahdeksaan.  CLT levyt ovat kooltaan n.3,5 x 16 metriä, vahvuudet vaihtelevat 6 – 30 cm välillä. CLT on jäykkää, painumatonta ja lujaa, mutta silti kevyttä materiaalia. CLT mahdollistaa rakennuksiin isot ikkuna- ja oviaukot sekä arkkitehtooniset näyttävät ratkaisut painumattoman rakenteensa ansiosta. On hienoa, että aito luonnonmateriaali, puu,  taipuu näin upeaksi rakennusmateriaaliksi nykyaikaisilla tuotantomenetelmillä.

– CLT-levyt valmistetaan kotimaisesta puusta ja varustellaan Valkeakoskella Celt Oy:n tehtaalla säältä suojassa valmiiksi rakennuselementeiksi. Kehittämämme CLT-rakennuskonsepti ohjaa rakentamista suunnittelusta toteutukseen. Lopputuloksena on luja, ekologinen ja terve talo ilman muovia rakenteissa.CLT-elementeistä toteutettuna rakennus voi olla muuttovalmis jopa muutamassa viikossa elementtien asentamisesta, riippuen valitusta rakennusmenetelmästä ja elementtien valmiusasteesta, kertoo Hymykodit rakennuspäällikkö Miika Voutilainen.

Edistyksellisen rakentamistekniikan ansiosta myös Nokian Sotkan Hymyn pientaloalueen kodit valmistuvat kokonaisuudessaan vain muutamissa kuukausissa. Rakenteilla olevat talot ovat nyt myynnissä.

Tietoja CLT-pientalohankkeesta Nokialla:

  • Alueelle nousee 5 pientaloa; yksi puolitoistakerroksinen erillistalo 153,5 m² sekä yksitasoiset autokatoksella kytketyt paritalot, joista kaksi on 100 m² ja kaksi 120 m² kolmella makuuhuoneella.

  • Molemmat 100m² talot valmistuvat kesän 2018 aikana.

  • Talot rakennetaan ja myydään täysin muuttovalmiina, myös piha istutuksineen toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti valmiiksi.

  • Hymykotien elementtitoimittajana on Celt Oy, joka toimittaa kohteisiin pitkälle esivalmistetut rakennuselementit. Celt käyttää rakennuselementtien runkomateriaalina CrossLamin kainuulaisesta puusta valmistettua CLT-levyä.

  • hankkeen yhteistyökumppanit ja tavarantoimittajat ovat suomalaisia toimijoita, painottuen pirkanmaalaisiin, paikallisiin yrityksiin.

Lähteenä käytetty:

http://www.clt.info/wp-content/uploads/2017/06/Stora-Enso-The-future-of-timber-construction-EN.pdf

http://www.kiintopuu.fi/fi/koetalohanke.html

https://www.puuinfo.fi/node/1505

Selvitys: Suomessa on käynnissä sairaalarakentamisen investointihuippu

jyvaskylaan-rakenteilla-oleva-sairaala-nova-on-talla-hetkella-suurin-yksittainen-rakennushanke.-havainnekuvat-jkmm-arkkitehdit-oy.

Jyväskylään rakenteilla oleva Sairaala Nova on tällä hetkellä suurin yksittäinen rakennushanke. Havainnekuvat JKMM Arkkitehdit Oy

Maakuntien tilakeskuksen selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on käynnissä tai suunnitteilla rakennushankkeita noin 5 miljardin euron arvosta. Lisäksi kunnissa on valmisteilla ja käynnissä lukuisia sote-toimintaan liittyviä rakennushankkeita. Nämä tulevat nostamaan merkittävästi vuonna 2020 toimintansa aloittavien maakuntien toimitilakustannuksia.

Maakuntien tilakeskus on selvittänyt sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuuteen liittyvät yli 0,5 miljoonan euron arvoiset hankkeet. Selvitys on osa maakuntien käyttöön tulevien tilojen vuokrajärjestelmän valmistelua. Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuus (mm. keskussairaalat) siirtyy vuonna 2020 Maakuntien tilakeskuksen omistukseen, ja tilakeskus vuokraa tilat maakunnille.

