Markkinakatsaus osoittaa: Puurakentamisen edistäminen tuloksellista

pexels-photo-323780

Puuinfon uuden markkinakatsauksen mukaan puun käyttö rakentamisessa kasvaa. Suhteessa rakentamisen volyymiin puun käyttö on historiallisen korkealla tasolla. Puun käytön kasvua vauhdittavat erityisesti puukerrostalot ja julkinen rakentaminen sekä massiivipuun käytön yleistyminen.

Puun käyttö rakentamisessa on ollut nousussa 2010-luvulla. Erityisesti puukerrostalot ja puiset julkiset rakennukset ovat lisänneet suosiotaan. Puun markkinaosuus pientalorakentamisessa on pysynyt likimain ennallaan koko 2010-luvun. Sen sijaan pientalojen rakentamisen volyymi on lähes puolittunut. Hirsitalojen osuus pientaloista on kasvanut.

Puun markkinaosuus julkisessa rakentamisessa on kasvanut voimakkaasti. Suurin yksittäinen syy puun suosioon vaikuttaa olevan kuntien halu päästä eroon olemassa olevan rakennuskannan sisäilmaongelmista. Moni kunta on päättänyt purkaa esimerkiksi vanhan sisäilmaongelmaisen koulun tai muun rakennuksen ja rakentaa tilalle uuden puurakenteisen talon.

Kerrostaloissa puun markkinaosuus on ollut kasvussa jo vuodesta 2010. Vuotuiset vaihtelut ovat edelleen suuria koska hankkeita on verrattain vähän. Noususuunta kuitenkin on selvä. Lisäksi koko kerrostalorakentamisen markkina on ollut voimakkaassa kasvussa.

Massiivipuurakentaminen voi jopa kolminkertaistaa puun käytön rakentamisessa. Massiivipuu-rakenteiseen taloon kuluu puuta lähes kolminkertainen määrä rankarakenteiseen taloon verrattuna.

Rakentamisen volyymi-indeksiin suhteutettuna puun käyttö rakentamisessa on kasvanut ja ollut 2010-luvulla historiallisen korkealla tasolla. Rakentamisen volyymi on ollut alamaissa lähes koko 2010-luvun. Volyymi-indeksi kääntyi todelliseen nousuun vasta vuonna 2016. Puun käytön kannalta keskeiset pien-, rivi- ja vapaa-ajan asuntojen rakentamismäärät ovat olleet laskusuunnassa vuodesta 2005 lähtien. Viime vuosina pientalorakentamisen laskun aiheuttama puun käytön vähentyminen kuitenkin on saatu pysäytettyä laaja-alaistamalla puun käyttöä myös muuhun rakentamiseen. Rivitaloissa puun markkinaosuus on hieman kasvanut. Rivitalorakentamisen markkina on edelleen vaatimattomalla tasolla, joskin sille ennakoidaan hienoista kasvua kuluvalle vuodelle.

Markkinakatsaus kumoaa yksiselitteisesti esitetyt väitteet siitä, että puun käyttö kotimaan rakentamisessa olisi laskenut viime vuosina jopa miljoonilla kuutiometreillä. Tilastojen mukaan kehitys on ollut päinvastaista, puun käyttö rakentamisessa on kasvussa.

Liite: Puuinfon markkinakatsaus 3.7.2017

Teollisen puurakentamisen kehittäjä palkittiin

d337d37a-0b2f-4ac7-b354-edc81907e69f

Sveitsiläinen puurakentamisen pioneeri, insinööri Hermann Blumer

Sveitsiläinen puurakentamisen pioneeri, insinööri Hermann Blumer on palkittu merkittävällä eurooppalaisella puutuoteteollisuuden Schweighofer-palkinnolla. Pitkästä elämäntyöstä puurakentamisen kehittäjänä palkittua Blumeria voidaan pitää modernin teollisen puurakentamisen uranuurtajana.

Blumer tunnetaan erityisesti suurten puurakenteiden tappivaarnaliitostekniikan kehittämisestä, minkä lisäksi hänen uralleen mahtuu paljon myös muita merkittäviä edelleen käytössä olevia puurakentamisen innovaatioita.
Schweighofer Prize 2017 palkinto julkistettiin 20.6. Wienissä järjestetyssä tilaisuudessa.
Hermann Blumer tuli Sveitsin Herisaussa vuonna 1907 perustetun perheyrityksen johtoon vuonna 1980. Yrityksen menestys oli vaihdellut sotien myllerryksessä. Blumerin tullessa taloon sillä oli 20 työntekijää. Hän aloitti siihen asti lähinnä puusepänverstaana toimineessa yrityksessä puutuoteosien teknisen kehitystyön. Blumer toi markkinoille puurakentamisen liitostekniikan mullistaneen tappivaarnaliitoksen, josta tuli heti Euroopan laajuinen menestystarina.

Blumerin keskeiset innovaatiot ovat syntyneet rakentamisen käytännön tarpeista. Tappivaarnaliitostekniikka syntyi, kun puurakenteita haluttiin alkaa käyttää yhä suuremmilla jänneväleillä. Niiden kokoamiseksi ei ollut olemassa sopivaa liitostekniikkaa, joten sellainen piti keksiä ja kehittää, toteaa Hermann Blumer.

Blumerin johtama kehitystyö on ollut aina laaja-alaista, eri toimialaoja ja teknologioita yhdistävää. Puualan yritysten lisäksi mukana on konepajayrityksiä, jotka kehittävät samalla liitosvälineiden valmistuksessa ja työstöissä tarvittavat koneet ja laitteet, sekä suunnittelijoita ja ohjelmistotaloja, jotka kehittävät tarvittavat suunnitteluohjeet ja -ohjelmat. Kehitystyön tuloksena syntyy valmis ratkaisu, joka sisältää paitsi kokoonpanon fyysiset osat myös osaamisen, ohjelmistot ja laitteet niiden suunnittelemiseen ja valmistukseen.

Tappivaarnaliitoksesta tuli heti Euroopan laajuinen menestys. Ensimmäistä St. Gallenin Säntisparkiin rakennettua kauppakeskusta ja kylpylää kävi katsomassa Blumerin mukaan koko Eurooppa. Sen seurauksena Blumer alkoi valmistaa suuria kattoristikoita ympäri Eurooppaa.

Tappivaarnaliitostekniikan menestyksen myötä yhtiössä aloitettiin kotelolaatan kehitys. -Tarve sen kehitystyölle syntyi huomattuamme, ettei tappivaarnaristikoiden päälle ollut silloin olemassa järkevää teollisesti valmistettavaa kattorakennetta. Myös kotelolaatan kehittäminen edellytti laajaa kehitystyötä eri yritysten kesken, jotta laattojen valmistusteknologia saatiin kilpailukykyiseksi.

