Are urakoi As Oy Momentumin talotekniikan

vlfkj4rw3wxj5dxt1myh

Auratum Asunnot Turku Oy rakennuttaa Kupittaan alueelle kaksi asuinkerrostaloa. Asunto Oy Momentumiin tulee 182 asunnon lisäksi 3 liiketilaa sekä erillinen kahteen kerrokseen sijoittuva autopaikoitushalli. Are toteuttaa lokakuussa 2017 alkaneen hankkeen LVISA-urakan.

Momentumin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen energiatehokkuuteen, sisäolosuhteiden miellyttävyyteen sekä käytettävien materiaalien laatuun. Asunnot sisältävät mm. huoneistokohtaisen viilennyksen. ”Momentum on kahdeksas asunto-osakeyhtiö, jonka talotekniikan toteutamme suoraan Auratumille. Projekti on meille erittäin merkittävä ja osoitus pitkäaikaisesta sekä hyvin toimivasta asiakassuhteesta”, toteaa Aren aluejohtaja Vesa-Matti Sahonen.

Asunto Oy Momentumin myynti käynnistyi alkusyksyllä ja kiinnostus asuntoja kohtaan on ollut suurta. ”Olemme erittäin iloisia siitä, että jo tässä vaiheessa kohteen asunnoista yli 140 on myyty”, toteaa johtaja Petri Reunanen Auratum Asunnoista. ”Asiakkaillamme on korkeat odotukset asumisen suhteen, ja korkealaatuisella talotekniikalla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen. Uskomme, että yhteistyössä Aren kanssa onnistumme taas vastaamaan niihin.”

Are toteuttaa uudistuvan Olympiastadionin LVIA-työt

p8y8uyrztftnnqdor1yl

Olympiastadion, A-katsomo. Kuva: Stadion-säätiö / Sini Pennanen

Are toteuttaa uudistuvan Olympiastadionin LVIA-työt

Are ja Helsingin kaupunki ovat sopineet 30.6.2017 Olympiastadionin perusparannuksen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja automaatiotöistä. Sopimuksen arvo on yli 15 M€ ja työt tehdään projektinjohtourakkana.

“Valitessamme LVIA-urakoitsijaa laatupisteillä oli suuri merkitys. Arelaisten ammattitaito ja osaaminen vakuuttivat meidät. Kumppaneillamme on oltava riittävät resurssit, jotta uudistustyö etenee aikataulussa. Kohde on merkittävä ja monella tavoin vaativa, ja luotamme, että Are pystyy toteuttamaan työn sovitusti”, kertoo Jukka Forsman, Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttamispäällikkö.

“Olympiastadion on mielenkiintoinen ja arvostettava maamerkki Helsingissä. Meille on suuri kunnia olla mukana uudistamassa Olympiastadion vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin”, toteaa toimitusjohtaja Heikki Pesu Aresta.

Perusparannushankkeessa Olympiastadionille rakennetaan 19 290 bruttoneliötä uusia tiloja. Lisäksi katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan. Hankkeen kokonaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä. Tulevaisuudessa Olympiastadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää. Uudistetun Olympiastadionin ovet avautuvat vuonna 2019.

Lisätietoja uudistuvasta Stadionista

Are uudistaa Onvestille toimistokiinteistön

Are toteuttaa pääurakoitsijana Onvestille Teollisuuskatu 33:n toimistokiinteistön (14 000 htm2) saneerauksen. Kiintestö nykyaikaistetaan vastaamaan tulevaisuuden työympäristövaatimuksia toimistorakennukselle. Kiinteistö uudistetaan kauttaaltaan ja varustetaan Are Sensus -talotekniikkajärjestelmällä.

”Haluamme nostaa Teollisuuskadun kiinteistön korkeatasoiseksi, vaativien asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaksi toimitilaksi. Are Sensus -järjestelmän avulla pystymme saavuttamaan hyvät sisäolosuhteet ja muuntojoustavat tilat”, kertoo Juha Huuskonen, Onvestin toimitilapäällikkö.