”Perimme tiloista kokonaisvuokraa, joka muodostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokralla katetaan Maakuntien tilakeskuksen pääoman kustannukset, kiinteistöjen poistot (kuluminen) sekä kiinteistöriski. Ylläpitovuokra kattaa rakennusten ylläpidon, suunnitelman mukaiset vuosikorjaukset sekä tilakeskuksen yleiskustannukset. Ensimmäiset vuokralaskelmat valmistuvat tämän kevään aikana”, Maakuntien tilakeskuksen rakennuttamisjohtaja Petri Laurikka kertoo.

Selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on tällä hetkellä rakenteilla ja suunnitteilla yli 200 hanketta, joiden kokonaisarvo on noin 5 miljardia euroa. Hankkeista yli puolet valmistuu ennen vuotta 2020 ja loput vuoteen 2026 mennessä. Vaikka lukumääräisesti suurin osa hankkeista on peruskorjaus- ja perusparannushankkeita, kohdistuu investoinneista selvästi yli puolet uudisrakennuksiin. Eniten hankkeita on HUS-kuntayhtymällä, noin 1 miljardin arvosta. Suurin yksittäinen hanke on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaala Nova, jonka kokonaiskustannus on lähes 500 miljoonaa euroa.

”Investointien vaikutus maakuntien toimitilakustannuksiin tulee olemaan huomattava. Vuoden 2016 tilinpäätöstietojen perusteella kiinteistökannan tasearvo oli noin 2,7 miljardia euroa ja uusimpien laskelmien perusteella ennustamme sen olevan vuonna 2024 jo yli 6 miljardia euroa”, toimitusjohtaja Olavi Hiekka arvioi.

Tällä hetkellä uudisrakentamisessa korostuu toimintojen keskittäminen, rationalisointi ja uudelleenjärjestely sairaalakampuksilla. Monet hankkeet sisältävät kalliita vaativan erikoissairaanhoidon tiloja.

”Maakunnat tulevat varmasti kehittämään palvelujaan ja uudistamaan palveluverkostoaan. Voikin olettaa, että vuoden 2020 jälkeen sote- ja hyvinvointikeskusten ja muiden tilojen perusparantaminen ja laajentaminen lisääntyvät,” Olavi Hiekka toteaa.

Lujatalo rakentaa 144 asuntoa Tampereen Hervantaan

opiskelijankatu_lakea_2

Lujatalo rakentaa Tampereen Hervantaan kaksi kerrostaloa, yhteensä 144 asuntoa. Tampereen kaupungilta vuokratulle tontille nousee Lujatalon omaperusteisia Lujakoti-asuntoja 69 sekä Lakean kuluttajamyyntiasuntoja 75 kappaletta. Lisäksi Lujatalo rakentaa molempien yhtiöiden yhteiskäyttöön 44 paikkaisen maanalaisen autopaikoitushallin.

Lujatalo Oy ja Lakea Oy ovat yhdessä tehneet sopimuksen Tampereen kaupungin kanssa Hervannan alueen vuokratontista, johon rakennetaan kaksi kahdeksankerroksista kerrostaloa. Tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti tontti jaettiin rakennusoikeuksien osalta kahdelle eri toimijalle, ja täten hanketta lähdettiin ideoimaan, kehittämään ja suunnittelemaan Lujatalon ja Lakean kesken yhteistuumin.

Vahvasti kasvavalle, hyvien kulkuyhteyksien Hervannan asuinalueelle rakennettava As Oy Tampereen Kallioimarre on kahdeksankerroksinen ja 69 asunnon asunto-osakeyhtiö. Samalle tontille rakennetaan Lakean 75 asunnon As Oy Tampereen Kalliorinne sekä molempien yhtiöiden yhteiskäytössä oleva maanalainen autopaikoitushalli ja maanpäälliset yhteistilat. Kuluttajamyyntiin tulevista asunnoista pääosa on kaksioita ja loput yksiöitä sekä pieniä kolmioita.

