Peikko tuo ensimmäisenä yrityksenä markkinoille maanjäristyksen kestävät betonielementtipilarien pulttiliitokset

9e5535aaa5ba89db_800x800ar

Peikko kehitti ja toi markkinoille betonielementtipilarien pulttiliitoksen 1980-luvulla. Tätä liitostyyppiä ja siihen liittyviä suunnittelutyökaluja on kehitetty voimakkaasti viimeisten 30 vuoden aikana. Tämä kehitystyö huipentuu nyt Peikon uuteen testattuun ja luotettavaan betonielementtipilarien pulttiliitokseen, jota voidaan käyttää maanjäristysalueilla ja joka täyttää nykyisten suunnittelustandardien vaatimukset.

Seismisen suunnittelun tärkein tavoite on varmistaa, että rakennus kestää maanjäristyksen sortumatta. Useimmiten ongelma ratkaistaan kasvattamalla rakenteiden turvamarginaalia. Tämän vuoksi pilariliitokset ovat usein ylisuunniteltuja ja ylisuuria, mikä ei ole käytännöllistä. Peikon HPKM®/HPM®-EQ-liitos sen sijaan voidaan suunnitella pilarin kestävyyden mukaiseksi, koska liitoksessa hyödynnetään ankkurointipultin muodonmuutoskykyä maanjäristyskuormituksessa. Näin voidaan tehdä hoikempia pilareita ja säästää merkittäviä määriä betonia. 10 senttimetrin vähennys pilarin leveydessä vähentää 28 prosenttia tarvittavan betonin määrää.

Italialainen Politecnico di Milano suoritti Peikon toimeksiannosta laajan testiohjelman, jossa se arvioi ja tutki teräsbetonielementtien ja paikallavalettujen koekappaleiden suorituskykyä toistuvassa rasituksessa. Tässä tutkimuksessa Peikon pilariliitos osoittautui riittävän sitkeäksi ja energiaa sitovaksi, jotta sitä voidaan käyttää maanjäristyskohteissa.

”Uuden energiaa sitovan pilariliitoksemme ansiosta betonielementtejä voidaan hyödyntää täysin myös maanjäristysalueilla ilman, että rakenteista tulee tarpeettoman raskaita ja liitoksista suuria. Käytännössä se mahdollistaa turvalliset avoimet tilat ja arkkitehtonisesti kauniit rakenteet elementtirakenteisesti toteutettuina”, sanoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

Peikon Deltapalkit KOKON Corporate Campus -toimistokompleksiin Liechtensteinissa

8a79fd5aee8e5d44_800x800ar

Peikko Group on saanut merkittävän Deltapalkki- ja liitososatilauksen Liechtensteinista. Peikko toimittaa Ruggelliin rakennettavaan KOKON II -toimistokompleksiin kilometrin Deltapalkkeja sekä kohteen betonipilareihin PCs-piilokonsoleita ja pilariliitoksia. Toimitukset alkavat huhtikuussa ja ne jatkuvat aina elokuuhun 2017 saakka.

KOKON II on osa KOKON Corporate Campus -kokonaisuutta, jonka hankekehittäjänä toimii Kokon Immobilien GmbH. Kohteen rakentaa Frickbau AG. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Architektur Pitbau Anstalt ja rakennesuunnittelun Silvio Wille. Ensimmäisen vaiheen KOKON I kaksi kuusikerroksista rakennusta valmistuivat vuonna 2013 ja niissä on käytetty samanlaista runkorakennetta, eli Peikon Deltapalkkeja, betonipilareissa PCs-piilokonsoleita ja pilariliitoksia. Välipohjarakenne on filigraanilaatta. Nyt rakenteilla oleva KOKON II -vaihe käsittää kaksi kuusikerroksista vuonna 2018 valmistuvaa toimistorakennusta joissa on 9 000 m2 toimistotilaa. Kohde on matalaenergiaratkaisu. Yhteensä koko kampuksella tulee olemaan 42 000 m2 tilaa, joissa on korkealuokkaisten 700 hengelle suunniteltujen toimistotilojen lisäksi monipuoliset palvelut, mm. ravintola, fitness center, spa, 24h-lastentarha ja konferenssitiloja.