– Jokaisen tuotteen kehityksen takana oli laaja-alaista yhteistyötä insinöörien, puuosaajien, konepajojen ja terästeollisuuden kanssa, sanoo Blumer. Tuotteen ja sen valmistukseen tarkoitettujen koneiden suunnittelu, kehitystyö, valmistus ja ohjelmistojen käyttöönotto veivät kymmenen vuotta ja maksoivat paljon.

Blumer on ollut edelläkävijä tietotekniikan hyödyntämisessä. Hänen johdollaan on kehitetty valmistukseen soveltuvien koneiden lisäksi myös niiden ohjelmistot. – Yhtiön ensimmäinen tietokone oli HP85, joka tämän päivän vertailussa on hyvin vaatimaton kone, mutta sen avulla saatiin tuotanto käyntiin, muistaa Blumer.

Kehitystyön tulokset edelleen tuotannossa

Blumerin mukaan rakentamisen aidosta tarpeesta lähtenyt tutkimus-ja kehitystyö johti käytännönläheisiin ja kilpailukykyisiin ratkaisuihin, joista tuli menestystuotteita ja teollisia toistettavia ratkaisuja. Menestyksen tuoman kasvun ja investointien ansiosta yhtiö kasvoi nopeasti 600 työntekijän yritysryppääksi, jossa sahateollisuustuotteiden lisäksi valmistettiin suuria tappi-vaarnaristikkorakenteita, kotelolaattoja, ikkunoita ja muita puusepäntuotteita. Lisäksi yhtiöön perustettiin oma puurakenteiden suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto.

– Nyt ajateltuna investoimme tuolloin liikaa ja kasvoimme liian nopeasti. Lisäksi teimme virheen laittamalla kaikki munat samaan koriin. Emme hajauttaneet eri tuotteiden valmistusta eri yhtiöihin, vaikka se olisi ollut järkevää, arvioi Blumer nyt.

– Ajauduimme vuonna 1997 talousongelmiin. Olimme investoineet paljon, vaikka raha oli tuolloin kallista. Juuri kun investoinnit olivat valmiita, markkinat sulivat alta. Vaikka tuotimme uudella tekniikalla menestystuotetta kotelopalkkia, markkina ja yritys menivät alta suhdanteiden myötä.

Tuotteiden valmistus jatkui yritysryppäässä, jonka perustaminen mahdollistui yrityksen työntekijöiden investoitua tuotannon jatkamiseen. Nykyisin yhtiön eri osat toimivat erillisinä työntekijöidensä omistamina yrityksinä. -Jälkeen päin ajatellen tuo kasvun aika oli minun elämäni parasta aikaa, vaikka ajauduimmekin talousongelmiin. Meillä oli itse kehitetyt koneet, tuotteet, teollinen valmistus sekä osaavia ihmisiä toteuttamaan niitä.

Blumerin työn jäljiltä Appenzellin alueella on paljon puusepänyrityksiä ja niillä hyvä osaamispohja. Alueelle on muuttanut myös Sveitsin Bielin ammattikorkeakoulusta valmistuneita nuoria puuseppiä ja puuinsinöörejä, jotka turvaavat alueen yritysten ammattitaitoisen työvoiman saannin.

– Vaikka taloudellisessa katsannossa olimme liian aikaisin kehittämässä uusia tuotteita ja niitä valmistavia koneita ja ohjelmistoja, voimme nyt sanoa, että olimme silti oikealla tiellä. Kun silloin ei ollut teollisen rakentamisen edellyttämiä tuotteita, saati ohjelmistoja suunnitteluun tai koneita valmistukseen, meidän piti kehittää nämä kaikki.

Puurakentaminen on aito vaihtoehto betonirakentamiselle

Tänä päivänä Hermann Blumer iloitsee siitä, että on huippuarkkitehtien ja rakentajien keskuudessa kysytty asiantuntija. Hän työskentelee Creation Holz -yrityksessään, joka tuottaa asiantuntijapalveluita puurakentamisen tarpeisiin. Yrityksessä Blumerin ydinryhmä keskittyy uusiin kehityshankkeisiin.

– Kun arkkitehti tulee meille luonnoksineen, me katsomme miten sen voi toteuttaa puusta. Teemme arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden kanssa esiselvityksiä rakennushankkeisiin, jotka sitten toteutamme paikallisten rakennusyhtiöiden kanssa eri maissa. Työn alla on Sveitsin Bieliin toteuttava koulurakennus, jossa haasteena ovat ennen näkemättömän vaativat välipohjarakenteet.

Blumer korostaa erityisesti rakennesuunnittelun ja -suunnittelijoiden osaamisen merkitystä puurakentamisen tulevaisuudelle. – Ongelma on se, että isojen projektien puurakenteet ovat hyvin monimutkaisia mutta vain kymmenen prosenttia rakennesuunnittelijoista on erikoistunut puuhun.

Puurakentamisen markkina kasvaa vahvasti saksankielisessä Euroopassa. – Korkeat rakennukset ovat markkinakasvun vetureina. Varsinkin Sveitsissä tehdään paljon 6-8 kerroksisia kerrostaloja.

-Meillä on hyvää yhteistyötä myös betoniteollisuuden kanssa, mutta osat ovat vaihtuneet. Kun betonirakentajat olivat ennen isännän roolissa, nyt puurakentajat tekevät ensin osuutensa ja sitten betoni. Esivalmistukseen perustuva puurakentaminen on iso muutos perinteiseen paikan päällä rakentamiseen.

Blumerin mukaan julkinen sektori haluaa käyttää puuta enemmän rakentamisessa. – Nyt halutaan suosia vähähiilistä rakentamista, luoda ekologista imagoa sekä edistää omien metsien käyttöä ja tukea paikallisia yrityksiä.

-Asenteet puurakentamista kohtaan ovat muuttuneet viime vuosien aikana myönteisemmiksi. Investoijat uskovat ja luottavat puurakentamiseen. Jokaisessa kilpailussa on oltava mukana puuvaihtoehto.

Blumer muistuttaa, että markkinoilla on edistyneitä puurakentamisen ratkaisuja ja tuotteita. – Kun tappivaarnaaliitos mahdollisti pitkät jännevälit, esivalmistukseen ja rakentamisen kokoonpanoon on tullut nyt uusia innovaatioita. Markkinoilla on uusia teolliseen rakentamiseen soveltuvia puurakentamisen tuotteita ja osaavia valmistajia, mikä edistää edelleen puurakentamisen markkinan kasvua.

Ranska tähtää maailman johtavaksi puurakentamisen maaksi

938c30d0-a8b2-4a57-870e-11ef12b4e0f0

REI Habitat -yhtiön toimitusjohtaja Paul Jarquin

Ranskan puutuoteala on asettanut tavoitteeksi kasvattaa puurakentamisen osuutta 30 prosenttiin kaikesta rakentamisesta vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoista tavoitetta pidetään realistisena, koska Ranskalla on suuret metsävarat sekä vahva puurakentamisen ja suunnittelun osaaminen.