Lujatalon Pirkanmaan aluejohtaja Tuija Schmidtin mielestä yhteiselle tontille suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Lakean kanssa onnistui erinomaisesti. Kohde sijaitsee hyvien yhteyksien ja luontoliikkumisalueiden läheisyydessä, ja siihen tulee jopa pihasauna asukkaiden käyttöön.

opiskelijankatu_luja_2

Vahvasti kasvavalle rakennuttajayhtiö Lakealle Tampere on uusi aluevaltaus.

– Haemme kasvua erityisesti Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun alueilta. Hervannan kohde on ensimmäinen asuinkohteemme Tampereella, ja samalla tärkeä strateginen pelinavaus. Haluamme, että kohteemme tunnetaan ennen kaikkea korkeasta laadustaan. Kalliorinteen asuntoihin mukavuutta tuovat muun muassa lattialämmitys, huoneistokohtainen ilmanvaihto ja uniikit puiset parvekkeet, sanoo Lakean liiketoimintajohtaja Veikko Jokimäki.

Lujatalo valikoitui kohteen urakoitsijaksi kilpailukykyisimmän hinnan ja neuvotteluiden perusteella. – Yhteistyö suunnittelussa ja hankkeiden yhteisten tilojen kehittämisessä on sujunut tontin luovutuksesta lähtien mutkattomasti ja avoimesti, Jokimäki kiittelee.

Asunnonostajat ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa nykyaikaisista ja toimivista asunnoista, sillä sekä Lujatalolla että Lakealla on molemmilla jo noin 70 %:n varausaste. RS-valmius sekä kaupanteko alkavat maaliskuun puoleenväliin mennessä. Molempien kerrostalojen osalta rakentaminen aloitetaan samanaikaisesti heti maaliskuun alussa ja hankkeen on määrä valmistua syyskuussa 2019.

Talonrakentaminen vilkasta Helsingissä

5448de0c-80ab-4c65-925d-95a38f800313-w_960

Tilastotiedot Helsingin rakentamisesta 2017 ovat valmistuneet ja talonrakentaminen jatkui Helsingissä viime vuonna vilkkaana. Myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennustöiden perusteella rakennustuotanto myös pysyy runsaana. Vuonna 2017 valmistui kaiken kaikkiaan noin 529 400 kerrosneliömetriä asuin- ja toimitilarakennuksia uustuotantona ja laajennuksina. Määrä on 12 prosenttia enemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tilastojulkaisusta.

Myönnettyjen rakennuslupien kerrosala oli Helsingissä 2000-luvun suurin (n. 883 800 k-m2) erityisesti asuinrakennusten rakentamiseen myönnettyjen lupien poikkeuksellisen suuren kerrosalan vuoksi. Vuonna 2017 aloitettujen rakennusten kerrosala oli kolmatta vuotta korkealla tasolla. Viime vuonna aloitettiin yhteensä noin 672 500 neliömetrin rakentaminen.

Toimitilojakin rakennetaan keskimääräistä enemmän

Myös toimitilarakentaminen jatkui keskimääräistä vilkkaampana. Vuonna 2017 valmistui toimitiloja noin 200 000 kerrosneliömetriä. Niistä kolme neljäsosaa oli liike- ja toimistorakennuksissa. Liike- ja toimistorakennusten rakentaminen tulee jatkumaan vilkkaana, sillä aloitettujen rakennustöiden kerrosalasta (n. 341 300 k-m2) niin ikään noin kolme neljäsosaa oli näissä rakennuksissa. Myös myönnettyjen rakennuslupien kerrosalasta (n. 243 000 k-m2) liike- ja toimistorakennusten osuus oli 76 prosenttia.