”On hienoa, että Peikon Deltapalkki ja liitososat valittiin myös KOKON-toimistokampuksen toiseen vaiheeseen. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Frickbau AG:n kanssa runkoratkaisujen parissa. Tässä erityisen korkealuokkaisessa toimistokohteessa matalat välipohjat mahdollistivat korkeamman huonekorkeuden ja pitkät jännevälit avoimet ja esteettiset tilaratkaisut”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

Peikko toimittaa 2,8 km Deltapalkkeja Kurikan koulukampukseen

b9cc24d61c5153ad_800x800ar

Peikko Finland Oy on saanut merkittävän Deltapalkki-tilauksen Kurikkaan rakennettavaan koulukampukseen. Tilaus käsittää 2,8 kilometriä Deltapalkkeja ja PCs-piilokonsoleita niiden liittämiseen betonipilareihin. Toimitukset ajoittuvat helmikuun ja toukokuun 2017 välille. Kampus valmistuu syksyllä 2018 ja koulutyö uusissa tiloissa alkaa tammikuussa 2019.

Kurikan koulukampus on alueellisesti mittava hanke. Uudisrakennusten koko on 12 000 m2, lisäksi tontille jätetään yksi vanha koulurakennus, joka peruskorjataan. Kampukseen on suunniteltu avoimia, muunneltavia, viihtyisiä ja valoisia oppimisympäristöjä. Huomionarvoista kampuksessa on, että saman katon alla sijaitsee ammattikoulu ja lukio. Tiloissa tulee opiskelemaan 800 nuorta. Tilat tulevat koulutuksen lisäksi palvelemaan myös muita kansalaisia esimerkiksi liikunta-, messu- tai konserttitiloina. Kampuksen rakennuttavat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Kurikan kaupunki. Kohteen arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Arkkitehdit Siistonen Oy. Rakennesuunnittelusta vastasi A-Insinöörit Suunnnittelu Oy. Hankkeen toteuttaa pääurakoitsija WasaCon Oy.

”On hienoa, että Peikko saa olla mukana Kurikan upeassa koulukampuksessa. Deltapalkki ratkaisuna soveltuu erinomaisesti toteuttamaan kustannustehokkaasti avoimia, muuntojoustavia tiloja ja erikoisia julkisivumuotoja, joita tässä arkkitehtonisesti monimuotoisessa hankkeessa korostetaan”, kertoo Peikko Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Rusila.

 

Peikko toimittaa kallioperustusteknologiaa Svåheian tuulivoimapuistoon Etelä-Norjaan

9b7ef271338441ce_800x800ar

Peikko Groupin norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS on saanut tilauksen kallioperustusteknologian toimittamisesta Svåheian tuulivoimapuistoon Rogalandin alueelle Etelä-Norjassa. Peikko toimittaa kaikki perustuskomponentit tuulivoimapuiston seitsemään perustukseen. Toimitukset alkavat huhtikuussa ja ne käsittävät FATBAR-kallioankkurit, kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös kohteen perustussuunnittelusta ja lujuuslaskennasta. Tuulivoimapuisto otetaan tuotantokäyttöön lokakuussa 2017.

Tuulivoimapuiston investoijat ovat Skovgaard Invest ApS, Esmann Energy ApS ja Dalane Kraft AS. Hankekehittäjänä toimii Svåheia Vindpark Aps. Pääurakoitsijana toimii Bertelsen & Garpestad AS ja perustukset urakoi Espeland Forskaling. Perustussuunnittelun kolmannen osapuolen hyväksynnän suorittaa DNV-GL. Vestas toimittaa Svåheiaan 7 kappaletta V126-3.6MW-turbiineja joiden napakorkeus on 87 metriä.