Nancyssä pidetyn Forum Bois Construction -puurakentamisen konferenssi nosti puurakentamisen Ranskan presidentinvaalien teemaksi toimittamalla puurakentamisen kasvattamiseen tähtäävän vetoomuksen kaikille ehdokkaille. Konferenssiin osallistui alan yritysten lisäksi arkkitehtejä, suunnittelijoita ja poliittisia päättäjiä.

– Tavoitteen perusteena on erityisesti ilmastomuutos, jonka torjumisessa puun käyttöä tulee edistää kaikessa uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa, painottaa puurakentamiseen erikoistuneen kiinteistöyhtiö REI Habitat -yhtiön toimitusjohtaja Paul Jarquin.

– Puurakentamisen edistämisessä on mentävä nyt käytännössä eteenpäin varsinkin julkisella sektorilla, jolla on tässä keskeinen rooli. Pelkät aikomukset eivät enää riitä. Koska puu on tällä hetkellä ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, se on tämän vuosisadan edistynein materiaali, tiivistää Jarquin.

Puu on jo kaupunkirakentamisessa

Puutuoteteollisuus on Jarquinin mukaan valmiina vastaamaan haasteeseen kasvattaa puurakentamisen osuutta merkittävästi. – Rakennamme parempia ja korkeampia puurakennuksia. Emme julista kilpailua muiden rakennusmateriaalien kanssa, mutta haastamme koko rakennusalan kestävään rakentamiseen.

– Vaikka Ranskassa on puurakentamisessa tapahtunutkin vahvaa kehitystä, tulevaisuudessa puuteollisuuden täytyy olla jatkuvasti vahvempi, dynaamisempi ja innovatiivisempi. Tarvitsemme lisää puurakentamisen arvokkainta pääomaa eli asiantuntemusta sekä oppilaitoksiin ja korkeakouluihin lisää puurakentamisen opetusta, sanoo Jarquin.

Jarquin uskoo puurakentamisen mahdollisuuksiin kaupunkirakentamisessa. – Ympäristötekijöiden lisäksi puurakentamisen nopeus, keveys ja arkkitehtoniset mahdollisuudet suosivat betonin ja teräksen korvaamista puurakenteilla myös urbaanissa rakentamisessa. Kun teollinen esivalmistus kehittyy, puun osuus kaupunkirakentamisessa kasvaa.

Kommentti

Vaikka ensilukemalta ranskalaisten tavoite tulla maailman johtavaksi puurakentamisen maaksi saattaa tuntuakin suomalaisen lukijan silmissä kaukaiselta, se kannattaa silti ottaa vakavasti. Ranskassa on ollut aina vahva poliittinen ohjaus puurakentamisen veturina. Ilmastomuutos ja ekologisten arvojen kasvu on monin paikoin saanut paikalliset poliitikot valitsemaan puun asuntorakentamisen, urheilupaikkojen ja julkisten tilojen rakentamiseen. Ratkaisuja perustellaan ympäristötekijöiden lisäksi aluetalouden, työllisyyden ja asukaslähtöisen arkkitehtuurin nimissä.

Ranskassa on toteutumassa käytännössä puurakentamisen tulo vahvasti kaupunkirakentamiseen. Massiivi- ja insinööripuuhun perustuvat ratkaisut ovat osoittautuneet tiiviissä kaupunkirakentamisessa soveliaiksi ja kilpailukykyisiksi erityisesti siksi, että puutuoteosat ovat esivalmistettuja, niiden kuljetus ja asentaminen on nopeaa, työmaa aiheuttaa vähemmän ja lyhyemmän aikaa häiriötä liikenteelle ja asukkaille.

Ranskassa arkkitehdit ovat ottaneet puurakentamisen omakseen. Kun rakennushankkeissa arkkitehtien rooli on keskeinen, arkkitehtien vaikutus ulottuu perinteistä suunnittelua laajemmalle. Myös puurakentamisen mahdollisuuksien ympärillä käytävässä keskustelussa ja poliittisessa vaikuttamisessa arkkitehdit ovat ottaneet näkyvän paikan.

Puurakentaminen näkyy Ranskassa julkisen keskustelun lisäksi vahvasti koulu- ja päiväkotirakentamisessa, vanhusten palvelutaloissa, urheilupaikoissa, maatila- ja matkailurakentamisessa sekä palveluliiketoiminnassa kuten ravintoloissa. Puuta käytetään myös vanhan korjaamiseen, kuten on tapahtunut Louvren kaltaisissa suojelukohteissa tai rautatieasemien korjauksissa.

Kun pariisilaisen suuren pankin toimitusjohtaja liputtaa investointivalmiuksia puurakentamisen kohteille, perusteet kannattaa kuunnella huolella. Teollinen puurakentaminen on läpäissyt sijoittajan silmissä uskottavuuden kynnyksen, se on kilpailukykyistä ja siihen luotetaan. Tämä avaa puulle läpimurron urbaanirakentamisen, mistä niin ikään Ranskassa on jo paljon esimerkkejä. Seuraava puurakentamisen näytön paikka on Bordeauxiin nouseva 14-kerroksinen puukerrostalo, jolla halutaan osoittaa puurakentamisen teknisen osaamisen ja teknologian hallintaa. Monien suomalaistenkin tunteman Pariisin keskeisimmän rautatieaseman Gare Nordin sisätiloihin rakennetun L`Etoile Nord- nimisen ravintolan sisustuksessa on käytetty näyttäviä liimapalkkeja.

Ranska muistuttaa olevansa metsämaa, mikä pitääkin paikkansa. Metsävaroja on, mutta niiden teollisessa jatkojalostuksessa puurakentamisen tuoteosiksi on ranskalaisten kunnianhimoisen tavoitteen ja strategian heikoin lenkki. Vaikka poliittinen tahtotila puurakentamisen edistämiseksi on vahva, tilaajat ja investoijat luottavat, arkkitehdit suunnittelevat laadukasta puurakentamista ja osaamista löytyy, ei kunnianhimoinen tavoite toteudu ilman metsiä jalostavia omia puutuotealan yrityksiä.

Stora Enso toimittaa puutuoteosat yhteen Pohjoismaiden suurimmista puurakentamisen projekteista

Stora Enso on valittu puutuoteosatoimittajaksi Etelä-Ruotsin Växjön kunnassa sijaitsevaan Trummens Strand -kohteeseen. Kyseessä on yksi Pohjoismaiden suurimmista puurakentamisen projekteista, johon Stora Enso toimittaa 6300 m³ CLT:tä eli ristiinliimattua puuta.