Helsinkiin valmistui 4 890 asuntoa vuonna 2017

Asuntoja on valmistunut jo kolmena vuonna edellisvuotta enemmän. Vuonna 2017 valmistui 4 890 asuntoa, joista 4 520 uustuotantona ja laajennuksina ja 370 olemassa oleviin rakennuksiin käyttötarkoituksen muutoksen myötä. Asuntotuotanto jatkunee vähintään yhtä vilkkaana, sillä uustuotantona ja laajennuksina aloitettiin noin 4 700 asunnon rakentaminen eli saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Myönnettyjen rakennuslupien kattama asuntomäärä oli vuonna 2017 poikkeuksellisen suuri: 7 924 asuntoa uustuotantona ja laajennuksina.

Omistus- ja vuokra-asuntoja valmistui suunnilleen yhtä paljon

Vuonna 2017 valmistui uustuotantona ja laajennuksina lähes yhtä monta omistus ja vuokra-asuntoa. Molempien osuus oli noin 46 prosenttia kaikista asunnoista. Asumisoikeusasuntoja oli puolestaan 8 prosenttia valmistuneista. Asuntojen keskikoko (60,5 m2) oli tilastojakson pienin. Omistusasunnot olivat keskikooltaan suurimpia (68,5 m2) ja vuokra-asunnot pienimpiä (53,0 m2). Valmistuneiden asumisoikeusasuntojen keskikoko oli 57,2 m2. Pienten asuntojen eli yksiöiden ja kaksioiden osuus olikin tavanomaista suurempi, 61 prosenttia uustuotantona ja laajennuksina valmistuneista asunnoista. Kolmioita valmistuneista oli 24 prosenttia ja vähintään neljän huoneen asuntojen 15 prosenttia.

Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisusta löytyy tarkempia tietoja muun muassa valmistuneista rakennuksista eri käyttötarkoitusluokkien mukaan ja valmistuneista asunnoista hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan.

Avara jatkaa rakentamista kasvukeskuksiin – suunnitteluvaraus Tuusulan Rykmentinpuistoon

blobid4_1520425921540

Luonnos Rykmentin puistotien korttelista. kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Tuusulan kunta on myöntänyt Avaralle suunnitteluvarauksen Rykmentinpuiston kortteliin, joka sijaitsee Tuusulassa vuonna 2020 järjestettävien asuntomessujen pääsisäänkäynnin viereisessä. Alue sijaitsee aivan Puustellin torin laidalla Rykmentin puistotien varrella. Lisäksi Avara on mukana viereisen asuntomessualueella sijaitsevan korttelin toteutuksessa. Molempien korttelien ensimmäiset asunnot valmistuvat kesällä 2020.

Avara jatkaa näin strategiansa mukaista rakentamista kasvukeskuksiin ja vahvistaa paikkaansa Tuusulan vuokra-asuntojen tarjoajana. Hankkeet tukevat myös Avaran voimakasta kasvustrategiaa, joka tähtää asuntomäärän kasvattamiseen aina 20 000 asuntoon vuoteen 2020 mennessä.

Monipuolista ja laadukasta asumista jopa 10 000 asukkaalle

Korttelin kokonaisrakennusoikeus on 10 000 kerrosneliömetriä ja toteutuessaan kortteliin tulee asuntoja arviolta 160 kappaletta.

– Lähdemme erittäin mielellämme ensimmäisten joukossa kehittämään Rykmentinpuiston aluetta. Tämä ensimmäisenä mukaan lähteminen alkaa olla jo meille tuttua, sillä viimeksi helmikuussa polkaisimme ensimmäisenä käyntiin Kivistön keskusta-alueen rakentamisen, kertoo hankekehityspäällikkö Antti Ropponen Avaralta.

blobid5_1520425921649

Rykmentinpuiston kortteliin tullaan toteuttamaan monipuolista ja haluttua asuntotuotantoa.