Teollisuuskadun hanke tehdään Aren palvelu-urakkana, jossa Are pääurakoitsijana toimii läheisessä ja avoimessa yhteistoiminnassa tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa. Tilaaja voi näin ollen vaikuttaa rakentamisen laatuun, tasoon ja kustannuksiin koko projektin alusta loppuun saakka.

”Hanke tullaan toteuttamaan nopealla aikataululla, sillä tilat luovutetaan uusien vuokralaisten käyttöön jo kesällä 2017. Palvelu-urakkamallilla on mahdollista käynnistää työt yhtäaikaisesti suunnittelun kanssa, jolloin toteutusaikaa voidaan lyhentää huomattavasti. Avoimessa sopimusmallissa myös mahdolliset vuokralaisten toiveet on helppo toteuttaa ilman kankeita hyvitys- ja lisälaskuprosesseja”, Huuskonen toteaa.

”Palvelu-urakkana onnistuneesti toteutettu Onniselle vuokrattu uusi Mega Express -myymälä Vantaan Koivuhakaan vaikutti varmasti siihen, että tässä hankkeessa päädyttiin samaan toteutustapaan”, kertoo aluejohtaja Marko Otranen Aresta.

”Toteutamme kokonaisvastuullisesti koko hankkeen rakennus- ja talotekniikkatöineen. Näin vältetään epäselvyydet urakoiden rajapinnoissa ja päästään suunniteltuihin sisäilma- ja energiatavoitteisiin heti kohteen valmistuessa”, jatkaa Otranen.

Are mukana rakentamassa Turun Kupittaan puiston kymmenettäkin taloa

Are ja SATO ovat sopineet LVIS-työt Turun Kupittaan puiston kymmenennessä asuinkerrostalossa, As Oy Kupittaan Kyyhkyssä. Are on tehnyt samassa korttelissa vuodesta 2010 alkaen LVIS-töitä jo kymmenessä talossa, joista viisi on ollut SATOn rakennuttamia.

Korttelin talot ovat erittäin korkealaatuisia, ja esimerkiksi jokaisessa asunnossa on viilennys. As Oy Kupittaan Kyyhky valmistuu syksyllä 2017.

”Valitessamme LVIS-urakan toteuttajaa halusimme luotettavan toimijan, jolla on kokemusta talotekniikan kokonaisjärjestelmistä ja niiden toteuttamisesta. Olemme tehneet paljon yhteistyötä Aren kanssa ja todenneet, että osaaminen on kohdallaan. Voimme olla varmoja siitä, että työt hoituvat ajallaan ja laadukkaasti”, kertoo aluejohtaja Matti Keitilä SATOlta.

”Olemme tyytyväisiä pitkäaikaiseen kumppanuuteen SATOn kanssa, joka on varma ja osaava rakennuttaja. Tämä projekti on esimerkki Aren kyvystä toteuttaa laadukkaita ja kustannustehokkaista talotekniikan kokonaisjärjestelmiä, toteaa Vesa Hakkarainen, Aren Etelä-Suomen Talotekniikkaurakoinnin liiketoimintajohtaja.

Are mukana merkittävissä allianssihankkeissa Oulun seudulla

Oulun Hiukkavaaran monitoimitalo ja Kempeleen terveyskeskus ovat merkittäviä allianssihankkeita, joissa Aren on mukana talotekniikan toteuttajana. Aren vastuualueelle kuuluvat lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, automaatio- ja sprinkleriurakat. Hankkeiden yhteisarvo on Arelle n. 8 miljoonaa euroa.

Kempeleellä hankkeeseen kuuluvat sekä uuden terveyskeskuksen rakentaminen että nykyisen terveyskeskuksen peruskorjaus. Rakennuksiin sijoittuu sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä peruspalvelujen johdon ja hallinnon, vapaa-ajan sekä varhaiskasvatuksen tilat. Uudisrakennuksen laajuus on noin 3 500 m2 ja muutos- ja korjaustöiden laajuus noin 4 500 m2.