Puukerrostalokohteeseen tulee muun muassa 150 korkeatasoista asuntoa sekä esikoulu. Korkeimmista asuintaloista tulee kahdeksankerroksisia. Pääurakoitsijana toimii GBJ Bygg. Norjalainen Woodcon vastaa suunnittelusta ja asennuksesta yhdessä ruotsalaisen Woodconstruction Sweden -tytäryhtiönsä kanssa. Trummens Strand -hankkeen perustyöt on hiljattain käynnistetty ja sen ennakoidaan valmistuvan 2018—2019 vuodenvaihteessa.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että Stora Enso on valittu puutuoteosatoimittajaksi tälle merkittävälle puukerrostalohankkeelle. On selvä, että Ruotsissa ollaan hyvin kiinnostuneita vastuullisesta rakentamisesta, joten kiinnostus puuhun rakennusmateriaalina kasvaa jatkuvasti. Puu on ainoa täysin uusiutuva rakennusmateriaali, ja se on ympäristön kannalta ylivertainen vaihtoehto”, Stora Enson Wood Products -divisioonan Skandinavian myynnistä vastaava Mikael Lindberg kertoo.

“Nykyisten ilmastohaasteiden takia on tärkeää, että voimme keskittyä rakentamaan niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista. Puurakentaminen tuntuu oikealta juuri nyt, koska puulla on paljon positiivisia ilmastovaikutuksia”, sanoo GBJ Byggin toimitusjohtaja Staffan Dahlström.

“Trummens Strand on yksi monista mielenkiintoisista puutalohankkeista Växjössä”, sanoo kunnanjohtaja Anna Tenje. “Olemme kunnassamme kehittäneet erityisen puurakennusstrategian puun käytön edistämiseksi. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2020 mennessä vähintään 50 % uudisrakentamisesta on puupohjaista. Olemme oikealla tiellä, sillä jo vuonna 2016 saavutimme peräti 67 %:n tuloksen.”

Siscon Halminen: Asennevastarinta puurakentamista kohtaan murtumassa

771d3073-6b48-4012-932c-577ce8d03c8a

Kuvassa vas. Kimi Vainio ja oik. Pasi Halminen

– Viimeisen vuoden aikana on rakennusliikkeiden ja investoijien asenne muuttunut puurakentamista kohtaan täysin, sanoo Sisco Oyj:n toimitusjohtaja Lauri Halminen Ääni on muuttunut kellossa, kun isot investoijat ja rakentajat etsivät puukerrostalokohteita. Asennevastarinta on murtumassa ja me uskomme lähivuosina nopeaan teollisen puurakentamisen kasvuun.

Kun tavoitellaan asuntotuotannon kohtuuhintaisuutta, on puun käyttö rakentamisessa tullut Halmisen mukaan kustannustehokkaana ratkaisuna mukaan kuvaan. -Nyt kiinnostus kohdistuu myös 5-10 miljoonaa euroa maksaviin pientalokokonaisuuksiin, jotka ovat vuokranantajalle kustannustehokkaita. Vuokranantajat ovat havainneet, että vuokralaisten vaihtuvuus tällaisissa kohteissa on äärimmäisen vähäistä, koska asukkaat asettuvat pientaloihin eri tavoin kuin kerrostaloon, sanoo Halminen.

Sisco Oyj valmistaa LVL-massiivipuusta puurakentamisen tuoteosia ja moduuleita sekä toimii grynderirakentajana. Sisco hankkii materiaalin toimituskumppani MetsäWoodilta valmiina kertoriparakenteina asuntojen ala-, ylä- ja välipohjat ja muita rakentamisen LVL-komponentteja.

– Liimapuupohjaiseen massiivipuuhun perustuvan rakentamisen järjestelmän ominaisuudet ratkaisevat monta modulaarisen puurakentamisen ongelmaa, kuten kuljetuksen aikaisen jäykistämisen, kerrosten ja moduuleiden väliset liitokset, talotekniikan reitityksen sekä rakenteiden kantokyvyn, kuvailee Halminen.

Kaavoittaja ja rakennusvalvonta kohtuuhintaisuuden jarruina

Tänä vuonna valmistuu noin 500 asuntoa erillis- ja pientaloihin, minkä lisäksi yhtiö aloittaa moduulipohjaisen puukerrostalotuotannon tänä vuonna. -Haluamme olla muurinmurtajia puurakentamisen läpimurrossa.

Halmisen mukaan kohtuuhintainen asuntotuotanto myös pääkaupunkiseudulla on mahdollista, vaikka rakentamisen toimialalta kuuluu myös toisenlaisia puheenvuoroja. -Kohtuuhintaisuuden saavuttamiseksi tarvitaan tahtotila ja asennemuutosta niin rakentajilta kuin kunniltakin. Kuntien tulisi joustaa kaavoissa paljon ja laatia kaavat enemmän joustaviksi kuin rajoittaviksi kuten nykyisin tehdään. Kaavoittaja haluaa säädellä jokaisen yksityiskohdan sen sijaan että katsottaisiin yhdessä, minkälainen rakennus kaavatontille sopii.

– Kaavoittaja ja rakennusvalvonta eivät tue teollista asuntotuotantoa, vaan ne tunkevat omia mielipiteitään ja halujaan kaavamääräyksiin. Voi sanoa, että puolessa kunnista rakentamisen ohjaus ei perustu yksinomaan kaavaan ja olemassa oleviin määräyksiin, vaan omiin kustannuksia nostaviin tulkintoihin. Kunnat voisivat itse vaikuttaa rakentamisen kohtuuhintaisuuteen tulkitsemalla rakentamisen määräyksiä säädösten puitteissa järkevästi, huomauttaa Halminen.

Halminen muistuttaa, että Suomessa on monta kuntaa, jotka ovat kaavoittaneet puurakentamisen alueita ja tilaavat puurakenteisia päiväkoteja, kouluja ja hoivatiloja niiden terveellisyyden takia. -Teollinen puurakentaminen on kunnalle tilaajana täydellinen ratkaisu, koska tämä ei edellytä raskasta organisaatiota kuntapäähän.

Puurakentamisen tarvitaan lisää suunnitteluosaamista

Kaavoituksen lisäksi yhtenä konkreettisena puurakentamisen kasvun esteenä on Halmisen mielestä ollut rakentamisen määräykset, jotka tulisi saattaa kaikessa rakentamisessa samalle viivalle. -Me rakennamme puutaloja, mutta puu ei saa niissä näkyä, vaan se pitää peittää suojalevyillä mikä taas nostaa kustannuksia. Kun Keski-Euroopassa puutalo näyttää puutalolta, me potkimme tässäkin asiassa omaan nilkkaamme. Tässäkin suhteessa meidän on luotava Suomeen alusta alkaen modernin puurakentamisen kulttuuri, mitä säädökset ja viranomaiset tukevat.

– Toisena jarruna on ollut puurakentamisen suunnitteluosaamisen puute. Koska puurakentamisen suunnittelun ammattitaitoa ei Suomesta löydy riittävästi, olemme hankkineet moduulirakentamisen suunnittelun ja kustannushallinnan osaamista ulkomailta, kuvailee Halminen.