– Meille Avaralla on tärkeää, että voimme tarjota paitsi nykyaikaisia ja toimivia, mutta myös energiatehokkaita ja turvallisia asuntoja. Nyt tehdään sellaisia koteja, missä suomalaiset haluavat kokemustemme mukaan asua. Alan asiantuntijoina pystymme vaikuttamaan siihen, miten rakentaminen ja asuminen saadaan suunniteltua tukemaan modernia yhteisöllisyyttä. Puustellinmetsän kortteliin syntyy varmasti aktiivista asukastoimintaa, kuten muihinkin kohteisiimme. Koko kortteli on suunniteltu siten, että alueelle muodostuu viihtyisä ja yhteisöllinen alue, korttelin sydän, Ropponen kertoo.

Sujuvaa ja mutkatonta yhteistyötä

Puustellinmetsän asemakaava-alueella sijaitseva kortteli on yksi Rykmentinpuiston ensimmäisiä käynnistyviä rakennushankkeita.

– Olemme erittäin tyytyväisiä projektin startista. Yhteistyö Avaran kanssa on ollut sujuvaa ja mutkatonta, Tuusulan kunnan ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä kertoo.

Alustavan suunnitelman korttelista on laatinut arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, jonka suunnitelmat miellyttävät asemakaava-arkkitehti Jouni Määtän silmää.

– Avaran esittämissä suunnitelmassa on hienolla tavalla tuotu esiin alueen kaavallisia tavoitteita ja rakentamistapaohjetta. Kortteliin suunniteltu pysäköintitalo ja rakennusten sijoittelu mahdollistavat viihtyisän ja suojaisan sisäpihan muodostumisen korttelin sydämeksi, Määttä kertoo.

Seurantalojen korjauksiin 1,7 miljoonaa euroa

38876081310_ea43c1fcaf_z

Honkamaja Nuuksio-Seura, Espoo. Kuva Johanna Hakanen

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset. Puolet avustusta saavista taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Vuonna 2018 seurantalojen korjausavustuksia jaetaan 173 yhdistykselle. Eniten avustuksia haettiin Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurimpien avustusten saajien joukossa on tänä vuonna useita perinteisiä kaupunkien työväentaloja.

Suurimman yksittäisen avustuksen saa salolainen Mathildedalin työväenyhdistys, jolle myönnetään 38 000 euroa 1919 rakennetun Matildatalon vesikatteen korjaamiseen. Toiseksi suurimman avustuksen saaja on Tornion Kansantalosäätiö, jolle myönnetään 36 400 euroa Järjestötalon vesi- ja lämpöjohtojen peruskorjaukseen. Hämeenlinnalainen Viisarin Sosialidemokraatit saa 35 000 euroa työväentalon alapohjan korjaamiseen.

Avustusta myönnetään tänä vuonna 73 prosentille hakijoista. Avustussumma on keskimäärin 9843 € avustuksen saajaa kohti.

Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Niiden korjaustyö on kansallisesti merkittävä haaste, josta vastaavat usein paikalliset yhdistykset talkootyönä.

Avustusten saajat maakunnittain

Viisikerroksinen puukerrostalo on BoKlokin uusi avaus Suomessa

© Tietoa Finland Oy
© Tietoa Finland Oy

Viisikerroksisen BoKlok-puukerrostalon rakentaminen Vantaan Koivuhakaan on käynnistymässä kesällä 2018.

Kortteliin tulee kaksi kaksikerroksista BoKlok-pienkerrostaloa sekä uutuutena viisikerroksinen puukerrostalo. Vantaalle on aiemmin valmistunut BoKlok-koteja Ilolaan, Kivistöön ja Nikinkumpuun.

”Puurakentamisen edistäminen on hallituksen kärkihanke ja myös Helsingin seudun MAL-sopimuksessa Vantaa on sitoutunut edistämään puurakentamista. Vantaa haluaa puurakentamisen edistämisellä, muiden toimenpiteiden ohella, tukea hiilineutraaliuteen pääsemistä vuoteen 2030 mennessä. Vantaalla varattiin kesäkuussa 2017 kolme tonttia puukerrostaloille omistusasuntotuotantoa varten ja sen toivotaan madaltavan kynnystä rakentaa puutaloja eri asumismuotoihin. Yksi näistä hankkeista on Skanskan BoKlok-puukerrostalo Asunto Oy Vantaan Voltti Koivuhaassa”, sanoo Vantaan asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson.