Hiukkavaaran monitoimitaloon rakennetaan tilat päiväkodille, 700 oppilaan peruskoululle, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja liikunnalle. Monitoimitalon laajuus on noin 11 400 m2. Allianssihankkeiden odotetaan valmistuvan vuonna 2017.

”Tällä kertaa kilpailutuksessa ratkaisi kokonaistaloudellisuus. Vakuutuimme myös Aren yhteistyökyvystä”, kertoo johtaja Jouko Leskinen Liikelaitos Oulun Tilakeskukselta.

Kempeleen kunnan teknisen johtajan Risto Sarkkisen mukaan terveyskeskushankkeessa tärkeää on, että hanke etenee aikataulussa ja suunnitellussa budjetissa.

”Siksi edellytimme kumppaniltamme kokemusta, sitoutuneisuutta, luotettavuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjähenkeä.”

Allianssimallilla tarkoitetaan toteutusmuotoa, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat solmivat yhteisen sopimuksen ja tekevät hanketta kokevat päätökset yhteistyössä. Allianssimallin ominaisuuksia ovat läpinäkyvyys, luottamus, riskien jako ja yhteisvastuullisuus. Are on mukana allianssihankkeissa myös mm. Tampereen Rantatunnelissa.

”Allianssityöskentelyllä voidaan tehostaa työskentelyä ja saada aikaan konkreettisia säästöjä. Aikataulussa pysyminen varmistuu yhteisellä päätöksenteolla ja yhteisillä tavoitteilla, toteaa liiketoimintajohtaja Petri Alapelto Are Oy:stä.

Arelle mittava talotekniikan sopimus Espoon sairaalaurakassa

Espoon uusi sairaala toteutetaan suunnittele ja rakenna -urakkamuodolla. Are vastaa kattavasti kohteen talotekniikoiden ratkaisuista.

Kohteen pääurakoitsija Lujatalo valitsi Aren toteuttamaan sairaalan keskeisiä taloteknisiä urakoita. Are toteuttaa lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytystekniikat sekä sairaalakaasutekniikan.  Are huolehtii näiden osalta myös suunnittelun ohjauksesta.

Espoon sairaala on suuri, bruttoneliömetrejä on noin 69 500 viidessä kerroksessa. Potilaspaikkoja sairaalaan tulee noin 270.

”Kohteen laajuus ja vaativuus yhdistettynä tiukkaan aikatauluun vaativat talotekniikkaurakoitsijoilta kokemusta ja järjestelmällistä toimintatapaa laadun- ja aikataulunhallinnan varmistamiseksi.  Suunnittele ja rakenna -urakassa oman vaikutuksensa luo myös urakoitsijan kyky ohjata suunnittelua kustannus-tehokkaisiin ratkaisuihin”, aluejohtaja Heimo Hantula Lujatalo Oy:stä sanoo.

Espoon sairaalan kaltainen hanke vaatii kaikilta toimijoilta oman työn hallintaa ja tiivistä keskinäistäyhteistyötä. ”Toimimalla yhteistyössä kaikkien hankkeessa olevien osapuolten kanssa saavutamme parhaan lopputuloksen niin energiatehokkuuden kuin käytettävyyden kannalta”, kertoo aluejohtaja Aaro KemppainenAre Oy:stä.

Kestäviä ratkaisuja energiatehokkaasti

Energiatehokkuus ja siihen liittyvä osaaminen on Espoon sairaalahankkeessa erityisen tärkeää. Urakkakilpailuaineistossa on annettu raja-arvot energiankulutukselle niin lämmityksen kuin jäähdytyksenkin osalta.

”Suunnitteluvastuu raja-arvojen toteutumisesta on toki SR-urakoitsijan suunnittelijoilla, mutta Aren kokemus erilaisista toteutustavoista luo varmuutta suunnitellun lopputuloksen saavuttamisesta”, Hantula toteaa.