“Peikon kokonaisratkaisu käsittää koko kallioperustuksen sisältäen perustussuunnittelun ja komponenttien valmistuksen, mikä tarjosi merkittäviä hyötyjä Svåheian projektissa. Myös Peikon aikaisempi kokemus ja hyvä menestys perustussuunnittelun kolmannen osapuolen hyväksynnöissä olivat ratkaisevia tekijöitä tilauksen saamiselle”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

 

Peikko toimittaa 71 kallioperustusta Roanin tuulivoimapuistoon Keski-Norjaan

92e3e40207354071_800x800ar

Peikko Groupin norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS on saanut merkittävän tilauksen kallioperustusteknologian toimittamisesta Roanin tuulivoimapuistoon Sør-Trøndelagin alueelle Keski-Norjaan. Peikko toimittaa kaikki perustuskomponentit tuulivoimapuiston 71:een perustukseen. Toimitukset käsittävät FATBAR-kallioankkurit, kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös kohteen perustussuunnittelusta ja lujuuslaskennasta. Toimitukset alkavat huhtikuussa ja ne jatkuvat aina kevääseen 2018 saakka. Tuulivoimapuisto otetaan tuotantokäyttöön loppuvuonna 2018.

Tuulivoimapuistohankkeesta vastaa Statkraft tuulipuiston investoijan ja tulevan omistajan Fosen Vind DA:n lukuun. Fosen Vind DA:n muodostuu yhteenliittymästä norjalaisten TrønderEnergin ja Statkraftin sekä Credit Suisse Energy Infrastructure Partnersin ja Swiss BKW AG:n muodostaman eurooppalaisen sijoittajayhteenliittymän välillä. Pääurakoitsijana toimii Johs J. Syltern AS ja perustukset urakoi Stjern Entreprenør AS. Perustussuunnittelun kolmannen osapuolen hyväksynnän suorittaa DNV-GL. Vestas toimittaa Roaniin 71 kappaletta V117-3.6MW-turbiineja joiden napakorkeus on 87 metriä.

“Valitsimme Peikon perustusteknologiatoimittajaksi, sillä Peikon perustusratkaisun avulla saavutamme merkittäviä säästöjä henkilöstöresurssien osalta niin työkuorman kuin ajankäytön suhteen. Ratkaisu yksinkertaistaa perustusten ylläpitohuoltoa mahdollistaen myös kallioankkurien jälkijännitykset siihen sopivalla kalustolla tai tarvittaessa yksittäisen pitkän kallioankkurin korvaamisen turbiiniasennuksen jälkeen”, kuvaa Johs J. Syltern AS:n kustannuslaskennasta vastaava Svein Ole Daltveit.

“Merkittävän kokoisissa tuulivoimahankkeissa aikataulut ovat aina hyvin tiukat. Peikko perustusratkaisu tarjoaa asiakkaille selkeää lisäarvoa. Se, että yksi toimittaja vastaa koko perustusratkaisusta käsittäen perustussuunnittelun ja komponenttien valmistuksen, yksinkertaistaa hanketta merkittävästi. Roanin hankkeen kohdalla aikaisempi kokemuksemme ja hyvä menestyksemme kolmannen osapuolen hyväsksynnöissä suurissa norjalaisissa tuulivoimahankkeissa olivat ratkaisevassa asemassa”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

 

Peikko toimittaa 6,6 kilometriä Deltapalkkeja Aalto-yliopiston laajennukseen

ac349c7739ee37f6_800x800ar

Peikko Finland toimittaa Deltapalkit mittavaan Aalto-yliopiston laajennukseen Espoossa. Toimituslaajuus käsittää 6,6 km Deltapalkkeja sekä muita teräsosia uuteen Väre-kampukseen. Toimitukset ensimmäistä rakennusvaihetta varten alkoivat maaliskuussa 2016 ja jatkuvat toisen vaiheen osalta toukokuuhun 2017.