”Puurakentamisen myötä uuden kodin hankintaan on nyt tulossa Vantaalle kestäviä vaihtoehtoja. Vantaa haluaa olla mahdollistamassa uusia puurakentamisen ja asumisen innovaatioita luovuttamalla jatkossakin tontteja puurakentamiseen”, Henriksson jatkaa.

”Haemme BoKlokille Suomessa kasvua lähivuosina, ja tähän on hyvät mahdollisuudet, koska kuluttajia kiinnostavat sekä kestävä puurakentaminen että järkevät asumiskustannukset”, sanoo BoKlokin Suomen maajohtaja Susanna Sucksdorff. ”Edellytyksenä kuitenkin on, että tontit ja kaavamääräykset soveltuvat BoKlok-kodeille, joiden kohtuuhintaisuus perustuu nimenomaan vakioituihin suunnitteluratkaisuihin”, Sucksdorff jatkaa.

BoKlok-kotien suunnittelun lähtökohtana on edullinen ja laadukas omistuskoti. ”Uutuutemme BoKlok-puukerrostalo on uusi vaihtoehto, joka pohjautuu pitkälti kuluttajien näkemyksiin kohtuuhintaisen kerrostalokodin ja taloyhtiön ominaisuuksista ja varusteista”, sanoo Sucksdorff.

”Keräämme BoKlokista jatkuvasti asukaspalautetta, jota analysoidaan tarkasti. Lisäksi uuden korkeamman puukerrostalon suunnittelutyön taustaksi teetimme vuonna 2017 tutkimuksen, johon osallistui 753 ihmistä pääkaupunkiseudulta”, kertoo Sucksdorff. Tutkimuksessa kävi ilmi, että BoKlokista kiinnostuneet hakevat ensisijaisesti hyvää vastinetta rahalle. Konseptista kiinnostuivat ennen kaikkea pieni- ja keskituloiset ja nuoret lapsiperheet ruuhkavuosissa. He olivat myös valmiita tekemään valintoja ympäristön vuoksi.

Suuremmat asuntokoot kiinnostavat

Tiiviin asumisen suuntaukset eivät vastauksissa juurikaan näkyneet – päinvastoin. Vastaajat olivat ennen kaikkea kiinnostuneita kaksioista ja kolmioista. Yksiöstä haaveili vain 2 % vastaajista. Tilavammille asunnoille on siis kysyntää jos vain hintalappu on kohtuullinen.

”Tämä onkin BoKlokin ydintä eli tarjoamme hyvin mietittyjä toimivia ja viihtyisiä koteja, emme miniasuntoja”, sanoo Sucksdorff.

Oma parveke voittaa oman saunan

Tutkimukseen vastanneiden mukaan kotipiirissä heille riittää fiksu, kohtuuhintainen varustelutaso. BoKlok-kerrostaloasuntoihin kuuluukin aina oma parveke tai terassipiha sekä lämmin varasto. Yhteistilat koettiin tärkeiksi, mutta niiltä ei kaivattu ihmeitä. Vastaajille riitti mainiosti asuntokohtainen irtaimistovarasto, pyöräkellari ja jätekatos. Parvekkeen merkitys on suuri ostopäätöstä tehdessä. Myös talosaunaa arvostettiin, mutta saunan merkitys oli huomattavasti pienempi.

BoKlok-koteja on viime vuosien aikana rakennettu pääkaupunkiseudulle Espooseen, Vantaalle ja Keravalle. Helsingin Siltamäessä on juuri käynnistynyt uuden kohteen rakentaminen, ja Tuusulassa on kohde markkinoinnissa.