Halmisen mukaan teollinen rakentaminen edellyttää vakioituja ratkaisuja eikä joka kohdetta voi suunnitella yksilöllisesti. -Myös logistisen ketjun hallinta ja tehdastiloihin siirtyvä puurakentaminen on erilaista kuin perinteisessä rakentamisessa ja se vaatii uutta työvoimaa.

Teollinen tuotanto mahdollistaa puurakentamisen läpimurron

Markkinointipäällikkö Kimi Vainion mukaan puun käyttöön rakentamisessa päädyttiin siksi, että markkinoilla ei ole isoa puutuoteosien valmistajaa. -Meidän tuotteemme on teknisesti korkeatasoinen ja ekologinen. Me emme käytä missään rakenteissa muovia, vaan ne ovat hengittäviä. Uskomme, että ympäristötietoisuus, vähähiilisyys ja terveellisyys ovat niitä arvoja, joiden merkitys rakentamisessa kasvaa. Viime vuosien home- ja kosteusongelmat sekä keskustelu rakentamisen virheistä ja laadusta pakottavat rakennusteollisuuden ottamaan nämä asiat vakavasti, arvioi Vainio.

Professori Katja Lähtinen: Puumiljöistä kunnan uusi myyntivaltti?

katja-lahtinen-low-res-kuvaaja-mikko-lehtimaki

Vaasan yliopiston uusi puurakentamisen liiketoiminnan professori Katja Lähtinen Kuvaaja: Mikko Lehtimäki

Vaasan yliopiston uusi puurakentamisen liiketoiminnan professori Katja Lähtinen kannustaa kuntia miettimään, miten puurakentaminen voisi edistää niiden kilpailukykyä.

– Puurakentamisen tai laajemmin metsäsektorin menestys ei koske ainoastaan yrityksiä, vaan esimerkiksi kunnille puumiljöiden tietoinen aikaansaaminen kaavoituksen keinoin voi tulevaisuudessa olla merkittävä tekijä asuinviihtyisyyden lisäämisessä ja alueiden välisessä kilpailussa menestymisessä, Lähtinen sanoo.

Puurakentamisella on myös positiivisia vaikutuksia aluetalouteen puutuotteiden uusien markkinamahdollisuuksien myötä aina yksityismetsätaloudesta puutuotteiden jatkojalostukseen ja erilaisten palveluiden tarjontaan. Kotimaisten markkinoiden lisäksi puurakentamiseen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön perustuva kaupunkialueiden toteutus voi Lähtisen mukaan tarjota kotimaisille alan yrityksille merkittäviä vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Lähtinen puhuu tänään iltapäivällä Puurakentamisen kasvun lähteet -seminaarissa Seinäjoella, jonka järjestäjiä ovat Suomen metsäkeskus, Vaasan yliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Lähtisen viisivuotinen professuuri Vaasan yliopistossa on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallinnoimaa Epanet-tutkimusverkostoa. Professorin toimipaikka on Seinäjoella. Uuden professuurin rahoittajia ovat Vaasan yliopiston lisäksi Metsäsäätiö, Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan kaupungit sekä Seinäjoen yliopistokeskus. Yrityksistä professuuria rahoittavat Lakea, Teak, Kotasen Puutyö, Simons Element, Kannustalo, Insinööritoimisto Savela ja Arkkitehtitoimisto Johan Ångerman.

Tutkimuspainotteisen professuurin alana on markkinalähtöinen liiketoiminnan kehittäminen, joka käsittää esimerkiksi uusien asiakaslähtöisten konseptien kehittämistä erityisesti suuren mittakaavan puurakentamisessa. Suuren mittakaavan puurakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi puukerrostaloja, julkisia rakennuksia, maaseudun suuria rakennuskohteita, teollisuushalleja ja valmistaloja.

– Tavoitteeni on tehdä tutkimusta, jonka avulla luodaan uudenlaisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien kautta liiketoimintamahdollisuuksia koko puurakentamisen arvoverkoston yrityksille. Tutkimuksessa tarkastellaan kotimaan markkinoilla olevia mahdollisuuksia, mutta otetaan aktiivisesti huomioon myös vientipotentiaalin kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet, sanoo tänä syksynä professorina aloittanut Lähtinen.

Asukkaiden toiveet synnyttävät ideoita

Puurakentamisen prosessien toiminnan tarkastelemisen lisäksi Lähtisen mukaan on tärkeä löytää vastauksia myös siihen, mitä ihmiset kaipaavat rakennusten käytöltä ja asumiselta. Miten puulla voidaan tuoda jotain uutta heidän kokemusmaailmaansa? Etsimällä vastauksia tähän kysymykseen voidaan saada myös ideoita kokonaan uusista tuote-palvelukokonaisuuksista.

Lähtinen painottaa, että kysymys ei ole vain puurakennuksista, vaan myös ympäristön rakentamisesta, puurakennukseen sopivista sisustusratkaisuista, rakennusten ylläpidosta ja koko puurakentamisen verkostoista.

Suomessa on vahvat perinteet puun käytössä esimerkiksi omakotitalorakentamisessa, mutta puukerrostaloja haluttaisiin lisää. Lähtisen mukaan puu sopii materiaaliksi myös julkiseen rakentamiseen.

– Tärkeintä on, että puurakentamiseen löydettäisiin innovatiivisia rakentamisen ratkaisuja, jotka olisivat samanaikaisesti kustannustehokkaita ja joissa puu pääsisi parhaiten oikeuksiinsa tarjoten rakennusten käyttäjille kokonaan uudenlaisia hyötyjä ja elämyksiä. Rakentamisessa tulisi myös miettiä hyviä hybridiratkaisuja siten, että eri materiaalien parhaat ominaisuudet saataisiin kulloistenkin tarpeiden mukaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

 

Stora Enso tuo uusiutuvan puun teolliseen kaupunkirakentamiseen

Stora_Enso.svg

Stora Enso tavoittelee uudella puurakentamisen järjestelmällä puurakentamisen markkinan uudistamista ja kasvua. Yhtiö on vuoden 2016 alkupuolella lanseerannut suurelementtipohjaisen avoimen asuinkerrostalorakentamisen järjestelmän useammassa Euroopan maassa. Suomessa järjestelmän lanseeraustilaisuus järjestetään 1. syyskuuta. Samalla julkaistaan myös rakennejärjestelmän sovellus tilaelementtirakentamiseen. – Olemme ottaneet teollisen puurakentamisen kehitystyössä keskeisen roolin ja tavoitteemme on olla johtava modernin teollisen puurakentamisen ratkaisujen toimittaja ja edelläkävijä, kommentoi Petri Perttula, Stora Enson Rakentamisen Ratkaisujen johtaja.
Rakennusjärjestelmän kehitystyön taustalla on Perttulan mukaan puurakentamisen pirstaleisuus verrattuna betonipuolen elementtitoimittajiin. – Tämä on iso strateginen valinta, ja koemme sen ainoaksi tieksi saavuttaa betonielementtituotannon etumatka teollisessa rakentamisessa. Haluamme kasvattaa kokonaisuudessaan puurakentamisen markkinaa ja tarjota kilpailukykyisiä vaihtoehtoja uusiutumattomista materiaaleista valmistetuille rakentamisen tuotteille. Samalla haastamme betoniteollisuuden moderneilla ja vastuullisilla rakentamisen ratkaisuilla kasvavassa kaupunkirakentamisessa.