”Hyödynnämme suunnittelun ohjauksessa ja toteutuksessa kokemustamme vastaavista sairaalahankkeista. Talotekniikalle myönnetty 10 vuoden takuuaika ohjaa myös meitä – yhdessä suunnittelijoiden kanssa -löytämään kestäviä ja toimivia ratkaisuja” kertoo Aaro Kemppainen.

Espoon sairaalan rakentaminen on jo käynnistynyt ja se valmistuu keväällä 2016. Rakennuttaja on Espoon kaupungin omistama Kiinteistö Oy Espoon sairaala ja pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy. Espoon sairaalan tilaaja on sopinut Lujatalo Oy:n kanssa SR-urakan lisäksi valmistumisen jälkeisestä ylläpitovastuusta, joka on voimassa 10 vuotta käyttöönotosta.

Are toteuttaa Tampereen Rantatunnelin teknisten järjestelmien kokonaisuuden

Are ja Rantatunnelin Allianssi ovat allekirjoittaneet 22.10.2014 sopimuksen valtatielle 12 rakennettavan Tampereen Rantatunnelin teknisten järjestelmien toimittamisesta.
Urakkasopimus sisältää LVIS-, sprinkleri-, automaatio- ja liikenteenhallintajärjestelmien kokonaistoimituksen. Sopimus on suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa.- Talotekniikan sopimuskumppanin valinnassa painottui, että Are on suuri ja suorituskykyinen kumppani. Hyvä yhteistyötahto ja tekninen osaaminen korostuvat näin suuressa hankkeessa. Allianssi on urakkamalli, jossa asioita viedään yhdessä eteenpäin ja hankkeen eteneminen aikataulussa on tärkeää. Yhteistyön on siis pelattava, toteaa allianssin projektipäällikkö Esko Mulari Rantatunnelin Allianssiin kuuluvasta Lemminkäinen Infra Oy:stä.

– Painava peruste valinnalle oli myös, että Are on myös paikallinen toimija, vaikka onkin valtakunnallinen yritys, Esko Mulari korostaa.

– Rantatunneli-urakka on erittäin merkittävä Arelle. Se on arvoltaan kautta aikojen suurin yksittäinen urakkamme, vaikka Länsimetron työmaan eri osaurakat yhdessä ovatkin arvoltaan tätä suurempi. Arvioimme, että tämä urakka työllistää eri vaiheissaan 40–70 työntekijää Tampereen seudulla, toteaa Jarmo Liimatainen, Aren talotekniikkaurakoinnin Keski-Suomen liiketoimintajohtaja.

– Osaprojektien hallinta ja aikataulujen yhteensovittaminen on tällaisessa suuressa hankkeessa erityisen tärkeää. Kun kaikkea talotekniikkaa hoitaa yksi toimija, vuoropuhelu on vaivatonta, Jarmo Liimatainen kertoo.

Valtatie 12:n Rantatunneli on valmistuttuaan Suomen pisin maantietunneli. Se koostuu kahdesta erillisestä 2,3 kilometrin mittaisesta liikennetunnelista sekä tie-, katu- ja eritasoliittymäjärjestelyistä. Kyseessä on Suomen vilkkain valtatieosuus pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja se avaa uusia mahdollisuuksia Tampereen keskustan kehittämiselle.

Toimituksen valmistelevat työt alkavat jo tämän vuoden lopulla. Varsinaisiin asennuksiin päästään helmikuussa 2015 ja ne valmistuvat huhtikuussa 2016, jonka jälkeen alkaa tunnelin koekäyttö. Liikenteelle tunneli avataan keväällä 2017.

Are on merkittävä talotekniikkatalo koko Suomessa ja myös Pirkanmaan talousalueella. Aren Tampereen toimipaikassa työskentelee kaikkiaan noin 230 muun muassa sähkö-, putki-, ilmastointi- ja turva-alan osaajaa. Are työllistää 2 800 talotekniikka-alan ammattilaista ja on Suomen suurin talotekniikka-alan yritys.