Peikko toimittaa lävistysraudoituksia asuinalueelle Istanbulissa, Turkissa

8c5e3659d3d2ef2b_800x800ar

Peikko Groupin turkkilainen tytäryhtiö PEIKKO Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş on saanut merkittävän tilauksen Nidapark Istinyen uudisrakennusalueelle Istanbuliin, Turkkiin. Tilaus käsittää yli 48 000 kappaletta PSB®-lävistysraudoitusjärjestelmiä suojaamaan betonilaattoja lävistys- ja leikkausmurrolta. Peikko toimittaa tuotteet kohteeseen toukokuun loppuun mennessä, ja asuinalueen on arvioitu valmistuvan vuoden 2019 aikana.

Nidapark Istinye –hanke käsittää 55 neljä- ja viisikerroksista asuintaloa. Kaikkiaan alueella on 538 asuntoa, sekä asukkaille korkealuokkaiset yhteiset tilat ja laaja viheralue. Asuinalueen hankekehittäjä on Tahincioğlu Real Estate yhdessä Emlak Konut REIT:n kanssa, ja arkkitehtinä toimii Loft Architects & Koray Yavuzer Architects. Pääurakoitsija on Tahincioğlu Real Estate, ja Balkar Engineering vastaa rakennesuunnittelusta.

“PSB®-lävistysraudoitusta voidaan käyttää monenlaisissa rakenteissa ja asennustilanteissa. Kokonaan betonielementin sisään jäävä PSB® on saumattomiin ohuisiin rakenteisiin ja litteisiin betonirakenteisiin sopiva raudoitusjärjestelmä. Tässä hankkeessa PSB® mahdollistaa matalat lattiarakenteet ja avoimet, muuntojoustavat tilat”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

Talviolympialaisten upea jääareena rakennettu suomalaisen tietomalliteknologian avulla

vaz7okczph3o6xhqnsah

Trimble, joka on globaali johtaja tietomallinnuksen alalla, ilmoitti, että sen ‘Tekla Structures’ tietomallinnusohjelmistoa on käytetty yhden PyeongChangin talviolympialaisten päästadionin, Gangneungin jääareenan, suunnitteluun. Tekla Structuresin innovatiivinen, tietomallipohjainen teknologia oli merkittävässä roolissa hankkeen virheiden minimoinnissa aina monimutkaisten teräsrakenteiden suunnittelusta ja valmistuksesta sekä asennuksesta rakennuksen valmistumiseen lyhyessä ajassa.

Gangneungin jääareena, joka avautui joulukuussa 2016, koostuu kahdesta maanalaisesta kerroksesta ja neljästä ylemmästä kerroksesta. Rakennuksen bruttoala on 32,424㎡ ja istumapaikkoja on 12,000 hengelle. Areena toimi PyeongChangin 2018 talviolympialaisten kahden suositun jääkilpailun, taitoluistelun ja short trackin, tapahtumapaikkana. Ensimmäisessä maanpinnalla olevassa kerroksessa ja alimmaisessa kerroksessa sijaitsevat kaksi 30mx60m jäärataa. Mixed Zone, missä pelaajat ja toimittajat tapaavat pelien jälkeen, sisältää 2018 talviolympialaisten jääareenoiden suurimman katsomon.

g0m5rnjhiecut2lwxn5d

Gangneungin jääareenan julkisivussa ilmenee harmoniassa taitoluistelun kauneus ja short trackin dynamiikka. Koska areena tarvitsee laajan avoimen tilan, sen katto muodostuu monimutkaisista putkiristikoista. Teräsputkiristikon valmistuksesta ja rakentamisesta vastasi Dongbu Steel. Teräsosienvalmistaja käytti Trimblen Tekla Structuresia monimutkaisen putkiristikon detaljisuunnittelussa luoden digitaalisen simuloinnin teräsrakenteesta.