Järjestelmän suunnitteluoppaassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti rakentamisen kaikki vaiheet suunnittelusta ylläpitoon. Järjestelmän avulla voidaan rakentaa jopa 12-kerroksisia asuinkerrostaloja. Opas sisältää myös eri maiden ja alueiden rakennusfysiikkatiedot, kuten lämpötilaa, akustiikkaa, termisiä oloja ja palonsuojausta koskevat määräykset.

Kumppanuusverkosto asiakaspintaan

Perttulan mukaan tavoitteena on antaa arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, investoijille ja rakentajille valmiit ratkaisut ja työkalut siihen, miten saada puumateriaalin parhaat puolet esiin ja miten toteutetaan turvalliset optimiratkaisut rakentamisessa. – Meillä on järjestelmän suunnitteluohjeet verkossa englanniksi, saksaksi ja ranskaksi kaikkien käytettävissä erityyppisiä rakentamisen teknisiä ratkaisuja helpottamaan. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti siten, että tuotamme markkinoille tuotteita, joita markkinat tarvitsevat.

– Meidän hankekehittäjät tarjoavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille tukea ja tietoa sekä tarjoavat neuvontaa ratkaisuista markkinoilla toimiville tilaajille ja käynnistyviin kohteisiin. Jokainen komponentti tuotannossamme on vakioitu ja suunnittelija voi halutessaan korvata sen toisen toimittajan tuotteella, kertoo Perttula.

Valmiiden suunnittelua helpottavien ja tukevien palveluiden tuottamisella luodaan Perttulan mukaan uutta puurakentamisen markkinaa ja teknisellä tuella koulutetaan kumppanuusverkostoa. – Kun iso ei voi olla ketterä eikä tarjota kaikkea kaikille, olemme luoneet kumppanuusverkoston joka toimii asiakaspinnassa.

– Meidän roolimme on järjestelmän kehitystyön lisäksi puuosien valmistus, toimia tehokkaana toimituskanavana ja luoda uutta markkinaa. Haemme kumppaneita rakennusliikkeen ja meidän väliin koska haluamme pysyä puuosatoimittajana kaikille.

Puuosatoimitukset yhden luukun periaatteella

Järjestelmän puitteissa Stora Enso toimittaa kaikki puutuoteosat kuten seinä-, välipohja-, lattia- ja kattoelementit, pilarit, palkit sekä asentamisen edellyttämät tarvikkeet ja kiinnikkeet. – Kun suunnittelun oikeellisuudesta vastaavalta tilaajalta tulee tilauksen mitat ja määrät, toimitamme kumppaniverkostomme kautta tarvittavat puuosat yhdeltä luukulta kilpailukykyisesti kaikilla markkina-alueillamme.

Perttulan mukaan uuden järjestelmän myötä haetaan kasvua erityisesti kerrostalomarkkinassa, jossa rakentajat pyrkivät hajauttamaan urakoita ja riskejä. – Suurin odotusarvo on globaalissa kaupunkirakentamisessa, johon teollisilla massiivipuuratkaisuilla on mahdollista päästä nyt vahvasti mukaan. Materiaalin uusiutuvuutta arvostetaan kaupunkirakentamisessa yhä enemmän.

– Rakentamisen järjestelmät ja verkostot ovat globaaleja, sanoo Perttula. – Näin keräämme parhaiten kokemusta ja oppia standardisoiduista tavoista toimia ja viemme parhaita käytäntöjä eteenpäin. Standardisoidut vakiotuotteet voidaan integroida omiin sahoihimme ja teolliseen prosessiin alusta alkaen.

Rakentamisessa meneillään iso rakennemuutos

Rakentamisessa on Perttulan mukaan meneillään iso rakennemuutos, joka näkyy teollisen esivalmistuksen kasvuna, rakentamisen eri vaiheiden hajautuksena ja megatrendeinä kuten uusiutumattomien materiaalien vähenemisessä rakentamisessa sekä kasvavana kiinnostuksen puun käyttöön. – Eurooppalaiset arkkitehdit ja rakennusliikkeet haluavat lisää puuta. Puurakentamisen markkinoissa toimivat vahvasti jo nyt ekologiset perusteet ja joku päivä ne muuttuvat euroiksi, uskoo Perttula.

– Otamme nyt ison askeleen eteenpäin kun tuomme nyt markkinoille avoimen puurakentamisen järjestelmän. Tästä menestyy koko puutuoteala, jos kykenemme toimimaan yhdessä, muistuttaa Perttula.

Perttulan mukaan Stora Enson rakentamisen järjestelmässä tarjotaan ylivertaisen hyvät suunnittelun työkalut, jotka mahdollistavat rakentamisen puusta riskit minimoiden ja nopeasti. –Samalla kun suunnitteluun käytettävä aika vähenee, myös logistiikkaan ja työmaalla käytettävä aika lyhenee tehden rakentamisen kokonaisajan merkittävästi nykyistä nopeammaksi ja kilpailukykyisemmäksi.

Metsähallituksen Härmälä: Puurakentamisen edistäminen Suomen etu

Esa Härmälä 2

Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä

Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä uskoo tulevaisuuden rakentamisen perustuvan materiaali- ja resurssitehokkuuteen, alhaiseen hiilijalanjälkeen ja uusiutuvien materiaalien käyttöön. – Kun näillä arvoilla on laaja hyväksyttävyys, ne tulevat myös rakentamiseen. Jo nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että keski-eurooppalainen rakentamisen ekologinen trendi on tulossa myös meille.

Härmälä näkee puurakentamisen edenneen Suomessa sekä konkreettisesti että asennetasolla. – On hyvä, että puutuoteteollisuus on tuonut markkinoille rakentamisen teollisia ratkaisuja ja kehittänyt teollisen rakentamisen edellyttämää standardisointia. Suomessa puurakentamisen edistäminen koetaan osaksi yrityskansalaisuutta. Kun yrityksillä on erilaisia vastuita esimerkiksi energiatehokkuuden ja päästöttömyyden edistämiseksi, puurakentamisen edistäminen kuuluun tähän samaan ajatteluun.

Härmälä tunnistaa rakentamisen perinteisiä materiaaleja, jotka ovat tulossa tiensä päähän ja korvautumassa uusiutuvilla. – Home- ja kosteusongelmien ratkaisu löytyy teollisesta kuivarakentamisesta, jossa puuteollisuus on jo nyt kehittänyt pitkälle meneviä valmiita ratkaisuja.