Hankkeen rakennuttajana toimii Aalto Yliopistokiinteistöt. Projektin urakoitsijana toimii SRV ja A-Insinöörit Rakennuttaminen on vastuussa projektinjohdosta. Rakenteiden betonielementit valmistavat Parma sekä Betonimestarit. Hankkeen rakennesuunnittelun on tehnyt Wise Group ja Väreen arkkitehtuurista vastaa arkkitehtitoimisto Verstas. Kampuksen 34,000 m2 laajennuksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2019. Väreestä tulee Aalto-yliopiston uusi keskipiste, joka yhdistää yliopiston metroasemaan sekä kaupallisiin palveluihin.

”Projekti on arkkitehtuurisesti erittäin monipuolinen ja rakenteellisesti haastava, joka perustuu Alvar Aallon suunnittelemaan päärakennukseen ja kirjastoon. Deltapalkin joustavuus mahdollistaa hankkeessa monipuoliset muuntojoustavat opetustilat sekä avoimet julkiset tilat. Deltapalkki tuki hankkeen rakennesuunnittelua myös kaikkien haastavimipienkin muotojen osalta, mahdollistaen uniikin arkkitehtuurin ja näin luoden uuden ilmeen koko Otaniemen kampukselle.”, toteaa Peikko Finlandin toimitusjohtaja Esa Rusila.

 

Peikko toimittaa pilariliitokset useisiin urheiluhalleihin Turkissa

a67675c9bab37f02_800x800ar

Peikko Group Oy:n turkkilainen tytäryhtiö Peikko Türkiye Ltd. on saanut merkittävän tilauksen Istanbuliin rakennettaviin 40 urheiluhalliin. Tilaus käsittää yli 350 tonnia betonielementtien liitososia koostuen pilarikengistä sekä ankkurointipulteista, joita käytetään kiinnittämään urheiluhalleja kantavat pilarit perustuksiin. Rakennustyöt ovat alkaneet elokuussa 2016 ja hallien on arvioitu valmistuvan huhtikuussa 2017.

Hankkeen omistaa Istanbulin kunta ja projektin pääurakoitsija on Demars Insaar Ltd. Sti. Ozancan Prefabrike Ltd. Sti. on vastuussa hallien rakennesuunnittelusta sekä hallien runkojen valmistuksesta, jotka perustuvat standardisoituun rakenteeseen. Urheiluhallit rakennetaan Istanbulin kaupungin lukioiden alueelle. Hallit tulevat palvelemaan sekä kouluja, että paikallisia urheiluseuroja mahdollistaen useat erilaiset urheiluaktiviteetit.

”Peikon pilariliitosratkaisu valittiin käytettäväksi halleissa, sillä se mahdollistaa nopean, turvallisen ja tarkan pilareiden asennusprosessin. Sen ohella, että ratkaisu nopeuttaa koko rakennusprosessia huomattavasti, Peikon pilariliitosratkaisu oli myös loistava valinta modulaarisesti suunniteltujen hallien rakenteisiin.” toteaa Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen.

 

Peikko toimittaa betonilattiatuotteita autonmoottoritehtaaseen Iso-Britanniassa

81b526b0c08aaf69_800x800ar

Peikko Group Oy:n isobritannialainen tytäryhtiö Peikko UK Ltd. toimittaa betonilattiatuotteita Jaguar Land Roverin uuteen autonmoottoritehtaaseen Iso-Britannian Wolverhamptonissa. Uutta tehdasta rakennetaan parhaillaan vanhan autonmoottoritehtaan viereen. Uusi tehdas tuplaa moottorivalmistuksen tilat ja nostaa kapasiteettiä merkittävästi. Peikon toimitus käsittää useita kilometrejä lattialiikuntasaumoja kohteen maanvaraisiin laattoihin. Uusi tehdas valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen kehittäjänä toimii Jaguar Land Rover. Kohteen rakennesuunnittelusta vastaa Arup Consultant Engineers. Vinci Construction PLC rakentaa kohteen mukaan lukien betonilattioiden urakoinnin. Uusi tehdas käsittää pinta-alaltaan 83 600 m² ja se on osa Jaguar Land Roverin 450 miljoonan punnan laajennusohjelmaa.