Dongbu Steel onnistui rakentamaan ilman virheitä esitarkastamalla ennen teräsosienvalmistusta ja rakentamista Tekla Structuresista tarkasti detaljoidun tietomallin. Erityisesti teräsosienvalmistaja pystyi nostamaan monimutkaisten teräsrakenteiden ja lukuisten liitoskappaleiden esivalmistusastetta hyödyntämällä LOD (Level of Development) 400 tasoista suunnittelutietoa. Tämän lisäksi projektin osapuolet pystyivät parantamaan valmistuksen ja rakentamisen tehokkuutta tietomallipohjaisella yhteistyöllä ja sopeuttamalla työnkulkua.

Peikko toimittaa kallioperustuksia Hitra 2:n tuulivoimapuistoon Keski-Norjaan

9e6f94621d11eefe_800x800ar

Peikko Groupin norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS on saanut merkittävän tilauksen kallioperustusteknologian toimittamisesta Hitra 2:n tuulivoimapuistoon Trøndelagin alueelle Keski-Norjaan. Peikko toimittaa kaikki perustuskomponentit tuulivoimapuiston 26:een perustukseen. Toimitukset käsittävät FATBAR-kallioankkurit, kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös kohteen perustussuunnittelusta ja lujuuslaskennasta. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2018 huhtikuun ja elokuun välille. Tuulivoimapuisto otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hitra 2:n tuulivoimapuisto on osa Fosen Vind:n tuulivoimahanketta. Fosen Vind on Euroopan suurin maalla sijaitseva tuulivoimahanke, ja se käsittää kuusi tuulivoimapuistoa joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1000 megawattia. Peikko on aiemmin osallistunut Fosen Vind:n tuulivoimahankkeeseen toimittamalla 71 kallioperustusta Roanin ja 80 kallioperustusta Storheian tuulivoimapuistoon.

Tuulivoimapuistohankkeesta vastaa Statkraft tuulipuiston sijoittajan ja tulevan omistajan Fosen Vind DA:n lukuun. Fosen Vind DA muodostuu yhteenliittymästä norjalaisten TrønderEnergin ja Statkraftin, sekä Credit Suisse Energy Infrastructure Partnersin ja Swiss BKW AG:n muodostaman eurooppalaisen sijoittajayhteenliittymän välillä. Pääurakoitsijana toimii yksi Pohjoismaiden johtavista rakennus- ja rakennesuunnitteluyhtiöistä, PEAB, joka vastaa myös perustusurakoinnista. Vestas toimittaa Hitra 2:een 26 kappaletta V117-3.6MW-turbiineja, joiden napakorkeus on 87 metriä.

“Peab Anlegg AS on erittäin tyytyväinen Peikon kanssa tehtyyn sopimukseen kallioperustusteknologian toimittamisesta Hitra 2:n tuulivoimapuistoon. Peikon ratkaisut vastaavat täysin tarpeitamme, ja odotamme hyvillä mielin tulevaa yhteistyötä hankkeessa,” sanoo Peab Anlegg AS:n ostopäällikkö Øyvind Enger.

“Fosen Vind on merkittävä hanke, ja olemme Peikolla ylpeitä voidessamme toimittaa siihen perustusratkaisumme. Meillä on vahva ansioluettelo sekä maanvaraisista että kallioperustuksista onshore-tuulivoimahankkeissa. Peikko toimittaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka sisältää niin suunnittelun kuin toimituksenkin, ja luo hankkeelle merkittäviä kustannussäästöjä. Tämä myös nopeuttaa hankkeen asennusvaihetta,” huomauttaa Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

Peikon tuulivoimalaperustus optimoi teräksen ja betonin käytön perustuksissa ja lyhentää merkittävästi onshore-perustusrakentamisen läpimenoaikaa. Peikon perustus on joustava ja aina asiakkaan ja projektin tarpeiden mukaan räätälöity kokonaisuus. Toimitus voi käsittää perustuskomponentit, perustussuunnittelun komponentteineen tai koko perustuksen kokonaisratkaisuna sisältäen myös asennustyön.