Markkinoilla tarvitaan valmiita puusiltoja

Metsähallitus on ollut vuosien varrella merkittävä rakennuttaja. Rovaniemellä sijaitseva Pilke on monilla palkinnoilla kiitelty puurakentamisen kohde. Härmälän mukaan Metsähallitus joutuu luopumaan tulevaisuudessa olemassa olevasta kiinteistökannasta ja uudisrakentamisesta lähes kokonaan. – Uusia talonrakennushankkeita ei ole juuri lainkaan, uusia siltoja rakennamme yhdestä kahteen vuodessa. Kansallis- ja luonnonpuistoihin tehtävää infrastruktuurin ylläpitoa ja kunnostavaa rakentamista teemme ja haluamme siellä edistää tietysti puun käyttöä.

– Palaute pitkospuiden korvaamisesta metalliratkaisuilla tai betonisiltojen rakentaminen metsäautoteille on ollut meille noloa, myöntää Härmälä. Kun tilaamme uuden sillan, tilaamme kriteerit täyttävän sillan. Parhaimman tarjouksen tehnyt voittaa, koska emme tee tilausta materiaalipohjalta. Jos markkinoilla on valmiita tyyppihyväksyttyjä puusiltaratkaisuja, se parantaa niiden kilpailuasemaa.

Härmälä muistuttaa siltarakentamisessa urakoitsijoiden keskeisestä roolista. – Keskeistä meidän hankkeissa on se, että saamme urakoitsijan vakuuttuneeksi puusiltojen toimivuudesta. Viestini puutuoteteollisuudelle onkin, että kehittäkää valmiita puusiltaratkaisuja ja tarjotkaa niitä.

Paljon huomiota herättäneiden metallisten pitkospuiden käyttöä tuskin tullaan Härmälän mukaan enää jatkamaan. – Kun Luontopalvelut eivät hyväksy kyllästettyä puuta pitkospuiksi, on kulkureittejä ryhdytty sorastamaan ja reitittämään uudelleen kuiville reiteille.

Härmälä myöntää, että Metsähallituksen tekemillä rakentamisen valinnoilla on merkitystä myös yksityisen markkinan edistäjänä samoin kuin muullakin julkisella rakentamisella. – Kotimaiseen puuhun sijoitettu raha rakentamisessa tulee moninkertaisesti takaisin.  Valitettavasti yhteiskunnassa on edelleen ennakkoluuloja puun käytölle rakentamisessa. Uskon että puutuoteteollisuudella on tekninen valmius teolliseen laajamittaiseen rakentamiseen ja uusien kerrostaloasuntojen valmistuminen osoittaa, että kaupallinenkin läpimurto on tuloillaan.

– Saksankielisessä Euroopassa korostetaan puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen aluetaloutta vahvistavaa merkitystä. Näissä maissa keskeinen tekijä puurakentamisen etenemiselle on ollut kisälli-mestariperinteen jatkuminen, jonka ansiosta puurakentamisen osaaminen ei ole katkennut vaan kehittynyt. Samaa puurakentamisen laajan osaamispohjan vahvistamista tulee tehdä meilläkin laaja-alaisesti, muistuttaa Härmälä.

EU:n biomassan kestävyyskriteerit uhka Suomelle

Puuta Härmälä pitää keskeisimpänä Suomen biotalousstrategian resurssina. – Tavoitteena oleva 15 miljoonan kuution lisäys raakapuun käyttöön on valtava ja haasteellinen kaikille toimijoille kannosta jalostukseen asti.

– Ajankohtainen iso haaste Suomella on vaikuttaa EU:n tasolla biomassan kestävyyskriteereihin siten, että niistä ei tule puun teollisen käytön estettä. On hyväksyttävä esimerkiksi se, että puu sitoo hiiltä talon rakenteessa pidempään kuin metsässä. Jos tässä ei onnistuta, Suomen koko biotalousstrategialta menee matto alta, varoittaa Härmälä.

Härmälä uskoo, että puuvaramme mahdollistavat kaikkien päätettyjen ja suunniteltujen hankkeiden toteuttamisen ja hakkuumäärien merkittävänkin noston. – On hyvä asia, että puulle kehitetään perinteisten teollisten käyttömuotojen ulkopuolella uusia tuotteita rakentamisen lisäksi esimerkiksi kemian-, tekstiili ja pakkausteollisuuden piirissä.

– Kun kuiduttavan teollisuuden raaka-aineen lisäksi tulee enemmän tukkipuuta sahateollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden käyttöön, toivottavasti mekaanisella puutuoteteollisuuden puolella löytyy puulle uusia käyttö- ja investointikohteita.

Härmälän mielestä Suomen kannalta on tärkeää, että sahateollisuuden vienti lähtisi kasvuun. Sahateollisuus ja sen tuotteita jalostava puutuoteteollisuus kärsii nyt suhdanneongelmista, jonka jarrun vapautuminen lisää nopeastikin kysyntää ja vientimahdollisuuksia.

:VÄITÖS: Puurakentamisen yleistyminen Euroopassa oletettua vähittäisempää ja epävarmempaa

Puurakentamisen pitkän aikavälin näkymiä on varsinkin metsäalalla pidetty erittäin lupaavina. Näkemystä perustellaan mahdollisilla laadullisilla, taloudellisilla ja ympäristöllisillä hyödyillä, joita esimerkiksi teräsbetonin korvaaminen teollisesti esivalmistetuilla puuelementeillä voisi saada aikaan. MMM Elias Hurmekoski toteaa väitöskirjassaan, etteivät odotukset puurakentamisen yleistymisestä Euroopassa ole kaikilta osin perusteltuja.

Hurmekoski tutki väitöskirjassaan puurakentamisen pitkän aikavälin markkinapotentiaalia Euroopassa. Tutkimuksessa havaittiin, ettei puurakentamisen markkinapotentiaali ole suoraan sidoksissa sen tekniseen potentiaaliin. Tämä johtuu rakennussektorin ja puutuotesektorin riskinkarttamisesta ja vakiintuneista toimintatavoista sekä toimialojen rakenteesta. Ilman merkittäviä muutoksia teollisuuden toimintatavoissa tai ympäristöpolitiikan painotuksissa puurakentamisen yleistyminen vuoteen 2030 mennessä näyttäisi Euroopan tasolla jäävän vähittäiseksi. Selvä kasvu näyttäisi rajoittuvan alueisiin, joilla on mittavat metsävarat ja siten yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia intressejä puuvarantojen hyödyntämiseen suuressa mittakaavassa ja korkean arvonlisän tuotteissa.