”Kohteen rakennesuunnittelija että rakennusliike vaikuttuivat Peikon OPTIMAJOINT- ja METAFORM DUO -liikuntasaumajärjestelmien asennusnopeudesta ja saumojen suojauksen suunnittelusta. On tärkeää, että raskailla trukeilla liikennöinti kiireisellä tehtaalla on sujuvaa ja saumat kestäviä”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

Peikko toimittaa 6,5 km Deltapalkkeja toimistorakennushankeeseen Tanskassa

p1ard3821kvgh1uh44a31ibu11v05.001

Peikko Group Oy:n tanskalainen tytäryhtiö Peikko Denmark Aps on saanut merkittävän tilauksen. Yhtiö toimittaa Kööpenhaminaan rakennettavaan toimistorakennuskompleksiin 6,5 kilometriä Deltapalkkeja. Toimitukset ajoittuvat elokuun lopun 2016 ja huhtikuun 2017 välille.

OPP – Kalvebod Brygge käsittää valmistuessaan 41 000 m2 toimistotilaa ja kaksikerroksisen 20 000 m2 kokoiset pysäköintitilat. Toimistokompleksi muodostuu neljästä toisiinsa lasisten siltojen avulla liitettystä rakennuksesta. Valmistuessaan se tarjoaa työskentelytilat neljälle julkiselle laitokselle. Rakennuttajana toimii Danish Property Agency. Arkitema Architects A/S vastaa kohteen arkkitehtisuunnittelusta ja MOE A/S rakennesuunnittelusta. Vuonna 2018 valmistuvan hankkeen rakentamisesta vastaa A. Enggard A/S.

“Deltapalkilla toteutettu matala välipohjarakenne oli ehdottoman tärkeä, kun maanalaisten pysäköintikerrosten kerroskorkeus haluttiinpitää mahdollisimman matalana. Toimistokerroksissa pitkät jännevälit mahdollistava Deltapalkki mahdollisti avoimet ja muuntojoustavat tilat loppukäyttäjien tarpeisiin”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.

Peikko toimittaa kallioperustukset Egersundin tuulivoimapuistoon Etelä-Norjaan

p1aqbgr93o1k9s11vm1h0jmqr1hm15.001

PEIKKO TOIMITTAA KALLIOPERUSTUKSET EGERSUNDIN TUULIVOIMAPUISTOON ETELÄ-NORJAAN

Peikko Group Oy:n norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS on saanut merkittävän kallioperustusteknologiatilauksen Norjasta. Tilaus käsittää perustussuunnittelun ja kallioperustuskomponentit, eli FATBAR-kallioankkurit, kallioankkurointikehät sekä perustusraudoituksen, 33 perustukseen Rogalandin alueelle Etelä-Norjaan rakennettavaan Egersundin tuulivoimapuistoon. Toimitukset ajoittuvat marraskuusta 2016 ja huhtikuuhun 2017.

Hankkeen investoijana toimii Luxcara GmbH ja kehittämisestä vastaa Norsk Vind Energi A/S. Lokakuussa 2017 käyttöön otettavan tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa Veidekke ASA. Senvion toimittaa Egersundiin 33 kappaletta 3.4MV-114-turbiinia, joiden napakorkeus on 93 metriä.

Egersundin tuulivoimapuisto on toinen suuri tuulivoimahanke Norjassa jossa käytetään Peikon kallioankkurointiteknologiaa. “Haluamme olla kehityksen kärjessä, eli haluamme käyttää alan uusinta teknologiaa hankkeissamme. Peikon kallioperustus tarjosi ehdottomasti parhaan ratkaisun Egersundiin”, kertoo tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaavan Veidekke ASA:n ostojohtaja Helge Furuset.