Kasvumarkkinat hyvin alue- ja sektorikohtaisia

Talouden ja väestörakenteen kehityksen keskeiset indikaattorit eivät lupaa merkittävää kasvua puutuotteiden kysyntään Euroopassa. Puutuotemarkkinoiden kasvu vaatisi muutoksia puun markkinaosuudessa etenkin rakentamisessa. Rakentamisen ympäristöjalanjäljen pienentämiseen sekä rakentamisen laadun ja tuottavuuden parantamiseen liittyvien tekijöiden on ajateltu luovan puupohjaisille rakentamisen ratkaisuille selkeää kilpailuetua. Näin on jo tapahtunut yksittäisillä markkinoilla maissa, joissa metsäteollisuudella on vanhastaan tärkeä asema. Esimerkiksi Suomessa puukerrostaloratkaisujen voidaan odottaa vakiinnuttavan asemansa muutoinkin kuin pelkkänä kuriositeettina.

Hurmekosken keräämä ja analysoima monipuolinen tutkimusaineisto kuitenkin kyseenalaistaa odotettujen muutosten laajuuden. Skenaarioanalyysin perusteella puurakentamisen yleistyminen riippuu etenkin vihreää rakentamista tukevista politiikkatoimista, rakennussektorin muutosvalmiudesta, asenteista puun käyttöä kohtaan sekä puutuoteteollisuuden omista intresseistä. Tutkimuksessa todetaan, että kaikkein tehokkaimmat toimenpiteet puurakentamisen edistämiseksi joko koetaan epämieluisiksi tai niiden vaikutukset näkyvät vasta jopa vuosikymmenten viiveellä. Tuloksista voidaan päätellä, että esimerkiksi Etelä-Euroopassa on realistista odottaa puurakentamisen yleistyvän vain erittäin pitkällä aikavälillä ja mahdollisesti täysin uusissa muodoissa kuten sementin lisäaineena 3D-tulostamalla valmistettavissa rakenteissa.

Tulokset haastavat sekä tutkijat että elinkeinoelämän toimijat

Tutkimustulokset mahdollistavat aiempaa tarkempien ja realistisempien skenaarioiden laatimisen puurakentamisen ja puutuotteiden markkinoihin vaikuttavien tekijöiden osalta. Lisäksi tutkimus auttaa kiinnittämään huomiota niihin tekijöihin, jotka näyttävät hidastavan puutuotemarkkinoiden kasvua. Markkinanäkymien selvittämisen lisäksi tutkimus avaa osaltaan keskustelua uusista tarpeista metsäalan ennakoinnin tieteellisissä toteutustavoissa siitä saatavan käytännön hyödyn takaamiseksi. Ennakoinnissa on suurelta osin kyse nykyisen tilanteen ymmärtämisestä: koska tulevaisuutta ei ole ennalta määrätty, varovaiset markkinanäkymät voivat rohkaista yrityksiä ja julkista sektoria toimimaan aiottua aktiivisemmin odotusten saavuttamiseksi.

Tutkimus toteutettiin Euroopan metsäinstituutissa. Tutkimuksen rahoittivat Euroopan Metsätutkimuksen Tukisäätiö, Metsämiesten Säätiö sekä Suomen Metsäsäätiö. Väitöskirjan teemoihin liittyvä tutkimus jatkuu vuonna 2015 alkaneessa Suomen Akatemian rahoittamassa ja Itä-Suomen yliopiston vetämässä FORBIO-hankkeessa.

MMM Elias Hurmekosken metsätieteiden alaan kuuluva väitöskirja Long-term outlook for wood construction in Europe (Puurakentamisen pitkän aikavälin näkymät Euroopassa) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Tobias Stern, Grazin yliopisto, ja kustoksena professori Lauri Hetemäki, Itä-Suomen yliopisto ja Euroopan metsäinstituutti.

Elias Hurmekoski on syntynyt vuonna 1988. Hän on valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi vuonna 2011 Itä-Suomen yliopistosta ja on toiminut tutkijana Euroopan metsäinstituutissa vuodesta 2012.

Väitös metsätieteiden alalta
Väittelijä: MMM Elias Hurmekoski
Aika ja paikka: 26.2.2016, 12.00, F100, Futura, Joensuun kampus
Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma

Yritysten yhteinen kehityshanke tuotti puurakenteisiin asuinkerrostaloihin innovaation, joka vähentää rakennuskustannuksia

c2477fb1-270a-4b89-968c-5ab3ab04fba9-main_image

Kehityshanke tuotti puuvälipohjan, joka toimii ilman kelluvaa lattiaa. Ratkaisu vähentää rakennuskustannuksia kahdella tavalla: Rakenteessa on vähemmän rakennekerroksia, joka alentaa rakennuskustannuksia. Lisäksi rakentaminen tehostuu, kun työtä saadaan siirrettyä työmaalta elementtitehtaalle.

A-Insinöörit ja Metsä Wood lähtivät keväällä 2014 kehittämään välipohjarakennetta, jossa ei ole kelluvaa lattiaa. Suomessa ei ollut aiemmin esitetty, että puuvälipohja voidaan toteuttaa ilman kelluvaa lattiaa. Kehityshankkeen tuloksena saatiin kehitetyksi välipohja, joka täyttää ääneneristysvaatimukset ja jonka lattianpäällysteinä voidaan käyttää samoja tuotteita kuin betonirakenteisissa asuinkerrostaloissa.

Puurakenteisten asuinkerrostalojen kilpailukyvyn kannalta välipohja on keskeinen rakennusosa, sillä siihen kohdistuu runsaasti vaatimuksia. Niitä asettavat ainakin kantavuus, taipuma, värähtely, palokesto ja tiiviys sekä ilma- ja askelääneneristävyys.

Tutkimukset eivät ole aiemmin pystyneet osoittamaan, että puinen välipohjarakenne ilman kelluvaa lattiaa on mahdollinen

Suomessa puukerrostalojen välipohjat on pitkään tehty siten, että kantavaan puurakenteeseen liittyy tavalla tai toisella toteutettu kelluva lattia sekä joustavasti ripustettu alakatto. Jopa aivan tuoreessakin kansainvälisessä tutkimusraportissa todetaan, että puinen välipohjarakenne ilman kelluvaa lattiaa ei voi tuottaa hyväksyttävää askelääneneristävyyttä.

Lähtökohtana välipohjan kehittämiselle oli Metsä Woodin avokotelolaatta Kerto-Ripa ®. Aluksi välipohjan askelääneneristävyyksiä arvioitiin tutkimuskirjallisuudesta saatujen tietojen perusteella sekä laskennallisesti A-Insinöörien kehittämällä puuvälipohjien askelääneneristävyyden laskentamenetelmällä. Tämä menetelmä on parametrinen ja ottaa huomioon muun muassa lattianpäällysteen ja raakavälipohjan ominaisuudet sekä alakaton rakenteen, kiinnitystavan ja kantavan rakenteen vasojen välissä olevan villatäytön. Laskennallisesti välipohja osoittautui toimivaksi, joten siitä päätettiin toteuttaa VTT:n askeläänilaboratoriossa askelääneneristävyyksien mittaussarja.

Artikkeli: Rakentamisen työvaiheet ja rakennekerrokset työmaalla vähenevät uudella, akustisesti toimivalla puuvälipohjalla http://www.ains.fi/node/955